Makro Nakresli kružnici ze 3 bodů

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Macro Draft Circle 3 Points and the translation is 90% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎čeština

Macro Make Circle 3 Points.png Macro Draft Circle 3 Points

Popis
Vytváří kružnici ze 3 vybraných bodů.

Version macro : 01.00
Date last modification : 2013-03-11
FreeCAD version : All
Download : ToolBar Icon
Autor: Mario52
Autor
Mario52
Download
ToolBar Icon
Odkazy
Verze
01.00
Datum poslední úpravy
2013-03-11
Verze FreeCAD
All
Výchozí zástupce
None
Viz též
None

Popis

Toto makro vytváří kružnice pode 3 vybraných bodů. Body mohou být objekty jako jsou krychle, válce, v takovém případě jsou vybrané souřadnice středem těchto forem.

Kružnice vybudovaná podle 3 vybraných bodů

Circle built on 3 selected points

Použití

Vyberte 3 body nebo tvary ve 3D pohledu a spusťte makro. Je-li tvarem přímka, souřadnice budou střed přímky.

Volby

Jsou-li vybrané objekty v různých rovinách, (xy Z10, xy Z2, xy Z5) pak bude kružnice vytvořena na plánu x,y Z=0. Mají-li všechny vybrané objekty stejnou souřadnici Z (xy Z5, xy Z5, xy Z5), bude kružnice vytvořena na plánu x,y Z=5.

Skript

ToolBar Icon Macro Make Circle 3 Points.png

Draft_Circle_3_Points.FCMacro

# -*- coding: utf-8 -*-
# créer un cercle à partir de 3 points sélectionnés sur le plan X,Y
# 04/03/2013
# la formule provient de
# http://www-obs.univ-lyon1.fr/labo/fc/Ateliers_archives/ateliers_2005-06/cercle_3pts.pdf
# lire la note dans le pdf, sur l'ordre de sélection des points,
# si la formule renvoie une erreur (exemple les 3 points dans le même alignement)
#
import Draft, Part, FreeCAD, math, PartGui, FreeCADGui
from math import sqrt, pi, sin, cos
from FreeCAD import Base

# prendre les objets sélectionnés
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()
i=0
centreX=0
centreY=0
rayon=0
# S'il y a 3 points sélectionnés alors..
if len(sel)==3 :
	i=0
	ta=[0,0,0,0,0,0,0,0,0]
	for obj in sel:
		x=(obj.Shape.BoundBox.Center)
		ta[i+0]=(x.x)
		ta[i+1]=(x.y)
		ta[i+2]=(x.z)
		i=i+3
# Affectation des variables
	x_point_1=ta[0]
	y_point_1=ta[1]
	z_point_1=ta[2]
	
	x_point_2=ta[3]
	y_point_2=ta[4]
	z_point_2=ta[5]
	
	x_point_3=ta[6]
	y_point_3=ta[7]
	z_point_3=ta[8]
# Calcul des coordonnées du centre du cercle	
	centreX =((x_point_3**2-x_point_2**2+y_point_3**2-y_point_2**2)/(2*(y_point_3-y_point_2))-(x_point_2**2-x_point_1**2+y_point_2**2-y_point_1**2)/(2*(y_point_2-y_point_1)))/((x_point_3-x_point_2)/(y_point_3-y_point_2)-(x_point_2-x_point_1)/(y_point_2-y_point_1))
	centreY =-(x_point_2-x_point_1)/(y_point_2-y_point_1)*centreX+(x_point_2**2-x_point_1**2+y_point_2**2-y_point_1**2)/(2*(y_point_2-y_point_1))
	rayon =sqrt((x_point_1-centreX)**2+(y_point_1-centreY)**2)
# Définition de la coordonnée Z
# Si toutes les coordonnées Z sont égales le centreZ s'aligne à la coordonnée Z
	if z_point_1==z_point_2 and z_point_2==z_point_3:
		centreZ=z_point_1
	else:
# Si une coordonnée est différente alors Z=0
		centreZ=0
# Création du cercle
	pl=FreeCAD.Placement()
	pl.Rotation.Q=(0.0,-0.0,-0.0,1.0)
	pl.Base=FreeCAD.Vector(centreX,centreY,centreZ)
	Draft.makeCircle((rayon),placement=pl,face=False,support=None)
# Affiche le résultat dans la Vue rapport de FreeCAD
	FreeCAD.Console.PrintMessage("Coordonnée X : "+str(centreX)+"\r\n")
	FreeCAD.Console.PrintMessage("Coordonnée Y : "+str(centreY)+"\r\n")
	FreeCAD.Console.PrintMessage("Coordonnée Z : "+str(centreZ)+"\r\n")
	FreeCAD.Console.PrintMessage("Rayon    : "+str(rayon )+"\r\n")
else:
# Si la condition n'est pas remplie, recommencer
	FreeCAD.Console.PrintError("Sélectionnez 3 points et recommencez\r\n")


