Draft Scale/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Scale and the translation is 7% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: Draft Rotate.svg Rotate
Next: Mirror Draft Mirror.svg Arrow-right.svg

Draft Scale.svg Draft Scale

Menyplacering
Draft → Scale
Arbetsbänkar
Draft, Arch
Standard genväg
S C
Introducerad i version
-
Se även
Draft Clone

Beskrivning

Detta verktyg skalar valda objekt runt en baspunkt. Om inga objekt är markerade, så kommer du ombes att välja ett.

The command can be used on 2D objects created with the Draft Workbench or Sketcher Workbench, but also on many 3D objects such as those created with the Part Workbench, PartDesign Workbench or Arch Workbench.

Draft Scale example.png

Scaling an object around a base point

Bruk

See also: Draft Snap and Draft Constrain.

 1. Optionally select one or more objects, or one or more subelements of Draft Lines or Draft Wires.
 2. There are several ways to invoke the command:
  • Press the Draft Scale.svg Draft Scale button.
  • Select the Modification → Draft Scale.svg Scale option from the menu.
  • Use the keyboard shortcut: S then C.
 3. If you have not yet selected an object: select an object in the 3D view.
 4. The Scale task panel opens. See Options for more information.
 5. If subelements have been selected: check the Modify subelements checkbox to switch on subelement mode.
 6. Pick the base point in the 3D view, or type coordinates and press the Draft AddPoint.svg Enter point button.
 7. Enter the X, Y and Z scale factors.
 8. Press Enter or the OK button to finish the command.

Options

First task panel

The single character keyboard shortcuts mentioned here can be changed. See Draft Preferences.

 • To manually enter the coordinates for the base point enter the X, Y and Z component, and press Enter after each. Or you can press the Draft AddPoint.svg Enter point button when you have the desired values. It is advisable to move the pointer out of the 3D view before entering coordinates.
 • Press G or click the Global checkbox to toggle global mode. If global mode is on, coordinates are relative to the global coordinate system, else they are relative to the working plane coordinate system. introduced in version 0.20
 • The other checkboxes in this task panel, displayed in FreeCAD version 0.19 and earlier, are ignored by the command.
 • Press S to switch Draft snapping on or off.
 • Press the Close button to abort the command.

Second task panel

 • Markera en punkt i ett tomt område i 3d vyn, eller på ett existerande objekt för baspunkten, sedan en annan punkt för skalfaktorn
 • x, y och z komponenterna av den andra punkten definierar skalfaktorn. Till exempel, (1,1,1) gör ingenting, (2,2,2) kommer att skala 2x i alla riktningar, (-1,1,1) kommer att spegla i x riktningen.
 • Nedtryckning av CTRL kommer att snäppa din punkt till tillgängliga snäpp-punkter.
 • Nedtryckning av SKIFT kommer att koppla ihop x och y värdena, så att förhållandet inte ändras
 • Om du trycker på ESC så avbryts funktionen.
 • Skriv in siffror för att manuellt mata in en koordinat.
 • C växlar kopieringsläget på/av. Med kopiering på, så kommer objekt(en) att kopieras istället för att flyttas.
 • Nedtryckning av ALT kommer att skapa en kopia, även om kopieringsknappen är av.
 • Om ALT är nedtryckt, så kan du göra multipla kopior ända tills ALT släpps.

Notes

 • The command can also scale Image Planes, but not in clone mode.

Preferences

See also: Preferences Editor and Draft Preferences.

 • To change the number of decimals used for the input of scale factors (introduced in version 0.20) and coordinates: Edit → Preferences... → General → Units → Units settings → Number of decimals.
 • To change the number of decimals used for the input of scale factors (version 0.19 and below): Edit → Preferences... → Draft → General settings → General Draft Settings → Internal precision level.
 • To reselect the base objects after copying objects: Edit → Preferences... → Draft → General settings → Draft tools options → Select base objects after copying.

Scripting

See also: Autogenerated API documentation and FreeCAD Scripting Basics.

To scale objects use the scale method of the Draft module.

scaled_list = scale(objectslist, scale=Vector(1,1,1), center=Vector(0,0,0), copy=False)
 • objectslist contains the objects to be scaled. It is either a single object or a list of objects.
 • scale is the vector that specifies by the X, Y and Z scale factors.
 • center is the center point of the scaling operation.
 • If copy is True copies are created instead of scaling the original objects.
 • scaled_list is returned with the original scaled objects, or with the new copies. It is either a single object or a list of objects, depending on objectslist.

Example:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

pts = [App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(500, 500, 0), App.Vector(600, 0, 0)]
wire1 = Draft.make_wire(pts, closed=True)
doc.recompute()

scale1 = App.Vector(2.3, 0.75, 0)
wire2 = Draft.scale(wire1, scale1, copy=True)
doc.recompute()

scale2 = App.Vector(-2, -1.5, 0)
wires = Draft.scale([wire1, wire2], scale2, copy=True)
doc.recompute()


Arrow-left.svg Previous: Draft Rotate.svg Rotate
Next: Mirror Draft Mirror.svg Arrow-right.svg