FAQ

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FAQ and the translation is 22% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎suomi • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎한국어
Arrow-left.svg Previous: Import Export
Next: Tutorials Arrow-right.svg

Denna sida försöker att svara på de vanligaste frågorna som ställs på FreeCAD forumen. Om du har ett problem eller fråga angående FreeCAD, kontrollera nedan. Om du inte kan hitta något svar på ditt specifika fall, gå till FreeCAD forumet!

Contents

Installation

Vad är det lättaste sättet att installera FreeCAD på mitt system?

Det lättaste sättet är att gå till Nedladdningssidan, där du hittar flera installationsfärdiga paket för Windows, Linux och Mac OSX system. Om du är på ett debian (>= squeeze) eller ubuntu (>= 10.4) system, så är FreeCAD redan inkluderat i standardförråden och du kan helt enkelt installera den med pakethanteraren. Notera att sådana paket endast släpps då och då, när utvecklarna finner det passande, och de följer för tillfället inget fast släppschema.

What are the prerequisites for running FreeCAD?

In contrast to most 3D CAD software, FreeCAD can run smoothly on the most modest computers - it's been known to run on Pentium IV and Intel Core2 Solo CPUs. If your computer is running a current operating system, chances are FreeCAD will run. The only prerequisite is that your graphics card or chipset must support OpenGL, preferably no older than v2.0. In case of problems, refer to the Troubleshooting section of this FAQ.

Multithreading

FreeCAD's underlying geometric modeling kernel, the OpenCASCADE Technology (OCCT) third-party library, has only partial multi-threading support at this time. See the multithreading page for more details.

For Mac users

Only the MacIntel architecture is supported. There are no builds available for the PowerPC architecture.

Om du vill kompilera FreeCAD själv?

FreeCADs källkod finns alltid tillgänglig i projektets källkodsförråd. Genom att kompilera FreeCAD själv så kan du få de allra senaste funktionerna som utvecklas, men det kräver an viss datorkunskap, fastän proceduren är ganska enkel. Åtkomst till förklaras på här, och vi har detaljerade kompileringsinstruktioner på Windows, Linux och Mac OSX.

FreeCAD tells me some module or application is missing

FreeCAD depends on a lot of things to offer all its functionality. All the main required components are usually bundled within your FreeCAD installation or provided by your package manager, so normally you have nothing to worry about. If you installed FreeCAD from unofficial sources, however, or compiled FreeCAD yourself, some piece might be missing, which is not critical to FreeCAD itself, but might cause some functionality to be unavailable. Some specific file formats such as Collada or DWG also require extra components, which cannot be bundled into FreeCAD, and must be installed by yourself separately.

All those components and the appropriate way to install them are listed on the Extra python modules page.

Problemlösning

FreeCAD Startar inte alls

Det kan finnas många skäl till det, det troligaste är att något bibliotek saknas. Försök att starta FreeCAD från en terminal, skriv freecad, se om några fel kommer fram. Läs resten av denna FAQ eftersom det kan ge dig mer ledtrådar till att hitta problemets orsak. Om ingenting hjälper, berätta om det på forumet, det finns säkert någon som kan hjälpa till...

On some older Windows XP systems you may get an error message like this: The application can't start, because the side-by-side configuration is wrong. The reinstallation of the application may solve the problem. The reason for this problem is that on your system either the CRT runtime libraries are missing or the version installed is too old because FreeCAD was linked against a newer version. In this case you have to install the Microsoft Visual C++ Redistributable Package which you'll find at Microsoft. See also the corresponding forum message.

FreeCAD startar normalt, men en del ikoner är utbytta mot ett svart 'X'

Vissa delar av FreeCAD beror på en extern Pythonmodul kallad Pivy. On Windows så är pivy inkluderat i FreeCAD installationen. På Debian/Ubuntu system, så är python-pivy paketet en del av standard mjukvaruförråden. På andra system, så kanske du för tillfället får kompilera pivy själv. Notera att fastän en del verktyg inte finns tillgängliga om inte pivy är installerat, så fungerar resten av FreeCAD normalt.

