Instalacja

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Installing and the translation is 33% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎한국어

System operacyjny dla FreeCAD

FreeCAD jest prawdziwą wieloplatformową aplikacją, opracowaną przy użyciu znanego na całym świecie frameworka Qt. Oznacza to, że FreeCAD wygląda i działa tak samo w systemach Linux, Mac i Windows. Jednak procedura instalacji jest indywidualna dla każdego z nich. Wybierz swój system operacyjny, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji programu FreeCAD.

'Linux' 'Mac' 'Windows'
Install on Linux/Unix Install on Mac Install on Windows

Instalacja dodatków

Dokumentacja offline nie jest dostarczana ze wszystkimi instalatorami, ale jest dostępna jako osobny pakiet; patrz Instalacja pliku pomocy.

Poza standardowym Środowiskiem pracy dołączonym do FreeCAD, dostępna jest coraz większa kolekcja użytecznych dodatkowych Środowisk pracy i modułów udostępnianych w sieci przez członków społeczności. Trwają prace nad ich zebraniem i udostępnieniem w wygodny sposób. Wyszczególniono je poniżej.

Ponieważ te Środowiska pracy nie są częścią oficjalnego pakietu FreeCAD i nie są wspierane przez główny zespół FreeCAD, powinieneś przeczytać informacje dostarczone wraz z nimi, aby upewnić się, że wiesz, co instalujesz. Zgłoszenia błędów i prośby o funkcje powinny być kierowane bezpośrednio do każdego programisty dodatków.

Repozytoria dodatków programu FreeCAD

Od wersji FreeCAD 0.17, dodatkami można zarządzać bezpośrednio z menu Narzędzia, więc nie ma potrzeby instalowania wymienionego w tym miejscu makra.

Jest to zbiór użytecznych Środowisk pracy, wykorzystujących system submodułów git, który pozwala na zachowanie stale aktualizowanej zawartości. Repozytorium dodatków FreeCAD można znaleźć na stronie https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-addons. Repozytorium to posiada własne makro instalatora, które może być uruchamiane z poziomu FreeCAD. Dostępne dodatki zostaną automatycznie wyświetlone, a w razie potrzeby pobrane i instalowane.

Od wersji FreeCAD 0.17 użyj więc wbudowanego Menadżera dodatków.

*Dla FreeCAD 0.16 i starszych, zainstaluj makro instalatora dodatków:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na addons_installer.FCMacro i wybierz Zapisz jako....
  2. Umieść plik pobranego makro w folderze FreeCAD Macros . Lokalizacja folderu FreeCAD Macros jest wskazana w menu Macros → Makra → Lokalizacja makr użytkownika:

Macro installer 01.jpg.

  1. Uruchom ponownie FreeCAD. Instalator dodatków pojawi się teraz w menu Macro → Makra i można go uruchomić klikając przycisk Execute:

Macro installer 02.jpg.

Dodatek pluginloader

Program Plugin Loader jest znacznie bardziej rozbudowanym sposobem instalacji i zarządzania dodatkową zawartością dla FreeCAD. Zainstaluj go za pomocą metody opisanej powyżej lub postępując zgodnie z instrukcjami na stronie pluginloader.

Pluginloader został zastąpiony przez Addon Manager.

Instalacja samodzielna

Większość zewnętrznych Środowisk pracy, programowanych jest w Pythonie. Dzięki temu mogą być łatwo zainstalowane ręcznie. Po prostu pobierz je (klikając przyciski na Github Clone or download lub Download ZIP) , i umieść je w folderze użytkownika FreeCAD/Mod (lub w folderze Macros, jeśli istnieje macros) . Pełne informacje znajdują się w instrukcjach na stronie każdego dodatku.

Uwagi dla użytkowników z systemem 32-bitowym i FreeCAD v0.16.6706


Po próbie instalacji, dodatkowe Środowiska pracy mogą nie być dostępne. W takim przypadku

Oprogramowanie zewnętrzne obsługiwane przez FreeCAD

FreeCAD obsługuje wiele zewnętrznych pakietów oprogramowania, które nie są dostarczane w pudełku. Oznacza to, że wystarczy zainstalować oprogramowanie i będzie ono automatycznie dostępne przy następnym uruchomieniu. Nie ma potrzeby ponownej kompilacji.
Ta sekcja ma na celu dostarczenie listy wszystkich takich pakietów oprogramowania wraz z informacjami, gdzie jest ono używane we FreeCAD i gdzie można je pobrać.

