Podstawy tworzenia skryptów FreeCAD

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FreeCAD Scripting Basics and the translation is 100% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎한국어

Tworzenie skryptów Python w środowisku FreeCAD

FreeCAD jest zbudowany od podstaw tak, aby być całkowicie kontrolowanym przez skrypty Python. Prawie wszystkie komponenty programu FreeCAD, takie jak interfejs, zawartość sceny, a nawet reprezentacja tej zawartości w widokach 3D, są dostępne z wbudowanego interpretera Pythona lub z własnych skryptów. W rezultacie, FreeCAD jest prawdopodobnie jedną z najgłębiej konfigurowalnych aplikacji inżynierskich dostępnych obecnie.

Jeśli nie znasz Pythona, zalecamy poszukać poradników w internecie i szybko zapoznać się z jego strukturą. Python jest bardzo łatwym językiem do nauki, zwłaszcza, że może być uruchamiany wewnątrz interpretera, gdzie proste polecenia, aż do kompletnych programów, mogą być wykonywane w locie, bez konieczności kompilowania czegokolwiek. FreeCAD posiada wbudowany interpreter Pythona. Jeśli nie widzisz okna oznaczonego jako konsola Pythona, jak pokazano poniżej, możesz go aktywować pod menu Widok → Panele → konsola Python.

Interpreter

Z poziomu interpretera masz dostęp do wszystkich zainstalowanych w systemie modułów Pythona, jak również do wbudowanych modułów FreeCAD oraz wszystkich dodatkowych modułów FreeCAD, które zainstalowałeś później. Poniższy zrzut ekranu przedstawia interpreter Pythona:

Interpreter Python programu FreeCAD

Z poziomu interpretera można wykonać kod Python i przeglądać dostępne klasy i funkcje. FreeCAD zapewnia bardzo poręczną przeglądarkę klas do eksploracji: Po wpisaniu nazwy znanej klasy, po której następuje kropka (co oznacza, że chcesz dodać coś z tej klasy), otwiera się okno przeglądarki klas, gdzie możesz poruszać się pomiędzy dostępnymi podklasami i metodami. Kiedy coś wybierzesz, wyświetli się powiązany tekst pomocniczy (jeśli istnieje):

Przeglądarka klas programu FreeCAD

Więc, zacznij od wpisania App. albo Gui. i zobacz co się stanie. Innym, bardziej ogólnym sposobem eksplorowania zawartości modułów i klas w Pythonie jest użycie polecenia print(dir()). Na przykład, wpisanie print(dir()) wyświetli listę wszystkich modułów aktualnie załadowanych w FreeCAD. print(dir(App)) pokaże ci wszystko wewnątrz modułu App, itd.

Kolejną przydatną funkcją interpretera jest możliwość cofnięcia się przez całą historię poleceń i odtworzenia linii kodu, którą już wcześniej wpisałeś. Aby poruszać się po historii poleceń, wystarczy użyć klawisza Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

Klikając prawym przyciskiem myszy w oknie interpretera, masz również kilka innych opcji, takich jak skopiowanie całej historii (przydatne, gdy chcesz eksperymentować z rzeczami przed utworzeniem pełnego skryptu), lub wstawienie nazwy pliku z pełną ścieżką.

Przewiń na górę strony

Pomoc dla Pythona

W menu FreeCAD Pomoc znajdziesz wpis oznaczony Automatyczna dokumentacja modułów Python, który otworzy okno przeglądarki zawierające pełną, rzeczywistą dokumentację wszystkich modułów Pythona dostępnych dla interpretera FreeCAD, w tym modułów wbudowanych Pythona i FreeCAD, modułów zainstalowanych w systemie oraz modułów dodatkowych FreeCAD. Dostępna tam dokumentacja jest uzależniona od tego, ile wysiłku każdy programista wkłada w dokumentację swojego kodu, ale moduły Python mają reputację dość dobrze udokumentowanych. Okno Twojego FreeCAD musi pozostać otwarte, aby ten system dokumentacji mógł działać. Wprowadzenie do dokumentacji skryptowej Python zapewni Ci szybki link do sekcji wiki Centrum Power użytkownika.

