Dostrajanie parametrów

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Fine-tuning and the translation is 68% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski

Na tej stronie znajdują się różne ustawienia i parametry, które można wykorzystać do precyzyjnego skonfigurowania instalacji programu FreeCAD lub do rozwiązywania problemów.

Parametry opcjonalne

Edytor preferencji FreeCAD w menu Edycja → Preferencje jest powszechnie używany do wprowadzania i edycji tabeli parametrów programu.

Jednak możliwy jest również dostęp, modyfikacja i ręczne tworzenie parametrów za pomocą Edytora parametrów znajdującego się w menu Narzędzia → Edycja parameterów.

Poniższa lista przedstawia parametry, które nie są dostępne za pośrednictwem edytora preferencji, ale które można ustawić ręcznie (w BaseApp/Preferencje):

 • Mod/Part/ParametricRefine (boolean): Ustaw opcje na false, aby Part RefineShape utworzył niezależną kopię, a nie linkowaną. Domyślną wartością jest true jeśli wartość nie jest dostępna.
 • Mod/PartDesign/SwitchToTask (boolean): Ustaw opcje na false, aby uniemożliwić przełączenie na panel zadań podczas uruchamiania Środowiska pracy PartDesign. Wartością domyślną jest true, jeśli wartość nie jest dostępna.
 • Mod/PartDesign/SwitchToWB (boolean): Ustaw opcje na false, aby zapobiec automatycznemu wywołaniu Środowiska pracy PartDesign, gdy aktywowana jest opcja PartDesign Body. Wartością domyślną jest true, jeśli wartość nie jest dostępna.
 • Document/SaveThumbnailFix (boolean): Ustaw opcje na true aby naprawić problem z Qt5, który uniemożliwia generowanie miniaturek plików .FCStd.
 • View/SavePicture (string): Ustaw opcje na FramebufferObject, PixelBuffer lub CoinOffscreenRenderer dla różnych metod tworzenia obrazów w oknie widoku 3D.
 • View/NaviStepByTurn (integer): Określa, ile kroków przyrostowych (skoków) należy wykonać podczas wykonywania obrotu za pomocą strzałek w NaviCube. Jeśli wartość nie jest zdefiniowana, domyślnie jest to 8, co oznacza, że każdy obrót przyrostowy wynosi 360/8 = 45 stopni.
 • View/NavigationDebug (boolean): udostępnia możliwość debugowania stylów nawigacji (od v0.19, tylko styl nawigacji Gesture znajduje zastosowanie).
 • Mod/Draft/defaultCameraHeight (int): Ustawia wysokość kamery, gdy w pustym dokumencie Draft zostanie uruchomiona edycja projektu. Wartość 0 wyłącz, wartość domyślna FreeCAD to 5, dobra przy pracy w milimetrach, dobra wysokość przy pracy w Środowisku pracy Arch to 4500.
 • DockWindows/TreeView/Enabled (boolean): Ustaw opcje na true aby umożliwić dokowanie widżetu Widok drzewa niezależnie od Widoku Połączonego. Po zmianie wartości parametru potrzebny jest restart programu FreeCAD, aby widżet był dostępny na liście Panelu - Widok połączony.
 • DockWindows/PropertyView/Enabled (boolean): Ustaw opcje na trueaby umożliwić dokowanie widżetu Widok właściwości niezależnie od Widoku Połączonego. Po zmianie wartości parametru potrzebny jest restart programu FreeCAD, aby widżet był dostępny na liście Panelu - Widok.
 • DockWindows/DAGView/Enabled (boolean): Ustaw opcje na true aby włączyć wersję testową dokowanego widżetu DAG view. Po zmianie wartości parametru potrzebny jest restart programu FreeCAD, aby widżet był dostępny na liście Panelu - Widok.
 • Document/ChangeViewProviderTouchDocument (boolean): Ustaw opcje na false aby zmiany widoczności elementów nie oznaczały dokumentu jako zmodyfikowany..

Domyślna nazwa pliku eksportu

 • General/ExportDefaultFilenameMultiple (string): Set the default filename to use when exporting multiple objects. Defaults to "%F".
 • General/ExportDefaultFilenameSingle (string): Set the default filename to use when exporting a single object. Defaults to "%F-%P-".

Both of these options support the automatic insertion of various pieces of information into the filename, using the following format characters:

 • %F - the name of the .FCStd file (or the label, if it is not saved yet)
 • %Lx - the label of the selected object(s), separated by character 'x'
 • %Px - the label of the selected object(s) and their first parent, separated by character 'x'
 • %U - the date and time, in UTC, ISO 8601
 • %D - the date and time, in local timezone, ISO 8601

Any other characters are treated literally. If the resulting filename is illegal it will be changed on saving, with illegal characters replaced by the underscore (_).

Powiązane z myszką

 • General/ComboBoxWheelEventFilter (boolean): Należy ustawić wartość true, aby widżety nie przechwytywały zdarzeń związanych z kółkiem myszy i uniemożliwiały przewijanie obszarów, które można przewijać.
 • View/GestureTapHoldTimeout (integer): Określa jak długo trzeba czekać (w milisekundach), aby wejść w tryb obrotu w stylu nawigacji Gesture. Pomocne może być zwiększenie wartości, jeśli przeciąganie geometrii w szkicowniku jest trudne. Domyślnie jest to wartość 700.
 • View/GestureRollFwdCommand, View/GestureRollBackCommand (string): Komendy, które mają być wykonywane za pomocą gestów przewijania przycisków myszy w stylu nawigacji Gesture.
 • View/GestureMoveThreshold (integer): Odległość, jaką musi pokonać kursor myszy (px), aby wejść w tryb obrotu lub przesuwania w stylu nawigacji Gesture. Wartość domyślna 5.

Skróty klawiaturowe

Escape Key

Klawisz ESC

 • General/TasksKeyEsc (boolean): Utwórz i ustaw wartość na false, aby wyłączyć wychodzenie klawiszem ESC z Panelu zadań we wszystkich środowiskach pracy (to znaczy, jeśli panel zadań jest aktywny).
 • Mod/Sketcher/ViewKeyEsc (boolean): Utwórz i ustaw wartość na false, aby wyłączyć problemy z klawiszami ESC przy naciskaniu od jednego do wielu razy, podczas wychodzenia z trybu kontynuacji tworzenia geometrii / wiązań szkicownika.

Szczególne Środowiska pracy

 • Workbench TechDraw.svg TechDraw ma kilka ukrytych przełączników opisanych w [[TechDraw_Preferences/pl#

Ustawienia ukryte|Tech Draw: Preferencje]].

 • Workbench Path.svg Path posiada przełącznik pozwalający na włączenie funkcji eksperymentalnych opisanych w dokumencie Path experimental.
 • Workbench BIM.svg BIM:
  • Mod/BIM/DefaultPageScale (float): Domyślne skalowanie dla nowych stron TechDraw utworzonych w środowisku pracy BIM, w przypadku gdy szablon nie zawiera żadnego edytowalnego pola tekstowego „Skala” lub „Skalowanie” (niewrażliwe na tekst).

Powiązane