Środowisko pracy Draft

From FreeCAD Documentation
(Redirected from Draft Workbench/pl)
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Module and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
Ikonka FreeCAD dla Środowiska pracy Draft

Wprowadzenie

Środowisko pracy Workbench Draft.svg Draft Workbench umożliwia rysowanie prostych obiektów 2D i oferuje kilka narzędzi do ich późniejszej modyfikacji. Dostarcza również narzędzi do definiowania płaszczyzny roboczej, siatki i systemu zatrzasków/wiązań do precyzyjnej kontroli położenia geometrii.

Utworzone obiekty 2D mogą być wykorzystywane do sporządzania ogólnych szkiców w sposób podobny jak w przypadku Inkscape'a lub Autocada. Te kształty 2D mogą być również wykorzystywane jako podstawowe komponenty obiektów 3D tworzonych z innymi Środowiskami pracy, na przykład Workbench Part.svg Part i Workbench Arch.svg Arch. Możliwa jest również konwersja obiektów roboczych na Workbench Sketcher.svg szkice, co oznacza, że kształty mogą być również używane w Środowisku pracy Workbench PartDesign.svg PartDesign do tworzenia brył.

FreeCAD jest przede wszystkim aplikacją do modelowania 3D, a zatem jego narzędzia 2D nie są tak zaawansowane jak w innych programach do rysowania. Jeśli Twoim głównym celem jest tworzenie złożonych rysunków 2D i plików DXF, a nie potrzebujesz modelowania 3D, możesz rozważyć zastosowanie dedykowanego programu do tworzenia projektów technicznych, takiego jak LibreCAD, QCad, lub innego.

Draft Workbench Example

Obiekty rysunku

Narzędzia do tworzenia obiektów.

Obiekty z adnotacją

Modyfikowanie obiektów

Są to narzędzia do modyfikowania istniejących obiektów. Działają one na wybranych obiektach, ale jeśli żaden z nich nie zostanie wybrany, zostaniesz poproszony o jego wybranie.

Wiele narzędzi operacyjnych (przesuwanie, obracanie, szyk itp.) działa również na obiektach brył (Part, PartDesign, Arch, itp.).

 • Draft Shape2DView.svg Shape 2D View: tworzy obiekt 2D, który jest spłaszczonym widokiem obiektu przestrzennego.

Przestarzałe

To polecenie jest uważane za przestarzałe, ponieważ Środowisko pracy Drawing jest przestarzałe. Jednak samo polecenie jest nadal dostępne.

Pasek narzędzi Draft: Tray

Pasek narzędzi zasobnika roboczego pojawia się po uruchomieniu stołu warsztatowego i umożliwia wybór płaszczyzny roboczej, wraz z niektórymi właściwościami wizualnymi, takimi jak kolor linii, kolor kształtu, rozmiar tekstu, szerokość linii oraz grupa automatyczna.

Pasek narzędzi Draft: Snap

Pasek narzędzi Draft Snap umożliwia wybranie bieżącego trybu przyciągania. Jego przycisk pozostaje wciśnięty, gdy tryb jest aktywny.

 • Draft Snap Lock.svg Toggle snap: przełącza globalnie przyciąganie obiektów na włączone lub wyłączone.
 • Draft Snap Endpoint.svg Punkt końcowy: Przyciąga do punktów końcowych odcinków linii, łuku i splajnu.
 • Draft Snap Midpoint.svg Punkt środkowy: Przyciąga do punktu środkowego linii i odcinków łuku.
 • Draft Snap Center.svg Środek: Przyciąga do środkowego punktu łuków i okręgów.
 • Draft Snap Angle.svg Kąt: Przyciąga do specjalnych punktów odniesienia kół i łuków, pod kątem 45° i 90°.
 • Draft Snap Intersection.svg Przecięcie: Przyciąga do przecięcia dwóch odcinków linii lub łuku. Najedź kursorem myszki na dwa pożądane obiekty, aby aktywować przyciąganie ich przecięcia.
 • Draft Snap Perpendicular.svg Prostopadle: Na odcinkach linii i łuku, przyciąga prostopadle do ostatniego punktu.
 • Draft Snap Extension.png Rozszerzenie: Przyciąga do umownej linii, która rozciąga się poza punkty końcowe segmentów linii. Aby uaktywnić przyciąganie rozszerzenia, należy najechać myszką na żądany obiekt.
 • Draft Snap Parallel.svg Równolegle: Przyciąga do umownej linii równoległej do odcinka linii. Przesuń kursor myszy nad żądanym obiektem, aby aktywować jego przyciągnięcie równoległe.
 • Draft Snap Special.svg Specjalne: Przyciąga na punktach specjalnych zdefiniowanych przez obiekt. dostępne w wersji 0.17
 • Draft Snap Near.svg Najbliższy: Przyciąga do najbliższego punktu lub krawędzi najbliższego obiektu.
 • Draft Snap Ortho.svg Ortho: Przyciąga na umownych liniach, które przecinają ostatni punkt i dochodzą pod kątem 0°, 45° i 90°.
 • Draft ToggleGrid.svg Siatka: Przyciąga na przecięciach linii siatki, jeśli siatka jest widoczna.
 • Draft Snap WorkingPlane.svg Płaszczyzna robocza: Zawsze umieszcza przyciągany punkt na aktualnej płaszczyźnie roboczej, nawet jeśli przyciągany punkt znajduje się poza tą płaszczyzną roboczą.
 • Draft Snap Dimensions.svg Wymiary: Prezentuje tymczasowe wymiary X i Y podczas przyciągania.
 • Draft Snap Grid.svg Przełącz widoczność siatki: włącza lub wyłącza widoczność siatki.

