Dostosowywanie interfejsu użytkownika do własnych potrzeb

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Interface Customization and the translation is 100% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
Arrow-left.svg poprzedni: Poradniki
następny: Edytor ustawień Arrow-right.svg

Wprowadzenie

Interfejs FreeCAD jest oparty na nowoczesnym zestawie narzędzi Qt i posiada nowoczesną organizację. Niektóre aspekty interfejsu mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Możesz na przykład dodać niestandardowe paski narzędzi, z narzędziami z kilku Środowisk pracy lub narzędziami zdefiniowanymi w makrach, a także tworzyć własne skróty klawiaturowe. Ale menu i domyślne paski narzędzi, które są dostarczane z programem FreeCAD i jego warsztatami nie mogą być zmieniane.

Std DlgCustomize tab Toolbars.png

Okno dialogowe Dostosowywanie interfejsu

Użycie

 1. Polecenia dostępne w oknie dialogowym Dostosowywania zależą od aktywnych programów roboczych, które zostały załadowane w bieżącej sesji programu FreeCAD. Należy więc najpierw załadować wszystkie programy, do których chcemy mieć dostęp.
 2. Istnieje kilka sposobów wywołania polecenia Std DlgCustomize.svg Std: Dostosuj:
  • Wybierz polecenie z menu Przybory → Std DlgCustomize.svg Dostosuj....
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na obszarze paska narzędzi i wybierz z menu kontekstowego Std DlgCustomize.svg Dostosuj....
 3. Otworzy się okno dialogowe Dostosuj... Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Opcje.
 4. Przycisk Pomocy nie działa w tym momencie.
 5. Naciśnij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.

Opcje

W oknie dialogowym Dostosuj dostępne są następujące zakładki:

Polecenia

Std DlgCustomize tab Commands.png

Zakładka Polecenia

Na tej zakładce można przeglądać dostępne polecenia.

Przegląd poleceń

 1. Wybierz kategorię komend w panelu 'Kategoria po lewej stronie. Niektóre kategorie odpowiadają wpisom w menu.
 2. Narzędzia dostępne w wybranej kategorii są pokazane w panelu po prawej stronie.
 3. Najedź na polecenie: pojawi się podpowiedź.
 4. Wybierz polecenie: tekst paska stanu jest wyświetlany poniżej dwóch paneli.

Przewiń na górę strony

Klawiatura

Std DlgCustomize tab Keyboard.png

Zakładka Klawiatura

Na tej karcie można zdefiniować własne skróty klawiaturowe. W zakładce Makrodefinicje można zdefiniować skróty dla poleceń makro.

Dodaj własny skrót

 1. Wybierz kategorię poleceń z listy rozwijanej Kategoria.
 2. Wybierz polecenie z panelu Komendy.
 3. Pole Aktualny skrót wyświetla aktualny skrót, jeśli jest dostępny.
 4. Wprowadź nowy skrót w polu wprowadzania Naciśnij nowy skrót. Skróty mogą mieć długość do 4 wejść. Każde wejście jest albo pojedynczym znakiem, kombinacją jednego lub kilku klawiszy specjalnych, albo kombinacją jednego lub kilku klawiszy specjalnych i jednego znaku. Użyj klawisza Backspace do poprawiania błędów.
 5. Jeśli skrót jest już używany, w oknie dialogowym pojawi się pytanie, czy chcesz go zastąpić, a polecenie, do którego skrót jest przypisany, pojawi się w panelu Aktualnie przypisany do.
 6. Naciśnij przycisk Przypisz, aby przypisać nowy skrót.
 7. Naciśnij przycisk Wyczyść żeby usunąć wprowadzony skrót. Spowoduje to również usunięcie zawartości pola Bieżący skrót. Należy pamiętać, że domyślne skróty nie są usuwane na stałe. Zostaną one przywrócone po ponownym uruchomieniu FreeCAD.