Jag har visningsproblem, 3D vyn beter sig inte korrekt, 'skräp' visas när jag flyttar/roterar vyn, etc...

FreeCAD beror på OpenGL för att visa 3D innehåll, och kräver därför en fungerande OpenGL miljö. På en del system så är OpenGL som standard inte aktiverat, och du kanske behöver installera eller uppgradera dina grafikdrivrutiner. Detta problem uppstår oftast på Linuxsystem eller på virtuella system. Om du är på ett linux-baserat system, försök med följande steg:

 • verifiera att din dator har ett 3D-kapabelt grafikkort
 • skriv glxinfo i ett terminalfönster, och kontrollera i resultatet att Direct Rendering är inställt på "yes", och att OpenGL leverantören/rendereraren/versionen matchar ditt grafikkort.
 • installera annan OpenGl-baserad mjukvara (till exempel blender) och kontrollera om det fungerar och visas korrekt

FreeCAD kraschar vid uppstart

En krasch kan peka på en mer allvarlig bugg, eller på något problem i din konfiguration. De flesta uppstartskrascher uppstår på grund av en av följande två orsaker:

Drivrutiner för OpenGL är inte inslallerade, eller fungerar inte korrekt

Detta är en mycket vanlig problemorsak. Symptomen är att FreeCAD kraschar vid uppstart, eller närhelst du öppnar en 3D vy (till exempel genom att öppna ett nytt dokument). Försök att ta reda på vilket grafikchip du har, ta sedan reda på om det stöder OpenGL (vilket de flesta senare chip gör), leta sedan reda på korrekt drivrutin och installera den. Ett bra sätt att dubbelkontrollera om opengl finns är att försöka köra en annan opengl applikation som blender.

And as a general tip to get some more information about crashes with FreeCAD you can start it with the program parameter --write-log. This will create the file FreeCAD.log in $HOME/.FreeCAD on Linux and Mac OS X or %APPDATA%/FreeCAD on Windows systems.

In some rare cases you may have a graphic driver installed that doesn't fit to your graphic card. We had a case where the user's laptop had an Intel on-board graphic but some ATI drivers were installed. [1] After removing the files and re-installing the correct driver FreeCAD started to work.

En del bibliotek, som FreeCAD behöver, finns inte på ditt system, eller hittades inte av FreeCAD

Det kan finnas två grenar på detta problem: antingen saknas något bibliotek, och FreeCAD vägrar att starta, eller så finns biblioteket, men versionen på den är äldre än vad FreeCAD förväntar sig, så en krasch uppstår när FreeCAD försöker att använda en funktion som saknas i det biblioteket. Et vanligt exempel är när du har Qt3 och Qt4 installerat på ditt system, FreeCAD kanske upptäcker Qt4 men om din Qt installation inte är korrekt konfigurerad, så kanske en del bitar av Qt3 fortfarande används, vilket kan provocera fram en krasch.

Läs igenom Installationsproceduren, försäkra dig om att du har installerat alla nödvändiga bibliotek (på de flesta linuxsystem så görs detta automatiskt), och kontrollera det minsta versionsnumret för varje komponent.

Om allt verkar korrekt, beskriv problemet på forumet eller posta en buggrapport. Om du är på ett linuxsystem, så är det lätt att göra en debug backtrace, vilket ger mycket användbar information om kraschen till utvecklarna:

 • skriv i en terminal: gdb freecad (förutsatt att paketet gdb är installerat)
 • inuti gdb, skriv run
 • efter kraschen, skriv bt för att få backtracen, som du kan inkludera i din buggrapport.

