Skrypty FreeCAD GUI

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FreeCADGui API and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română
(Październik 2019) Nie edytuj tych stron. Informacje są niekompletne i nieaktualne. Najnowsze API można znaleźć w automatycznie generowana dokumentacja API, lub wygenerować dokumentację samodzielnie, śledząc dokument Dokumentacja źródłowa.

Moduł ten jest odpowiednikiem modułu FreeCAD. Zawiera wszystko co jest związane z interfejsem użytkownika i widokami 3D. Przykład:

import FreeCAD as App
import FreeCADGui as Gui

# get the 3D model document
doc = App.ActiveDocument    

# get the visual representation model document
gui_doc = Gui.ActiveDocument

gui_doc.activateWorkbench("myWorkbench")


Method.png activateWorkbench(string)

Description: aktywuje stanowisko pracy według nazwy

Returns: nothing

Method.png activeDocument( )

Description:

Returns: aktywny dokument lub Brak, jeśli nie istnieje

Method.png activeWorkbench( )

Description:

Returns: aktywny obiekt środowiska pracy

Method.png addCommand(string, object)

Description: dodaje polecenie FreeCAD. String jest nazwą polecenia, a object jest nazwą klasy definiującej polecenie.

Returns:

Method.png addIcon(string, string or list)

Description: dodaje do systemu ikonę w postaci nazwy pliku lub w formacie XPM

Returns:

Method.png addIconPath(string)

Description: dodaje nową ścieżkę do systemu, gdzie mają znajdować się pliki ikon

Returns:

Method.png addPreferencePage(string,string)

Description: dodaje formularz UI do okna dialogowego preferencji. Pierwszy argument określa nazwę pliku, a drugi nazwę grupy.

Returns:

Method.png addWorkbench(string, object)

Description: dodaje środowisko pracy pod określoną nazwą. String jest nazwą środowisko pracy, a object jest nazwą klasy definiującej to środowisko pracy.

Returns:

Method.png createDialog(string)

Description: otwiera plik UI

Returns:

Method.png getDocument(string)

Description: pobiera dokument według jego nazwy

Returns: the document

Method.png getWorkbench(string)

Description: pobiera środowisko pracy według jego nazwy

Returns: the workbench

Method.png insert(string)

Description: otwiera plik makrodefinicji, Inventor lub VRML

Returns: the document

Method.png listWorkbenches( )

Description: wyświetla listę wszystkich środowisk pracy

Returns: a list

Method.png open(string)

Description: otwiera plik makrodefinicji, Inventor lub VRML

Returns: the openend document

Method.png removeWorkbench(string)

Description: usuwa środowisko pracy według nazwy

Returns:

Method.png runCommand(string)

Description: uruchamia polecenie FreeCAD według nazwy

Returns:

Method.png updateGui( )

Description: aktualizuje okno główne i wszystkie jego okna

Returns: