Makro Nakresli kružnici ze 3 bodů ve 3D

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Macro Draft Circle 3 Points 3D and the translation is 86% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎čeština

Macro Draft Circle 3 Points.png Macro Draft Circle 3 Points 3D

Popis
Vytváří kružnici ze 3 bodů v prostoru.

Version macro : 01.00
Date last modification : 2013-03-16
FreeCAD version : All
Download : ToolBar Icon
Autor
galou_breizh
Download
ToolBar Icon
Odkazy
Verze
01.00
Datum poslední úpravy
2013-03-16
Verze FreeCAD
All
Výchozí zástupce
None
Viz též
None


Description

Toto makro vytváří kružnici ze 3 bodů v prostoru. Body mohou být objekty jako je krychle, válec, pak vybrané souřadnice jsou středy těchto tvarů.

Macro Draft Circle 3 Points 3D.png

Použití

Vyberte 3 body nebo tvary ve 3D pohledu a spusťte makro. Je-li tvarem přímka souřadnicí bude střed přímky.

Omezení

Pořadí výběru tvarů ovlivňuje úhel OS a zpětně sklon kružnice. V případě potřeby obraťte nebo změňte pořadí výběru tvarů. Souřadnice X, Y, Z s hodnotou 0 nebo se zarovnáním neumožňujícím výpočet mohou vrátit chybu dělení nulou s vysvětlením že "tři body jsou zarovnány (v řadě)"

Skript

ToolBar Icon Macro Draft Circle 3 Points.png

Macro_Draft_Circle_3_Points_3D.FCMacro

# -*- coding: utf-8 -*-
# Create a circle from 3 points selected on the X, Y, Z map
# 04/03/2013
# From http://en.wikipedia.org/wiki/Circumscribed_circle

# 08/08/2014 PyQt4 and PySide

#OS: Windows Vista
#Word size: 32-bit
#Version: 0.14.3700 (Git)
#Branch: releases/FreeCAD-0-14
#Hash: 32f5aae0a64333ec8d5d160dbc46e690510c8fe1
#Python version: 2.6.2
#Qt version: 4.5.2
#Coin version: 3.1.0
#SoQt version: 1.4.1
#OCC version: 6.5.1

try:
  import PyQt4
  from PyQt4 import QtCore, QtGui
except Exception:
  import PySide
  from PySide import QtCore, QtGui
from math import pi, asin
import Draft, FreeCAD, FreeCADGui
from FreeCAD import Base

def errorDialog(msg):
  # Create a simple dialog QMessageBox
  # The first argument indicates the icon used: one of QtGui.QMessageBox.{NoIcon, Information, Warning, Critical, Question} 
  diag = QtGui.QMessageBox(QtGui.QMessageBox.Critical,u"Error Message",msg)
  diag.setWindowModality(QtCore.Qt.ApplicationModal)
  diag.exec_()

def affiche(x,y,z,r,angle):
  diag = QtGui.QMessageBox(QtGui.QMessageBox.Information,u"Coordinates",u"Coordinate X : "+str(x)+"\r\n"+u"Coordinate Y : "+str(y)+"\n"+u"Coordinate Z : "+str(z)+"\nRadius\t  : "+str(r)+"\nAngle\t  : "+str(angle))
  diag.setWindowModality(QtCore.Qt.ApplicationModal)
  diag.setWindowModality(QtCore.Qt.NonModal)
  diag.exec_()

# objects selected
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()
# If there are 3 selected points so...
if len(sel)==3 :
  # Assignment of variables
  P1 = sel[0].Shape.BoundBox.Center
  P2 = sel[1].Shape.BoundBox.Center
  P3 = sel[2].Shape.BoundBox.Center

  P1P2 = (P2 - P1).Length
  P2P3 = (P3 - P2).Length
  P3P1 = (P1 - P3).Length

  # Circle radius.
  l = ((P1 - P2).cross(P2 - P3)).Length
  try:
    #if l < 1e-8:
    #  errorDialog("The three points are aligned")
    r = P1P2 * P2P3 * P3P1 / 2 / l
  except:
    errorDialog("The three points are aligned")
  else:
    # Sphere center.
    a = P2P3**2 * (P1 - P2).dot(P1 - P3) / 2 / l**2
    b = P3P1**2 * (P2 - P1).dot(P2 - P3) / 2 / l**2
    c = P1P2**2 * (P3 - P1).dot(P3 - P2) / 2 / l**2
    P1.multiply(a)
    P2.multiply(b)
    P3.multiply(c)
    PC = P1 + P2 + P3

    # Creation of a circle
    pl = Base.Placement()
    v = (P1 - P2).cross(P3 - P2)
    v.normalize()
    axis = Base.Vector(0, 0, 1).cross(v)
    angle = asin(axis.Length) * 180 / pi
    axis.normalize()
    pl = Base.Placement(PC, axis, angle)
    Draft.makeCircle(r, placement=pl, face=False, support=None)
    # Displays the result in the windows
    affiche((PC.x),(PC.y),(PC.z),r,angle)
    # Displays the result in the FreeCAD report view
    #FreeCAD.Console.PrintMessage("Coordinate X : "+str(PC.x)+"\n")
    #FreeCAD.Console.PrintMessage("Coordinate Y : "+str(PC.y)+"\n")
    #FreeCAD.Console.PrintMessage("Coordinate Z : "+str(PC.z)+"\n")
    #FreeCAD.Console.PrintMessage("Radius    : "+str(r)+"\n")
    #FreeCAD.Console.PrintMessage("Angle    : "+str(angle)+"\n")
else:
  # If the condition is not met, repeat
  #FreeCAD.Console.PrintError("Select 3 points and repeat\n")
  errorDialog("Select 3 points and repeat\n")