Dostrajanie parametrów

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Fine-tuning and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski

Na tej stronie znajdują się różne ustawienia i parametry, które można wykorzystać do precyzyjnego skonfigurowania instalacji programu FreeCAD lub do rozwiązywania problemów.

Parametry opcjonalne

Edytor preferencji FreeCAD w menu Edycja → Preferencje jest powszechnie używany do wprowadzania i edycji tabeli parametrów programu.

Jednak możliwy jest również dostęp, modyfikacja i ręczne tworzenie parametrów za pomocą Edytora parametrów znajdującego się w menu Narzędzia → Edycja parameterów.

Poniższa lista przedstawia parametry, które nie są dostępne za pośrednictwem edytora preferencji, ale które można ustawić ręcznie:

 • Mod/Part/ParametricRefine (boolean): Ustaw opcje na False, aby Part RefineShape utworzył niezależną kopię, a nie linkowaną. Domyślną wartością jest True jeśli wartość nie jest dostępna.
 • Mod/PartDesign/SwitchToTask (boolean): Ustaw opcje na False, aby uniemożliwić przełączenie na panel zadań podczas uruchamiania Środowiska pracy PartDesign. Wartością domyślną jest True, jeśli wartość nie jest dostępna.
 • Mod/PartDesign/SwitchToWB (boolean): Ustaw opcje na False, aby zapobiec automatycznemu wywołaniu Środowiska pracy PartDesign, gdy aktywowana jest opcja PartDesign Body. Wartością domyślną jest True, jeśli wartość nie jest dostępna.
 • Document/SaveThumbnailFix (boolean): Ustaw opcje na True aby naprawić problem z Qt5, który uniemożliwia generowanie miniaturek plików .FCStd.
 • TechDraw posiada kilka ukrytych przełączników opisanych w Ustawieniach TechDraw.
 • View/SavePicture (string): Ustaw opcje na FramebufferObject, PixelBuffer lub CoinOffscreenRenderer dla różnych metod tworzenia obrazów w oknie widoku 3D.
 • View/NaviStepByTurn (integer): Określa, ile kroków przyrostowych (skoków) należy wykonać podczas wykonywania obrotu za pomocą strzałek w NaviCube. Jeśli wartość nie jest zdefiniowana, domyślnie jest to 8, co oznacza, że każdy obrót przyrostowy wynosi 360/8 = 45 stopni.
 • Mod/Draft/defaultCameraHeight (int): Ustawia wysokość kamery, gdy w pustym dokumencie Draft zostanie uruchomiona edycja projektu. Wartość 0 wyłącz, wartość domyślna FreeCAD to 5, dobra przy pracy w milimetrach, dobra wysokość przy pracy w Środowisku pracy Arch to 4500.
 • DockWindows/TreeView/Enabled (boolean): Ustaw opcje na True aby umożliwić dokowanie widżetu Widok drzewa niezależnie od Widoku Połączonego. Po zmianie wartości parametru potrzebny jest restart programu FreeCAD, aby widżet był dostępny na liście Panelu - Widok połączony.
 • DockWindows/PropertyView/Enabled (boolean): Ustaw opcje na Trueaby umożliwić dokowanie widżetu Widok właściwości niezależnie od Widoku Połączonego. Po zmianie wartości parametru potrzebny jest restart programu FreeCAD, aby widżet był dostępny na liście Panelu - Widok.
 • DockWindows/DAGView/Enabled (boolean): Ustaw opcje na True aby włączyć wersję testową dokowanego widżetu DAG view. Po zmianie wartości parametru potrzebny jest restart programu FreeCAD, aby widżet był dostępny na liście Panelu - Widok.