Draft: PathArray

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft PathArray and the translation is 12% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: Draft LinkArray.svg Link Array

Draft PathArray.svg Draft PathArray

poziția meniului
Draft → PathArray
Workbenches
Draft, Arch
scurtătură
nici unul
Prezentat în versiune
-
A se vedea, de asemenea,
Draft Array


Descriere

Instrumentul PathArray plasează copii ale unei forme selectate de-a lungul unei căi selectate. Calea poate fi un Filament sau una sau mai multe muchii. Formele pot fi opțional aliniate cu tangenta traiectoriei. Dacă este necesar, poate fi specificat un Vector de tranlație pentru a deplasa formele astfel încât centroidul să fie pe traiectorie. Dacă nu sunt selectate obiecte, veți fi invitat să le selectați.

The PathArray tool can be used on 2D shapes created with the Draft Workbench, but can also be used on many types of 3D objects such as those created with the Part, PartDesign, or Arch Workbenches.

To position copies in an orthogonal array use Draft Array; to position copies at specified points use Draft PointArray; to create copies or clones, and manually place them use Draft Move, Draft Rotate, and Draft Clone.

Draft PathArray Example.png

Object arranged along a path


Cum se folosește

 1. Creați un obiect tip formă pe care doriți să îl distribuiți/multiplicați. Veți obține cele mai bune rezultate dacă obiectul dvs. este centrat în jurul originii, chiar dacă calea începe în altă parte.
 2. Selectați un obiect tip traiectorie de-a lungul căruia vor fi distribuite formele. -sau-
 3. Selectați unele margini ale unui obiect traiectorie.
 4. Apasați pe butonul Draft PathArray.png Draft PathArray.

Each element in the array is an exact clone of the original object, but the entire array is considered a single unit in terms of properties and appearance.

The base object should be centred around the origin, even if the path starts somewhere else.

Opţiuni

 • Matricea de repetabilitate începe cu copii ale formelor care nu sunt aliniate la cale, nici traduse la o nouă poziție în mod implicit. Apoi puteți schimba vectorul numărătoare, aliniere și/sau traducere în proprietăți.

Proprietăți

 • DataBase: Obiectul tip formă
 • DataPathObj: Obeictul tip traiectorie
 • DataPathSubs: Sub-elementele(edges) obeictului tip traiectorie car va fi utilizat
 • DataCount: Numărul de ori de repetarea a formei
 • DataXlate: Vectorul de translație
 • DataAlign: Este adevărat să aliniați formele la traiectorie, False pentru a lăsa forme în orientarea lor implicită.

Scrip-Programare

Instrumentul PathArray poate fi utilizat în macros și de la consola Python utilizând umătoarea funcție:

PathArray = makePathArray(baseobject, pathobject, count, xlate=None, align=False, pathobjsubs=[])
 • Plasează un numpr de copii ale unui obiect tip formă al documentului de-a lungul unui obiect tip traiectorie sau sub-obiecte ale unui path-object. Opțional translatează fiecare copie prin FreeCAD.Vector xlate pe direcția și la distanța pentru a ajusta pentru diferența de formă centru vs punct de referință. Opțional, aliniază elementul de bază la calea tangentă/normală/binormală.

Exempluː

import FreeCAD,Draft

p1 = FreeCAD.Vector(500, -1000, 0)
p2 = FreeCAD.Vector(1500, 1000, 0)
p3 = FreeCAD.Vector(3000, 500, 0)
p4 = FreeCAD.Vector(4500, 100, 0)
spline = Draft.makeBSpline([p1, p2, p3, p4])
object = Draft.makePolygon(3, 500)

PathArray = Draft.makePathArray(object, spline, 6)

Explicație tehnică

Când "Align = false", logica PathArray este destul de ușor de înțeles.

Align false
Align false

Object arranged along a closed path in the original orientation


Când "Align = true" logica este puțin mai dificil de înțeles:

 1. Construiți sistemele de coordonate Frenet pe cale (X este tangent, Z este normal, Y este binormal).
 2. Copiați obiectul original la fiecare sistem de coordonate pe traseu, astfel încât originea globală să corespundă originii sistemului de coordonate pe traseu.
Patharray alignment annotated.png
Patharray alignment annotated.png

Object arranged along a closed path; description of components and path


Este mult mai ușor de înțeles cu imagini. Următoarele imagini arată modul în care este produsă matricea de repetatibilitate, în funcție de planul în care se află traiectoria.

XY Plane

Path on XY Plane

XZ Plane

Path on XZ Plane

YZ Plane

Path on YZ Plane

Patharray alignment.png

Object arranged along a closed path which is aligned to the XY plane


Path on XZ Plane:

Patharray alignment-XZ.png

Object arranged along a closed path which is aligned to the XZ plane


Path on YZ Plane:

Patharray alignment-YZ.png

Object arranged along a closed path which is aligned to the YZ plane


Avantajul clar al acestei logici este că, pe măsură ce reorientezi traiectoria, dar nu obiectul, rezultatul este consecvent - obiectul rămâne aliniat la cale așa cum a fost înainte de reorientarea traiectoriei.

(Thanks to @DeepSOIC for this explanation)

Additional alignment modes and options introduced in v0.19

Original mode (the default) is the historic alignment mode as in version 0.18. It is not really the Frenet alignment. Original mode uses the normal parameter from Draft.getNormal (or the default) as a constant - it does not calculate curve normal. X follows the curve tangent, Y is the normal parameter, Z is X.Cross(Y).

Tangent mode is similar to Original, but includes a rotation to align the Base object's X to the TangentVector before placing copies. After the rotation, Tangent behaves the same as Original. In previous versions this rotation would be performed manually before invoking PathArray.

Frenet mode orients the copies to a coordinate system along the path. X is tangent to curve, Y is curve normal, Z is curve binormal. If a normal can not be computed (ex a straight line), the default is used.

The ForceVertical option applies to Original and Tangent modes. When this option is applied, the normal parameter from Draft.getNormal is ignored. X follows the curve tangent, Z is the VerticalVector property and Y is X.Cross(Z).

Version 18 cycle chain - Original mode

Align false


Railway cross ties (sleepers) - Tangent mode + ForceVertical

Align false


Frenet Mode

Align false


Arrow-left.svg Previous: Draft LinkArray.svg Link Array