Draft Rectangle

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Rectangle and the translation is 5% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: Draft Polygon.svg Polygon
Next: Text Draft Text.svg Arrow-right.svg

Draft Rectangle.svg Draft Rectangle

Menyplacering
Draft -> Rectangle
Arbetsbänk(ar)
Draft, Arch
Standard genväg
R E
Introducerad i version
-
Se även
Part Box

Description

Beskrivning

Detta verktyg ritar en rektangel genom att välja två motsatta punkter.

You can optionally add a 45 degree chamfer or circular fillet to every corner of the rectangle, and you can divide the rectangle into a series of equal-sized rows and columns.

Draft Rectangle example.jpg

Draft Rectangle example.jpg

Usage

Bruk

 • Markera punkter i ett tomt område i 3d vyn, eller på ett existerande objekt.
 • Nedtryckning av CTRL kommer att snäppa din punkt till tillgängliga snäpp-punkter.
 • Skriv in siffror för att manuellt mata in en koordinat.
 • Nedtryckning av SKIFT medan du väljer den motsatta punkten tillåter dig att begränsa den ortogonalt i relation till det ögonblick som du tryckte på SKIFT.
 • Om du trycker på ESC så avbryts funktionen.
 • Den skapade rektangeln kommer att ha nuvarande linjestil.
 • Rektanglar har en "Texturbild" egenskap som kan användas för att visa en bild som mappas på rektangeln. Du måste se till att ge rektangeln samma dimensioner som bilden. Om man tar bort innehållet i egenskapen så försvinner bilden från rektangeln. Detta är användbart om du behöver kalkera av en pappersritning som du har skannat in.

The rectangle can be edited by double clicking on the element in the tree view, or by pressing the Draft Edit.svg Draft Edit button. Then you can move the points to a new position.

The length and width of the rectangle can be changed after creation by changing its properties.

Options

 • To enter coordinates manually, simply enter the numbers, then press Enter between each X, Y and Z component. You can press the Draft AddPoint.svg add point button when you have the desired values to insert the point.
 • Press R or click the checkbox to toggle relative mode. If relative mode is on, the coordinates of the second point are relative to the first one; if not, they are absolute, taken from the origin (0,0,0).
 • Press T or click the checkbox to toggle continue mode. If continue mode is on, the Rectangle tool will restart after you give the second point, allowing you to draw another rectangle without pressing the tool button again.
 • Press L or click the checkbox to toggle filled mode. If filled mode is on, the rectangle will create a filled face (DataMake Face true); if not, the rectangle will not make a face (DataMake Face false).
 • Hold Ctrl while drawing to force snapping your point to the nearest snap location, independently of the distance.
 • Press Esc or the Close button to abort the current command.

Properties

Data

 • DataLength: specifies the length of the shape in the X axis direction.
 • DataHeight: specifies the height of the shape in the Y axis direction.
 • DataChamfer Size: specifies the diagonal length of the 45° chamfer at each corner of the rectangle.
 • DataFillet Radius: specifies the radius of the 90° fillet at each corner of the rectangle.
 • DataRows: specifies the number of equal-sized rows in which the original shape is divided; by default, 1 row.
 • DataColumns: specifies the number of equal-sized columns in which the original shape is divided; by default, 1 column.
 • DataMake Face: specifies if the shape makes a face or not. If it is true a face is created, otherwise only the perimeter is considered part of the object.

View

 • ViewPattern: specifies a Draft Pattern with which to fill the face of the shape. This property only works if DataMake Face is true, and if ViewDisplay Mode is "Flat Lines".
 • ViewPattern Size: specifies the size of the Draft Pattern.
 • ViewTexture Image: specifies the path to an image file to be mapped on the face of the shape. Blanking this property will remove the image.
The rectangle should have the same proportions as the image to avoid distortions in the mapping.

Scripting

See also: Draft API and FreeCAD Scripting Basics.

The Rectangle tool can be used in macros and from the Python console by using the following function:

Rectangle = makeRectangle(length, height, placement=None, face=None, support=None)
 • Creates a Rectangle object with length in the X direction and height in the Y direction, with units in millimeters.
  • The length will be parallel to the X axis if no other placement in given.
 • If a placement is given, it is used; otherwise the shape is created at the origin.
 • If face is True, the shape will make a face, that is, it will appear filled.

Example:

import FreeCAD, Draft

Rectangle1 = Draft.makeRectangle(4000, 1000)
Rectangle2 = Draft.makeRectangle(1000, 4000)

ZAxis = FreeCAD.Vector(0, 0, 1)
p3 = FreeCAD.Vector(1000, 1000, 0)
place3 = FreeCAD.Placement(p3, FreeCAD.Rotation(ZAxis, 45))

Rectangle3 = Draft.makeRectangle(3500, 250, placement=place3)
Arrow-left.svg Previous: Draft Polygon.svg Polygon
Next: Text Draft Text.svg Arrow-right.svg