Kreslení Otočit

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Rotate and the translation is 17% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: Draft Move.svg Move
Next: Scale Draft Scale.svg Arrow-right.svg

Draft Rotate.svg Kreslení Otočit

Umístění Menu
Kreslení → Otočit
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
R O
Představen ve verzi
-
Viz také
Nikdo

Popis

Nástroj Otočit otáčí nebo kopíruje vybrané objekty o zadaný úhel kolem bodu v aktuální pracovní rovině. Není-li vybrán žádný objekt, budete vyzváni k výběru objektu.

The command can be used on 2D objects created with the Draft Workbench or Sketcher Workbench, but also on many 3D objects such as those created with the Part Workbench, PartDesign Workbench or Arch Workbench.

Draft Rotate example.jpg

Rotating an object around a center point

Použití

See also: Draft Snap and Draft Constrain.

 1. Vyberte objekt, který chcete otočit nebo zkopírovat
 2. Stiskněte tlačítko Draft Rotate.png Kreslení Otočit nebo klávesy R potom O
 3. Klikněte na střed ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 4. Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte referenční úhel
 5. Klikněte na třetí bod ve 3D pohledu nebo zadejte úhel otočení

Volby

The single character keyboard shortcuts and the modifier key mentioned here can be changed. See Draft Preferences.

 • Stiskněte klávesu X, Y nebo Z po prvním bodu pokud chcete uplatnit vazbu dalšího bodu v příslušné ose.
 • Chcete-li zadat souřadnice ručně jednoduše zadejte číslo a potom stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte klávesu T nebo zaklikněte/odklikněte políčko Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, bude nástroj Otočit hned po ukončení připraven k otočení nebo kopírování bez nutnosti stisknout znovu tlačítko Otočit.
 • Stisknutí klávesy ALT nebo C nebo kliknutí na tlačítko Kopie vytvoří kopii objektu místo jeho otočení. Podržíte-li stisknutou klávesu ALT po kliknutí na druhý bod, budete moci umístit několik kopií, až dokud neuvolníte klávesu ALT.
 • Stisknutím klávesy CTRL během kreslení vynutíte přichycení vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu nezávisle na vzálenosti od něho.
 • Stisknutím klávesy SHIFT během kreslení nastavíte vazbu vašeho bodu svisle nebo vodorovně v relaci předchozímu bodu.
 • Stisknutím tlačítka ESC nebo Zrušit zrušíte právě probíhající příkaz.

Notes

 • An Object that is attached cannot be rotated with the Draft Rotate command. To rotate it either its ÚdajeSupport object has to be rotated, or its ÚdajeAttachment Offset has to be changed.

Preferences

See also: Preferences Editor and Draft Preferences.

 • To change the number of decimals used for the input of coordinates and angles: Edit → Preferences... → General → Units → Units settings → Number of decimals.
 • To store and reuse the same copy mode setting across commands: Edit → Preferences... → Draft → General settings → Draft tools options → Global copy mode.
 • To reselect the base objects after copying objects: Edit → Preferences... → Draft → General settings → Draft tools options → Select base objects after copying.

Scripting

Skriptování

Nástroj Otočit může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

rotated_list = rotate(objectslist, angle, center=Vector(0,0,0), axis=Vector(0,0,1), copy=False)
 • Otočí zadaný objekt nebo objekty obsažené v zadaném seznamum (list) o daný úhel (angle) kolem středu (je-li zadán) s použitím osy jako osy rotace.
 • Chybí-li osa (axis), bude otočení provedeno podle svislé osy Z.
 • Je-li copymode True, aktuální objekty se nepohnou, ale místo toho jsou vytvořeny jejich kopie.
 • Vrací objekty (nebo jejich kopie, pokud bylo copymode True).

Příklad:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

polygon1 = Draft.make_polygon(3, radius=300)
Draft.move(polygon1, App.Vector(1000, 0, 0))

# Rotation around the origin
angle1 = 45
rot2 = Draft.rotate(polygon1, angle1, copy=True)
rot3 = Draft.rotate(polygon1, 2*angle1, copy=True)
rot4 = Draft.rotate(polygon1, 4*angle1, copy=True)

polygon2 = Draft.make_polygon(3, radius=1000)
polygon3 = Draft.make_polygon(5, radius=500)
Draft.move(polygon2, App.Vector(2000, 0, 0))
Draft.move(polygon3, App.Vector(2000, 0, 0))

# Rotation around another point
angle2 = 60
cen = App.Vector(3100, 0, 0)
list2 = [polygon2, polygon3]
rot_list2 = Draft.rotate(list2, angle2, center=cen, copy=True)
rot_list3 = Draft.rotate(list2, 2*angle2, center=cen, copy=True)
rot_list4 = Draft.rotate(list2, 4*angle2, center=cen, copy=True)

doc.recompute()


Arrow-left.svg Previous: Draft Move.svg Move
Next: Scale Draft Scale.svg Arrow-right.svg