Format pliku FCStd

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page File Format FCStd and the translation is 100% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎čeština • ‎русский

Informacje ogólne

Standardowy format pliku FreeCAD FreeCAD Standard file format (.FCStd) jest głównym formatem pliku FreeCAD. Zawartość pliku jest złożona, obsługuje kompresję i osadzanie różnych rodzajów danych.

Zawartość plików .FCStd

FCStd jest standardowym plikiem zip zawierającym jeden lub więcej plików o specyficznej strukturze. Jako takie, możliwe jest rozpakowanie pliku .FCStd przy użyciu zwykłego narzędzia dekompresującego zip, ale należy zachować ostrożność podczas pakowania zawartości pliku .FCStd. FreeCAD zawiera Project Utility do ponownego pakowania plików .FCStd, jego użycie jest opisane w Zmień źródło pliku .FCStd poniżej.

Document.xml

Jest to główny plik .xml opisujący wszystkie obiekty wewnątrz dokumentu FreeCAD, czyli tylko geometryczną i parametryczną definicję obiektów, a nie ich wizualną reprezentację. Jeżeli FreeCAD jest uruchomiony w trybie konsolowym (bez GUI), to tylko ten Dokument.xml będzie użyty.

Przykład Dokumentu.xml

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
 <Document SchemaVersion="4">
  <Properties Count="9">
    <Property name="Comment" type="App::PropertyString">
     <String value=""/>
    </Property>
    <Property name="Company" type="App::PropertyString">
     <String value=""/>
    </Property>
    <Property name="CreatedBy" type="App::PropertyString">
     <String value=""/>
    </Property>
    <Property name="CreationDate" type="App::PropertyString">
     <String value="Fri Jan 29 15:14:38 2010 "/>
    </Property>
    <Property name="FileName" type="App::PropertyString">
     <String value="/tmp/test.FCStd"/>
    </Property>
    <Property name="Id" type="App::PropertyString">
     <String value="201b746f-a1ed-4297-bf3d-65d5ec11abe0"/>
    </Property>
    <Property name="Label" type="App::PropertyString">
     <String value="names"/>
    </Property>
    <Property name="LastModifiedBy" type="App::PropertyString">
     <String value=""/>
    </Property>
    <Property name="LastModifiedDate" type="App::PropertyString">
     <String value="Fri Jan 29 15:15:21 2010 "/>
    </Property>
  </Properties>
  <Objects Count="2">
    <Object type="Mesh::Cube" name="Cube" />
    <Object type="Part::Box" name="Box" />
  </Objects>
  <ObjectData Count="2">
    <Object name="Cube">
     <Properties Count="7">
       <Property name="Height" type="App::PropertyFloatConstraint">
        <Float value="10"/>
       </Property>
       <Property name="Label" type="App::PropertyString">
        <String value="Cube"/>
       </Property>
       <Property name="Length" type="App::PropertyFloatConstraint">
        <Float value="10"/>
       </Property>
       <Property name="Mesh" type="Mesh::PropertyMeshKernel">
        <Mesh file="MeshKernel.bms"/>
       </Property>
       <Property name="Placement" type="App::PropertyPlacement">
        <PropertyPlacement Px="0" Py="0" Pz="0" Q0="0" Q1="0" Q2="0" Q3="1"/>
       </Property>
       <Property name="Pos" type="App::PropertyPlacementLink">
        <Link value=""/>
       </Property>
       <Property name="Width" type="App::PropertyFloatConstraint">
        <Float value="10"/>
       </Property>
     </Properties>
    </Object>
    <Object name="Box">
     <Properties Count="7">
       <Property name="Height" type="App::PropertyLength">
        <Float value="10"/>
       </Property>
       <Property name="Label" type="App::PropertyString">
        <String value="Box2"/>
       </Property>
       <Property name="Length" type="App::PropertyLength">
        <Float value="10"/>
       </Property>
       <Property name="Placement" type="App::PropertyPlacement">
        <PropertyPlacement Px="0" Py="0" Pz="0" Q0="0" Q1="0" Q2="0" Q3="1"/>
       </Property>
       <Property name="Pos" type="App::PropertyPlacementLink">
        <Link value=""/>
       </Property>
       <Property name="Shape" type="Part::PropertyPartShape">
        <Part file="PartShape.brp2"/>
       </Property>
       <Property name="Width" type="App::PropertyLength">
        <Float value="10"/>
       </Property>
     </Properties>
    </Object>
  </ObjectData>
 </Document>

GuiDocument.xml

Jest to odpowiednik GUI pliku Document.xml. Dla każdego obiektu opisanego w pliku Document.xml znajduje się jeden odpowiadający mu obiekt w pliku GuiDocument.xml, opisujący wizualną reprezentację tego obiektu (kolor, szerokość linii itd.).

Miniatury/thumbnail.png

Jest to miniatura przedstawiająca obraz dokumentu o wymiarach 128x128 pikseli, która jest zrzutem ekranu z widoku 3D w wybranym widoku z perspektywy czasu. Miniaturki są generowane tylko wtedy, gdy jest włączona odpowiednia opcja w preferencjach programu FreeCAD.

*.brep

Są to kształty B-rep wszystkich obiektów, które mają postać Part w Document.xml. Każdy obiekt, nawet jeśli jest parametryczny, ma swój kształt przechowywany jako indywidualny plik .brep, więc może być dostępny dla komponentów bez potrzeby ponownego obliczania kształtu.

*.svg

W folderze Templates przechowywane są pliki SVG szablonów używane na stronach Rysunek Techniczny.

Struktura

Struktura typowego pliku FCStd: Rozszerzenie można zmienić na .zip, aby eksplorować plik jak zwykły katalog. Pliki Document.xml i GuiDocument.xml znajdują się w katalogu głównym archiwum wraz z dowolną liczbą plików .brp (BREP). Jeden podkatalog może zawierać miniaturę, a drugi szablony SVG używane przez Środowisko pracy TechDraw.

File.FCStd (File.zip)
 |
 |--thumbnails/
 | |
 | :--Thumbnail.png
 |
 :--Document.xml
 :--GuiDocument.xml
 :--Shape1.brp
 :--Shape2.brp
 :--MyPage.svg
 :--etc.

Osadzanie innych plików

Aby osadzić inne typy plików w pliku FCStd, musisz najpierw utworzyć plik typu obiekt skryptowy z konsoli Python, i nadaj mu właściwość App::PropertyFileIncluded

Następnie w edytorze właściwości możesz przejść do dodanej właściwości i wybrać plik na komputerze. Po zapisaniu pliku FCStd plik przypisany do właściwości DANEDataPropertyFileIncluded zostanie umieszczony w pliku .FCStd. Gdy dokument zostanie przywrócony, ten sam plik zostanie przywrócony z właściwością DANEPropertyFileIncluded.

custom_obj = App.ActiveDocument.addObject("App::FeaturePython", "CustomObject")
custom_obj.addProperty("App::PropertyFileIncluded", "AttachedFile")

Zobacz wątek na forum, PDF wewnątrz projektu.

Zmień źródło pliku .FCStd

Pozostałe