Przewiń na górę strony

Moduły wbudowane

Ponieważ FreeCAD został zaprojektowany tak, aby mógł być uruchamiany również bez graficznego interfejsu użytkownika (GUI), prawie cała jego funkcjonalność jest podzielona na dwie grupy: Podstawowa funkcjonalność, nazwana App, oraz funkcjonalność GUI, nazwana Gui. Te dwa moduły mogą być również dostępne ze skryptów poza interpreterem, odpowiednio o nazwach FreeCAD i FreeCAD.

  • W module App znajdziesz wszystko, co jest związane z samą aplikacją, np. Metody otwierania lub zamykania plików oraz dokumentów, takie jak ustawianie aktywnego dokumentu lub lista ich zawartości.
  • W module Gui znajdziesz narzędzia do uzyskiwania dostępu i zarządzania elementami Gui, takimi jak Środowiska pracy i ich paski narzędzi oraz, co ciekawsze, graficzną reprezentację całej zawartości FreeCAD.

Listowanie zawartości tych modułów nie jest zbyt przydatne, ponieważ rozwijają się one dość szybko w miarę rozwoju FreeCAD. Ale dwa dostarczone narzędzia do przeglądania (przeglądarka klasy i pomoc dla Pythona) powinny w każdej chwili dostarczyć Ci kompletną i aktualną dokumentację.

Przewiń na górę strony

Obiekty App i Gui

Jak już wspomniano, w FreeCAD wszystko jest rozdzielone na rdzeń i reprezentację. Dotyczy to również obiektów 3D. Możesz uzyskać dostęp do definiowania właściwości obiektów (nazywanych w FreeCAD funkcjami) poprzez moduł App, a także zmienić sposób ich reprezentacji na ekranie poprzez moduł Gui. Na przykład, sześcian posiada właściwości, które go definiują (jak szerokość, długość, wysokość), które są przechowywane w obiekcie App, oraz właściwości reprezentacji (jak kolor powierzchni, tryb rysowania), które są przechowywane w odpowiednim obiekcie Gui.

Ten sposób działania pozwala na bardzo szeroki zakres zastosowań, jak np. zlecanie algorytmów pracy tylko na części definicyjnej cech, bez konieczności dbania o część wizualną, a nawet przekierowywania zawartości dokumentu do aplikacji niegraficznych, takich jak listy, arkusze kalkulacyjne, czy analiza elementów.

Dla każdego obiektu App w Twoim dokumencie istnieje odpowiedni obiekt Gui. W rzeczywistości, sam dokument posiada zarówno App i obiekt Gui. Ma to oczywiście zastosowanie tylko wtedy, gdy uruchomisz FreeCAD z jego pełnym interfejsem. W wersji z wierszem poleceń nie istnieje GUI, więc dostępne są tylko obiekty App. Zauważ, że część obiektów Gui jest regenerowana za każdym razem, kiedy obiekt App jest oznaczony jako "do ponownego obliczenia" (np. kiedy jeden z jego parametrów ulegnie zmianie), więc wszelkie zmiany dokonane bezpośrednio w obiekcie Gui mogą zostać utracone.

Aby uzyskać dostęp przez App do dowolnych części, wpisz:

myObject = App.ActiveDocument.getObject("ObjectName")

gdzie "ObjectName" jest nazwą twojego obiektu. Możesz też wpisać:

myObject = App.ActiveDocument.ObjectName

Aby uzyskać dostęp do Gui części tego samego obiektu, wpisz:

myViewObject = Gui.ActiveDocument.getObject("ObjectName")

gdzie "ObjectName" jest nazwą twojego obiektu. Możesz też wpisać:

myViewObject = App.ActiveDocument.ObjectName.ViewObject

Jeśli jesteś w trybie linii poleceń i nie masz GUI, ostatnia linia zwróci None.

Przewiń na górę strony

Obiekty dokumentu

W FreeCAD całość Twojej pracy znajduje się wewnątrz dokumentów. Dokument zawiera Twoją geometrię i może być zapisany do pliku. Można otworzyć kilka dokumentów w tym samym czasie. Dokument, podobnie jak geometria zawarta wewnątrz, posiada obiekty App i Gui. Obiekt App zawiera twoje aktualne definicje geometrii, podczas gdy obiekt Gui zawiera różne widoki twojego dokumentu. Możesz otworzyć kilka okien, z których każde przedstawia Twoją pracę z innym współczynnikiem powiększenia lub z innego kierunku. Wszystkie te widoki są częścią obiektu Gui twojego dokumentu.

