Przepisy na makropolecenia

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Macros recipes and the translation is 92% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Text-x-python.png Macros

Ta strona zawiera makrodefinicje, które dodają funkcjonalności do programu FreeCAD.

Jeśli napisałeś makro i chcesz umieścić je w kategoriach na tej stronie, zobacz artykuł dokumentacja makrodefinicji, aby dowiedzieć się jak właściwie przygotować dokumentację.

Kategorie

Part CheckGeometry.svg Operacje w oknie widoku 3D

Draft FlipDimension.svg Animacja

Applications-python.svg Kodowanie i tworzenie skryptów

 • Macro MessageBox.png Makro Pole informacyjne: Przedstawia użytkownikowi sposób przekazywania informacji za pośrednictwem GUI.
 • MEPlan.png Przykład Qt: Przykład użycia komend Qt, ich połączeń, pobierania i przypisywania danych.
 • Macro Python Assistant Window.png Makro Okno asystenta Pythona: To makro zapewnia przestrzeń roboczą wycinania/kopiowania/wklejania kodu Pythona, jest podzielone na segmenty, dzięki czemu można wybrać różne sekcje i zachowuje ciągłość pomiędzy sesjami FreeCAD.
 • Macro Build Utility.png Makro Budowanie narzędzi użytkowych: To makro zapewnia narzędzie do składania projektu z plików podprojektów za pomocą funkcji Połącz projekt.
 • Macro Global Variable Watcher.png Makro Globalny obserwator zmiennych: To makro ułatwia użytkownikowi wybór zmiennych globalnych i monitorowanie ich wartości.
 • Macro clone explicit.png Makro klonuj jawnie: Tworzy kopię każdego zaznaczonego obiektu i ustawia jego właściwości na wyrażenie odsyłające do oryginalnego obiektu, czyniąc go jawnym i edytowalnym klonem.

Arch MeshToShape.svg Konwersja

 • Macro Extract Wires from Mesh.png Makro Wyciągnij linie łamane z siatki: Wyciąga łamane linie graniczne z wybranych siatek.
 • Macro MeshToPart.png Makro MeshToPart: Konwertuje wybrane siatki na części.
 • PartToVRML.png Makro PartToVRML: Konwersja wybranych części na siatki VRML dla uzyskania małych rozmiarów i szybszego ładowania (modele VRML zgodne z Kicadem i Blenderem).
 • Macro FaceToSketch.png Makro FaceToSketch: Konwertuje wybraną ścianę do pojedynczego szkicu bez wprowadzania wiązań.
 • Macro FCWire To Volume.png Makro FCWire To Volume: To makro tworzy operację logiczną z zaznaczonymi obiektami, wystarczy zaznaczyć linie łamane, nadać im grubość i kliknąć "Utwórz".
 • Macro DeepCopy.png Makro DeepCopy: Wykonaj związek z części z kopią wszystkich jej kształtów.

Drawing-orthoviews.svg Środowisko pracy Drawing

The Drawing Workbench is considered obsolete since FreeCAD 0.17. Consider using the TechDraw Workbench instead.

 • Macro Automatic drawing.png Makro Automatic drawing: pozwala użytkownikowi na uzyskanie widoku swojego obiektu na rysunku w 4 różnych pozycjach (przód, góra, iso, prawo). Potrzebne są pewne modyfikacje, aby było to idealnie efektywne.
 • Macro CartoucheFC.png Makro CartoucheFC: To makro GUI do wypełniania po prostu wszystkich pól arkusza wykonawczego planu FreeCAD, formatu daty i symbolu trybu wyświetlania dostosowuje się do wybranego regionu UE lub USA.
 • Macro CartoucheFC Full.png Macro CartoucheFC Full: To makro GUI do wypełniania po prostu wszystkich pól formularza wykonawczego planu FreeCAD Wypełnij szablon, format daty i symbol trybu wyświetlania dostosowuje się do wybranego regionu UE lub USA.
 • Macro CartoucheFC 2.png Makro CartoucheFC 2: To makro GUI do wypełniania po prostu wszystkich pól formularza model 2 arkusza wykonawczego planu FreeCAD.
 • Macro Normal Vector.png Makro Normal Vector: Uzyskaj wektor normalny wstępnie wybranej ściany w celu utworzenia widoku rysunku normalnego dla tej ściany.