FreeCAD freezes after startup

When starting FreeCAD the GUI appears almost immediately but the GUI is frozen and the cpu is about 99%. This can happen on the KDE desktop when using the Oxygen theme. That's a bug in the Oxygen theme and choosing another theme should fix this issue.

FreeCAD kraschar när ett nytt dokument skapas eller när en fil öppnas

Om FreeCAD kraschar när den skapar en ny 3D vy, försök att starta FreeCAD från en terminal. om ett felmeddelande kommer fram när kraschen uppstår, som nämner "Assertion Failed" och ett komponentnamn som börjar med "So" (SoBase, SoFieldContainer, etc...), så är det mycket sannolikt, speciellt om du är på linux, att FreeCAD försöker att använda två olika versioner av coin biblioteket, vilket orsakar kraschen. För att verifiera att detta verkligen är problemet, försök med följande:

 • Hitta FreeCADs körfil (vanligtvis i /usr/lib/FreeCAD/bin)
 • Kör komandot 'ldd FreeCAD' från en terminal
 • Notera vilken version av libCoin.so biblioteket FreeCAD använder (till exempel libCoin.so.60)
 • Hitta libSoQt.so biblioteket (vanligtvis i /usr/lib)
 • Kör 'ldd libSoQt.so' och kontrollera om den länkar till samma coin version som FreeCAD

Om det finns någon skillnad, så måste antingen FreeCAD eller SoQt kompileras om (det är bättre att kompilera om den som använder den äldsta Coin versionen). Det normala beteendet är att försöka kontakta de personer som ansvarar för paketeringen av antingen SoQt eller FreeCAD och snällt be dem att överväga en omkompilering. Om du vill göra omkompileringen själv, och det inte är möjligt att kompilera om SoQt därför att det förstör andra applikationer på ditt system, så kan du tvinga FreeCAD att kompileras med önskad Coin version med ./configure --with-coin=DIR. Men du måste försäkra dig om att korrekt devel paket för denna Coin version är installerad.

FreeCAD crashes after Edit → Alignment

A segmentation fault happens at vbo_save_playback_vertex_list(). This means that the implementation of VBO in the graphic driver is bad. In order to avoid caching OpenGL calls you can try to set the environment variable IV_SEPARATOR_MAX_CACHES=0 and restart FreeCAD.

I have trouble running FreeCAD on Mac OSX

The Mac platform is less easy to support than Windows or Linux, since none of the core developers owns one. The OSX packages are compiled by volunteering FreeCAD users, and they might sometimes not work correctly on your machine, depending on your system. Your best chance is probably to head to the forums, look for Mac OSX-related threads, and discuss your problem there or see if someone else encountered a solution.

I cannot change numeric values in FreeCAD's properties panels

language options

You most likely have bad windows regional settings set-up. Please check if you have the same symbol for decimal separator and digit grouping symbol in your regional settings. If you do, adapt your system settings to use different characters for the digit grouping symbol and decimal separator. Note that it is not mandatory to have dot as decimal separator. It is mandatory to use different symbols in these two settings.


FreeCAD was running normally, and suddenly it doesn't start anymore

This can also happen if you had an older version of FreeCAD installed, and you upgraded to a newer version. In that process, the configuration files of FreeCAD might have been corrupted for some reason, and now FreeCAD cannot read them anymore, and fails to start. The solution is simply to delete these configuration files, so FreeCAD will recreate them on first run.

 • On Windows: Open the file explorer, and write %APPDATA%\FreeCAD as the file path. Once there, delete the files user.cfg and system.cfg
 • On Linux: Navigate to /home/USERNAME/.FreeCAD and delete the files user.cfg and system.cfg
 • On Mac: Navigate to /Users/USERNAME/Library/Preferences/FreeCAD and delete the files user.cfg and system.cfg

FreeCAD should now start again normally with all its settings reset.


