Przepisy na makropolecenia

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Macros recipes and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Text-x-python.png Macros

Ta strona zawiera makrodefinicje, które dodają funkcjonalności do programu FreeCAD.

Jeśli napisałeś makro i chcesz umieścić je w kategoriach na tej stronie, zobacz artykuł dokumentacja makrodefinicji, aby dowiedzieć się jak właściwie przygotować dokumentację.

Kategorie

Part CheckGeometry.svg Operacje w oknie widoku 3D

Draft FlipDimension.svg Animacja

Applications-python.svg Kodowanie i tworzenie skryptów

 • Macro MessageBox.png Makro Pole informacyjne: Przedstawia użytkownikowi sposób przekazywania informacji za pośrednictwem GUI.
 • MEPlan.png Przykład Qt: Przykład użycia komend Qt, ich połączeń, pobierania i przypisywania danych.
 • Macro Python Assistant Window.png Makro Okno asystenta Pythona: To makro zapewnia przestrzeń roboczą wycinania/kopiowania/wklejania kodu Pythona, jest podzielone na segmenty, dzięki czemu można wybrać różne sekcje i zachowuje ciągłość pomiędzy sesjami FreeCAD.
 • Macro Build Utility.png Makro Budowanie narzędzi użytkowych: To makro zapewnia narzędzie do składania projektu z plików podprojektów za pomocą funkcji Połącz projekt.
 • Macro Global Variable Watcher.png Makro Globalny obserwator zmiennych: To makro ułatwia użytkownikowi wybór zmiennych globalnych i monitorowanie ich wartości.
 • Macro clone explicit.png Makro klonuj jawnie: Tworzy kopię każdego zaznaczonego obiektu i ustawia jego właściwości na wyrażenie odsyłające do oryginalnego obiektu, czyniąc go jawnym i edytowalnym klonem.

Arch MeshToShape.svg Konwersja

 • Macro Extract Wires from Mesh.png Makro Wyciągnij linie łamane z siatki: Wyciąga łamane linie graniczne z wybranych siatek.
 • Macro MeshToPart.png Makro MeshToPart: Konwertuje wybrane siatki na części.
 • PartToVRML.png Makro PartToVRML: Konwersja wybranych części na siatki VRML dla uzyskania małych rozmiarów i szybszego ładowania (modele VRML zgodne z Kicadem i Blenderem).
 • Macro FaceToSketch.png Makro FaceToSketch: Konwertuje wybraną ścianę do pojedynczego szkicu bez wprowadzania wiązań.
 • FCBmpImportLogo.svg Makro FCBmpImport: Importuj czarno-białe obrazy BMP do FreeCAD jako szkic, linie łamane, bryły lub BMP w skali szarości dla litofanów.
 • Macro FCWire To Volume.png Makro FCWire To Volume: To makro tworzy operację logiczną z zaznaczonymi obiektami, wystarczy zaznaczyć linie łamane, nadać im grubość i kliknąć "Utwórz".
 • Macro DeepCopy.png Makro DeepCopy: Wykonaj związek z części z kopią wszystkich jej kształtów.
 • MultiCopy-reduced.png Macro MultiCopy: umożliwia powielanie (kopiowanie i wklejanie) wielu obiektów FreeCAD, które mogą być oznaczane kolejno i w niestandardowy sposób.
 • Applications-python.svg Macro 3DXML import: Importuje plik 3DXML-ascii do FreeCAD, ograniczona funkcjonalność.

Drawing-orthoviews.svg Środowisko pracy Kreślenie

Środowisko pracy Kreślenie jest uważane za przestarzałe od wersji FreeCAD 0.17. Rozważ użycie środowiska Rysunek Techniczny zamiast niego.

 • Macro Automatic drawing.png Makro Automatic drawing: pozwala użytkownikowi na uzyskanie widoku swojego obiektu na rysunku w 4 różnych pozycjach (przód, góra, iso, prawo). Potrzebne są pewne modyfikacje, aby było to idealnie efektywne.
 • Macro CartoucheFC.png Makro CartoucheFC: To makro GUI do wypełniania po prostu wszystkich pól arkusza wykonawczego planu FreeCAD, formatu daty i symbolu trybu wyświetlania dostosowuje się do wybranego regionu UE lub USA.
 • Macro CartoucheFC Full.png Makro CartoucheFC Full: To makro GUI do wypełniania po prostu wszystkich pól formularza wykonawczego planu FreeCAD Wypełnij szablon, format daty i symbol trybu wyświetlania dostosowuje się do wybranego regionu UE lub USA.
 • Macro CartoucheFC 2.png Makro CartoucheFC 2: To makro GUI do wypełniania po prostu wszystkich pól formularza model 2 arkusza wykonawczego planu FreeCAD.
 • Macro Normal Vector.png Makro Normal Vector: Uzyskaj wektor normalny wstępnie wybranej ściany w celu utworzenia widoku rysunku normalnego dla tej ściany.