FreeCAD supports a whole lot of external software packages out of the box. This means, you just need to install the software and it will be automatically available, the next time you start it. There's no need to recompile it. This section aims to provide a list of all such software packages, together with some information of where it's used in FreeCAD and where you can grab them.

Support

GraphViz

GraphViz to oprogramowanie typu open source do wizualizacji wykresów. We FreeCAD służy do generowania wykresów zależności poprzez Tools → Dependency Graph.... Jego strona główna znajduje się pod adresem https://www.graphviz.org

GraphViz is an open source graph visualization software. In FreeCAD it is used to generate dependency graphs through Tools → Dependency Graph. Its homepage is at https://www.graphviz.org

OpenCAMLib

OpenCAMLib to biblioteka open source algorytmów produkcji wspomaganej komputerowo (CAM) i używana w programie FreeCAD Path. Zobacz jego stronę, aby uzyskać instrukcje instalacji.

OpenCAMLib is an open source library of computer aided manufacturing (CAM) algorithms and used in the Path Workbench. See its page for installation instructions.

OpenSCAD

Programator Solid 3D CAD Modeller jest kolejnym oprogramowaniem CAD, opartym na Konstrukcyjnej Geometrii Bryłowej (CSG). Oznacza to, że nie może on obsługiwać siatki, ale działa wyłącznie na geometrii bryłowej. FreeCAD może importować i eksportować pliki utworzone w OpenSCAD poprzez menu File → Import oraz File → Export wybierając typy plików OpenSCAD CSG lub OpenSCAD format. Możesz pobrać OpenSCAD z https://www.openscad.org.

OpenSCAD is solid 3D modeller based on the constructive solid geometry (CSG) paradigm, where the model is created through a script. It can not handle meshes, but operates exclusively on solid geometry. FreeCAD can import and export files created from OpenSCAD through the Std Import and Std Export tools by the selecting the OpenSCAD CSG format or the OpenSCAD format file types. You can get OpenSCAD from https://www.openscad.org.

GitPython

Biblioteka Pythona, która jest używana do interakcji z repozytoriami Gita. Funkcja ta jest obecnie w fazie rozwoju. Addon Manager może używać tej biblioteki do importowania dodatków z repozytorium Git. Projekt jest hostowany na GitHub pod adresem https://github.com/gitpython-developers/GitPython.

GitPython is a library to interact with Git repositories. The Addon Manager can use this library to import addons from a Git repository. The project is hosted on GitHub at https://github.com/gitpython-developers/GitPython.

Finite element

CalculiX

CalculiX jest zestawem dwóch kompletnych pakietów elementów skończonych:

  • CalculiX CrunchiX, lub calculix-ccx, jest rozwiązaniem FEM.
  • CalculiX GraphiX, lub calculix-cgx, jest interfejsem graficznym służącym do wyświetlania wyników pracy solwera.

CalculiX is a suite of two finite element packages:

  • CalculiX CrunchiX, or calculix-ccx, is a FEM solver.
  • CalculiX GraphiX, or calculix-cgx, is a GUI frontend to display the results of the solver.

Tylko solver jest obsługiwany przez FreeCAD. Dostęp do niego można uzyskać z FEM Workbench poprzez Solve → Solver CalculiX. Istnieje standardowy i eksperymentalny solwer wspierany przez FreeCAD. CalculiX można pobrać ze strony http://calculix.de

Gmsh

Automatyczny generator siatki 3D elementów skończonych. Można go używać w FreeCAD z FEM poprzez Mesh → Siatka MES od kształtu przez gmsh. Strona domowa gmsh znajduje się pod adresem http://www.geuz.org/gmsh

Gmsh is an automatic finite element mesh generator. It can be used in FreeCAD from the FEM workbench through Mesh → FEM mesh from shape by Gmsh. The homepage of Gmsh is at http://www.geuz.org/gmsh

Elmer

Elmer to symulator wykorzystujący wiele analiz fizycznych, uruchomiono go w 2005 roku. W FreeCAD jego moduły Grid i Solver mogą być używane przez FEM Workbench poprzez Solve->Solver Elmer. Strona główna projektu znajduje się pod adresem https://www.elmerfem.org i można go pobrać z GitHub https://github.com/ElmerCSC/elmerfem/releases.