There is a Macro findConfigFiles available to help in locating your configuration files. It can be installed using the Addon Manager in the Tools menu. Tools → Addon Manager → Macros → findConfigFiles. The macro will find your config file folder, copy it to the clipboard, and (attempt to) open that location with your default file browser. It makes no changes to your files or settings.

Använda FreeCAD

Is FreeCAD really free? Even for commercial use?

FreeCAD is open-source software, and is free not only to use, for yourself or for doing commercial work, but also to distribute, modify, or even use in a closed-source application. To summarize, you are free to do (almost) anything you want with it. See the Licence page for more details.

Hur roterar jag 3D vyn?

FreeCAD har två navigationslägen som kan ställas in i alternativdialogen. I standardläget så utförs zoomning med mushjulet, panorering görs genom att trycka in den mittre musknappen (hjulet) och flytta musen, och rotation görs genom att trycka in vänster och mittenmusknapparna samtidigt, och flytta musen.

Select Pan Zoom Rotate View Rotate View

Alternate Method

Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png Rotate cursor.png
to Select to Pan to Zoom in or out to Rotate view to Rotate view
Press the left mouse button over an object you want to select. Holding down ctrl allows the selection of multiple objects. Click the middle mouse button and move the object around to pan Use the mouse wheel to zoom in and out. Click first with the middle mouse button, hold it down, and then click the left mouse button and drag the mouse in the desired direction. The cursor location at the middle mouse button click determines the center of rotation. Rotation works like spinning a ball which rotates around its center. If the buttons are released before you stop the mouse motion, the object continues spinning, if this is enabled. A double click with the middle mouse button sets a new center of rotation. Click first with the middle mouse button, hold it down, and then click the right mouse button and drag the mouse in the desired direction. This method works just like the previously described Rotate View that uses Middle Mouse Button + Left Mouse Button, except that the middle mouse button may be released after the right mouse button is pressed. Users who use the mouse with their right hand may find this Rotate View method easier than the previous method.
to Pan to Zoom to rotate
Press and hold Ctrl key and click and release right mouse button to pan (rev 0.14) Once in Pan mode, press and release left mouse button to Zoom, to exit back to pan mode press and release right mouse button (rev 0.14) Once in Pan mode, click and momentary hold left mouse button to rotate, to exit back to pan mode press and release right mouse button (rev 0.14)

FreeCAD has several different navigation modes available, that can be set in the preferences settings dialog or changed by right-clicking in the 3D view. For full details about the modes, see the Mouse Model page. For the default mode ("CAD Navigation"), the commands are as follows,


Select Pan Zoom Rotate view
First method
Rotate view
Alternate method
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png Rotate cursor.png
Mouse LMB.svg Mouse MMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse MMB+LMB hold.svg Mouse MMB+RMB hold.svg
Press the left mouse button over an object you want to select.

Holding down Ctrl allows the selection of multiple objects.

Hold the middle mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out.

Clicking the middle mouse button re-centers the view on the location of the cursor.

Hold the middle mouse button, then press and hold the left mouse button, then move the pointer.

The cursor location when the middle mouse button is pressed determines the center of rotation. Rotation works like spinning a ball which rotates around its center. If the buttons are released before you stop the mouse motion, the view continues spinning, if this is enabled.

A double click with the middle mouse button sets a new center of rotation.

Hold the middle mouse button, then press and hold the right mouse button, then move the pointer.

With this method the middle mouse button may be released after the right mouse button is held pressed.

Users who use the mouse with their right hand may find this method easier than the first method.

Ctrl+Mouse RMB.svg Ctrl+Shift+Mouse RMB.svg Shift+Mouse RMB.svg
Pan mode: hold the Ctrl key, press the right mouse button once, then move the pointer. introduced in version 0.17 Zoom mode: hold the Ctrl and Shift keys, press the right mouse button once, then move the pointer. introduced in version 0.17 Rotate mode: hold the Shift key, press the right mouse button once, then move the pointer. introduced in version 0.17


Vad kan jag göra med FreeCAD? Var startar jag?

