Dostosowywanie interfejsu użytkownika do własnych potrzeb

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Interface Customization and the translation is 34% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語 • ‎한국어

Wprowadzenie

Interfejs FreeCAD jest oparty na nowoczesnym zestawie narzędzi Qt i posiada nowoczesną organizację. Niektóre aspekty interfejsu mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Możesz na przykład dodać niestandardowe paski narzędzi, z narzędziami z kilku Środowisk pracy lub narzędziami zdefiniowanymi w makrach, a także tworzyć własne skróty klawiaturowe. Ale menu i domyślne paski narzędzi, które są dostarczane z programem FreeCAD i jego warsztatami nie mogą być zmieniane.

Std DlgCustomize tab Toolbars.png

Okno dialogowe Dostosowywanie interfejsu


Użycie

 1. Polecenia dostępne w oknie dialogowym Dostosowywania zależą od aktywnych programów roboczych, które zostały załadowane w bieżącej sesji programu FreeCAD. Należy więc najpierw załadować wszystkie programy, do których chcemy mieć dostęp.
 2. Istnieje kilka sposobów wywołania Std DlgCustomize.svg polecenia Std: DlgCustomize:
  • Wybierz polecenie z menu Tools → Std DlgCustomize.svg Dostosuj....
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na obszarze paska narzędzi i wybierz z menu kontekstowego Std DlgCustomize.svg Dostosuj....
 3. Otworzy się okno dialogowe Dostosuj... Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Opcje.
 4. Przycisk Pomocy nie działa w tym momencie.
 5. Naciśnij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.

Opcje

In the Customize dialog box the following tabs are available:

Commands

Std DlgCustomize tab Commands.png

The Commands tab


On this tab you can browse the available commands.

Browse commands

 1. Select a command category in the Category panel on the left. Some categories match menu entries.
 2. The tools available in the selected category are shown in the panel on the right.
 3. Hover a command: its tooltip appears.
 4. Select a command: its status bar text is displayed below the two panels.

na początek strony

Keyboard

Std DlgCustomize tab Keyboard.png

The Keyboard tab


On this tab custom keyboard shortcuts can be defined. Shortcuts for macro commands can be defined on the Macros tab.

Add a custom shortcut

 1. Select a command category from the Category dropdown list.
 2. Select a command from the Commands panel.
 3. The Current shortcut box displays the current short cut, if available.
 4. Enter a new shortcut in the Press new shortcut input box. Shortcuts can be up to 4 inputs long. Each input is either a single character, a combination of one or more special keys or a combination of one or more special keys and a character. Use Backspace to correct mistakes.
 5. If the shortcut is already in use, a dialog box will ask you if you want to override it, and the command the shortcut is assigned to will appear in the Currently assigned to panel.
 6. Press the Assign button to assign the new shortcut.
 7. Press the Clear button to remove the entered shortcut. This will also remove the content of the Current shortcut box. Note that default shortcuts are not permanently removed. They will be restored upon restarting FreeCAD.

Remove a custom shortcut

 1. Select a command category from the Category dropdown list.
 2. Select a command from the Commands panel.
 3. Press the Reset button.

Remove all custom shortcuts

 1. Press the Reset All button.

Notes (Keyboard)

 • Shortcuts only work if their commands appear in the standard menu or in the menu of a workbench that has been loaded in the current FreeCAD session, or if their commands appear on a visible toolbar.
 • In V0.19 there is an issue with some Draft commands. Their default shortcuts do not work and/or custom shortcuts cannot be assigned to them.

na początek strony

Workbenches

Std DlgCustomize tab Workbenches.png

The Workbenches tab


On this tab the Workbench selector list can be changed. The Enabled workbenches list shows the workbenches as they will appear in the Workbench selector.

Disable a workbench

 1. Select a workbench in the Enabled workbenches list.
 2. Press the Button left.svg button.
 3. The workbench will be moved to the Disabled workbenches list

Re-enable a workbench

 1. Select a workbench in the Disabled workbenches list.
 2. Press the Button right.svg button.
 3. The workbench will be moved to the Enabled workbenches list

Re-enable all workbenches

 1. Press the Button add all.svg button.

Change a workbench position

 1. Select a workbench in the Enabled workbenches list.
 2. Press the Button up.svg button or the Button down.svg button.
 3. Optionally repeat this until the workbench is in the correct position.

Sort workbenches alphabetically

 1. Press the Button sort.svg button.

na początek strony

Toolbars

Std DlgCustomize tab Toolbars.png

The Toolbars tab


On this tab custom toolbars can be created and modified.

