Draft: Przyciąganie

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Snap and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎
Arrow-left.svg Wiązania poprzedni:
FreeCAD.png

Opis

Narzędzia Środowiska pracy Workbench Draft.svg Draft umożliwiają graficzne wybieranie punktów, odległości, promieni i kątów poprzez kliknięcie na widok 3D za pomocą kursora myszki, lub wpisując Draft koordynaty w narzędziu panel zadań.

Innym sposobem wybierania punktów jest przyciąganie. Przyciąganie oznacza przyklejanie następnego punktu do istniejącego punktu lub elementu innego obiektu.

Przyciąganie jest dostępne przy użyciu większości narzędzi Środowisk pracy Draft i Arch i może być włączone i wyłączone globalnie przy użyciu przycisku Draft ToggleSnap.svg ToggleSnap, umieszczonego na pasku narzędzi podręcznych, który można uaktywnić za pomocą menu Widok → Paski narzędzi → Przyciągnij projekt.

Uwaga: Stosowanie wielu metod przyciągania w tym samym czasie może być problematyczne; w tym przypadku należy spróbować aktywować tylko jedną metodę przyciągania.

Draft Snap example.jpg

Prostopadle do innej linii


Pasek narzędzi Draft: Snap

 • Draft ToggleSnap.svg Toggle snap: przełącza globalnie przyciąganie obiektów na włączone lub wyłączone.
 • Snap Endpoint.svg Punkt końcowy: Przyciąga do punktów końcowych odcinków linii, łuku i splajnu.
 • Snap Midpoint.svg Punkt środkowy: Przyciąga do punktu środkowego linii i odcinków łuku.
 • Snap Center.svg Środek: Przyciąga do środkowego punktu łuków i okręgów.
 • Snap Angle.svg Kąt: Przyciąga do specjalnych punktów odniesienia kół i łuków, pod kątem 45° i 90°.
 • Snap Intersection.svg Przecięcie: Przyciąga do przecięcia dwóch odcinków linii lub łuku. Najedź kursorem myszki na dwa pożądane obiekty, aby aktywować przyciąganie ich przecięcia.
 • Snap Perpendicular.svg Prostopadle: Na odcinkach linii i łuku, przyciąga prostopadle do ostatniego punktu.
 • Snap Extension.png Rozszerzenie: Przyciąga do umownej linii, która rozciąga się poza punkty końcowe segmentów linii. Aby uaktywnić przyciąganie rozszerzenia, należy najechać myszką na żądany obiekt.
 • Snap Parallel.svg Równolegle: Przyciąga do umownej linii równoległej do odcinka linii. Przesuń kursor myszy nad żądanym obiektem, aby aktywować jego przyciągnięcie równoległe.
 • Snap Special.svg Specjalne: Przyciąga na punktach specjalnych zdefiniowanych przez obiekt. dostępne w wersji 0.17
 • Snap Near.svg Najbliższy: Przyciąga do najbliższego punktu lub krawędzi najbliższego obiektu.
 • Snap Ortho.svg Ortho: Przyciąga na umownych liniach, które przecinają ostatni punkt i dochodzą pod kątem 0°, 45° i 90°.
 • Snap Grid.svg Siatka: Przyciąga na przecięciach linii siatki, jeśli siatka jest widoczna.
 • Snap WorkingPlane.svg Płaszczyzna robocza: Zawsze umieszcza przyciągany punkt na aktualnej płaszczyźnie roboczej, nawet jeśli przyciągany punkt znajduje się poza tą płaszczyzną roboczą.
 • Snap Dimensions.svg Wymiary: Prezentuje tymczasowe wymiary X i Y podczas przyciągania.
 • Draft ToggleGrid.svg Przełącz widoczność siatki: włącza lub wyłącza widoczność siatki.

Przyciągnięcie zaawansowane

 • Dodatkowe lokalizacje przyciągania można uzyskać poprzez połączenie dwóch metod przyciągania, takich jak Draft Ortho i Draft Extension, które dadzą Ci punkt przyciągania na przecięciu ich umownych linii.
 • Inne lokalizacje przyciągania można uzyskać za pomocą Draft: wiązania, to znaczy trzymając wciśnięty przycisk Shift lub naciskając przycisk X, Y lub Z podczas rysowania.
 • Naciśnij klawisz Q podczas rysowania, aby wstawić punkt przyciągania w bieżącym miejscu kursora. Będziesz mógł wówczas użyć przyciągania prostopadłego do tych punktów trzymających i na przecięciu ich osi ortogonalnych. Jeżeli włączone jest przyciąganie Punkt środkowy, będziesz mógł również przyciągnąć w połowie odległości pomiędzy dwoma dowolnymi punktami przyciągania.

Opcje

 • Draft ToggleGrid.svg Włącz wyłącz siatkę: włącza i wyłącza siatkę płaszczyzny roboczej.
 • Snap Lock.svg Włącz wyłącz przyciąganie: włącza i wyłącza przyciąganie globalnie.
 • Maksymalna odległość, w której punkt jest uważany za punkt przyciągania, jest określona w Draft: Preferences, i można je również zmienić w locie, naciskając klawisz [ (zwiększenie) lub klawisz ] (zmniejszenie).
 • Naciśnięcie A podczas rysowania blokuje bieżący kąt rysowanego odcinka linii.


 • Maksymalna odległość, w której punkt jest uważany za punkt przyciągania, jest określona w Preferencje Draft, i można ją również zmienić w locie, naciskając klawisz [ (zwiększ) lub ] (zmniejsz).
 • Naciśnięcie A podczas rysowania blokuje bieżący kąt rysowanego odcinka linii. (Redaktor: może przestarzały?)
Arrow-left.svg Wiązania poprzedni:
FreeCAD.png