Gå till Börja här sidan för en snabb beskrivning av de verktyg som du kan använda. Sektionen användarnavet innehåller mer detaljerad information om FreeCADs olika arbetsbänkar. Notera att eftersom FreeCAD är relativt nytt, så är dess användargränssnitt fortfarande ganska simpelt och har ännu inte så många verktyg. Men det finns redan mycket mer avancerade funktioner tillgängliga för dig från python skript.

Is there documentation for newcomers? How can I learn to use FreeCAD?

There is at the moment still little documentation for beginners, unfortunately, but the Tutorials section contains some pages to help you getting started.

I want to import/export data in format XYZ to/from FreeCAD. How do I do that?

Please refer to the page FreeCAD Howto Import Export. Maybe your questions are already answered there.

Working with Part geometry

Hur extruderar jag sakertill solider? Jag får inte rätt resultat

Teorin är simpel: Linjer (eller trådar), som extruderas, formar ytor. Ytor som extruderas, formar solider. Om du extruderar 'någonting' och resultatet inte är en solid, då var 'någonting' inte en yta. Om du har linjer, och du vill extrudera en solid från dem, så måste du först välja linjer som formar en sluten omkrets (välj flera objekt genom att trycka på CTRL), förena dem till en tråd (Uppgraderingsverktyget), gör sedan en yta från den tråden (Uppgraderingsverktyget igen). Om allt gick bra så kan du nu extrudera den till en solid.

Det kan finnas många småsaker som gör att du får fel resultat. Det bästa sättet är att kontrollera vad som finns inuti det som du extruderar. Objektinnehåll kan utforskas lätt med python. Om vi till exempelantar att du har ett objekt som kallas för "Wire", så kan du skriva följande i python konsollen:

obj = FreeCAD.ActiveDocument.Wire
shp = obj.Shape
print shp.Faces
print shp.Wires
if shp.Wires:
  for w in shp.Wires:
    print w.isClosed()

Ovanstående kod hämtar formen från ett objekt, och visar de ytor och trådar som ditt objekt har (om det har några), och om det finns trådar, skriver om dessa trådar är slutna (bildar en omkrets). Om du inte har någon yta, så kommer du inte att få någon solid. Om det inte finns någon sluten tråd, så kommer du inte att få någon yta. Om du är intresserad, så finns det mer info om vad du kan kontrollera med python på skriptsidan. Om du inte kan förena flera linjer till en tråd, så är den troligaste orsaken att deras ändpunkter inte möts, det finns ett litet gap mellan (några av) dem. Min erfarenhat säger mig att då är det snabbaste sättet att åtgärda detta är att rita om linjerna ovanpå de gamla...

My boolean operations fail, or give weird results

The Open CASCADE geometric modeling kernel used in FreeCAD for Part geometry, although probably the best open-source geometry kernel available, has its flaws and limitations. Indeed the boolean operations (fusion, subtraction, intersection) are not its best features, and often give strange results. This is a current limitation we have no way to solve at once, so your best path is to try obtaining the desired result by modeling another way. For example, problems with primitives such as cylinder can often be solved by using an extruded circle instead. Coplanar surfaces between parts can cause trouble, as well as surface tangency. As a general rule, if a shape doesn't work, try remodeling it a different way. In 99% of the cases at the end you will manage to obtain the result you want.

When I export (or view) my model, the holes are filled in

Don't use Crtl + A (Select All) to export everything from the hierarchy tree. If the model is of one single item, try selecting only the newest item (usually the last one) in the hierarchy tree.

As we create a model in the PartDesign Workbench, each feature takes the shape of the last one and adds or removes something, creating linear dependencies from feature to feature as the model is created. Hence a "Cut" feature is not only the cut hole itself, but the whole part with the cut. This is why the user usually should only have the newest item (feature) in the model tree visible, because otherwise the phases of the model overlay each other, and holes are filled in by the earlier model features.

