Kreslení Roztáhnout

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Scale and the translation is 19% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: Draft Rotate.svg Rotate
Next: Mirror Draft Mirror.svg Arrow-right.svg

Draft Scale.svg Kreslení Roztáhnout

Umístění Menu
Kreslení → Roztáhnout
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
S C
Představen ve verzi
-
Viz také
Kreslení Klon

Popis

Tento nástroj roztáhne rozměry objektů vzhledem k základnímu bodu. Není-li vybrán žádný objekt, budete vyzváni k jeho výběru. Nástroj také může být využit k zrcadlení objektů.

The command can be used on 2D objects created with the Draft Workbench or Sketcher Workbench, but also on many 3D objects such as those created with the Part Workbench, PartDesign Workbench or Arch Workbench.

Draft Scale example.png

Scaling an object around a base point

Použití

See also: Draft Snap and Draft Constrain.

 1. Vyberte objekt, který chcete roztáhnout
 2. Stiskněte tlačítko Draft Scale.png Kreslení Roztáhnout nebo klávesy S potom C
 3. Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 4. Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice

Volby

First task panel

The single character keyboard shortcuts mentioned here can be changed. See Draft Preferences.

 • To manually enter the coordinates for the base point enter the X, Y and Z component, and press Enter after each. Or you can press the Draft AddPoint.svg Enter point button when you have the desired values. It is advisable to move the pointer out of the 3D view before entering coordinates.
 • Press G or click the Global checkbox to toggle global mode. If global mode is on, coordinates are relative to the global coordinate system, else they are relative to the working plane coordinate system. introduced in version 0.20
 • The other checkboxes in this task panel, displayed in FreeCAD version 0.19 and earlier, are ignored by the command.
 • Press S to switch Draft snapping on or off.
 • Press the Close button to abort the command.

Second task panel

 • Chcete-li zadat souřadnice ručně jednoduše zadejte číslo a potom stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Komponenty x, y and z druhého bodu definují faktor roztažení. Například, (1,1,1) neudělá nic, (2,2,2) roztáhne objekt 2x ve všech směrech, (-1,1,1) zrcadlí objekt ve směru x.
 • Stisknutí klávesy ALT nebo C nebo kliknutí na tlačítko Kopie vytvoří kopii objektu místo jeho roztažení. Podržíte-li stisknutou klávesu ALT po kliknutí na druhý bod, budete moci umístit několik kopií, až dokud neuvolníte klávesu ALT.
 • Stisknutím klávesy CTRL během kreslení vynutíte přichycení vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu nezávisle na vzálenosti od něho.
 • Stisknutí klávesy SHIFT uzamkne společně hodnoty x a y, takže tvar není deformován.
 • Stisknutím tlačítka ESC nebo Zrušit zrušíte právě probíhající příkaz.
 • Výsledný objekt je klon, což umožňuje měnit hodnotu roztažení po tom co byl objekt vytvořen.
 • Zrcadlení objektů je založeno na otočení znaménka v jednom ze směrů. Například, (-1,1,1) zrcadlí vodorovně (podle osy X) a (1,-1,1) svisle (podle osy Y).

Notes

 • The command can also scale Image Planes, but not in clone mode.

Preferences

See also: Preferences Editor and Draft Preferences.

 • To change the number of decimals used for the input of scale factors (introduced in version 0.20) and coordinates: Edit → Preferences... → General → Units → Units settings → Number of decimals.
 • To change the number of decimals used for the input of scale factors (version 0.19 and below): Edit → Preferences... → Draft → General settings → General Draft Settings → Internal precision level.
 • To reselect the base objects after copying objects: Edit → Preferences... → Draft → General settings → Draft tools options → Select base objects after copying.

Scripting

Skriptování

Nástroj Roztáhnout může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

scaled_list = scale(objectslist, scale=Vector(1,1,1), center=Vector(0,0,0), copy=False)
 • Roztáhne objekty obsažené v objects (může to být objekt nebo seznam objektů) podle zadaného faktoru roztažení definovaného vektorem (ve směrech X, Y a Z) kolem zadaného středu.
 • Je-li legacy True, je použit (zastaralý) mód direct, jinak je provedena parametrická kopie.
 • Je-li copy True, aktuální objekty se nepohnou, ale místo toho jsou vytvořeny nové kopie.
 • Jsou vráceny objekty (nebo jejich kopie).

Příklad:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

pts = [App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(500, 500, 0), App.Vector(600, 0, 0)]
wire1 = Draft.make_wire(pts, closed=True)
doc.recompute()

scale1 = App.Vector(2.3, 0.75, 0)
wire2 = Draft.scale(wire1, scale1, copy=True)
doc.recompute()

scale2 = App.Vector(-2, -1.5, 0)
wires = Draft.scale([wire1, wire2], scale2, copy=True)
doc.recompute()


Arrow-left.svg Previous: Draft Rotate.svg Rotate
Next: Mirror Draft Mirror.svg Arrow-right.svg