Rysunek Roboczy: Ustawienia

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Preferences and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎

Preferencje dla środowiska pracy Rysunek Roboczy można znaleźć w Edytorze preferencji. W menu wybierz Edycja → Preferencje, a następnie Rysunek Roboczy.

Dostępne jest tam pięć zakładek: Ustawienia ogólne, Ustawienia interfejsu użytkownika, Siatka i przyciąganie, Ustawienia wyglądu oraz Teksty i wymiary.

Ustawienie ogólne

W zakładce Ustawienia ogólne można zdefiniować następujące parametry:

Nazwa Opis
Domyślna płaszczyzna robocza Płaszczyzna robocza przy pierwszym załadowaniu środowiska pracy Rysunek Roboczy w sesji FreeCAD. Dostępne opcje to:
Wewnętrzny poziom dokładności Liczba miejsc po przecinku używana w wewnętrznych operacjach na współrzędnych (np. 3 = 0,001). Za najlepszy rezultat uważa się zwykle wartości z przedziału od 6 do 8.

Po zmianie tych ustawień należy ponownie uruchomić program FreeCAD.

Tolerancja Niektóre operacje wewnętrzne wykorzystują tolerancję. Wartości, których różnica jest mniejsza od tej wartości, będą traktowane jako takie same. Ta preferencja zostanie wkrótce wycofana, a wspomniany powyżej parametr Wewnętrzny poziom dokładności będzie używany również do określania tolerancji.

Po zmianie tych ustawień należy ponownie uruchomić program FreeCAD.

Pokaż grupy w rozwijanym przycisku listywarstw Jeśli opcja ta zostanie zaznaczona, na liście rozwijanej warstw pojawią się również grupy, co pozwoli na automatyczne dodawanie obiektów do grup. Zobacz stronę Grupowanie automatyczne.
Ustaw aktywność na pole długość zamiast na współrzędną X Ustaw kursor na polu Długość, jeśli jest dostępne, zamiast na polu współrzędnych X. Umożliwia to określenie kierunku i odległości w celu zdefiniowania następnego punktu.
Zaznacz obiekty bazowe po skopiowaniu Jeśli opcja ta jest zaznaczona, obiekty podstawowe są ponownie wybierane po operacji kopiowania obiektów.
Ustaw właściwość podparcia, jeśli to możliwe Jeśli opcja ta jest zaznaczona, podczas tworzenia szkicu na wybranej powierzchni istniejącego obiektu, właściwość DANEPodpora szkicu zostanie ustawiona na ten obiekt bazowy. Było to standardowe zachowanie przed wersją 0.19 FreeCAD.
Wypełniaj obiekty powierzchniami, gdy tylko jest to możliwe Jeśli opcja jest zaznaczona, polecenia będą uruchamiane z włączonym trybem wypełnienia. Jeśli tryb wypełnienia jest włączony, utworzone obiekty będą miały parametr DANEUtwórz powierzchnię ustawiony na wartość PRAWDA. Zmiana trybu wypełnienia w panelu zadań spowoduje nadpisanie tych preferencji dla bieżącej sesji FreeCAD.

Po zmianie tych ustawień należy ponownie uruchomić program FreeCAD.

Tryb kopiowania globalny Jeżeli opcja jest zaznaczona, tryb kopiowania będzie stosowany we wszystkich poleceniach. W przeciwnym razie polecenia będą zawsze uruchamiane z wyłączonym trybem kopiowania.
Używaj elementów pierwotnych gdy jest to możliwe Jeśli opcja jest zaznaczona, polecenia Rysunku Roboczego tworzą elementy pierwotne środowiska Część zamiast obiektów Rysunku Roboczego, gdy jest to możliwe. Zauważ, że nie wszystkie elementy pierwotne środowiska Część są w pełni edytowalne za pomocą poleceń modyfikatora Rysunku Roboczego.
Prefiks etykiet klonów Domyślny prefiks dodawany do etykiet klonów.
Nazwa grupy konstrukcyjnej Domyślna etykieta dla Grupy konstrukcyjnej.
Kolor geometrii konstrukcji Domyślny kolor dla obiektów kreślonych w trybie konstrukcyjnym.

Preferences Draft Tab General settings.png

Ustawienia interfejsu użytkownika

W zakładce Ustawienia interfejsu użytkownika można zdefiniować następujące parametry:

Nazwa Opis
Skróty klawiszowe Te skróty działają tylko wtedy, gdy aktywne jest środowisko pracy Rysunek Roboczy lub Architektura. Zauważ, że nie wszystkie polecenia obsługują wszystkie skróty.

Po zmianie co najmniej jednego z tych skrótów należy ponownie uruchomić program FreeCAD.