Draft BSpline.svg Dxf 2D Draft

Fem ResultDisplacement.svg Fem

 • Macro GMSH.png Makro GMSH: Utwórz siatki FEM za pomocą generatora siatki GMSH
 • Text-x-python.png Makro Eksport przejściowych wyników FEM: To makro eksportuje wiele obiektów wyników FEM z analizy przejściowej do formatu VTK i generuje plik PVU, który może być użyty do załadowania wyników bezpośrednio do ParaView w celu późniejszego przetwarzania.

Part Measure Clear All.svg Informacje i wymiarowanie

 • FCInfo.png Makro FCInfo: Daje szereg informacji o wybranym kształcie i może wyświetlać przeliczenie długości, nachylenia (stopnie, radian, stopień) kształtu, powierzchni, objętości i wagi formy w wybranej gęstości w różnych międzynarodowych i anglosaskich jednostkach.
 • FCInfo.png Makro FCInfo Alternatywny system Linux: tak samo jak powyżej, ale dla Linux OS.
 • Macro FCInfoGlass.png Makro FCInfoGlass: Daje serię informacji o wybranym kształcie i wyświetla w oknie 3D.
 • FCInfoToMouse.png Makro FCInfoToMouse: Podawaj współrzędne, długość i kąty w czasie rzeczywistym w punkcie kursora myszki w formie adnotacji bąbelkowej wyświetlanej woknie widoku 3D.
 • Macro Delta xyz.png Makro Delta XYZ: Podaje wartości Delta i odległość pomiędzy 2 punktami.
 • Macro ObjectInfo.png Makro ObjectInfo: Przyjazny dla użytkownika moduł "Info" stworzony przez użytkownika programu FreeCAD.
 • Macro Dump Objects.png Makro Lista obiektów: To makro generuje listę wszystkich obiektów w bieżącym dokumencie - lista może być umieszczona w oknie lub na widoku raportu.
 • Macro MeasureCircle.png Makro MeasureCircle: Oblicz promień okręgu za pomocą 3 punktów lub okrągłej krawędzi.
 • Macro CenterOfMass.png Makro Środek masy: Podaje masę całkowitą i środek masy wielu wybranych obiektów o wybranej gęstości.
 • Macro SimpleProperties.png Makro Podstawowe właściwości: Zwięzłe wyświetlanie podstawowych właściwości fizycznych obiektu (objętość, wymiary pola ograniczającego, ...).

Draft VisGroup.svg Biblioteki

Bound-expression.svg Funkcje matematyczne

równania.

IFC.svg Wielofunkcyjne

 • WF wf.png Makro WorkFeatures: Narzędzie do tworzenia planów osi, płaszczyzn z 3 punktów, osi na podstawie formularza, informacji o współrzędnych kształtu i wielu innych przydatnych funkcji ułatwiających tworzenie projektu. Narzędzie to jest umieszczone na górze w widoku połączonego.