Vylepšená verze

Navíc k předcházejícímu makru, je tento příklad použit k vyrovnání kolmé kružnice ke každému tvaru ve výběru a je vybrán plán "'XY, YZ, XZ ' ' . Kružnice přebírá barvu od přiřazené osy bez ohledu na aktuálně vybranou barvu, a střed kružnice je vykreslen (volba O/N).

Nastavení k úpravám.

# Change the values here below
			# mode by default vueChoix = 0 and alignerSur = 0
	vueChoix=0	# choice of the top view = 1 XY, view Front = 2 ZX, Right view = 3 ZY
	alignerSur=0	# Aligns the circle shaped the choice (1,2 or 3) or Z = 0
	afficherPoint=1	# Displays the center point of the circle
# -*- coding: utf-8 -*-
# créer un cercle à partir de 3 points séléctionnés
# avec comme options le cercle peut être construit sur un plans au choix
# à la coordonnée d'une des trois formes sélectionnées au choix
# et création du point central O/N
# 04/03/2013 , 07/09/2018 replace PyQt4 to PySide
# la formule provient de
# http://www-obs.univ-lyon1.fr/labo/fc/Ateliers_archives/ateliers_2005-06/cercle_3pts.pdf
# lire la note dans le pdf, sur l'ordre de sélection des points,
# si la formule renvoie une erreur (exemple les 3 points dans le même alignement)
#
import Draft, Part, FreeCAD, math, PartGui, FreeCADGui
from math import sqrt, pi, sin, cos
from FreeCAD import Base
from PySide import QtCore, QtGui

def errorDialog(msg):
  # Create a simple dialog QMessageBox
  # The first argument indicates the icon used: one of QtGui.QMessageBox.{NoIcon, Information, Warning, Critical, Question} 
	diag = QtGui.QMessageBox(QtGui.QMessageBox.Critical,u"Error Message",msg)
	diag.setWindowModality(QtCore.Qt.ApplicationModal)
	diag.exec_()

def affiche(x,y,z,rayon,r,v,b,afficherPoint):
	pl.Base=FreeCAD.Vector(x,y,z)
	Draft.makeCircle((rayon),placement=pl,face=False,support=None)
	FreeCADGui.activeDocument().activeObject().LineColor = (r,v,b)
	if afficherPoint==1:
		Draft.makePoint(x,y,z)
	diag = QtGui.QMessageBox(QtGui.QMessageBox.Information,u"Coordinates",u"Coordinates X : "+str(x)+"\r\n"+u"Coordinates Y : "+str(y)+"\n"+u"Coordinates Z : "+str(z)+"\nRayon\t   : "+str(rayon))
	diag.setWindowModality(QtCore.Qt.ApplicationModal)
	diag.exec_()

# prendre les objets selectionnes
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()
i=0
centreX=0;centreY=0;rayon=0

# S'il y a 3 points sélectionnés alors..
if len(sel)==3 :
	i=0
	ta=[0,0,0,0,0,0,0,0,0]
	for obj in sel:
		x=(obj.Shape.BoundBox.Center)
		ta[i+0]=(x.x)
		ta[i+1]=(x.y)
		ta[i+2]=(x.z)
		i=i+3
# Change the values here below
			# mode by default vueChoix = 0 and alignerSur = 0
	vueChoix=0	# choice of the top view = 1 XY, view Front = 2 ZX, Right view = 3 ZY
	alignerSur=0	# Aligns the circle shaped the choice (1,2 or 3) or Z = 0
	afficherPoint=1	# Displays the center point of the circle