Względnie Skrót do przełączania trybu względnego. Jeśli tryb względny jest włączony, współrzędne są odniesione do ostatniego punktu, jeśli jest dostępny, w przeciwnym razie są one odniesione do początku układu współrzędnych.
Kontynuuj Skrót do włączania trybu kontynuacji. Jeśli tryb kontynuacji jest włączony, polecenia będą uruchamiane ponownie po zakończeniu pracy.
Zamknij Skrót do użycia przycisku Zamknij.
Kopiuj Skrót do przełączania trybu kopiowania. Jeśli tryb kopiowania jest włączony, polecenie utworzy zmodyfikowane kopie zamiast modyfikować oryginalne obiekty.
Tryb elementów podrzędnych Skrót do przełączania trybu pracy z użyciem elementów podrzędnych. Jeśli tryb elementów podrzędnych jest włączony, polecenie będzie używać wybranych elementów podrzędnych zamiast całych obiektów.
Wypełnij Skrót do włączania trybu wypełnienia. Jeśli tryb wypełnienia jest włączony, utworzony obiekt będzie miał ustawioną właściwość DANEUtwórz ścianę na wartość PRAWDA.
Wyjdź Skrót do użycia przycisku Zamknij.
Wybierz krawędź Skrót do naciśnięcia przycisku Wybierz krawędź. Zobacz również stronę wymiarowanie.
Dodaj uchwyt Skrót do wstawiania "punktu zaczepienia" w miejscu, w którym aktualnie znajduje się kursor. Zobacz opis funkcji przyciąganie.
Długość Skrót umożliwiający zmianę aktywności z pola wprowadzania współrzędnych X na pole wprowadzania długości i odwrotnie.
Wyczyść Skrót do użycia przycisku Wyczyść.
Ustaw płaszczyznę roboczą Skrót do użycia przycisku Ustaw płaszczyznę roboczą.
Przełącz przyciąganie Skrót do zmiany priorytetu przyciągania dla obiektu, który jest zasłonięty przez inne elementy geometryczne. Zobacz opis przyciągania.
Globalnie Skrót do przełączania trybu globalnego. Jeśli tryb globalny jest włączony, współrzędne są odniesione do globalnego układu współrzędnych, w przeciwnym razie są odniesione do układu współrzędnych płaszczyzny roboczej. dostępne w wersji 0.20
Przyciągnij skrót przełączający przyciąganie.
Zwiększ promień Skrót zwiększający maksymalną odległość, przy której narzędzie Przyciągnij do siatki wykrywa przecięcia linii siatki. Zobacz również stronę Wybór płaszczyzny roboczej.
Zmniejsz promień Skrót do zmniejszenia maksymalnej odległości, przy której narzędzie Przyciągnij do siatki wykrywa przecięcia linii siatki.
Ogranicz do X Skrót do ograniczenia ruchu kursora do osi X. Zobacz również stronę Wiązania.
Ogranicz do Y Skrót do ograniczenia ruchu kursora do osi Y.
Ogranicz do Z Skrót do ograniczenia ruchu kursora do osi Z.
Rysunek Roboczy pasek stanu Ta opcja nie działa prawidłowo, powinna być zawsze zaznaczona.
Widżet kreślarskich funkcji przyciągania Jeśli opcja ta jest zaznaczona, Widżet funkcji przyciągania jest włączony.

Po zmianie tych ustawień należy ponownie uruchomić program FreeCAD.

Widżet skalowania adnotacji Jeśli opcja ta jest zaznaczona Widżet skali adnotacji jest włączony.

Po zmianie tych ustawień należy ponownie uruchomić program FreeCAD.

Preferences Draft Tab User interface settings.png

Siatka i przyciąganie

Zauważ, że kilka preferencji siatki można również zmienić za pomocą polecenia Wybór płaszczyzny roboczej. Polecenie to aktualizuje siatkę w bieżącym oknie widoku 3D w czasie rzeczywistym.

W zakładce Siatka i przyciąganie można zdefiniować następujące parametry:

Nazwa Opis
Zawsze przyciągaj (wyłącz modyfikator przyciągania) Jeśli opcja ta jest zaznaczona, przyciąganie jest aktywowane bez potrzeby naciskania klawisza modyfikatora.
Modyfikator ograniczania Klawisz modyfikujący dla Ograniczania.

Po zmianie tych ustawień należy ponownie uruchomić program FreeCAD.

Modyfikator przyciągania Klawisz modyfikujący dla przyciągania.

Po zmianie tych ustawień należy ponownie uruchomić program FreeCAD.