Draft BSpline.svg Dxf 2D Draft

Fem ResultDisplacement.svg MES

 • Macro GMSH.png Makro GMSH: Utwórz siatki FEM za pomocą generatora siatki GMSH
 • Text-x-python.png Makro Eksport przejściowych wyników FEM: To makro eksportuje wiele obiektów wyników FEM z analizy przejściowej do formatu VTK i generuje plik PVU, który może być użyty do załadowania wyników bezpośrednio do ParaView w celu późniejszego przetwarzania.

Part Measure Clear All.svg Informacje i wymiarowanie

 • FCInfo.png Makro FCInfo: Daje szereg informacji o wybranym kształcie i może wyświetlać przeliczenie długości, nachylenia (stopnie, radian, stopień) kształtu, powierzchni, objętości i wagi formy w wybranej gęstości w różnych międzynarodowych i anglosaskich jednostkach.
 • FCInfo.png Makro FCInfo Alternatywny system Linux: tak samo jak powyżej, ale dla Linux OS.
 • Macro FCInfoGlass.png Makro FCInfoGlass: Daje serię informacji o wybranym kształcie i wyświetla w oknie 3D.
 • FCInfoToMouse.png Makro FCInfoToMouse: Podawaj współrzędne, długość i kąty w czasie rzeczywistym w punkcie kursora myszki w formie adnotacji bąbelkowej wyświetlanej woknie widoku 3D.
 • Macro Delta xyz.png Makro Delta XYZ: Podaje wartości Delta i odległość pomiędzy 2 punktami.
 • Macro ObjectInfo.png Makro ObjectInfo: Przyjazny dla użytkownika moduł "Info" stworzony przez użytkownika programu FreeCAD.
 • Macro Dump Objects.png Makro Lista obiektów: To makro generuje listę wszystkich obiektów w bieżącym dokumencie - lista może być umieszczona w oknie lub na widoku raportu.
 • Macro MeasureCircle.png Makro MeasureCircle: Oblicz promień okręgu za pomocą 3 punktów lub okrągłej krawędzi.
 • Macro CenterOfMass.png Makro Środek masy: Podaje masę całkowitą i środek masy wielu wybranych obiektów o wybranej gęstości.
 • Macro SimpleProperties.png Makro Podstawowe właściwości: Zwięzłe wyświetlanie podstawowych właściwości fizycznych obiektu (objętość, wymiary pola ograniczającego, ...).

Draft VisGroup.svg Biblioteki

Bound-expression.svg Funkcje matematyczne

równania.

IFC.svg Wielofunkcyjne

 • WF wf.png Makro WorkFeatures: Narzędzie do tworzenia planów osi, płaszczyzn z 3 punktów, osi na podstawie formularza, informacji o współrzędnych kształtu i wielu innych przydatnych funkcji ułatwiających tworzenie projektu. Narzędzie to jest umieszczone na górze w widoku połączonego.