Usuń własny skrót

 1. Wybierz kategorię polecenia z listy rozwijanej Kategoria.
 2. Wybierz polecenie z panelu Polecenia.
 3. Naciśnij przycisk Reset.

Usuń wszystkie własne skróty

 1. Naciśnij przycisk Zresetuj wszystko

Uwagi (Klawiatura)

 • Skróty działają tylko wtedy, gdy ich polecenia pojawiają się w standardowym menu lub w menu Środowiska pracy, które zostało załadowane w bieżącej sesji programu FreeCAD. Oraz gdy ich polecenia pojawiają się na widocznym pasku narzędzi.
 • W wersji 0.19 jest problem z niektórymi poleceniami Środowiska Pracy Draft. Ich domyślne skróty nie działają i/lub nie można im przypisać własnych skrótów.
 • Aby ponownie przypisać domyślny skrót, należy najpierw przypisać nowy skrót do jego oryginalnego polecenia.

Przewiń na górę strony

Środowiska pracy

Std DlgCustomize tab Workbenches.png

Zakładka Środowiska pracy

Na tej zakładce można zmienić listę Wybór środowiska pracy. Lista Aktywowane stanowiska pracy pokazuje stanowiska pracy, które pojawią się w selektorze Środowisk pracy

Wyłączenie Środowiska pracy

 1. Wybierz Środowisko pracy na liście Włączone stanowiska pracy.
 2. Naciśnij przycisk Button left.svg.
 3. Środowisko pracy zostanie przeniesione na listę Nieaktywne stanowiska pracy.

Ponowne włączenie Środowiska pracy

 1. Wybierz Środowisko pracy na liście Wyłączone stanowiska pracy.
 2. Naciśnij przycisk Button right.svg.
 3. Środowisko pracy zostanie przeniesione na listę Włączone Środowiska pracy.

Ponowne włączenie wszystkich Środowisk pracy

 1. Naciśnij przycisk Button add all.svg.

Zmiana pozycji Środowiska pracy

 1. Wybierz Środowisko pracy na liście Włączone Środowiska pracy.
 2. Naciśnij przycisk Button up.svg lub Button down.svg.
 3. Opcjonalnie powtarzaj to do momentu, aż Środowisko pracy znajdzie się we właściwej pozycji.

Sortowanie Środowisk pracy w kolejności alfabetycznej

 1. Naciśnij przycisk Button sort.svg.

Przewiń na górę strony

Paski narzędzi

Std DlgCustomize tab Toolbars.png

Zakładka Paski narzędzi

Na tej karcie można tworzyć i modyfikować własne paski narzędzi.

Wybierz Środowisko pracy

 1. Na liście rozwijanej po prawej stronie wybierz Środowisko pracy, którego własne paski narzędziowe chcesz zmodyfikować. Opcja Global jest przeznaczona dla niestandardowych pasków narzędzi, które powinny być dostępne we wszystkich Środowiskach pracy.

Tworzenie paska narzędzi

 1. Naciskaj przycisk Nowy...
 2. Wpisz nazwę w otwierającym się oknie dialogowym.
 3. Naciśnij przycisk OK.
 4. W panelu po prawej stronie pojawi się nowy pasek narzędzi.

Zmiana nazwy paska narzędzi

 1. Wybierz pasek narzędzi w panelu po prawej stronie.
 2. Wciśnij przycisk Zmień nazwę....
 3. Wprowadź nową nazwę w otwartym oknie dialogowym.
 4. Naciśnij przycisk OK.

Usuwanie paska narzędzi

 1. Wybierz pasek narzędzi w panelu po prawej stronie.
 2. Wciśnij przycisk Skasuj.

Wyłączenie paska narzędzi

 1. Usuń zaznaczenie pola wyboru z przodu nazwy paska narzędzi w panelu po prawej stronie.
 2. Wyłączony pasek narzędzi będzie niewidoczny w interfejsie FreeCAD.