Modyfikacja klawiszem Alt Klawisz modyfikatora Alt. Funkcja tego klawisza zależy od polecenia.

Po zmianie tych ustawień należy ponownie uruchomić program FreeCAD.

Pokaż pasek narzędzi przyciągania środowiska Rysunek Roboczy Jeśli ta opcja jest zaznaczona, pasek narzędzi przyciągania będzie pokazywany zawsze, gdy polecenie jest aktywne. Zarówno ta opcja jak i następna powinny być zaznaczone lub odznaczone. Inne kombinacje nie mają sensu.
Ukryj pasek narzędzi przyciągania środowiska pracy Rysunek Roboczy po użyciu Jeśli ta opcja jest zaznaczona, pasek narzędzi przyciągania będzie ukrywany zawsze, po użyciu polecenia. Zarówno ta opcja jak i poprzednia powinny być zaznaczone lub odznaczone. Inne kombinacje nie mają sensu.
Użyj siatki Jeśli ta opcja jest zaznaczona, podczas rysowania będzie wyświetlana siatka.

Po zmianie tych ustawień należy ponownie uruchomić program FreeCAD.

Zawsze pokazuj siatkę Jeśli ta opcja jest zaznaczona, siatka szkicu będzie zawsze widoczna gdy środowisko Rysunek Roboczy lub Architektura jest aktywne. W przeciwnym razie widoczna będzie tylko podczas używania polecenia.
Pokaż granicę siatki Jeśli opcja ta jest zaznaczona, wokół siatki wyświetlane jest dodatkowe obramowanie, pokazujące główny rozmiar kwadratu w lewym dolnym rogu.

Po zmianie tych ustawień należy otworzyć nowe okno widoku 3D lub ponownie uruchomić program FreeCAD.

Pokaż sylwetkę człowieka Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, kontur sylwetki człowieka jest wyświetlany w lewym dolnym rogu siatki, jeżeli opcja Pokaż granicę siatki wspomniana powyżej jest również zaznaczone i środowisko pracy BIM jest zainstalowane. dostępne w wersji 0.20

Po zmianie tych preferencji należy dwukrotnie użyć funkcji Pokaż / Ukryj siatkę lub ponownie uruchomić program FreeCAD.

Użyj kolorowych osi Jeśli opcja ta jest zaznaczona, dwie główne osie siatki zostaną pokolorowane na czerwono, zielono lub niebiesko, jeśli odpowiadają osi X, Y lub Z globalnego układu współrzędnych.

Po zmianie tych preferencji należy dwukrotnie użyć funkcji Pokaż / Ukryj siatkę lub ponownie uruchomić program FreeCAD.

Główne linie co Liczba kwadratów pomiędzy głównymi liniami siatki. Te linie są grubsze niż normalne linie siatki.

Po zmianie tych preferencji należy dwukrotnie użyć funkcji Pokaż / Ukryj siatkę lub ponownie uruchomić program FreeCAD.

Odstęp siatki Odległość między liniami siatki.

Po zmianie tych preferencji należy dwukrotnie użyć funkcji Pokaż / Ukryj siatkę lub ponownie uruchomić program FreeCAD.

Rozmiar siatki Liczba poziomych i pionowych linii siatki.

Po zmianie tych preferencji należy dwukrotnie użyć funkcji Pokaż / Ukryj siatkę lub ponownie uruchomić program FreeCAD.

Kolor i przezroczystość siatki Kolor i ogólnie przezroczystość siatki.

Po zmianie tych preferencji należy dwukrotnie użyć funkcji Pokaż / Ukryj siatkę lub ponownie uruchomić program FreeCAD.

Maksymalna ilość obiektów edytowanych w tym samym czasie Maksymalna liczba Edytowanych obiektów, która może być przetwarzana w tym samym czasie.

Po zmianie tych ustawień należy ponownie uruchomić program FreeCAD.

Promień wyboru, podczas edycji rysunku roboczego Promień wybierania (w pikselach) węzłów edycji.

Po zmianie tych ustawień należy ponownie uruchomić program FreeCAD.

Preferences Draft Tab Grid and snapping.png

Ustawienia wyglądu

W zakładce Ustawienia wyglądu można zdefiniować następujące parametry:

Nazwa Opis
Styl symboli przyciągania Symbole używane do oznaczania znalezionych punktów przyciągania. Dostępne opcje to:
 • Styl klasyczny rysunku
 • Styl Bitsnpieces.

Po zmianie tych ustawień należy ponownie uruchomić program FreeCAD.

Kolor Kolor używany dla symboli przyciągania, wymiarów przyciągania oraz węzłów edycji.

Po zmianie tych ustawień należy ponownie uruchomić program FreeCAD.

