Środowisko pracy Draft

From FreeCAD Documentation
(Redirected from Draft Workbench/pl)
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Module and the translation is 98% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
Ikonka FreeCAD dla Środowiska pracy Draft

Wprowadzenie

Środowisko pracy Draft umożliwia rysowanie prostych obiektów 2D i oferuje kilka narzędzi do ich późniejszej modyfikacji. Dostarcza również narzędzi do definiowania płaszczyzny roboczej, siatki i systemu zatrzasków/wiązań do precyzyjnej kontroli położenia geometrii.

Utworzone obiekty 2D mogą być wykorzystywane do sporządzania ogólnych szkiców w sposób podobny jak w przypadku Inkscape'a lub Autocada. Te kształty 2D mogą być również wykorzystywane jako podstawowe komponenty obiektów 3D tworzonych z innymi Środowiskami pracy, na przykład Part i Arch. Możliwa jest również konwersja obiektów roboczych na Sketches, co oznacza, że kształty mogą być również używane z PartDesign do tworzenia brył.

FreeCAD jest przede wszystkim aplikacją do modelowania 3D, a zatem jego narzędzia 2D nie są tak zaawansowane jak w innych programach do rysowania. Jeśli Twoim głównym celem jest tworzenie złożonych rysunków 2D i plików DXF, a nie potrzebujesz modelowania 3D, możesz rozważyć zastosowanie dedykowanego programu do tworzenia projektów technicznych, takiego jak LibreCAD, QCad, TurboCad i inne.

Draft Workbench Example

Obiekty rysunku

Narzędzia do tworzenia obiektów.

Obiekty z adnotacją

Modyfikowanie obiektów

Są to narzędzia do modyfikowania istniejących obiektów. Działają one na wybranych obiektach, ale jeśli żaden z nich nie zostanie wybrany, zostaniesz poproszony o jego wybranie.

Wiele narzędzi operacyjnych (przesuwanie, obracanie, szyk itp.) działa również na obiektach brył (Part, PartDesign, Arch, itp.).

 • Draft Shape2DView.svg Shape 2D View: tworzy obiekt 2D, który jest spłaszczonym widokiem obiektu przestrzennego.

Przestarzałe

To polecenie jest uważane za przestarzałe, ponieważ Środowisko pracy Drawing jest przestarzałe. Jednak samo polecenie jest nadal dostępne.

Pasek narzędzi Draft: Tray

Pasek narzędzi zasobnika roboczego pojawia się po uruchomieniu stołu warsztatowego i umożliwia wybór płaszczyzny roboczej, wraz z niektórymi właściwościami wizualnymi, takimi jak kolor linii, kolor kształtu, rozmiar tekstu, szerokość linii oraz grupa automatyczna.

Pasek narzędzi Draft: Snap

Pasek narzędzi Draft Snap umożliwia wybranie bieżącego trybu przyciągania. Jego przycisk pozostaje wciśnięty, gdy tryb jest aktywny.

 • Draft ToggleSnap.svg Toggle snap: toggles object snapping globally on or off.
 • Snap Endpoint.svg Endpoint: snaps to the endpoints of line, arc and spline segments.
 • Snap Midpoint.svg Midpoint: snaps to the middle point of line and arc segments.
 • Snap Center.svg Center: snaps to the center point of arcs and circles.
 • Snap Angle.svg Angle: snaps to the special cardinal points of circles and arcs, at 45° and 90°.
 • Snap Intersection.svg Intersection: snaps to the intersection of two line or arc segments. Hover the mouse over the two desired objects to activate their intersection snaps.
 • Snap Perpendicular.svg Perpendicular: on line and arc segments, snaps perpendicularly to the latest point.
 • Snap Extension.svg Extension: snaps on an imaginary line that extends beyond the endpoints of line segments. Hover the mouse over the desired object to activate its extension snap.
 • Snap Parallel.svg Parallel: snaps on an imaginary line parallel to a line segment. Hover the mouse over the desired object to activate its parallel snap.
 • Snap Special.svg Special: snaps on special points defined by the object. introduced in version 0.17
 • Snap Near.svg Near: snaps to the closest point or edge on the nearest object.
 • Snap Ortho.svg Ortho: snaps on imaginary lines that cross the last point, and extend at 0°, 45° and 90°.
 • Snap Grid.svg Grid: snaps to the intersections of the grid lines, if the grid is visible.
 • Snap WorkingPlane.svg Working plane: always places the snapped point on the current working plane, even if you snap to a point outside that working plane.
 • Snap Dimensions.svg Dimensions: shows temporary X and Y dimensions while snapping.
 • Draft ToggleGrid.svg Toggle grid: toggles the visibility of the grid on or off.