Elmer is a multi-physics simulation software, which was open sourced in 2005. In FreeCAD its Grid and Solver modules can be used by the FEM Workbench through Solve → Solver Elmer. The project's homepage is at https://www.elmerfem.org and it can be downloaded from GitHub at https://github.com/ElmerCSC/elmerfem/releases.

FEniCS

FEniCS jest platformą obliczeniową do rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych (PDE), które są szeroko stosowane przy rozwiązywaniu problemów FEM. Jako taki może być wykorzystywany przez FEM. FreeCAD może importować i eksportować siatki FEniCS poprzez File → Import oraz File → Export wybierając format pliku FEM mesh fenics. Strona główna FEniCS znajduje się pod adresem https://fenicsproject.org.

FEniCS is a computing platform to solve partial differential equations (PDEs), which are widely used when solving FEM problems. As such it can be used by the FEM workbench. FreeCAD can import and export FEniCS meshes through Std Import and Std Export by selecting the FEM mesh fenics file format. The homepage of FEniCS is at https://fenicsproject.org.

Z88

Z88 jest kolejnym programem FEM, zawierającym mezher, solver i konwertery, które mogą być używane przez FreeCAD's FEM workbench. Można się do niego dostać przez Solve-Solver Z88. Z88 dystrybuuje kilka pakietów, które są ogólnie dostępne, ale mają zamknięte źródło. Jednakże Z88OS, opublikowany został na licencji open source, jest tym, czego potrzebuje FreeCAD. Strona główna znajduje się pod adresem https://en.z88.de/. Z88OS jest również hostowany na GitHub pod adresem https://github.com/LSCAD/Z88OS, jeśli chcesz skompilować go samemu.

Z88 is another FEM program, containing a mesher, solver and converters, which can be used by FreeCAD's FEM workbench. It can be accessed through Solve → Solver Z88. Z88 distributes several packages, which all freely available, but are closed source. The Z88OS however, published under an open source license, is what is needed by FreeCAD. The homepage is at https://en.z88.de/. Z88OS is also hosted on GitHub at https://github.com/LSCAD/Z88OS, if you want to compile it yourself.

OpenFOAM

Biblioteka do obsługi i manipulacji w terenie (FOAM), która jest potrzebna w symulacjach Computational Fluid Dynamics (CFD). Jako taki, OpenFOAM jest potrzebny przez FEM. Możesz uzyskać do niego dostęp poprzez podmenu Model → Fluid constraints. Projekt znajduje się na stronie https://openfoam.org.

OpenFOAM is a large collection of libraries for computational fluid dynamics (CFD) simulations. OpenFOAM can be used by external workbenches that build on top of FreeCAD to work as a preprocessor. The project resides at https://openfoam.org.

File formats

CAD Exchanger

Aplikacja z zamkniętym źródłem kodu, do wymiany różnych formatów plików używanych w CAD. Możesz go użyć do konwersji zastrzeżonych, zamkniętych formatów do formatu, który jest dostępny w FreeCAD. Witryna główna znajduje się pod adresem https://cadexchanger.com/, gdzie można pobrać wersję ewaluacyjną lub zakupić licencję na aplikację.

A proprietary, closed source application for exchanging various file formats used in CAD. You can use it to convert proprietary, closed formats into a format which is accessible by FreeCAD. The homepage is at https://cadexchanger.com/ where you can download an evaluation version or purchase a license for the application.

DXF Importer

FreeCAD posiada własnego importera i eksportera plików DXF, który zaprogramowano w C++. Obecnie importer ten nie implementuje wszystkich funkcji formatu DXF. Jeśli polegasz na jeszcze nie zaimplementowanej funkcji, włącz starszego importera/eksportera opartego na Pythonie poprzez Edit → Preferencje → Import-Export poprzez aktywację opcji Użyj starszego importera pythona. Możesz wtedy wybrać opcję pozwalającą FreeCAD automatycznie pobrać potrzebne pliki lub pobrać je ze strony https://github.com/yorikvanhavre/Draft-dxf-importer. Wybranego importera/eksportera używa się wybierając File → Import lub File → Export i wybierając format pliku AutoDesk DXF 2D.

