Makro Křížek myši

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Macro Mouse Cross and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎čeština • ‎русский

Macro Mouse Cross.png Macro Mouse Cross

Popis
Toto malé makro mění šipku kurzoru myši na jemný křížek.

Version macro : 0.05
Date last modification : 2020-08-06
FreeCAD version : 0.18 and more
Download : ToolBar icon
Autor: Mario52
Autor
Mario52
Download
ToolBar icon
Odkazy
Verze
0.05
Datum poslední úpravy
2020-08-06
Verze FreeCAD
0.18 and more
Výchozí zástupce
C, A, G, X, Q
Viz též
None

Popis

Toto malé makro mění šipku kurzoru myši na jemný křížek.

Macro_Mouse_Cross

Malý příklad použití třídy ViewObserver() a použití klávesnice SoKeyboardEvent

Použití

 1. Stiskněte klávesu C pro aktivaci křížku.
 2. Stiskněte klávesu A pro aktivaci šipky.
 3. Stiskněte klávesu G pro aktivaci mřížky.
 4. Stiskněte klávesu X pro zobrazení všech kurzoru.
 5. Stiskněte klávesu Q pro ukončení makra.

Skript

ToolBar icon Macro Mouse Cross.png

Macro_Mouse_Cross.FCMacro

# -*- coding: utf-8 -*-
# mouse cursor to Cross or Arrow + Grig 
# ver 0.2 08/08/2014 PyQt4 and PySide
# ver 0.4 07/06/2019 compatible Python 3.
# ver 0.5 06/08/2020 PySide2 and add image in macro
#
__title__  = "Macro_Mouse_Cross"
__author__ = "Mario52"
__wiki__  = "https://www.freecadweb.org/wiki/Macro_Mouse_Cross"
__url__   = "https://www.freecadweb.org/"
__version__ = "0.05"
__date__  = "06/08/2020"

import PySide2
from PySide2 import QtWidgets, QtCore, QtGui
from PySide2.QtGui import QColor, QPixmap, QImage, QPainter, QCursor
from PySide2.QtCore import Qt,QUrl
from PySide2.QtWidgets import QApplication
from pivy import coin

FCCursor24x24_Icon = [
"24 24 9 1",
" 	c None",
".	c #3A0202",
"+	c #0E1245",
"@	c #640A0A",
"#	c #B10A0B",
"$	c #2A3E71",
"%	c #DF1F20",
"&	c #49699A",
"*	c #638EC0",
"..............     ",
".%%%%%%%%%%%%.     ",
".%%%%%%%%%%%%.     ",
".%%%%%%%%%%%%.     ",
".%%%%%%%%%%%%.     ",
".%%%%.........     ",
".%%%%.    ++++    ",
".%%%%.    +**+    ",
".%%%%.  +++ +**+ +++  ",
".%%%%.....**+****+**+  ",
".%%%%%%%%.**********+  ",
".%%%%%%%%.+********+  ",
".%%%%%%%%.***++++***+  ",
".%%%%%....**++ ++**+++ ",
".%%%%..+****+  +****+ ",
".%%%%. +****+  +****+ ",
".%%%%. +++**++ ++**+++ ",
".%%%%.  +***++++***+  ",
".%%%%.  +********+  ",
".%%%%.  +**********+  ",
".%%%%.  +**+****+**+  ",
".%%%%.  +++ +**+ +++  ",
".%%%%.    +**+    ",
"......    ++++    "
]

