Środowisko pracy Rysunek Roboczy

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Workbench and the translation is 15% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
Ikonka FreeCAD dla Środowiska pracy Rysunek roboczy

Wprowadzenie

Środowisko pracy Workbench Draft.svg Rysunek roboczy umożliwia rysowanie prostych obiektów 2D i oferuje kilka narzędzi do ich późniejszej modyfikacji. Dostarcza również narzędzi do definiowania płaszczyzny roboczej, siatki i systemu zatrzasków/wiązań do precyzyjnej kontroli położenia geometrii.

Utworzone obiekty 2D mogą być wykorzystywane do sporządzania ogólnych szkiców w sposób podobny jak w przypadku Inkscape'a lub Autocada. Te kształty 2D mogą być również wykorzystywane jako podstawowe komponenty obiektów 3D tworzonych z innymi Środowiskami pracy, na przykład Workbench Part.svg Część i Workbench Arch.svg Architektura. Możliwa jest również konwersja obiektów roboczych na Workbench Sketcher.svg szkice, co oznacza, że kształty mogą być również używane w Środowisku pracy Workbench PartDesign.svg Projekt części do tworzenia brył.

The Draft Workbench also provides tools to define a working plane, a grid, and a snapping system to precisely control the position of geometry.

FreeCAD jest przede wszystkim aplikacją do modelowania 3D, a zatem jego narzędzia 2D nie są tak zaawansowane jak w innych programach do rysowania. Jeśli Twoim głównym celem jest tworzenie złożonych rysunków 2D i plików DXF, a nie potrzebujesz modelowania 3D, możesz rozważyć zastosowanie dedykowanego programu do tworzenia projektów technicznych, takiego jak LibreCAD, QCad, lub innego.

Draft Workbench Example.png

The image shows the grid aligned with the XY plane.
On the left, in white, several planar objects.
On the right a non-planar Draft Wire used as the Path Object of a Draft PathArray.

Drafting

 • Draft Line.svg Line: creates a straight line.
 • Draft Wire.svg Polyline: creates a polyline, a sequence of several connected line segments.
 • Draft Arc.svg Arc tools
 • Draft Arc.svg Arc: creates a circular arc from a center, a radius, a start angle and an aperture angle.
 • Draft Circle.svg Circle: creates a circle from a center and a radius.
 • Draft Ellipse.svg Ellipse: creates an ellipse from two points defining a rectangle in which the ellipse will fit.
 • Draft Rectangle.svg Rectangle: creates a rectangle from two points.
 • Draft Polygon.svg Polygon: creates a regular polygon from a center and a radius.
 • Draft BSpline.svg B-spline: creates a B-spline curve from several points.
 • Draft CubicBezCurve.svg Bézier tools
 • Draft Point.svg Point: creates a simple point.
 • Draft Facebinder.svg Facebinder: creates a surface object from selected faces.
 • Draft ShapeString.svg ShapeString: creates a compound shape that represents a text string.

Annotation

 • Draft Text.svg Text: creates a multi-line text at a given point.
 • Draft Dimension.svg Dimension: creates a linear dimension, a radial dimension or an angular dimension.
 • Draft Label.svg Label: creates a multi-line text with a 2-segment leader line and an arrow.

Modification

 • Draft Move.svg Move: moves or copies selected objects from one point to another.
 • Draft Rotate.svg Rotate: rotates or copies selected objects around a center point by a given angle.
 • Draft Scale.svg Scale: scales or copies selected objects around a base point.
 • Draft Mirror.svg Mirror: creates mirrored copies from selected objects.
 • Draft Offset.svg Offset: offsets each segment of a selected object over a given distance, or creates an offset copy of the selected object.
 • Draft Trimex.svg Trimex: trims or extends a selected object.
 • Draft Stretch.svg Stretch: stretches objects by moving selected points.
 • Draft Clone.svg Clone: creates linked copies, clones, of selected objects.
 • Draft OrthoArray.svg Array tools
 • Draft PathArray.svg Path array: creates an array from a selected object by placing copies along a path.
 • Draft PointArray.svg Point Array: creates an array from a selected object by placing copies at the points from a point compound.
 • Draft Edit.svg Edit: puts selected objects in Draft Edit mode. In this mode the properties of objects can be edited graphically.
 • Draft SubelementHighlight.svg Subelement highlight: temporarily highlights selected objects, or the base objects of selected objects.
 • Draft Upgrade.svg Upgrade: upgrades selected objects.

Pasek narzędzi Draft: Tray

Pasek narzędzi zasobnika środowiska Rysunek Roboczy pojawia się po uruchomieniu stołu warsztatowego i umożliwia wybór płaszczyzny roboczej, wraz z niektórymi właściwościami wizualnymi, takimi jak kolor linii, kolor kształtu, szerokość linii, rozmiar tekstu oraz grupa automatyczna.

Draft tray default.png

 • Draft tray button construction.png Toggle construction mode: switches Draft construction mode on or off. Also available in the menu: Draft → Utilities → Draft ToggleConstructionMode.svg Toggle construction mode.

Widżet skali adnotacji

Za pomocą widżetu skali anotacji można określić skalę adnotacji. Widżet ten znajduje się na paseku statusu.

Draft annotation scale widget button.png

Widżet przyciągania

Widżet przyciągania może być używany jako alternatywa dla paska narzędzi przyciągania. Widżet ten znajduje się na pasku statusu.