FreeCAD has a native importer and exporter for DXF files, programmed in C++. Currently this importer does not implement all features of the DXF format. If you rely on a not yet implemented feature, you enable an older python based importer/exporter through Edit → Preferences → Import-Export by activating the Use legacy python importer option. You can then choose to let FreeCAD automatically download the needed files or you can grab them from https://github.com/yorikvanhavre/Draft-dxf-importer. The chosen importer and exporter is used by Std Import and Std Export and choosing the AutoDesk DXF 2D file format.

ODA File Converter

Konwerter plików ODA ma zastrzeżone, zamknięte źródła binarne i swobodnie dostępną aplikacją do importowania i eksportowania plików DWG i DXF. We FreeCAD można go używać z menu File → Import i File → Export, po wybraniu typu pliku AutoDesk DWG 2D. Można go pobrać ze strony https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_converter.

The ODA file converter is a proprietary, closed source, binary and freely available application to import and export DWG and DXF file formats. In FreeCAD it can be used by Std Import and Std Export when you select the AutoDesk DWG 2D file type. It can be downloaded from https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_converter.

ifcOpenShell

IfcOpenShell jest biblioteką pracującą z plikami Industry Foundation Classes (IFC) używanymi w projektowaniu architektonicznym. Dostęp do niej można uzyskać z Arch poprzez Arch → Narzędzia → Ifc Explorer. Jej strona główna znajduje się pod adresem http://ifcopenshell.org

IfcOpenShell is a library for working with the Industry Foundation Classes (IFC) file format used in architectural design. It can be accessed from the Arch Workbench through Arch → Utilities → Ifc Explorer. It's homepage is at http://ifcopenshell.org.

pycollada

Pycollada, znana również jako python-collada, jest biblioteką Pythona do czytania i pisania dokumentów COLLADA, standardu wymiany scen i elementów 3D. Jeśli jest zainstalowana, można importować i eksportować sceny do i z plików COLLADA poprzez polecenia File → Import i File → Export wybierając typ pliku COLLADA. Projekt jest hostowany przez GitHub na stronie https://pycollada.github.io/ i można go pobrać na stronie https://github.com/pycollada/pycollada/releases/

Pycollada, also known as python-collada, is a Python library to read and write COLLADA documents, a standard for exchanging 3D scenes and elements. If it is installed you can import and export scenes to and from COLLADA files through Std Import and Std Export by selecting the COLLADA file type. The project is hosted in GitHub at https://pycollada.github.io/ and you can download the releases at https://github.com/pycollada/pycollada/releases/.

Rendering

POVRay

POVRay jest znanym raytrakerem, który potrafi oddać fotorealistyczne obrazy. Jest to jeden z dwóch raytracerów obecnie wspieranych przez FreeCAD w Raytracing. POVRay można pobrać ze strony https://www.povray.org.

POVRay is a well-known raytracer which can render photorealistic images. It is one of two raytracers currently supported by FreeCAD in the Raytracing Workbench. You can download POVRay from https://www.povray.org.

LuxCoreRender

LuxCoreRender, znany również jako LuxRender, jest jednym z dwóch obecnie obsługiwanych silników renderujących w programie FreeCAD. Jest on wykorzystywany w trakcie pracy na Raytracing. Obecnie tylko stary i opuszczony LuxRender-1.x jest obsługiwany przez FreeCAD. Jeśli chcesz pomóc w aktualizacji do nowego LuxCoreRender-2, skontaktuj się z zespołem Raytracing project. Pliki dla LuxRender-1.6 można pobrać ze strony LuxCoreRender GitHub pod adresem https://github.com/LuxCoreRender/LuxCore/releases Strona główna obecnego projektu LuxCoreRender znajduje się na https://www.luxcorerender.org.

LuxCoreRender, also known as LuxRender, is one of two currently supported render engines in FreeCAD. It is used through the workflow on the Raytracing Workbench. Currently only the old and abandoned LuxRender-1.x is supported by FreeCAD. Downloads for LuxRender-1.6 can be grabbed from the LuxCoreRender GitHub release page at https://github.com/LuxCoreRender/LuxCore/releases. The homepage for the current LuxCoreRender project is at https://www.luxcorerender.org.

Warto odwiedzić