global xx ;xx = -1

#################### create document if not exist #######################
doc = FreeCAD.ActiveDocument                     ####
if doc == None:                           ####
  doc = FreeCAD.newDocument()                   ####
#########################################################################
class ViewObserver:
  def logPosition(self, info):
    global xx
    self.pos = info["Key"]
    if (self.pos.upper() == "Q"):
      QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.ArrowCursor))
      v.removeEventCallback("SoKeyboardEvent",c)
      FreeCAD.Console.PrintMessage("End Macro_Mouse_Cross"+"\n")
    if (self.pos.upper() == "C"):
      # change the cursor cross ( + )
      QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.CrossCursor))
    elif (self.pos.upper() == "A"):
      # change the cursor in Arrow
      QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.ArrowCursor))
    elif (self.pos.upper() == "X") and (info["State"] == "DOWN"):
      # change the cursor and visualise all model 
      xx += 1
      if xx == 0:
        QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.ArrowCursor))
        FreeCAD.Console.PrintMessage(str(xx)+" : ArrowCursor"+"\n")
      if xx == 1:
        QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.UpArrowCursor))
        FreeCAD.Console.PrintMessage(str(xx)+" : UpArrowCursor"+"\n")
      if xx == 2:
        QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.CrossCursor))
        FreeCAD.Console.PrintMessage(str(xx)+" : CrossCursor"+"\n")
      if xx == 3:
        QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.WaitCursor))
        FreeCAD.Console.PrintMessage(str(xx)+" : WaitCursor"+"\n")
      if xx == 4:
        QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.IBeamCursor))
        FreeCAD.Console.PrintMessage(str(xx)+" : IBeamCursor"+"\n")
      if xx == 5:
        QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.SizeVerCursor))
        FreeCAD.Console.PrintMessage(str(xx)+" : SizeVerCursor"+"\n")
      if xx == 6:
        QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.SizeHorCursor))
        FreeCAD.Console.PrintMessage(str(xx)+" : SizeHorCursor"+"\n")
      if xx == 7:
        QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.SizeBDiagCursor))
        FreeCAD.Console.PrintMessage(str(xx)+" : SizeBDiagCursor"+"\n")
      if xx == 8:
        QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.SizeFDiagCursor))
        FreeCAD.Console.PrintMessage(str(xx)+" : SizeFDiagCursor"+"\n")
      if xx == 9:
        QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.SizeAllCursor))
        FreeCAD.Console.PrintMessage(str(xx)+" : SizeAllCursor"+"\n")
      if xx == 10:
        QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.BlankCursor))
        FreeCAD.Console.PrintMessage(str(xx)+" : BlankCursor"+"\n")
      if xx == 11:
        QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.SplitVCursor))
        FreeCAD.Console.PrintMessage(str(xx)+" : SplitVCursor"+"\n")
      if xx == 12:
        QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.SplitHCursor))
        FreeCAD.Console.PrintMessage(str(xx)+" : SplitHCursor"+"\n")
      if xx == 13:
        QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.PointingHandCursor))
        FreeCAD.Console.PrintMessage(str(xx)+" : PointingHandCursor"+"\n")
      if xx == 14:
        QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.ForbiddenCursor))
        FreeCAD.Console.PrintMessage(str(xx)+" : ForbiddenCursor"+"\n")
      if xx == 15:
        QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.OpenHandCursor))
        FreeCAD.Console.PrintMessage(str(xx)+" : OpenHandCursor"+"\n")
      if xx == 16:
        QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.ClosedHandCursor))
        FreeCAD.Console.PrintMessage(str(xx)+" : ClosedHandCursor"+"\n")
      if xx == 17:
        QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.WhatsThisCursor))
        FreeCAD.Console.PrintMessage(str(xx)+" : WhatsThisCursor"+"\n")
      if xx == 18:
        QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.BusyCursor))
        FreeCAD.Console.PrintMessage(str(xx)+" : BusyCursor"+"\n")
      if xx == 19:
        QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QPixmap(FCCursor24x24_Icon))) # image include in macro
        #QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(QPixmap("C:/completePath/image.png"))) # image to disk
        FreeCAD.Console.PrintMessage(str(xx)+" : FCCursor24x24_Icon"+"\n")
        xx = -1
    elif (self.pos.upper() == "G"):
      # "wmayer" http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=1065&hilit=cross#p8818
      # Create Grida
      grid=coin.SoType.fromName("SoDrawingGrid").createInstance()
      Gui.ActiveDocument.ActiveView.getSceneGraph().addChild(grid)

xx = -1 

try:
  v=Gui.activeDocument().activeView()
  o = ViewObserver()
  c = v.addEventCallback("SoKeyboardEvent",o.logPosition)
  App.Console.PrintMessage("Type Key C to Cross"+"\n")
  App.Console.PrintMessage("Type Key A to Arrow"+"\n")
  App.Console.PrintMessage("Type Key X to Visualise all cursor"+"\n")
  App.Console.PrintMessage("Type Key G to Grid (not editable)"+"\n")
  App.Console.PrintMessage("Type Key Q to Quit"+"\n")
except Exception:
  FreeCAD.Console.PrintError("\n"+"Not document open"+"\n")

Kurzory, které mohou být používány

ArrowCursor, UpArrowCursor, CrossCursor, WaitCursor, IBeamCursor, SizeVerCursor, SizeHorCursor SizeBDiagCursor, SizeFDiagCursor, SizeAllCursor, BlankCursor, SplitVCursor, SplitHCursor PointingHandCursor, ForbiddenCursor, OpenHandCursor, ClosedHandCursor, WhatsThisCursor, BusyCursor, BitmapCursor

Omezení

Kurzor může měnit vzhled v závislosti na používané pracovní ploše, musí opakovat funkci.
Kurzor může být nahrazen jiným posuvníkem (např. rozšíření okna, rohu, ...).
Mřížka je permanentní.
Zbytek rezidentního makra.