Zapisz bieżący kolor i szerokość linii dla całej sesji Nieużywane. Kolor i szerokość linii ustawione w Tacce narzędziowej są zawsze zapisywane.
Wyświetlaj śledzenie płaszczyzny roboczej Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, to podczas operacji rysowania

pojawi się widżet wskazujący aktualną orientację płaszczyzny roboczej.

Domyślny szablon arkusza Przestarzałe. Szablon używany przez polecenie Projekt rysunku.
Alternatywna lokalizacja plików z wzorami SVG Katalog z niestandardowymi wzorami SVG. Wybierz plik w katalogu, a następnie usuń nazwę pliku w polu wprowadzania preferencji, pozostawiając tylko ścieżkę.

Po zmianie tych ustawień należy ponownie uruchomić program FreeCAD.

Rozdzielczość wzoru SVG Nie używane.
Domyślny rozmiar wzoru SVG Domyślny rozmiar wzoru. Zauważ, że większa wartość powoduje gęstszy wzór.
Zachowaj kolory powierzchni podczas ulepszania / rozbijania kształtu Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, kolory powierzchni zostaną zachowane podczas operacji rozbijania i ulepszania (tylko funkcje splitFaces i makeShell).
Zachowaj nazwy powierzchni podczas ulepszania / rozbijania kształtu Jeśli opcja ta jest zaznaczone, nazwy powierzchni są wyprowadzane na podstawie oryginalnych nazw obiektów i analogicznie podczas operacji rozbijania i ulepszania (tylko funkcje splitFaces i makeShell).
Definicja linii przerywanej Definicja stylu linii SVG używana przez polecenie Wstaw widok rysunku środowiska Rysunek Techniczny.
Definicja linii przerywanej, kreska kropka Analogicznie jak wyżej.
Definicja linii kropkowanej Analogicznie jak wyżej.

Preferences Draft Tab Visual settings.png

Teksty i wymiary

Preferencje te są domyślne, używane podczas tworzenia nowych obiektów. Zmiana ich nie ma wpływu na istniejące obiekty.

W zakładce Teksty i wymiary można zdefiniować następujące parametry:

Nazwa Opis
Rodzina czcionek Czcionka używana we wszystkich tekstach i wymiarach Rysunku Roboczego. Może to być nazwa czcionki, taka jak Arial, styl, taki jak sans, serif lub mono, rodzina czcionek, taka jak Arial,Helvetica,sans, lub nazwa ze stylem, np. Arial:Bold.
Rozmiar czcionki Wysokość dla tekstów i wymiarów.
Tryb wyświetlania Określa sposób wyświetlania tekstu wymiaru. Dostępne są następujące opcje:
 • tekst powyżej (2D): tekst wymiaru jest wyświetlany w płaszczyźnie określonej przez DANENormalną wymiaru.
 • tekst wewnątrz (3D): tekst wymiaru jest zawsze skierowany w stronę kamery.
Liczba cyfr po przecinku Liczba miejsc dziesiętnych do wyświetlenia dla tekstu wymiaru.
Rozmiar linii pomocniczych Długość linii przedłużających umieszczonych poniżej linii wymiarowej. Zobacz stronę Wymiarowanie.
Przedłużenie linii pomocniczej Długość linii przedłużających nad linią wymiarową.
Przedłużenie linii wymiaru Domyślna odległość, na jaką linia wymiarowa jest wydłużona poza linie pomocnicze.
Styl strzałki Symbol, który ma być wyświetlany na końcach linii wymiarowej. Dostępne opcje to:
 • Kropka
 • Okrąg
 • Strzałka
 • Grot
 • Grot-2
Rozmiar strzałki Wielkość strzałek.
Orientacja tekstu Opcja nie używana. Orientacja tekstu wymiaru, gdy wymiar jest pionowy. Dostępne opcje to:
 • Z lewej (standard ISO)
 • Z prawej
Odstęp od tekstu Odstęp pomiędzy linią wymiarową a tekstem wymiarowym.
Pokaż przyrostek jednostki w wymiarach Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, symbol jednostki jest dodawany do tekstu wymiaru.
Zastąp jednostkę Domyślnie w wymiarach będzie używana aktualna jednostka zdefiniowana w konfiguracji programu FreeCAD. Określając tutaj inną jednostkę, taką jak m lub cm, w nowych wymiarach zostanie użyta ta jednostka.
Domyślny plik czcionki dla kształtu z tekstu Domyślny plik czcionki do użycia. Zobacz stronę Kształt z tekstu. Dla użytkowników Windows: proszę przeczytać akapit na tej stronie Wybór czcionki w systemie Windows.

Preferences Draft Tab Texts and dimensions.png