Rysunek Roboczy: Odsunięcie

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Offset and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Draft Offset.svg Rysunek Roboczy: Odsunięcie

Lokalizacja w menu
Modyfikacja → Odsunięcie
Środowisko pracy
Rysunek Roboczy, Architektura
Domyślny skrót
O S
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Odsunięcie 2D

Opis

Narzędzie Draft Offset.svg Odsunięcie przesuwa każdy segment wybranego obiektu o zadaną odległość lub tworzy przesuniętą kopię wybranego obiektu.

Draft Offset example.jpg

Odsunięcie linii łamanej

Użycie

Zobacz także strony: Rysunek Roboczy: Przyciąganie i Rysunek Roboczy: Wiązania.

 1. Opcjonalnie wybierz jeden obiekt. Obiekt musi leżeć na aktualnej płaszczyźnie roboczej.
 2. Istnieje kilka sposobów, aby wywołać to polecenie:
  • Naciśnij przycisk Draft Offset.svg Odsuń.
  • Wybierz z menu opcję Modifikacja → Draft Offset.svg Odsunięcie.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: O, a następnie S.
 3. Jeśli nie wybrałeś jeszcze obiektu: wybierz obiekt w oknie widoku 3D.
 4. Otwiera się panel zadań Odsunięcie. Zobacz Opcje, aby uzyskać więcej informacji.
 5. Aby zdefiniować odległość przesunięcia, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wybierz punkt w oknie widoku 3D
  • Wprowadź wartość:
   1. Upewnij się, że kursor znajduje się po właściwej stronie obiektu w oknie widoku 3D.
   2. Nie wysuwaj kursora poza okno widoku 3D.
   3. Wprowadź Dystans.
   4. Naciśnij klawisz Enter aby zakończyć polecenie.

Opcje

Wspomniane tutaj skróty klawiaturowe mogą być zmienione. Zobacz stronę Rysunek Roboczy: Preferencje.

 • Jeśli pole wyboru Odsunięcie w stylu OpenCascade jest zaznaczone, używany jest specjalny styl odsunięcia: otwarte polilinie są odsunięte po obu stronach, a nowe krawędzie są łączone z zaokrąglonymi rogami. Działa to tylko dla planarnych obiektów Rysunku roboczego z co najmniej dwoma prostymi krawędziami. Zauważ, że przy tym stylu tworzony jest nowy obiekt nieparametryczny, a jeśli tryb kopiowania jest wyłączony, oryginalny obiekt jest usuwany.
 • Naciśnij P lub kliknij pole wyboru Copy, aby przełączyć tryb kopiowania. Jeśli tryb kopiowania jest włączony, polecenie utworzy kopię z przesunięciem zamiast przesunięcia oryginalnego obiektu.
 • Przytrzymanie klawisza Alt przed wybraniem punktów w oknie widoku 3D również przełączy tryb kopiowania. Gdy klawisz Alt jest przytrzymany, można wybrać wiele punktów przesunięcia. Aby zakończyć polecenie i zobaczyć utworzone kopie, należy puścić klawisz Alt.
 • Przytrzymaj klawisz Shift, aby zachować odległość przesunięcia związaną z bieżącym segmentem.
 • Naciśnij klawisz S, aby włączyć lub wyłączyć przyciąganie.
 • Naciśnij klawisz Esc lub przycisk Zamknij, aby zakończyć polecenie.

Uwagi

Ustawienia

Zobacz także strony: Edytor ustawień oraz Rysunek Roboczy: Preferencje.

 • Aby zmienić liczbę miejsc po przecinku używanych do wprowadzania odległości: Edycja → Preferencje → Ogólne → Jednostki → Ustawienia jednostek → Liczba cyfr po przecinku.

Tworzenie skryptów

Zobacz również stronę: Dokumentacja API generowana automatycznie oraz Podstawy tworzenia skryptów FreeCAD.

Aby odsunąć obiekty należy użyć metody offset modułu Rysunek Roboczy. Metoda ta może obsługiwać tylko obiekty typupolilinia, okrąg, prostokąt, wielokąt i linia złożona.

offset_obj = offset(obj, delta, copy=False, bind=False, sym=False, occ=False)
 • obj to obiekt, który ma zostać odsunięty.
 • delta zawiera informacje o odsunięciu:
 • Jeśli wartość opcji copy wynosi True, oryginalny obiekt jest zachowywany i tworzony jest nowy obiekt.
 • Jeśli wartość opcji bind wynosi True, tworzona jest ściana poprzez połączenie kształtu oryginalnego obiektu z kształtem jego odsunięcia. Działa to tylko dla otwartych polilinii.
 • Jeśli wartość parametru sym wynosi True, a wartość parametru bind również wynosi True, to odsunięcie jest wykonywane po obu stronach oryginalnego obiektu, a całkowita szerokość jest równa długości podanego wektora. Działa to tylko dla otwartych polilinii.
 • Jeśli wartość parametru occ wynosi True używane jest odsunięcie w stylu OCC. Zobacz Opcje. Jeśli wartość parametru occ wynosi True, argumenty bind i sym są ignorowane.
 • offset_obj jest zwracany z oryginalnym obiektem odsunięcia, lub z nowym obiektem. Jeśli wartość parametru bind wynosi True lub wartość parametru occ wynosi True, to nowy obiekt jest obiektem Część: Cecha.

Przykład:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

p1 = App.Vector(0, 0, 0)
p2 = App.Vector(1500, 2000, 0)
p3 = App.Vector(4000, 0, 0)

wire = Draft.make_wire([p1, p2, p3])
doc.recompute()

vector = App.Vector(-200, 150, 0)
offset1 = Draft.offset(wire, vector, copy=True, bind=True, sym=True)
offset2 = Draft.offset(wire, 3*vector, copy=True)
offset3 = Draft.offset(wire, 6*vector, copy=True)
offset4 = Draft.offset(wire, 9*vector, copy=True)
offset5 = Draft.offset(wire, 1.5*vector, copy=True, occ=True)

doc.recompute()