Select the workbench

 1. In the dropdown list on the right select the workbench whose custom toolbars you want to modify. The Global option is there for custom toolbars that should be available in all workbenches.

Create a toolbar

 1. Press the New... button.
 2. Enter a name in the dialog box that opens.
 3. Press the OK button.
 4. The new toolbar will appear in the panel on the right.

Rename a toolbar

 1. Select a toolbar in the panel on the right.
 2. Press the Rename... button.
 3. Enter a new name in the dialog box that opens.
 4. Press the OK button.

Delete a toolbar

 1. Select a toolbar in the panel on the right.
 2. Press the Delete button.

Disable a toolbar

 1. Uncheck the checkbox in front of the toolbar name in the panel on the right.
 2. A disabled toolbar will be invisible in the FreeCAD interface.

Add a command

 1. Select the correct toolbar in the panel on the right. If no toolbar is selected, the command will be added to the first toolbar in the list.
 2. Select a category from the dropdown list on the left. Macro commands that have been set up on the Macros tab appear in the 'Macros' category.
 3. Select a command from the panel on the left.
 4. Or select '<Separator>' to add a separator (a line between two toolbar buttons).
 5. Press Button right.svg button.

Remove a command

 1. If required, expand the toolbar in the panel on the right.
 2. Select a command.
 3. Press Button left.svg button.

Change a command position

 1. If required, expand the toolbar in the panel on the right.
 2. Select a command.
 3. Press the Button up.svg button or the Button down.svg button.
 4. Optionally repeat this until the command is in the correct position.

Notes (Toolbars)

 • Toolbars belonging to the current workbench are updated immediately, but after disabling/re-enabling a toolbar a workbench change is required (switch to a different workbench and then switch back).
 • To update global toolbars a workbench change (if commands have been added or removed) or a restart (if the order of a toolbar has changed or a toolbar was renamed) is required.
 • In V0.19 there is an issue with some Draft commands. After adding them to a custom toolbar and exiting the FreeCAD application the user.cfg file must be manually edited for these commands. Search for the name of the custom toolbar and in that section change the content of the FCText items that start with gui_ to DraftTools.

na początek strony

Macros

Std DlgCustomize tab Macros.png

The Macros tab


On this tab user macro commands can be set up. Once set up, they can be added to custom toolbars. FreeCAD uses a dedicated folder for user macros and only macros in that folder can be set up. Use the Std DlgMacroExecute.svg Std DlgMacroExecute command to find this folder on your system.

If you download a macro with the Std AddonMgr.svg Addon Manager then make sure that you also download its icon image file. Most macros have an image link on the information page that appears in the Addon Manager. You can for example put this image file in the user macros folder.

Add a macro command

 1. In the Macro dropdown list select a macro.
 2. Enter a Menu text. This will be the name used to identify the macro command and will also appear in the toolbar if there is no icon.
 3. Optionally enter a Tool tip. This text will appear near the location of the mouse when you hover the toolbar icon.
 4. Optionally enter a Status text. This text will appear in the status bar when you hover the toolbar icon.
 5. Optionally enter the wiki page for the macro, if available, in the What's this input box. Enter the page name, not the full URL.
 6. Optionally enter a shortcut in the Accelerator input box. See Keyboard for more information.
 7. To add an icon:
  1. Press the Pixmap ... button.
  2. The Choose Icon dialog box opens.
  3. If required press the Icon folders... button to add an icon folder.
  4. Select an icon from the panel. The Choose Icon dialog box closes automatically.
 8. Press the Add button.
 9. The macro command appears in the panel on the left.
 10. The macro command can now be selected on the Toolbars tab.

Remove a macro command

 1. Select the macro command in the panel on the left.
 2. Press the Remove button.

Change a macro command

 1. Double-click the macro command in the panel on the left.
 2. Make the required changes. Note that you cannot remove the icon, you can only replace it.
 3. Press the Replace button.

na początek strony

Spaceball Motion

This is tab is blank if no Spaceball is detected. See: 3Dconnexion input devices.

na początek strony

Spaceball Buttons

This is tab is blank if no Spaceball is detected. See: 3Dconnexion input devices.

na początek strony

Dodatki

Dodatki oferują jeszcze jeden sposób na dostosowanie interfejsu użytkownika. Poniżej znajduje się kilka dodatków stworzonych przez użytkowników w społeczności FreeCAD. Można je pobrać poprzez Std AddonMgr.svg Addon Manager (uwaga: są one wymienione w zakładce Środowiska pracy).

Menu kostki nawigacyjnej

Przeźroczystość

Zestawy ikon

Starter

PieMenu

RemBench

Skróty

na początek strony