Workbench Image.svg Tworzenie obiektów

 • Macro makeCube.png Macro Make Cube: Utworzy prostopadłościan wytyczony przez 4 punkty.
 • Macro Solid Sweep.png Macro Solid Sweep: Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie profilu 2D wzdłuż trajektorii wybranej wcześniej w widoku 3D. Elementy 2D mogą być tworzone za pomocą zwykłych narzędzi w GUI programu FreeCAD.
 • Macro Geodesic Dome.svg Macro Geodesic Dome: To makro tworzy powłokę kopuły geodezyjnej.
 • Pyramidicon.svg Macro Pyramid: To makro tworzy parametryczną piramidę. Wszystkie parametry są konfigurowalne tak samo jak w przypadku części stożek.
 • Dodecahedron.svg Macro Polyhedrons: To makro tworzy parametryczne wielościany (dwunastościan, dwudziestościan, czworościan, ...). Możliwość dostosowania za pomocą promienia lub boku.
 • Macro Line Length.png Macro Line Length: Utwórz linię o zadanych współrzędnych XYZ, długości i kącie nachylenia do płaszczyzny X Y.
 • Macro Cut Line.png Macro Cut Line: Wytnij linię i utwórz punkty x, podając liczbę punktów, utwórz linię lub nie, utwórz punkty lub nie, utwórz dwukolorowy lub nie według wyboru.
 • Macro CirclePlus.png Macro CirclePlus: Utwórz okrąg lub łuk podając promień, średnicę, obwód, obszar, kąt początkowy, kąt końcowy, łuk, środek kątowy, sznur, strzałkę, środek (punkt) przy wyborze (to samo poniżej, ale z GUI) oraz utwórz sektor i ścianę.
 • Macro Circle.png Macro Circle: Utwórz okrąg lub łuk, podając promień, średnicę, obwód, obszar, kąt początkowy, kąt końcowy, łuk, anglecenter, sznur, strzałkę, środek (punkt) przy wyborze (to samo powyżej bez GUI).
 • Macro Cut Circle.png Macro Cut Circle: Wytnij okrąg lub łuk i utwórz x łuków, podając liczbę cięć.
 • Macro Triangle AH.png Macro Triangle AH: To makro tworzy jeden trójkąt. Tworzy trójkąt, podając kąt głowy i wysokość trójkąta (trójkąt głowy jest ustawiony na współrzędnych xyz 0,0)
 • FCTexture.png Macro Texture: Utwórz projekt z obrazu bmp, aby łatwo utworzyć teksturę.
 • FCCreaLoft.png Macro Loft: Utwórz wyciągnięcie po profilach z listą linek (specjalnie stworzonych dla Macro Texture patrz wyżej).
 • FCCircularTextButtom.png Macro Circular Text: To makro tworzy tekst wokół cylindra.
 • Macro WireXYZ.png Macro WireXYZ: Makro to tworzy linię o współrzędnych pobranych z pliku. Współrzędne X Y Z są oddzielone spacją.
 • Macro ReproWire.png Macro Repro Wire: To makro odtwarza wszystkie ciągi linii lub powierzchnie wybranych podobiektów.
 • Part Prism Apothem.svg Macro Apothem Based Prism GUI: Okno dialogowe GUI, które tworzy pryzmat oparty na Apothem (inradius) na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika.
 • FCSpring Helix Variable.png Macro FCSpring Helix Variable: To makro tworzy jedno obcięcie sprężyny, obcięcie jest regulowane na wszystkich zwojach do wyboru.
 • FCSpring On Surface.png Macro FCSpring On Surface: Makro to tworzy jedną sprężynę (helisę) na powierzchni obiektu (bryły).
 • Macro Guitar fretboard.png Macro Guitar fretboard: Guitar Fretboard Maker
 • Macro Guitar Nut.png Macro Guitar Nut: Wytwórca nakrętek gitarowych.
 • Cam-groover-icon-32x32.png Macro FCCamGroover: Tworzy cylinder rowkowy dla krzywki.
 • Macro Site From Contours.png Macro Site From Contours: tworzy obszar z serii warstwic.
 • FCHoneycombMakerIcon.png Macro FCHoneycombMaker: Tworzy parametryczną siatkę o kształcie plastra miodu.
 • Macro Honeycomb.svg Macro Honeycomb: Tworzy obiekt cech python Honeycomb kompatybilny w i ze środowiskiem pracy Projekt Części.
 • Hilbert curve icon.png Macro HilbertCurve: Tworzy krzywą Hilberta w 2 lub 3 wymiarach z wieloma iteracjami.
 • AeroFoil.png Macro AeroFoil: AeroFoil tworzy krzywe i powierzchnie profilu lotniczego używając predefiniowanych modeli, funkcji algebraicznych oraz plików DAT lub CSV.

