Rysunek Roboczy: Przyciąganie

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Snap and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎

Opis

W środowisku pracy Workbench Draft.svg Rysunek Roboczy i Workbench Arch.svg Architektura możesz tworzyć geometrię przez wybieranie punktów w oknie widoku 3D lub przez wprowadzanie współrzędnych w poleceniach panelu zadań. Innym sposobem dokładnego wybierania punktów jest przyciąganie. Przyciąganie pozwala na wybranie dokładnych punktów geometrycznych na lub zdefiniowanych przez istniejące obiekty lub siatkę. Można na przykład przyciągnąć do punktu końcowego prostej, środka okręgu lub przecięcia dwóch krawędzi.

Przyciąganie jest dostępne z większością poleceń środowisk Rysunek Roboczy i Architektura.

Draft Snap Endpoint example.png

Przyciąganie do punktu końcowego krawędzi

Narzędzia przyciągania

Narzędzia te są dostępne na pasku narzędzi Rysunek Roboczy - Przyciąganie oraz w Widżet przyciągania środowiska Rysunek Roboczy.

Zauważ, że koliste krawędzie nie muszą być pełnymi okręgami.

 • Draft Snap Endpoint.svg Punkt końcowy: Przyciąga do punktów końcowych odcinków linii, łuku i krzywej złożonej.
 • Draft Snap Angle.svg Kąt: Przyciąga do specjalnych punktów odniesienia kół i łuków, przy wielokrotnościach 30° i 45°.
 • Draft Snap Intersection.svg Przecięcie: Przyciąga do przecięcia dwóch odcinków linii lub łuku. Najedź kursorem myszki na dwa pożądane obiekty, aby aktywować przyciąganie ich przecięcia.
 • Draft Snap Perpendicular.svg Prostopadle: Na odcinkach linii i łuku, przyciąga prostopadle do ostatniego punktu.
 • Draft Snap Extension.svg Rozszerzenie: Przyciąga do umownej linii, która rozciąga się poza punkty końcowe segmentów linii. Aby uaktywnić przyciąganie rozszerzenia, należy najechać myszką na żądany obiekt.
 • Draft Snap Parallel.svg Równolegle: Przyciąga do umownej linii równoległej do odcinka linii. Przesuń kursor myszy nad żądanym obiektem, aby aktywować jego przyciągnięcie równoległe.
 • Draft Snap Near.svg Najbliższy: Przyciąga do najbliższego punktu lub krawędzi najbliższego obiektu.
 • Draft Snap Ortho.svg Ortho: Przyciąga na umownych liniach, które przecinają ostatni punkt i dochodzą pod kątem 0°, 45° i 90°.
 • Draft Snap Grid.svg Siatka: Przyciąga na przecięciach linii siatki, jeśli siatka jest widoczna.
 • Draft Snap Dimensions.svg Wymiary: Prezentuje tymczasowe wymiary X i Y podczas przyciągania.

Przyciąganie zaawansowane

 • Dodatkowe punkty przyciągania można uzyskać poprzez połączenie dwóch metod przyciągania, takich jak np Ortho i Extension, które dadzą Ci punkt przyciągania na przecięciu ich umownych linii.
 • Przyciąganie może być połączone z wiązaniami.
 • Naciśnij Q, aby wstawić "punkt zatrzaśnięcia" w miejscu, w którym aktualnie znajduje się kursor myszki. Możesz przyciągać do osi ortogonalnych punktów zatrzaśnięcia, oraz do przecięć tych osi. Jeśli aktywna jest opcja przyciągnij do środkowego, możesz także przyciągnąć do punktu środkowego między dwoma punktami zatrzaśnięcia.
 • Naciśnij ` jeden lub więcej razy, aby przyciągnąć obiekt, który jest zasłonięty przez inną geometrię. Nazywa się to "cyklicznym przyciąganiem". Zauważ, że musisz przesunąć kursor o niewielką wartość w oknie widoku 3D po wciśnięciu klawisza.

Draft Snap example cycling 1.png

Przyciąganie cykliczne 1: Czerwony prostokąt został utworzony jako pierwszy, dlatego ma on pierwszeństwo przyciągania. Bez cyklicznego przyciągania nie można przyciągnąć zielonego prostokąta, który jest nakładany na czerwony prostokąt.

Draft Snap example cycling 2.png

Przyciąganie cykliczne 2: Po jednokrotnym użyciu klawisza cyklu przyciągania zielony prostokąt otrzymuje priorytet przyciągania. Możliwe jest teraz przyciąganie do punktu środkowego nałożonej zielonej krawędzi.

Uwagi

 • Wiele opcji przyciągania może być aktywnych w tym samym czasie, ale zaleca się, aby aktywować tylko te opcje, które są naprawdę potrzebne. Aktywowanie zbyt wielu może spowolnić działanie.
 • Nie jest dobrym pomysłem posiadanie na stałe aktywnej opcji przyciągnij do najbliżeszgo, ponieważ ma ona pierwszeństwo przed wieloma innymi opcjami przyciągania.

Ustawienia

Zobacz także strony: Edytor ustawień oraz Rysunek Roboczy: Preferencje.

Należy pamiętać, że po zmianie niektórych preferencji należy ponownie uruchomić program FreeCAD.

 • Gdy aktywne jest środowisko pracy Rysunek Roboczy lub Architektura wymagające wprowadzenia punktu, maksymalna odległość, przy której narzędzie przyciągnij do siatki wykrywa przecięcia linii siatki, może być zmieniana w locie przez naciśnięcie klawisza [ (klawisz zwiększania) lub klawisza ] (klawisz zmniejszania). To ustawienie jest zapisywane w: Przybory → Edycja parametrów → BaseApp → Preferences → Mod → Draft → snapRange. Można je również zmienić w panelu zadań polecenia Wybór płaszczyzny.
 • Aby przyciągać tylko wtedy, gdy przytrzymany jest klawisz modyfikator przyciągania:
  • Odznacz opcję: Edycja → Preferencje → Rysunek Roboczy → Siatka i przyciąganie → Przyciąganie → Zawsze przyciągaj (wyłącz modyfikator przyciągania).
  • Domyślny klawisz modyfikatora przyciągania, Ctrl, można zmienić w opcji: Edycja → Preferencje → Rysunek Roboczy → Siatka i przyciąganie → Przyciąganie → Modyfikator ograniczania.
 • Aby pokazać pasek narzędzi Przyciągania tylko wtedy, gdy polecenie jest aktywne:
  • Wybierz: Edycja → Preferencje → Rysunek Roboczy→ Siatka i przyciąganie → Przyciąganie → Pokaż pasek narzędzi Przyciągania środowiska Rysunek Roboczy.
  • Wybierz: Edycja → Preferencje → Rysunek Roboczy → Siatka i przyciąganie → Przyciąganie → Ukryj pasek narzędzi Przyciągania środowiska Rysunek Roboczy po użyciu.
 • Symbole przyciągania można zmienić w: Edycja → Preferencje → Rysunek Roboczy → Ustawienia wyglądu → Styl symboli przyciągania.
 • Kolor symboli przyciągania oraz rozmiar Draft Snap Dimensions można zmienić w: Edycja → Preferencje → Rysunek Roboczy → Ustawienia wyglądu → Kolor
 • Wspomniane skróty klawiaturowe dla pojedynczych znaków można zmienić w: Edycja → Preferencje → Rysunek Roboczy → Ustawienia interfejsu użytkownika → Skróty klawiszowe.