Kreslení Uchopit

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Snap and the translation is 6% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎
Arrow-left.svg Previous: Constraining
FreeCAD.png

Draft Snap.svg Draft Snap

Menu location
View → Toolbars → Draft Snap
Workbenches
Draft, Arch
Default shortcut
None
Introduced in version
-
See also

Description

Uchopování znamená "přilepení" následujících 3D bodu k existujícímu bodu. Uchopování je dostupné u většiny nástrojů v Kreslení a Architektuře a může být globálně zakázáno nebo povoleno příkazem Kreslení Přepínač uchopování

Another way of selecting points is by snapping. Snapping means "gluing" your next point onto an existing point or feature of another object.

Snapping is available with most Draft and Arch Workbench tools, and can be enabled and disabled globally with the Draft ToggleSnap.svg Toggle snap button, located in the snap toolbar: View → Toolbars → Draft Snap.

Draft Snap example.jpg

Line snapping perpendicularly to another line

Dostupná uchopovací místa

 • Snap Angle.png Úhel: speciální základní body kružnic a oblouků na 45° a 90°.
 • Snap Center.png Střed: středový bod kružnic a oblouků
 • Snap Endpoint.png Koncový bod: koncové body přímek, oblouků a segmentů B-křivek.
 • Snap Extension.png Prodloužení: na imaginární přímce, která prodlužuje přímku za koncový bod. Přejetí myší nad požadovaným objektem aktivuje její prodlouženou uchopovací část.
 • Snap Grid.png Mřížka: uzly kreslicí mřížky (pokud jsou viditelné).
 • Snap Intersection.png Průsečík: průsečík dvou přímek nebo oblouků. Přejetí myší nad dvěma požadovanými objekty aktivuje jejich průsečíkové uchopovací body.
 • Snap Midpoint.png Středový bod: středový bod přímky nebo segmentu oblouku.
 • Snap Near.png Nejbližší: nejbližší bod na nejbližším objektu.
 • Snap Ortho.png Ortho: na imaginární přímce, která kříží poslední bod a pokračuje pod úhlem 0°, 45° a 90°.
 • Snap Parallel.png Paralelní: na imaginární přímce paralelní k segmentu přímky. Přejetí myší nad požadovaným objektem aktivuje jeho paralelní uchopovací body.
 • Snap Perpendicular.png Kolmé: na přímce a segmentu oblouku, kolmé k poslednímu bodu.
 • Draft ToggleSnap.svg Toggle snap: toggles object snapping globally on or off.
 • Snap Endpoint.svg Endpoint: snaps to the endpoints of line, arc and spline segments.
 • Snap Midpoint.svg Midpoint: snaps to the middle point of line and arc segments.
 • Snap Center.svg Center: snaps to the center point of arcs and circles.
 • Snap Angle.svg Angle: snaps to the special cardinal points of circles and arcs, at multiples of 30° and 45°.
 • Snap Intersection.svg Intersection: snaps to the intersection of two line or arc segments. Hover the mouse over the two desired objects to activate their intersection snaps.
 • Snap Perpendicular.svg Perpendicular: on line and arc segments, snaps perpendicularly to the latest point.
 • Snap Extension.svg Extension: snaps on an imaginary line that extends beyond the endpoints of line segments. Hover the mouse over the desired object to activate its extension snap.
 • Snap Parallel.svg Parallel: snaps on an imaginary line parallel to a line segment. Hover the mouse over the desired object to activate its parallel snap.
 • Snap Special.svg Special: snaps on special points defined by the object. introduced in version 0.17
 • Snap Near.svg Near: snaps to the closest point or edge on the nearest object.
 • Snap Ortho.svg Ortho: snaps on imaginary lines that cross the last point, and extend at 0°, 45° and 90°.
 • Snap Grid.svg Grid: snaps to the intersections of the grid lines, if the grid is visible.
 • Snap WorkingPlane.svg Working plane: always places the snapped point on the current working plane, even if you snap to a point outside that working plane.
 • Snap Dimensions.svg Dimensions: shows temporary X and Y dimensions while snapping.
 • Draft ToggleGrid.svg Toggle grid: toggles the visibility of the grid on or off.

Advanced snapping

 • Additional snap locations can be obtained by combining two snapping methods, such as Draft Ortho and Draft Extension, that will give you a snap point at the intersection of their imaginary lines.
 • Other snap locations can be obtained by using Draft Constrains, that is, by holding Shift or pressing X, Y or Z while drawing.
 • Press Q while drawing to insert a "hold point" at the current location of the cursor. You will then be able to snap orthogonally to these hold points, and at the intersections of their orthogonal axes. If Draft Midpoint snapping is enabled, you will also be able to snap at the mid distance between any two hold points. introduced in version 0.17

Preferences

Volby

 • Snap Lock.png Uzamknout: globálně přepíná uchopování na zapnuto/vypnuto
 • Určitá uchopovací místa mohou být získána kombinací 2 uchopovacích míst, např, Ortho + Prodloužení, která mají uchopovací bod na průsečíku jejich imaginárních přímek.
 • Další, mnohem komplexnější uchopovací místa mhou být získána použitím vazeb (stiskem kláves SHIFT nebo X nebo Y nebo Z během kreslení).
 • Stisknutí klávesy L během kreslení uzamkne aktuální úhel právě kresleného segmentu přímky.
 • Maximální vzdálenost, na kterou může být bod uchopovacím místem uchopen, je specifikována v předvolbách, ale také může být měněna za běhu stisknutím kláves [ nebo ].

Notes

 • It is advisable to only activate the snap methods you really need. Activating too many can slow things down.
 • It is not a good idea to have Near snap permanently active.