Kreślenie: Widok

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Drawing View and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Drawing View.png Kreślenie: Widok

Lokalizacja w menu
Kreślenie → Wstaw widok w rysunku
Środowisko pracy
Kreślenie, Complete
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Rysunek w formacie poziomym A3

To narzędzie tworzy nowy widok wybranego obiektu w aktywnym arkuszu rysunkowym.


Arkusz rysunkowy z trzema widokami: z przodu, z góry oraz izometryczny.

Użycie

Zaznacz obiekt w oknie widoku 3D lub w drzewie projektu, a następnie kliknij narzędzie Widok rysunku. Domyślnie zostanie umieszczony widok z góry przeskalowany w skali 1:1 (skala rzeczywista) w lewym górnym rogu strony. Może on nie być widoczny, jeśli jest zbyt mały lub zbyt duży dla strony.

Obiekt Widok jest dodawany do obiektu Strona w drzewie projektu. Dla kolejnych widoków do nazwy zostanie dołączony trzycyfrowy numer. Kliknij na strzałkę przed obiektem Strona, aby go rozwinąć i wyświetlić widoki, które zawiera.

Jeśli tylko obiekt jest wybrany w drzewie projektu, widok jest dodawany do pierwszej strony projektu. Jeśli masz wiele stron w projekcie zaznacz obiekt oraz stronę, do której ma zostać dodany. Następnie kliknij na ikonę, aby dodać widok do wybranej strony.

Modyfikacja istniejącego widoku

Rozwiń obiekt Strona w drzewie projektu i wybierz widok. Jego parametry można edytować w zakładce Dane Widoku właściwości.

Drawing View Properties.png

Widok izometryczny z liniami wygładzonymi widoczność wyłączona
IWidok izometryczny z liniami wygładzonymi widoczność włączona

Podstawowe

  • DANEEtykieta: zmienia tekst etykiety widoku w drzewie projektu. Możesz również kliknąć na widok w drzewie i kliknąć prawym przyciskiem myszy → Zmień nazwę, lub nacisnąć F2.

Widok rysunku

  • DANEObrót: obraca widok. Na przykład, widok izometryczny wymaga obrotu o 60 stopni (patrz również parametr Kierunek poniżej).
  • DANEScala: ustawia skalę widoku.
  • DANEX: ustawia poziomą pozycję widoku na stronie w milimetrach.
  • DANEY: ustawia pionową pozycję widoku na stronie w milimetrach. Należy pamiętać, że współrzędna (0,0) znajduje się w lewym górnym rogu strony, więc im wyższa liczba, tym niżej na stronie będzie znajdował się widok.

Widok kształtu

  • DANEKierunek: zmienia kierunek widoku. Jest on ustawiany przez wartości xyz, które definiują wektor normalny dla stron. Widok górny będzie miał wartość (0,0,1), a izometryczny (1,1,1). Wartości mogą być ujemne.
  • DANEPokaż niewidoczne linie: włącza lub wyłącza widoczność niewidocznych linii poprzez wybranie wartości true lub false.
  • DANEPokaż linie gładkie: włącza lub wyłącza widoczność linii gładkich wybierając true lub false. Gładkie linie są również nazywane krawędziami styczności. Krawędzie te wskazują zmiany powierzchni pomiędzy powierzchniami stycznymi.


Kreator widoków rysunków

Aby automatycznie wygenerować arkusz rysunkowy z widokami standardowymi, użyj Makrodefinicja: Automatyczne rysowanie.

Inne

Jeśli szukasz przełączania persektywnego i ortogonalnego w widoku 3D, sprawdź strony Std: Widok perspektywy i Std: Widok ortogonalny