Dodawanie polecenia

 1. Wymagany jest co najmniej jeden niestandardowy pasek narzędzi. Zobacz Tworzenie paska narzędzi.
 2. Wybierz odpowiedni pasek narzędzi w panelu po prawej stronie. Jeśli nie zostanie wybrany żaden pasek narzędzi, polecenie zostanie dodane do pierwszego paska narzędzi na liście.
 3. Wybierz kategorię z listy rozwijanej po lewej stronie. W kategorii "Makra" pojawiają się polecenia makrodefinicji, które zostały ustawione na karcie Makrodefinicje.
 4. Wybierz polecenie z panelu po lewej stronie.
 5. Lub wybierz '<Separator>', aby dodać separator (linię pomiędzy dwoma przyciskami paska narzędzi).
 6. Naciśnij przycisk Button right.svg.

Usuwanie polecenia

 1. W razie potrzeby, rozwiń pasek narzędzi w panelu po prawej stronie.
 2. Wybierz polecenie.
 3. Naciśnij przycisk Button left.svg.

Zmiana pozycji polecenia

 1. W razie potrzeby, rozwiń pasek narzędzi w panelu po prawej stronie.
 2. Wybierz polecenie
 3. Naciśnij przycisk Button up.svg lub Button down.svg.
 4. Opcjonalnie powtarzaj to do momentu, aż polecenie znajdzie się we właściwej pozycji.

Uwagi (Paski narzędzi)

 • Paski narzędzi należące do aktualnego stanowiska pracy są natychmiast aktualizowane, ale po wyłączeniu/ ponownym włączeniu paska narzędzi konieczna jest zmiana stanowiska pracy (przełączenie na inne stanowisko pracy, a następnie ponowne jego włączenie).
 • Do aktualizacji globalnych pasków narzędzi konieczna jest zmiana stanowiska pracy (jeżeli dodano lub usunięto polecenia) lub ponowny start (jeżeli zmieniono kolejność pasków narzędzi lub zmieniono nazwę paska narzędzi).
 • W V0.19 jest problem z niektórymi poleceniami draft. Po dodaniu ich do niestandardowego paska narzędzi i wyjściu z aplikacji FreeCAD plik user.cfg musi być ręcznie edytowany dla tych poleceń. Wyszukaj nazwę niestandardowego paska narzędzi i w tej sekcji zmień zawartość elementów FCText, które zaczynają się od gui_ do DraftTools.

Przewiń na górę strony

Makrodefinicje

Std DlgCustomize tab Macros.png

Zakładka Makrodefinicje

Na tej zakładce można skonfigurować polecenia makrodefinicji użytkownika. Po skonfigurowaniu można je dodawać do własnych pasków narzędzi. FreeCAD używa dedykowanego folderu dla makr użytkownika i tylko w nim można tworzyć makra. Użyj polecenia Std DlgMacroExecute.svg Std: DlgMacroExecute, aby znaleźć ten folder w systemie.

Jeśli pobierasz makro z Std AddonMgr.svg Menadżera dodatków, upewnij się, że pobrałeś również jego plik ikonki. Większość makr ma link z obrazem na stronie informacyjnej, która pojawia się w menedżerze dodatków. Możesz na przykład umieścić ten plik ikonki w folderze makr użytkownika.

Jeśli chcesz korzystać z makrodefinicji pobranej z innego źródła, będziesz musiał zainstalować ją ręcznie. Zobacz temat Jak zainstalować makrodefinicje aby uzyskać więcej informacji.