  # Affectation des variables
	if vueChoix==3:		# View of right ZY (Red)
 	 	z_point_1=ta[0]
		x_point_1=ta[1]
		y_point_1=ta[2]
	
		z_point_2=ta[3]
		x_point_2=ta[4]
		y_point_2=ta[5]
	
		z_point_3=ta[6]
		x_point_3=ta[7]
		y_point_3=ta[8]

	elif vueChoix==2:	# Front view ZX (Green)
 	 	y_point_1=ta[0]
		z_point_1=ta[1]
		x_point_1=ta[2]
	
		y_point_2=ta[3]
		z_point_2=ta[4]
		x_point_2=ta[5]
	
		y_point_3=ta[6]
		z_point_3=ta[7]
		x_point_3=ta[8]

	else:			# Top view XY (blue)
 	 	x_point_1=ta[0]
		y_point_1=ta[1]
		z_point_1=ta[2]
	
		x_point_2=ta[3]
		y_point_2=ta[4]
		z_point_2=ta[5]
	
		x_point_3=ta[6]
		y_point_3=ta[7]
		z_point_3=ta[8]

  # Calculation of coordinates of the center of the circle	
	try:
		centreX =((x_point_3**2-x_point_2**2+y_point_3**2-y_point_2**2)/(2*(y_point_3-y_point_2))-(x_point_2**2-x_point_1**2+y_point_2**2-y_point_1**2)/(2*(y_point_2-y_point_1)))/((x_point_3-x_point_2)/(y_point_3-y_point_2)-(x_point_2-x_point_1)/(y_point_2-y_point_1))
		centreY =-(x_point_2-x_point_1)/(y_point_2-y_point_1)*centreX+(x_point_2**2-x_point_1**2+y_point_2**2-y_point_1**2)/(2*(y_point_2-y_point_1))
		rayon =sqrt((x_point_1-centreX)**2+(y_point_1-centreY)**2)
	except:
		errorDialog(u"Impossible calculation too aligned elements")
	else:
	#finally: sera TOUJOURS exécuté
	  # Definition of the coordinate Z
		centreZ=0
	  # Création du cercle
		pl=FreeCAD.Placement()
		if vueChoix==1:	# Plan XY Dessus
			pl.Rotation.Q=(0,0,0,1.0)
			if alignerSur==1:	
				affiche(centreX,centreY,z_point_1,rayon,0.0,0.0,1.0,afficherPoint)
			elif alignerSur==2:
				affiche(centreX,centreY,z_point_2,rayon,0.0,0.0,1.0,afficherPoint)
			elif alignerSur==3:
				affiche(centreX,centreY,z_point_3,rayon,0.0,0.0,1.0,afficherPoint)
		elif vueChoix==2: # Plan XZ Face
			pl.Rotation.Q=(1,0,0,1.0)
			if alignerSur==1:	
				affiche(centreY,z_point_1,centreX,rayon,0.0,1.0,0.0,afficherPoint)
			elif alignerSur==2:
				affiche(centreY,z_point_2,centreX,rayon,0.0,1.0,0.0,afficherPoint)
			elif alignerSur==3:
				affiche(centreY,z_point_3,centreX,rayon,0.0,1.0,0.0,afficherPoint)
		elif vueChoix==3: # Plan YZ Droite
			pl.Rotation.Q=(0,1,0,1.0)
			if alignerSur==1:	
				affiche(z_point_1,centreX,centreY,rayon,1.0,0.0,0.0,afficherPoint)
			elif alignerSur==2:
				affiche(z_point_2,centreX,centreY,rayon,1.0,0.0,0.0,afficherPoint)
			elif alignerSur==3:
				affiche(z_point_3,centreX,centreY,rayon,1.0,0.0,0.0,afficherPoint)
		else:	# modifier pour avoir XYZ
			# si les coordonnées Z sont égales alors le cercle s'aligne à Z
			if z_point_1==z_point_2 and z_point_2==z_point_3:
				centreZ=z_point_1
				affiche(centreX,centreY,z_point_1,rayon,0.0,0.0,0.0,afficherPoint)
			else:
	    	# Si une coordonnée est différente alors Z=0
				affiche(centreX,centreY,0,rayon,0.0,0.0,0.0,afficherPoint)

else:
  # Si la condition n'est pas remplie, recommencer
	errorDialog(u"Select 3 points and repeat")
	#FreeCAD.Console.PrintError("Select 3 points and repeatr\n")

Anaglyph (3D pohled)

Zde je 3D pohled, který Vám umožňuje vidět 2 různé pozice pohledu použitím brýlí s filtry červené a cyan barvy Anaglyph Tango.png. Dívejte se střídavě levým a pravým okem abyste viděli pohledy samostatně.

Anaglyphe


Uznání

Geneze makra Draft Circle 3 Points na fóru (PYTHONu) coordonnées d'un point helped flachyjoe thanks. Vzorec pochází od cercle_3pts.pdf a byl použit s laskavým svolením jeho autora.