Kreslení Otočit

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Rotate and the translation is 22% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: Draft Move.svg Move
Next: Offset Draft Offset.svg Arrow-right.svg

Draft Rotate.svg Kreslení Otočit

Umístění Menu
Kreslení → Otočit
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
R O
Představen ve verzi
-
Viz také
Nikdo

Popis

Nástroj Otočit otáčí nebo kopíruje vybrané objekty o zadaný úhel kolem bodu v aktuální pracovní rovině. Není-li vybrán žádný objekt, budete vyzváni k výběru objektu.

The Rotate tool can be used on 2D shapes created with the Draft Workbench or Sketcher Workbench, but can also be used on many types of 3D objects such as those created with the Part Workbench or Arch Workbench.

To move without rotation, use Draft Move. To produce various copies in different arrangements use Draft Array, Draft PathArray and Draft PointArray.

Draft Rotate example.jpg

Rotating one object using a center reference point, from one reference angle to another angle

Použití

 1. Vyberte objekt, který chcete otočit nebo zkopírovat
 2. Stiskněte tlačítko Draft Rotate.png Kreslení Otočit nebo klávesy R potom O
 3. Klikněte na střed ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 4. Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte referenční úhel
 5. Klikněte na třetí bod ve 3D pohledu nebo zadejte úhel otočení

Limitations

When rotating an object that is based on a Sketcher Sketch, for example, a feature created with the PartDesign Workbench (Pad, Revolution, etc.) you must move the original sketch. If you move the derived object, it will just go back to the position defined by the sketch.

Volby

 • Stiskněte klávesu X, Y nebo Z po prvním bodu pokud chcete uplatnit vazbu dalšího bodu v příslušné ose.
 • Chcete-li zadat souřadnice ručně jednoduše zadejte číslo a potom stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte klávesu T nebo zaklikněte/odklikněte políčko Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, bude nástroj Otočit hned po ukončení připraven k otočení nebo kopírování bez nutnosti stisknout znovu tlačítko Otočit.
 • Stisknutí klávesy ALT nebo C nebo kliknutí na tlačítko Kopie vytvoří kopii objektu místo jeho otočení. Podržíte-li stisknutou klávesu ALT po kliknutí na druhý bod, budete moci umístit několik kopií, až dokud neuvolníte klávesu ALT.
 • Stisknutím klávesy CTRL během kreslení vynutíte přichycení vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu nezávisle na vzálenosti od něho.
 • Stisknutím klávesy SHIFT během kreslení nastavíte vazbu vašeho bodu svisle nebo vodorovně v relaci předchozímu bodu.
 • Stisknutím tlačítka ESC nebo Zrušit zrušíte právě probíhající příkaz.

Skriptování

Nástroj Otočit může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

rotatedlist = rotate(objectslist, angle, center=Vector(0,0,0), axis=Vector(0,0,1), copy=False)
 • Otočí zadaný objekt nebo objekty obsažené v zadaném seznamum (list) o daný úhel (angle) kolem středu (je-li zadán) s použitím osy jako osy rotace.
 • Chybí-li osa (axis), bude otočení provedeno podle svislé osy Z.
 • Je-li copymode True, aktuální objekty se nepohnou, ale místo toho jsou vytvořeny jejich kopie.
 • Vrací objekty (nebo jejich kopie, pokud bylo copymode True).

Příklad:

import FreeCAD, Draft

Polygon1 = Draft.makePolygon(3, radius=500)
Draft.move(Polygon1, FreeCAD.Vector(1500, 0, 0))

Draft.rotate(Polygon1, 45)

# Rotation around the origin
angle1 = 63
rot2 = Draft.rotate(Polygon1, angle1, copy=True)
rot3 = Draft.rotate(Polygon1, 2*angle1, copy=True)
rot4 = Draft.rotate(Polygon1, 4*angle1, copy=True)

Polygon2 = Draft.makePolygon(3, radius=1000)
Polygon3 = Draft.makePolygon(5, radius=500)
Draft.move(Polygon2, FreeCAD.Vector(2000, 0, 0))
Draft.move(Polygon3, FreeCAD.Vector(2000, 0, 0))

# Rotation around another point
angle2 = 60
c = FreeCAD.Vector(3100, 0, 0)
List2 = [Polygon2, Polygon3]
rot_list2 = Draft.rotate(List2, angle2, center=c, copy=True)
rot_list3 = Draft.rotate(List2, 2*angle2, center=c, copy=True)
rot_list4 = Draft.rotate(List2, 4*angle2, center=c, copy=True)
Arrow-left.svg Previous: Draft Move.svg Move
Next: Offset Draft Offset.svg Arrow-right.svg