Narzędzia użytkowe

Narzędzia użytkowe

Dodatkowe narzędzia dostępne z menu Draft → Narzędzia lub poprzez menu kontekstowe, w zależności od wybranego obiektu.

Przestarzałe

Narzędzia te zostały usunięte z interfejsu w v0.19, ponieważ nie miały już żadnego zastosowania.

Ustawienia

Formaty plików

Są to funkcje otwierania, importowania lub eksportowania innych formatów plików. Otworzenie spowoduje otwarcie nowego dokumentu z zawartością pliku, podczas gdy import doda zawartość pliku do bieżącego dokumentu. Eksport zapisuje wybrane obiekty do pliku. Jeśli nic nie zostanie zaznaczone, wszystkie obiekty zostaną wyeksportowane. Należy pamiętać, że celem modułu roboczego jest praca z obiektami 2D, więc te procedury importu skupiają się tylko na obiektach 2D i chociaż formaty DXF i OCA obsługują również definicje obiektów w przestrzeni 3D (obiekty niekoniecznie są płaskie), nie będą importować obiektów wolumetrycznych, takich jak siatki, powierzchnie 3D itp. Obecnie obsługiwane są formaty plików:

Instalacja importerów

Dodatkowe właściwości

 • Coordinates: Aby zdefiniować nowy punkt wprowadź współrzędne zamiast klikać na widok 3D.
 • Constraining: Ograniczenie ruchu kursora do ruchów poziomych lub pionowych względem poprzedniego punktu.
 • Przyciąganie (Snapping): Pozwala umieszczać nowe punkty w specjalnych miejscach istniejących obiektów.
 • Copy Mode: Wszystkie narzędzia modyfikacji mogą też modyfikować lub tworzyć zmodyfikowane kopie zaznaczonych obiektów.
  Przytrzymując klawisz Alt gdy obiekt jest modyfikowany, np. przesuwany lub obracany, tworzy kopię z chwilą puszczenia klawisza.
 • Tryb konstrukcji: Pozwala na tworzenie geometrii oddzielonych od reszty poprzez proste włączanie i wyłączanie opcji.
 • Working plane: Umożliwia wybranie powierzchni, na której można budować swoje kształty.

Test jednostek

Zobacz również: Środowisko pracy Test.

Aby przeprowadzić testy jednostek w Środowisku pracy, należy wykonać następujące czynności z terminala systemu operacyjnego.

freecad -t TestDraft

Tworzenie skryptów

Narzędzia Draft mogą być używane w Makrach i z konsoli Python przy użyciu Draft API.

Środowisko pracy zawiera moduł do tworzenia przykładów wszystkich obiektów w nowym dokumencie. dostępne w wersji 0.19

Użyj tego, aby sprawdzić, czy wszystkie obiekty są prawidłowo utworzone.

import drafttests.draft_test_objects as dto
doc = dto.create_test_file()

Sprawdzenie kodu tego modułu jest przydatne, aby zrozumieć, jak korzystać z interfejsu programowania.

$INSTALLDIR/Mod/Draft/drafttests/draft_test_objects.py

Gdzie $INSTALLDIR jest katalogiem wyższego poziomu, w którym zainstalowano oprogramowanie; na przykład, w Linuksie może to być /usr/share/freecad.

Draft test objects.png

Obiekty testowe dla Środowiska pracy Draft.

Poradniki