Aby uzyskać dostęp przez App do części aktualnie otwartego (aktywnego) dokumentu, należy wpisać:

myDocument = App.ActiveDocument

Aby utworzyć nowy dokument, wpisz:

myDocument = App.newDocument("Document Name")

Aby uzyskać dostęp przez Gui do części aktualnie otwartego (aktywnego) dokumentu, wpisz:

myGuiDocument = Gui.ActiveDocument

Aby uzyskać dostęp do bieżącego widoku, należy wpisać:

myView = Gui.ActiveDocument.ActiveView

Przewiń na górę strony

Używanie dodatkowych modułów

Moduły FreeCAD i FreeCADGui są odpowiedzialne tylko za tworzenie i zarządzanie obiektami w dokumencie FreeCAD. W rzeczywistości nie robią one nic więcej, jak tworzenie lub modyfikowanie geometrii. Dzieje się tak, ponieważ geometria ta może być kilku typów i dlatego wymaga dodatkowych modułów, z których każdy jest odpowiedzialny za zarządzanie danym typem geometrii. Na przykład, środowisko pracy Część, używa jądra OpenCascade, jest ono w stanie tworzyć i manipulować geometrią typu BRep. Natomiast środowisko pracy Sziatka jest w stanie budować i modyfikować obiekty typu siatka. W ten sposób FreeCAD jest w stanie obsłużyć wiele różnych typów obiektów, które mogą współistnieć w tym samym dokumencie, a nowe typy mogą być łatwo dodawane w przyszłości.

Przewiń na górę strony

Tworzenie obiektów

Każdy moduł ma swój własny sposób zarządzania geometrią, ale jedną rzeczą, którą zazwyczaj mogą zrobić wszystkie, jest tworzenie obiektów w dokumencie. Ale dokument FreeCAD jest również świadomy dostępnych typów obiektów dostarczanych przez te moduły:

FreeCAD.ActiveDocument.supportedTypes()

wyświetli listę wszystkich możliwych obiektów, które można utworzyć. Na przykład, stwórzmy siatkę (obsługiwaną przez moduł Mesh) i część (obsługiwaną przez moduł Part):

myMesh = FreeCAD.ActiveDocument.addObject("Mesh::Feature", "myMeshName")
myPart = FreeCAD.ActiveDocument.addObject("Part::Feature", "myPartName")

Pierwszym argumentem jest typ obiektu, drugim nazwa obiektu. Nasze dwa obiekty wyglądają prawie tak samo: nie zawierają jeszcze żadnej geometrii, a większość ich właściwości jest taka sama, gdy sprawdzamy je przy pomocy dir(myMesh) i dir(myPart). Z wyjątkiem jednej rzeczy, myMesh ma własność Mesh i myPart ma własność Shape. Tam właśnie przechowywane są dane siatki i części. Na przykład, stwórzmy kostkę Part i przechowujmy ją w naszym obiekcie myPart:

import Part
cube = Part.makeBox(2, 2, 2)
myPart.Shape = cube

Możesz spróbować przechować kostkę wewnątrz właściwości Mesh obiektu myMesh, ale operacja zwróci błąd. To dlatego, że każda właściwość jest stworzona do przechowywania tylko pewnego typu. We właściwości Mesh można zapisywać tylko rzeczy utworzone za pomocą Środowiska pracy Mesh. Zauważ, że większość modułów posiada również skrót do dodania ich geometrii do dokumentu:

import Part
cube = Part.makeBox(2, 2, 2)
Part.show(cube)

Przewiń na górę strony

Modyfikowanie obiektów

Modyfikowanie obiektu odbywa się w ten sam sposób:

import Part
cube = Part.makeBox(2, 2, 2)
myPart.Shape = cube

Teraz zmieńmy kształt na większy:

biggercube = Part.makeBox(5, 5, 5)
myPart.Shape = biggercube

Przewiń na górę strony

Zapytania o obiekty

Zawsze możesz sprawdzić typ obiektu w ten sposób:

myObj = FreeCAD.ActiveDocument.getObject("myObjectName")
print(myObj.TypeId)

lub sprawdzić, czy obiekt jest pochodną jednej z podstawowych własności (część, siatka itp.):

print(myObj.isDerivedFrom("Part::Feature"))

Teraz naprawdę możesz zacząć zabawę z FreeCAD! Pełna lista dostępnych modułów i ich narzędzi znajduje się w sekcji Category:API.

Przewiń na górę strony