Workbench Image.svg Tworzenie obiektów

 • Macro makeCube.png Macro Make Cube: creates a rectangular cuboid from 4 points
 • Macro Solid Sweep.png Macro Solid Sweep: creates a solid by sweeping a 2D profile along a trajectory previously selected in the 3D view. The 2D elements can be created through the regular tools in FreeCAD's GUI.
 • Macro Geodesic Dome.svg Macro Geodesic Dome: This macro creates a geodesic dome shell
 • Pyramidicon.svg Macro Pyramid: This macro creates a parametric pyramid. All parameters are customizable just like with Part Cone.
 • Dodecahedron.svg Macro Polyhedrons: This macro creates parametric polyhedrons (dodecahedron, icosahedron, tetrahedron, ...). Customizable via radius or side.
 • Macro Line Length.png Macro Line Length: Create a line giving coordinate XYZ length and angle to plane X Y
 • Macro Cut Line.png Macro Cut Line: Cut a line and create x points, giving the number of points, create line or not, create points or not, create bicolor or not on choice.
 • Macro CirclePlus.png Macro CirclePlus: Create a circle or arc giving radius, diameter, circumference, area, startangle, endangle, arc, anglecenter, cord, arrow, center (point) on choice (same below but with GUI) plus create sector and face.
 • Macro Circle.png Macro Circle: Create a circle or arc giving radius, diameter, circumference, area, startangle, endangle, arc, anglecenter, cord, arrow, center (point) on choice (same above without GUI).
 • Macro Cut Circle.png Macro Cut Circle: Cut a circle or arc and create x arcs, giving the number of cut.
 • Macro Triangle AH.png Macro Triangle AH: This macro create one triangle creates a triangle by giving the head angle and the height of the triangle (the triangle of the head is positioned to the xyz coordinates 0.0)
 • FCTexture.png Macro Texture: Create a project from a bmp image to create a texture easily
 • FCCreaLoft.png Macro Loft: Create a loft with a list of wire (specially created for Macro Texture see above)
 • FCCircularTextButtom.png Macro Circular Text: This macro create a text around a cylinder
 • Macro WireXYZ.png Macro WireXYZ: This macro creates a Wire with the coordinates extracted from a file. The coordinates X Y Z are separated by a space.
 • Macro ReproWire.png Macro Repro Wire: This macro reproduce all element selected subobject wire or face.
 • Part Prism Apothem.svg Macro Apothem Based Prism GUI: A GUI dialog that creates an Apothem, (inradius) Based Prism from user input.
 • FCSpring Helix Variable.png Macro FCSpring Helix Variable: This macro create one spring truncate, the troncature is adjustable on the all coil to choice.
 • FCSpring On Surface.png Macro FCSpring On Surface: This macro create one spring (helix) on the surface of the object (solide).
 • Macro Guitar fretboard.png Macro Guitar fretboard: Guitar Fretboard Maker
 • Macro Guitar Nut.png Macro Guitar Nut: Guitar Nut Maker
 • Cam-groover-icon-32x32.png Macro FCCamGroover: Creates grooved cylinder for cam.
 • Macro Site From Contours.png Macro Site From Contours: creates an Arch Site from a series of contour lines
 • FCHoneycombMakerIcon.png Macro FCHoneycombMaker: Creates parametric honeycomb grid.

Workbench PartDesign.svg Transformacja obiektu

 • Macro ArrayCopy.png Macro ArrayCopy: copies the selected object several times, on an array grid
 • Macro FlattenWire.png Macro FlattenWire: flattens draft wires that are not planar to their median Z coordinate
 • Macro FlattenWire3Points.png Macro FlattenWire3Points: flattens draft wires that are not planar to a plane defined by 3 points
 • Macro JointWire.png Macro JointWire: allows to find and joint all non connected edge to the closest non connected one using a line
 • Macro Remove parametric history.png Macro Remove parametric history: removes all parametric associativity from an object, leaving it as a "dumb" shape
 • Macro SuperWire.png Macro SuperWire: Forces the creation of a Wire from lines and arcs that don't necessarily touch each other. Use this if normal wire operation fails
 • Macro HealArcs.png Macro HealArcs: Sometimes arcs are transformed into BSplines, for example when scale operations have been applied to them. This macro recreates valid arcs from them. Useful before exporting to dxf
 • Macro CloneConvert.png Macro CloneConvert: Creates a clone of the object and the converted in the chosen position and size (inch, mm, m, µm...). The base object is recognized in mm (FreeCAd base)
 • Image Scaling.svg Macro Image Scaling: Macro for easy scaling drawings, graphics, diagram, blueprint and similar 2D images in Image workbench.
 • Macro MatrixTransform.png Macro MatrixTransform: apply linear space transformations to distort shapes. E.g., non-uniform scaling, shearing, mirroring, axes swapping.
 • Macro Connect And Sweep.png Macro Connect And Sweep: This macro easily creates a connection between two objects, an object and a point or between two points or the selected line, wire, edge (the center of the objects are the starting and ending points of the sweep) can be selected form a configurable ellipse polygon circle
 • Part Section.png Macro Section: (parametric): alternative implementation of Part Section tool, more suitable for making sweep paths.
 • Macro Overlap.png Macro Overlap: (parametric): Boolean operation. Similar to Part Common, but with custom overlap count threshold.