Workbench PartDesign.svg Transformacja obiektu

 • Macro ArrayCopy.png Macro ArrayCopy: kopiuje wybrany obiekt kilka razy, na siatce szyku,
 • Bevel.svg Macro Bevel: ścina wybrane wierzchołki, tworzy parametryczny obiekt cechy python, kompatybilny ze wszystkimi bryłami (z wyjątkiem z okrągłymi krawędziami), w tym cechami w bryłach środowiska Projekt Części,
 • Macro FlattenWire.png Macro FlattenWire: spłaszcza robocze linie łamane, które nie są płaskie względem ich środkowej współrzędnej Z,
 • Macro FlattenWire3Points.png Macro FlattenWire3Points: spłaszcza robocze linie łamane, które nie są płaskie do płaszczyzny zdefiniowanej przez 3 punkty,
 • Macro JointWire.png Macro JointWire: umożliwia wyszukanie i połączenie wszystkich nie dołączonych krawędzi z najbliższą nie połączoną krawędzią za pomocą linii,
 • Macro Remove parametric history.png Macro Remove parametric history: usuwa wszelkie skojarzenia parametryczne z obiektu, pozostawiając go jako „głupi” kształt,
 • Macro SuperWire.png Macro SuperWire: Wymusza utworzenie linii łamanej z linii i łuków, które nie muszą się stykać. Użyj tego, jeśli normalna operacja na liniach łamanych nie powiedzie się
 • Macro HealArcs.png Macro HealArcs: Czasami łuki są przekształcane w B-Splines, na przykład gdy zastosowano wobec nich operacje skalowania. Makro to odtwarza z nich prawidłowe łuki. Przydatne przed eksportem do dxf,
 • Macro CloneConvert.png Macro CloneConvert: Tworzy klona obiektu i przekształca go w wybranej pozycji i rozmiarze (cal, mm, m, µm...). Obiekt bazowy jest rozpoznawany w mm (FreeCAd base),
 • Image Scaling.svg Macro Image Scaling: Makro do łatwego skalowania rysunków, grafik, schematów, planów i podobnych obrazów 2D w środowisku pracy Obraz,
 • Parametric defeaturing.svg Macro Parametric Defeaturing: Makro zapewniające parametryczne eliminowanie wewnątrz i na zewnątrz w środowisku pracy Projekt Części.
 • Macro MatrixTransform.png Macro MatrixTransform: Stosuje liniowe przekształcenia przestrzeni do zniekształcania kształtów. Np. nierównomierne skalowanie, ścinanie, odbicie lustrzane, zamiana osi,
 • Macro Connect And Sweep.png Macro Connect And Sweep: Makro to w prosty sposób tworzy połączenie pomiędzy dwoma obiektami, obiektem i punktem lub pomiędzy dwoma punktami lub wybraną linią, linią łamaną, krawędzią (środki obiektów są punktami początkowym i końcowym przeciągnięcia) można wybrać dowolny kształt elipsy wielokąta koła,
 • Part Section.png Macro Section: (parametryczne): alternatywna implementacja narzędzia Przekrój części, bardziej odpowiednia do tworzenia ścieżek przejścia,
 • Macro Overlap.png Macro Overlap: (parametryczne): operacja logiczna. Podobny do części wspólnej, ale z niestandardowym progiem liczby nakładania się.
 • Wirefilter.svg Macro WireFilter: Filtrowanie linii łamanych ze szkicu, aby używać tylko niektórych z nich, także przesunięcia 2D, skalowanie, zmiana kolejności linii.

Workbench PartDesign.svg Środowisko pracy Projekt Części

 • Workbench PartDesign.svg Macro PDWrapper: Służy do zamykania brył innych niż Projekt Części w Zawartości Projekt Części i nie tylko.

View.svg Druk 3D

 • Macro 3d Printer Slicer.png Makro 3d Printer Slicer: Eksportuje aktualne projekty do krajalnic lub oprogramowania CAM.
 • Macro 3d Printer Slicer Individual Parts.svg Makro 3d Printer Slicer Individual Parts: Ten kod, po uruchomieniu, będzie eksportował widoczne bryły na najwyższym poziomie (bryły znajdujące się głębiej w drzewie będą ignorowane) aktualnie otwartego projektu do poszczególnych plików STL i otwierał je w programie do krojenia, którego używasz. To makro będzie domyślnie szukało Cura, ale możesz zmienić go na dowolny inny slicer, zmieniając zmienną SLICERAPP w kodzie źródłowym.

