Rysunek Roboczy: Ulepsz kształt

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Upgrade and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Draft Upgrade.svg Draft: Ulepsz kształt

Lokalizacja w menu
Modyfikacja → Upgrade
Środowisko pracy
Rysunek Roboczy, Architektura
Domyślny skrót
U P
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Rozbij kształt

Opis

Polecenie Draft Upgrade.svg Ulepsz kształt ulepsza wybrane obiekty. Wynik zależy od liczby wybranych obiektów i ich typu. Polecenie może na przykład łączyć elementy i tworzyć ściany. Warto spróbować uaktualnić wybrane obiekty kilka razy, aby zobaczyć czy można uzyskać lepszy rezultat. Zobacz przykład na obrazku. Należy pamiętać, że nie wszystkie obiekty można uaktualnić. To polecenie jest odpowiednikiem polecenia środowiska pracy Rysunek Roboczy Rozbij kształt.

Draft Upgrade example.jpg

Otwarta nieedytowalna linia łamana jest przekształcana w linię zamkniętą, a następnie w ścianę. Zamknięta, nieedytowalna, kwadratowa linia jest również przekształcana w ścianę. Dwie ściany są następnie ulepszane, aby utworzyć złożenie, które jest ostatecznie ulepszane do pojedynczego edytowalnego szkicu polilinii.

Użycie

 1. Opcjonalnie wybierz jeden lub więcej obiektów.
 2. Polecenie można wywołać na kilka sposobów:
  • Naciśnij przycisk Draft Upgrade.svg Ulepsza wybrane obiekty ...,
  • Z menu wybierz opcję Modyfikacja → Draft Upgrade.svg Ulepsz kształt
  • Użyj skrótu klawiszowego U, a następnie P,
 3. Jeśli nie wybrałeś jeszcze obiektu: wybierz obiekt w oknie widoku 3D.

Uwagi

 • elementy środowiska pracy Rysunek Roboczy takie jak linia i polilinia można łączyć za pomocą tego polecenia, ale także za pomocą polecenia Połącz lub Polilinia.

Tworzenie skryptów

Zobacz również stronę: Dokumentacja API generowana automatycznie oraz Podstawy pisania skryptów dla FreeCAD.

Do ulepszania obiektów obiektów służy metoda upgrade środowiska Rysunek Roboczy.

upgrade_list = upgrade(objects, delete=False, force=None)
 • objects zawiera obiekty, które mają zostać zaktualizowane. Może to być pojedynczy obiekt lub lista obiektów.
 • Jeśli delete ma wartość True, to obiekty źródłowe zostaną usunięte.
 • force wymusza określony sposób aktualizacji poprzez wywołanie określonej funkcji wewnętrznej. Może to być: "makeCompound", "closeGroupWires", "makeSolid", "closeWire", "turnToParts", "makeFusion", "makeShell", "makeFaces", "draftify", "joinFaces", "makeSketchFace", "makeWires" lub "turnToLine".
 • Zwracana jest lista upgrade_list. Jest to lista zawierająca dwie listy: listę nowych obiektów i listę obiektów do usunięcia. Jeśli delete ma wartość True, to druga lista jest pusta.

Przykład:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

circle = Draft.make_circle(1000)
rectangle = Draft.make_rectangle(2000, 800)
doc.recompute()

add_list1, delete_list1 = Draft.upgrade([circle, rectangle], delete=False)

line1 = Draft.make_line(App.Vector(2000, 0, 0), App.Vector(2500, 1500, 0))
line2 = Draft.make_line(App.Vector(2500, 1500, 0), App.Vector(3000, -1000, 0))
doc.recompute()

add_list2, delete_list2 = Draft.upgrade([line1, line2], delete=False)

simple_wire = add_list2[0]
add_list3, delete_list3 = Draft.upgrade(simple_wire, delete=False)

closed_wire = add_list3[0]
add_list4, delete_list4 = Draft.upgrade(closed_wire, delete=False)

face = add_list4[0]
add_list5, delete_list5 = Draft.upgrade(face, delete=False)

doc.recompute()