Narzędzia użytkowe

Narzędzia użytkowe

Dodatkowe narzędzia dostępne z menu Draft → Narzędzia lub poprzez menu kontekstowe, w zależności od wybranego obiektu.

Przestarzałe

Narzędzia te zostały usunięte z interfejsu w v0.19, ponieważ nie miały już żadnego zastosowania.

Ustawienia

Formaty plików

Są to funkcje otwierania, importowania lub eksportowania innych formatów plików. Otworzenie spowoduje otwarcie nowego dokumentu z zawartością pliku, podczas gdy import doda zawartość pliku do bieżącego dokumentu. Eksport zapisuje wybrane obiekty do pliku. Jeśli nic nie zostanie zaznaczone, wszystkie obiekty zostaną wyeksportowane. Należy pamiętać, że celem modułu roboczego jest praca z obiektami 2D, więc te procedury importu skupiają się tylko na obiektach 2D i chociaż formaty DXF i OCA obsługują również definicje obiektów w przestrzeni 3D (obiekty niekoniecznie są płaskie), nie będą importować obiektów wolumetrycznych, takich jak siatki, powierzchnie 3D itp. Obecnie obsługiwane są formaty plików:

Instalacja importerów

Dodatkowe właściwości

 • Coordinates: Aby zdefiniować nowy punkt wprowadź współrzędne zamiast klikać na widok 3D.
 • Constraining: Ograniczenie ruchu kursora do ruchów poziomych lub pionowych względem poprzedniego punktu.
 • Przyciąganie (Snapping): Pozwala umieszczać nowe punkty w specjalnych miejscach istniejących obiektów.
 • Copy Mode: Wszystkie narzędzia modyfikacji mogą też modyfikować lub tworzyć zmodyfikowane kopie zaznaczonych obiektów.
  Przytrzymując klawisz Alt gdy obiekt jest modyfikowany, np. przesuwany lub obracany, tworzy kopię z chwilą puszczenia klawisza.
 • Tryb konstrukcji: Pozwala na tworzenie geometrii oddzielonych od reszty poprzez proste włączanie i wyłączanie opcji.
 • Working plane: Umożliwia wybranie powierzchni, na której można budować swoje kształty.

Test jednostek

Zobacz również: Środowisko pracy Test.

Aby przeprowadzić testy jednostek w Środowisku pracy, należy wykonać następujące czynności z terminala systemu operacyjnego.

freecad -t TestDraft

Tworzenie skryptów

Narzędzia Draft mogą być używane w Makrach i z konsoli Python przy użyciu Draft API.

Środowisko pracy zawiera moduł do tworzenia przykładów wszystkich obiektów w nowym dokumencie. dostępne w wersji 0.19

Użyj tego, aby sprawdzić, czy wszystkie obiekty są prawidłowo utworzone.

import drafttests.draft_test_objects as dto
doc = dto.create_test_file()

Sprawdzenie kodu tego modułu jest przydatne, aby zrozumieć, jak korzystać z interfejsu programowania.

$INSTALLDIR/Mod/Draft/drafttests/draft_test_objects.py

Gdzie $INSTALLDIR jest katalogiem wyższego poziomu, w którym zainstalowano oprogramowanie; na przykład, w Linuksie może to być /usr/share/freecad.

Draft test objects.png

Obiekty testowe dla Środowiska pracy Draft.


Poradniki