Preferences-raytracing.svg Raytracing

Spreadsheet.svg Środowisko pracy Arkusz Kalkulacyjny

 • Aliasmanager icon.png Makro Alias Manager: pomaga zarządzać aliasami znajdującymi się w środowisku FreeCAD Arkusz kalkulacyjny. Jest w stanie tworzyć, usuwać, przenosić aliasy i tworzyć grupę plików rodziny części.
 • Easy-alias-icon.png Makro EasyAlias: Szybkie tworzenie aliasów w środowisku FreeCAD Arkusz kalkulacyjny. Wykorzystuje on etykiety z jednej kolumny do tworzenia aliasów dla sąsiednich komórek w następnej kolumnie po prawej stronie, np. etykiety z kolumny A stają się aliasami dla komórek z kolumny B.
 • Macro SpreadsheetTools.png Makro Spreadsheet Tools: To makro pomaga zarządzać komórkami w środowisku FreeCAD Arkusz kalkulacyjny.
 • Macro FCSpreadsheet Extract.png Makro FCSpreadSheet Extract: To makro zapisuje dane w pliku csv z formułą lub w pliku xml.
 • Applications-python.svg Makro Spreadsheet2html: Eksportuje arkusz kalkulacyjny jako stylizowany html. Przeznaczony jako pomoc w przenoszeniu danych do programów biurowych.

Arch Survey.svg Narzędzia

 • CenterFace.png Macro CenterFace: To makro w kolorze czerwonym śledzi (edytowalne) środkową ścianę (masę) za pomocą 1 punktu i drukuje współrzędne.
 • Macro Center Align Objects with Faces or Edges.png Macro Center Align Objects with Faces or Edges: Makro to obejmuje następujące wiązania: - wiązanie koncentryczne wśród części niecylindrycznych; - wiązanie na środkowe powierzchnie i/lub krawędzie. Makro działa również z nowymi kontenerami zawartości i App::Part, jak również z hierarchią STEP.
 • Macro Easy Cutouts for Enclosures.png Macro Easy cutouts for Enclosure Design: To makro tworzy wycięcia w obudowach w bardzo poręczny sposób.
 • Macro MacroMenu.png Macro MacroMenu: Dodaj makroinstrukcje znajdujące się w folderze makrodefinicji do menu Makraodefinicji programu FreeCAD.
 • Force Recompute.png Macro ForceRecompute: Wymusza ręczną ponowną kalkulację modelu.
 • Macro Recompute Profiler.png Macro Recompute Profiler: mierzy czas potrzebny do ponownego obliczenia każdego obiektu w projekcie.
 • Macro Shake Sketch.png Macro Shake Sketch: Potrząśnij szkicem, aby odkryć jego części bez wiązań.
 • Replace Part.png Macro Replace Part in Assembly: Zastępuje część (zwykłą kopię) w Złożeniu inną częścią (zwykłą kopią).
 • Macro Toggle Drawstyle.png Macro Toggle Drawstyle: To makro przełącza styl rysowania wybranego obiektu.
 • Macro Toggle Drawstyle Optimized.png Macro Toggle Drawstyle Optimized: To makro przełącza styl rysowania wybranego obiektu (to samo makro Toggle Drawstyle powyżej optymalizuje wszystkie języki).
 • Macro HighlightCommon.png Macro HighlightCommon: Zaznacz części wspólne.
 • HighlightDifference.png Macro HighlightDifference: Oblicz różnicę między dwoma kształtami.
 • Macro cross section.png Macro cross section: wyświetla interaktywnie przesuwany przekrój poprzeczny.
 • Macro Print SceneGraph.png Macro Print_SceneGraph: drukuje wykres sceny.
 • BoundBoxTracing.png Macro BoundingBox Tracing: To makro wykonuje czerwony ślad (edytowalny) wokół ramki ograniczającej za pomocą 6 prostokątów.
 • Macro Arch Axis System Repartition.png Macro Arch Axis System Repartition: To makro pomoże Ci utworzyć układ osi Arch wzdłuż linii o długości
 • Macro Perpendicular To Wire.png Macro Perpendicular To Wire: To makro ustawia obiekt prostopadle do wybranej linii.
 • Macro merge duplicate materials.png Macro merge duplicate materials: Łączy materiały, które mają tę samą nazwę bazową (z różnymi końcówkami jak 001, 002, ...) w jeden.
 • Macro Unbind Numpad Shortcuts.png Macro Unbind Numpad Shortcuts: zmienia przypisanie standardowych poleceń widoku z klawiszy cyfr na Ctrl+cyfra, aby nie obracać przypadkowo widoku podczas wpisywania liczb.
 • Macro findConfigFiles.png Macro findConfigFiles: odnajduje pliki konfiguracyjne użytkownika system.cfg i user.cfg, kopiuje lokalizację folderu do schowka systemowego, instruuje użytkownika jak zmienić nazwę tych plików w celu zresetowania ustawień FreeCADa i otwiera folder za pomocą domyślnej przeglądarki plików.
 • Snip.png Macro Snip: Łatwo zamieszczaj zrzuty ekranu na forum FreeCAD.
 • SketchUnmap.svg Macro SketchUnmap: usuń mapę szkicu z jego bieżącego podparcia i nadaj mu położenie bezwzględne, tworząc ostatecznie płaszczyznę lokalizacyjnego układu odniesienia.
 • Macro PlacementAbsolufy.png Macro PlacementAbsolufy: resetuje kontenery części do położenia globalnego z zachowaniem pozycji absolutnej obiektu.
 • Text-x-python.svg Macro SplitPropEditor: tymczasowo wydziela edytor właściwości z widoku złożonego do oddzielnego widżetu dokowania.
 • Macro StraightenObject.png Macro StraightenObject: ponownie wyrównaj obiekt(y) z układem współrzędnych FreeCAD zgodnie z powierzchnią odniesienia/ krawędzią.
 • Macro Visibility Manager.png Macro_Visibility_Manager: zarządzaj widocznością obiektów dokumentów według typu lub indywidualnie.
 • Text-x-python.svg Macro TreeToAscii: Drukuje drzewo modelu jako "sztukę ASCII" z własnym wzorem i stylem, i eksportuje do schowka, pliku lub osadzonego dokumentu.
 • Macro FCTreeView.png Makro FCTreeView: Makro do tworzenia listy wszystkich obiektów w projekcie na wspólnej liście bez hierarchii, opcje sortowania według nazwy, etykiety, widoczności, grupy, wyszukiwania według długości opcji według nazwy, etykiety .... bez uwzględnienia wielkości liter lub z uwzględnieniem wielkości liter i zaznaczania wszystkich obiektów wyświetlanych w oknie makra.
 • Text-x-python.svg Macro ImperialScales: Wyświetla listę amerykańskich calowych podziałek z odpowiednim współczynnikiem do zastosowania na stronach lub widokach środowiska pracy Rysunek Techniczny.