Draft snap widget button.png

Pasek narzędzi Rysunek roboczy: Przyciągnij

Pasek narzędzi Rysunek roboczy: Przyciągnij umożliwia wybranie bieżącego trybu przyciągania. Jego przycisk pozostaje wciśnięty, gdy tryb jest aktywny.

 • Draft Snap Lock.svg Snap Lock: enables or disables snapping globally.
 • Draft Snap Midpoint.svg Snap Midpoint: snaps to the midpoint of straight and circular edges.
 • Draft Snap Angle.svg Snap Angle: snaps to the special cardinal points on circular edges, at multiples of 30° and 45°.
 • Draft Snap Extension.svg Snap Extension: snaps to an imaginary line that extends beyond the endpoints of straight edges.
 • Draft Snap Parallel.svg Snap Parallel: snaps to an imaginary line parallel to straight edges.
 • Draft Snap Special.svg Snap Special: snaps to special points defined by the object.
 • Draft Snap Near.svg Snap Near: snaps to the nearest point on faces or edges.
 • Draft Snap Ortho.svg Snap Ortho: snaps to imaginary lines that cross the previous point at 0°, 45°, 90° and 135°.
 • Draft Snap Grid.svg Snap Grid: snaps to the intersections of grid lines.

Pasek narzędzi użytkowych

Dodatkowe narzędzia

Menu środowiska Rysunek Roboczy Narzędzia zawiera kilka narzędzi. Większość z nich jest dostępna również z pasków narzędziowych i została już wymieniona powyżej. W przypadku poniższych narzędzi nie jest to regułą.

 • Draft Heal.svg Heal: heals problematic Draft objects found in very old files.

Dodatkowe właściwości

 • Constraining: Ograniczenie ruchu kursora do ruchów poziomych lub pionowych względem poprzedniego punktu.
 • Przyciąganie (Snapping): Pozwala umieszczać nowe punkty w specjalnych miejscach istniejących obiektów.
 • Copy Mode: Wszystkie narzędzia modyfikacji mogą też modyfikować lub tworzyć zmodyfikowane kopie zaznaczonych obiektów.
  Przytrzymując klawisz Alt gdy obiekt jest modyfikowany, np. przesuwany lub obracany, tworzy kopię z chwilą puszczenia klawisza.
 • Tryb konstrukcji: Pozwala na tworzenie geometrii oddzielonych od reszty poprzez proste włączanie i wyłączanie opcji.
 • Working plane: Umożliwia wybranie powierzchni, na której można budować swoje kształty.

Tree view context menu

The following additional options are available in the Tree view context menu:

Selection options

If there is a selection the context menu contains one additional sub-menu:

 • Utilities: a subset of the tools available in the main Draft Utilities menu.

Wire options

For a Draft Wire, Draft BSpline, Draft CubicBezCurve and Draft BezCurve this additional option is available:

 • Draft Edit.svg Flatten this wire: flattens the wire based on its internal geometry. This option currently does not work properly.

Layer container options

For a Draft LayerContainer these additional options are available:

 • Draft Layer.svg Merge layer duplicates: this option currently does not work.

Layer options

For a Draft Layer these additional options are available:

Working plane proxy options

For a Draft WorkingPlaneProxy these additional options are available:

 • Draft SelectPlane.svg Write objects state: updates the WidokVisibility Map property of the working plane proxy with the current visibility state of objects in the document.

3D view context menu

The following additional options are available in the 3D view context menu:

No-selection options

If there is no selection the context menu contains one additional sub-menu:

 • Utilities: a subset of the tools available in the main Draft Utilities menu.

Selection options

If there is a selection the context menu contains two additional sub-menus:

Narzędzia przestarzałe

Polecenia te są przestarzałe, ale nadal dostępne.

These 3D view context menu options are still available when the Draft Wire, Draft BSpline, Draft CubicBezCurve or Draft BezCurve command is active but will be removed in the near future:

Ustawienia

Formaty plików

Są to funkcje otwierania, importowania lub eksportowania innych formatów plików. Otworzenie spowoduje otwarcie nowego dokumentu z zawartością pliku, podczas gdy import doda zawartość pliku do bieżącego dokumentu. Eksport zapisuje wybrane obiekty do pliku. Jeśli nic nie zostanie zaznaczone, wszystkie obiekty zostaną wyeksportowane. Należy pamiętać, że celem modułu roboczego jest praca z obiektami 2D, więc te procedury importu skupiają się tylko na obiektach 2D i chociaż formaty DXF i OCA obsługują również definicje obiektów w przestrzeni 3D (obiekty niekoniecznie są płaskie), nie będą importować obiektów wolumetrycznych, takich jak siatki, powierzchnie 3D itp. Obecnie obsługiwane są formaty plików:

Test jednostek

Zobacz również: Środowisko pracy Test.

Aby przeprowadzić testy jednostek w Środowisku pracy, należy wykonać następujące czynności z terminala systemu operacyjnego.

freecad -t TestDraft

Tworzenie skryptów

Narzędzia Draft mogą być używane w Makrach i z konsoli Python przy użyciu Draft API.

Środowisko pracy zawiera moduł do tworzenia przykładów wszystkich obiektów w nowym dokumencie. dostępne w wersji 0.19

Użyj tego, aby sprawdzić, czy wszystkie obiekty są prawidłowo utworzone.

import drafttests.draft_test_objects as dto
doc = dto.create_test_file()

Sprawdzenie kodu tego modułu jest przydatne, aby zrozumieć, jak korzystać z interfejsu programowania.

Draft test objects.png

Obiekty testowe dla Środowiska pracy Draft.

Tutorials