Dodawanie makropolecenie

 1. Na liście rozwijanej Makro wybierz makro.
 2. Wprowadź Tekst menu. Będzie to nazwa używana do identyfikacji polecenia makra i pojawi się również na pasku narzędzi, jeśli nie będzie ikony.
 3. Opcjonalnie wpisz podpowiedź do narzędzia. Tekst ten pojawi się w pobliżu miejsca, w którym znajduje się mysz po najechaniu na ikonę paska narzędzi.
 4. Opcjonalnie wprowadź tekst statusu. Ten tekst pojawi się na pasku stanu po najechaniu kursorem na ikonę paska narzędzi.
 5. Opcjonalnie w polu wejściowym „Co to jest” wprowadź stronę Wiki dla makra, jeśli powstała. Wpisz nazwę strony, a nie pełny adres URL.
 6. Opcjonalnie wprowadź skrót w polu edycji skrót klawiaturowy. Zobacz sekcję Klawiatura, aby uzyskać więcej informacji.
 7. Aby dodać ikonę:
  1. Naciśnij przycisk Pixmap ...
  2. Otworzy się okno dialogowe Wybierz Ikonę.
  3. W razie potrzeby naciśnij przycisk Folder ikonek... aby dodać folder z ikonkami.
  4. Wybierz ikonę z panelu. Okno dialogowe Wybierz ikonę zamknie się automatycznie.
 8. Wciśnij przycisk dodaj.
 9. Polecenie nowej makrodefinicji pojawi się w panelu po lewej stronie.
 10. Polecenie utworzonej makrodefinicji można teraz wybrać na karcie Paski narzędzi.

Usuwanie makropolecenia

 1. Wybierz makropolecenie w panelu po prawej stronie.
 2. Wciśnij przycisk Skasuj.

Modyfikacja makropolecenia

 1. Dwukrotnie kliknij na polecenie makra w panelu po lewej stronie.
 2. Dokonaj wymaganych zmian. Zauważ, że nie można usunąć ikony, można ją tylko wymienić.
 3. Naciśnij przycisk Replace.

Przewiń na górę strony

Spaceball ruchy

Ta karta jest pusta, jeśli nie wykryto tego typu manipulatora. Patrz: urządzenia wejściowe 3Dconnexion.

Przewiń na górę strony

Spaceball przyciski

Ta karta jest pusta, jeśli nie wykryto tego typu manipulatora. Patrz: urządzenia wejściowe 3Dconnexion.

Przewiń na górę strony

Motywy

FreeCAD obsługuje kompletną personalizację interfejsu, poprzez arkusze stylów .qss. Format qss jest bardzo podobny do formatu css używanego na stronach internetowych, w zasadzie dodaje więcej metod, aby odnieść się do różnych widżetów i elementów interfejsu Qt. Możesz zmienić obecny domyślny motyw (który po prostu bierze styl zdefiniowany przez system pulpitu) poprzez wybranie arkusza stylów w Edytorze ustawień.

Możesz również stworzyć własny motyw, jeśli nie odpowiada Ci motyw dołączony do programu FreeCAD, na przykład poprzez edycję istniejącego arkusza stylów. Twój nowy styl musi być umieszczony w określonym folderze, aby został znaleziony przez FreeCAD:

 • $HOME/.FreeCAD/Gui/Stylesheets (Linux).
 • $HOME/Library/Preferences/FreeCAD/Gui/Stylesheets (MacOS).
 • %APPDATA%/FreeCAD/Gui/Stylesheets (Windows). Lokalizację folderu %APPDATA% można uzyskać poprzez wpisanie App.getUserAppDataDir() w konsoli Python.

Przewiń na górę strony

Dodatki

Dodatki oferują jeszcze jeden sposób na dostosowanie interfejsu użytkownika. Poniżej znajduje się kilka dodatków stworzonych przez użytkowników w społeczności FreeCAD. Można je pobrać poprzez Std AddonMgr.svg Menadżer dodatków (uwaga: są one wymienione w zakładce Środowiska pracy).

Menu kostki nawigacyjnej

Przeźroczystość

Zestawy ikon

Starter

PieMenu

RemBench

Skróty

Przewiń na górę strony

Arrow-left.svg poprzedni: Poradniki
następny: Edytor ustawień Arrow-right.svg