Bulb.svg Kreatory

 • Macro Sheet Metal Unfolder.png Macro Sheet Metal Unfolder: Tworzy rozwiniętą część z części z blachy.
 • Macro Unroll Ruled Surface.png Macro Unroll Ruled Surface: pozwala na rozwijanie powierzchni i rysowanie ich na stronie.
 • Macro Unfold Box.png Macro Unfold Box: pozwala na rozkładanie powierzchni pudełka o dowolnym kształcie i rysowanie ich na kartce.
 • Macro Airfoil Import & Scale.png Macro Airfoil Import & Scale: Importuje i skaluje profil lotniczy .dat do żądanej długości cięciwy.
 • GW Dim.png Macro Geneva Wheel: Pozwala użytkownikowi na stworzenie od podstaw mechanizmu koła Genevy. Aby zmienić rozmiar obiektu, należy edytować wartości wewnątrz Makra.
 • GW Dim.png Macro Geneva Wheel GUI: Interfejs GUI, który pozwala użytkownikowi na stworzenie od podstaw mechanizmu koła Genevy.
 • Macro Cabinets32.png Macro Cabinets32: tworzy ścianki boczne i górne/dolne do szafki z wywierconymi otworami pod elementy łączące producenta Hettich.
 • Macro Half turn stairs.png Macro Half turn stairs: Tworzy schody półobrotowe (lewo/prawo) z pliku danych.
 • Macro Half Hull Model.png Macro Half-Hull Model: Makro to generuje zarówno trójwymiarowe half-hull oraz modele całego kadłuba z serii rysunków liniowych 2D.
 • Macro Stairs.png Macro Stairs: Utwórz spiralę schodów, utwórz noski schodów, wybierz i uruchom makro.
 • Gearworkbech.png Macro FCGear: Dodatkowe środowisko pracy do tworzenia różnych typów kół zębatych, koła zębate ewolwentowe, zębatki ewolwentowe, koła zębate cykloidalne, koła zębate stożkowe.
 • Macro Corner shapes wizard.png Macro Corner shapes wizard: wyświetla okno dialogowe z zapytaniem o wymiary narożnika, następnie tworzy obiekt w dokumencie i tworzy widok strony z widokiem z góry, z przodu i z boku elementu.
 • Macro Corner shapes wizard.png Macro Corner shapes wizard/update: wyświetla okno dialogowe z zapytaniem o wymiary narożnika, następnie tworzy obiekt w dokumencie i tworzy widok strony z widokiem z góry, z przodu i z boku elementu.
 • PropertyMemo.png Macro PropertyMemo: To małe makro tworzy jedną Dodatkową Własność (notatkę lub inny tekst) dla obiektu (tylko Rysunek roboczy).
 • Macro Fonts Win10 PYMP.png Macro Fonts Win10 PYMP: To małe makro jest dedykowane dla użytkowników Windows 10. W eksploratorze czcionek do użycia funkcji Kształt z łańcucha, nie ma widoku, a to małe makro może pomóc Ci łatwo zobaczyć czcionkę do użycia.
 • Macro Rubik Cube.png Macro Rubik Cube: Wyświetl kostkę Rubika i interaktywnie wykonuj obroty wycinka.
 • Macro Megaminx.png Macro Megaminx: Wyświetl Megaminx i interaktywnie wykonuj obroty plastra.