View.svg Druk 3D

 • Macro 3d Printer Slicer.png Makro 3d Printer Slicer: Eksportuje aktualne projekty do krajalnic lub oprogramowania CAM.
 • Macro 3d Printer Slicer Individual Parts.svg Makro 3d Printer Slicer Individual Parts: Ten kod, po uruchomieniu, będzie eksportował widoczne bryły na najwyższym poziomie (bryły znajdujące się głębiej w drzewie będą ignorowane) aktualnie otwartego projektu do poszczególnych plików STL i otwierał je w programie do krojenia, którego używasz. To makro będzie domyślnie szukało Cura, ale możesz zmienić go na dowolny inny slicer, zmieniając zmienną SLICERAPP w kodzie źródłowym.

Preferences-raytracing.svg Raytracing

Spreadsheet.svg Środowisko pracy arkusz kalkulacyjny

 • Aliasmanager icon.png Makro Alias Manager: pomaga zarządzać aliasami znajdującymi się w środowisku FreeCAD Arkusz kalkulacyjny. Jest w stanie tworzyć, usuwać, przenosić aliasy i tworzyć grupę plików rodziny części.
 • Easy-alias-icon.png Makro EasyAlias: Szybkie tworzenie aliasów w środowisku FreeCAD Arkusz kalkulacyjny. Wykorzystuje on etykiety z jednej kolumny do tworzenia aliasów dla sąsiednich komórek w następnej kolumnie po prawej stronie, np. etykiety z kolumny A stają się aliasami dla komórek z kolumny B.
 • Macro SpreadsheetTools.png Makro Spreadsheet Tools: To makro pomaga zarządzać komórkami w środowisku FreeCAD Arkusz kalkulacyjny.
 • Macro FCTreeView.png Makro FCTreeView: Makro do tworzenia listy wszystkich obiektów w projekcie na wspólnej liście bez hierarchii, opcje sortowania według nazwy, etykiety, widoczności, grupy, wyszukiwania według długości opcji według nazwy, etykiety .... bez uwzględnienia wielkości liter lub z uwzględnieniem wielkości liter i zaznaczania wszystkich obiektów wyświetlanych w oknie makra.
 • Macro FCSpreadsheet Extract.png Makro FCSpreadSheet Extract: To makro zapisuje dane w pliku csv z formułą lub w pliku xml.

Arch Survey.svg Narzędzia

Bulb.svg Kreatory

 • Macro Sheet Metal Unfolder.png Macro Sheet Metal Unfolder: Creates an unfolded part from a sheet-metal-part.
 • Macro Unroll Ruled Surface.png Macro Unroll Ruled Surface: allows to unroll ruled surfaces and to draw them on a page.
 • Macro Unfold Box.png Macro Unfold Box: allows to unfold the surfaces of a box of any shape and to draw them on a page.
 • Macro Airfoil Import & Scale.png Macro Airfoil Import & Scale: Imports and scales a .dat airfoil to desired chord length.
 • GW Dim.png Macro Geneva Wheel: Allows the user to create a Geneva wheel mechanism from scratch. Must edit values within the Macro to alter the size of the object.
 • GW Dim.png Macro Geneva Wheel GUI: A GUI front end that allows the user to create a Geneva wheel mechanism from scratch.
 • Macro Cabinets32.png Macro Cabinets32: creates side and top/bottom walls for a cabinet with drilled holes for connection parts of manufacturer Hettich.
 • Macro Half turn stairs.png Macro Half turn stairs: Creates a half turn (left/right) stair from a Data-file.
 • Macro Half Hull Model.png Macro Half-Hull Model: This macro generates both three dimensional half-hull and full-hull models from a series of 2D line drawings.
 • Macro Stairs.png Macro Stairs: Create stair helix, create your stair nosing select and run the macro.
 • Gearworkbech.png Macro FCGear: Additional Workbench to create different types of gears, involute gear, involute rack, cycloide gear, bevel gear.
 • Macro Corner shapes wizard.png Macro Corner shapes wizard: pops up a dialog asking for the dimensions of your corner piece, then creates the object in the document and creates a page view with top, front and lateral views of the piece
 • Macro Corner shapes wizard.png Macro Corner shapes wizard/update: pops up a dialog asking for the dimensions of your corner piece, then creates the object in the document and creates a page view with top, front and lateral views of the piece
 • PropertyMemo.png Macro PropertyMemo: This little macro create one Property additional (memo or other text) for you object (only Draft)
 • Macro Fonts Win10 PYMP.png Macro Fonts Win10 PYMP: This little macro is dedicate to users of Windows 10. The explorer fonts for use the ShapeString is empty and this little macro can help you see aesily the font to use.
 • Macro Rubik Cube.png Macro Rubik Cube: Display a Rubik Cube and interactively do slice rotations.
 • Macro Megaminx.png Macro Megaminx: Display a Megaminx and interactively do slice rotations.