To toggle visibility of an object on or off, select it in the hierarchy tree and press spacebar on your keyboard. Usually everything but the last item in the hierarchy tree should be greyed out and therefore not visible in the 3D view.

Bidra till FreeCAD

FreeCAD är ju ett fantastiskt program! Hur kan jag hjälpa till?

Det finns många olika sätt att hjälpa till, även om du inte kan programmera. Här ä rnågra saker som du kan göra:

 • Ge feedback till FreeCADs utvecklare: Det är alltid värdefullt att få reda på vad folk tycker, vad de tyckte var bra, vad de saknar, etc. Skriv en notering på forumet och ge oss din åsikt!
 • Hjälp med att skriva dokumentation: Den dokumentation som vi har här på denna plats är ibland mycket begränsad. Om du hittar något som har dålig dokumentering, lägg till din kunskap där!
 • Hjälp andra nybörjare: Uppehåll dig på forumen, och hjälp nya människor med att svara på grundläggande frågor, som hur jag installerar, hur lägger jag till en kub, etc...
 • Översätt dokumentationen: Att översätta denna wiki är lätt, du behöver bara lägga till en /språkkod sida för att skapa en översättning. För att till exempel översätta Part_Module sidan (dess url slutar med index.php?title=Part_Module) till danska, så behöver du bara lägga till /sv till url:en, vilket kommer att skapa en Part_Module/sv sida.
 • Översätt FreeCAD till ditt eget språk
 • Skriv övningar, eller spela in videoövningar: Övningar är ettt mycket lätt sätt för nybörjare att lära sig en ny mjukvara. Om du har gjort några fina saker, varför inte visa andra människor hur man gör det?
 • Bidra med tillgångar och exempel: vi saknar fortfarande bra exempelfiler i FreeCAD. Om du har skapat något bra, dela med dig till oss!
 • Posta buggar: Det är mycket viktigt att få alla möjliga buggar fixade. Om du hittar en, rapportera den så tydligt som möjligt, så att vi kan förstå exakt vad som händer.
 • Försök att skriva lite python kod: Du har aldrig programmerat förut men vill försöka? Python är lätt. Läs vår Python introduktion... men var försiktig, du kanske får blodad tand!

Hur får jag tillåtelse att redigera wikin?

See the Work on the documentation page paragraph for more details on how to contribute.

Does FreeCAD participate in Google Summer of Code?

Yes. Beginning in 2016, FreeCAD participates in Google Summer of Code. See Google Summer of Code for information on past editions, and Google Summer Of Code 2016 in the forum for the original announcement.

I want to start translating the wiki in my own language. What do I do?

This wiki is hosting a lot of contents. The most up-to-date and interesting material is gathered in the manual.

See the Translate the documentation page paragraph for more details on how to translate the wiki.

Licensing, copying and reuse

Do I have to pay something to use FreeCAD?

No. FreeCAD is totally free to use, to download, to redistribute, or to modify. It is open-source software, published under the terms of the GNU Lesser General Public License 2.1, which guarantees you those freedoms and, even more important, guarantees you that these freedoms will never be taken from you.

Can I reuse any part of the FreeCAD artwork or pieces of the website?

Sure. All the artwork (icons, banners, etc.) of FreeCAD are licensed LGPL, same as the FreeCAD code. Help yourself on the Artwork page. The website is a standard MediaWiki site, all graphic elements can freely be reused, and if you are curious about how to tweak the MediaWiki software like we did, look for the special Common css and js pages.

Can I reuse pieces of FreeCAD in another application?

Yes, you can use the core parts of FreeCAD in other applications as long as you comply with the terms of the LGPL. Third party libraries, external workbenches, and macros may be subject to their own license terms, so please consult with their authors. More details on the Licence page.


Arrow-left.svg Previous: Import Export
Next: Tutorials Arrow-right.svg