Std FreeCADWebsite.svg Inne ciekawe makrodefinicje stworzone przez użytkowników FreeCAD

 • 2364.png microelly2 : freeCAD_macro, geodata, Animation, freecad-nurbs, PieMenu i więcej.
 • Text-x-python.png hamish2014: FreeCAD_assembly2, FreeCAD_drawing_dimensioning, i więcej.
 • Text-x-python.png triplus: IconThemes, ShortCuts, NavigationIndicator, TabBar, Launcher, PersistentToolbars, PieMenu, i więcej.
 • 681.jpg rockn: FreeCAD-Timber, FreeCAD-addons, FreeCAD-library, FreeCAD-StructuresBois, i więcej.
 • Text-x-python.png oddtopus: flamingo (środowisko pracy do konstrukcji metalowych).
 • Text-x-python.png dprojects: getDimensions FreeCAD makro do uzyskania wymiarów płyt wiórowych do cięcia (obróbka drewna).
 • Text-x-python.png Siardeni: środowisko pracy do tworzenia profili metalowych, rur kwadratowych, profilu z, palety, obrotu, rysunku, i więcej.
 • Text-x-python.png realthunder: środowisko pracy Assembly3, i więcej.

Użycie

Zobacz artykuł Jak zainstalować makrodefinicje, aby uzyskać pełny opis, oraz dostosowanie paska narzędzi, aby dodać makra do paska narzędzi w celu zapewnienia łatwego dostępu.

Instalacja wielu makr jest równoznaczna z instalacją nowego stołu warsztatowego; informacje na ten temat można znaleźć w artykule Jak zainstalować dodatkowe Środowiska pracy.

Instalacja automatyczna

Użyj Menadżera dodatków w menu głównym Narzędzia → Menadżer dodatków aby zainstalować makrodefinicje, która została dołączone do repozytorium FreeCAD-macros.dostępne w wersji 0.17

Instalacja ręczna

Jeśli nie używasz Menedżera dodatków, makro można zainstalować ręcznie.

 • Skopiuj kod Python z odpowiedniej strony makrodefinicji.
 • Otwórz menu Makrodefinicji Makro → Makra..., naciśnij przycisk Utwórz i nadaj mu nazwę.
 • Wklej kod Python, który skopiowałeś.
 • Wciśnij przycisk Zapisz, i uruchom ponownie program FreeCAD.
 • Aby go użyć, otwórz ponownie menu makrodefinicji, wybierz nowe makro i naciśnij przycisk Wykonaj.

Dodaj makro do niestandardowego paska narzędzi

 • Idź do menu Narzędzia → Dostosuj.
 • W zakładce Makro dodaj nową nazwę makrodefinicji oraz opcjonalnie zdefiniuj ikonę i skrót klawiszowy.
 • W zakładce Narzędzia utwórz nowy pasek narzędzi i dodaj swoje makro, wybierając je z kategorii Makro.