Std FreeCADWebsite.svg Inne ciekawe makrodefinicje stworzone przez użytkowników FreeCAD

 • 2364.png microelly2 : freeCAD_macro, geodata, Animation, freecad-nurbs, PieMenu i więcej.
 • Text-x-python.png hamish2014: FreeCAD_assembly2, FreeCAD_drawing_dimensioning, i więcej.
 • Text-x-python.png triplus: IconThemes, ShortCuts, NavigationIndicator, TabBar, Launcher, PersistentToolbars, PieMenu, i więcej.
 • 681.jpg rockn: FreeCAD-Timber, FreeCAD-addons, FreeCAD-library, FreeCAD-StructuresBois, i więcej.
 • Text-x-python.png oddtopus: flamingo (środowisko pracy do konstrukcji metalowych).
 • Text-x-python.png dprojects: getDimensions FreeCAD makro do uzyskania wymiarów płyt wiórowych do cięcia (obróbka drewna).
 • Text-x-python.png Siardeni: środowisko pracy do tworzenia profili metalowych, rur kwadratowych, profilu z, palety, obrotu, rysunku, i więcej.
 • Text-x-python.png realthunder: środowisko pracy Assembly3, i więcej.

Użycie

Zobacz artykuł Jak zainstalować makrodefinicje, aby uzyskać pełny opis, oraz dostosowanie paska narzędzi, aby dodać makra do paska narzędzi w celu zapewnienia łatwego dostępu.

Instalacja wielu makr jest równoznaczna z instalacją nowego stołu warsztatowego; informacje na ten temat można znaleźć w artykule Jak zainstalować dodatkowe Środowiska pracy.

Instalacja automatyczna

Poczynając od FreeCAD 0.17, użyj Menadżera dodatków w menu głównym Narzędzia → Menadżer dodatków aby zainstalować makrodefinicje, która została dołączone do repozytorium FreeCAD-macros.

Instalacja ręczna

Jeśli nie używasz Menedżera dodatków, makro można zainstalować ręcznie.

 • Skopiuj kod Python z odpowiedniej strony makrodefinicji.
 • Otwórz menu Makrodefinicji Makro → Makra..., naciśnij przycisk Utwórz i nadaj mu nazwę.
 • Wklej kod Python, który skopiowałeś.
 • Wciśnij przycisk Zapisz, i uruchom ponownie program FreeCAD.
 • Aby go użyć, otwórz ponownie menu makrodefinicji, wybierz nowe makro i naciśnij przycisk Wykonaj.

Dodaj makro do niestandardowego paska narzędzi

 • Idź do menu Narzędzia → Dostosuj.
 • W zakładce Makro dodaj nową nazwę makrodefinicji oraz opcjonalnie zdefiniuj ikonę i skrót klawiszowy.
 • W zakładce Narzędzia utwórz nowy pasek narzędzi i dodaj swoje makro, wybierając je z kategorii Makro.