Kreslení Posun

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Move and the translation is 21% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Draft Move.svg Kreslení Posun

Umístění Menu
Draft -> Move
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
M V
Představen ve verzi
-
Viz také
Nikdo

Popis

Nástroj Posun posunuje nebo kopíruje vybrané objekty z jednoho bodu do druhého v aktuální pracovní rovině. Není-li vybrán žádný objekt, budete vyzváni k výběru objektu.

The command can be used on 2D objects created with the Draft Workbench or Sketcher Workbench, but also on many 3D objects such as those created with the Part Workbench, PartDesign Workbench or Arch Workbench.

Draft Move example.jpg

Moving an object from one point to another

Použití

See also: Draft Snap and Draft Constrain.

 1. Vyberte objekty, které chcete posunout nebo zkopírovat
 2. Stiskněte tlačítko Draft Move.png Posun nebo klávesy M a potom V
 3. Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 4. Klikněte na další bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice.

Volby

The single character keyboard shortcuts mentioned here can be changed. See Draft Preferences.

 • Stiskněte klávesu X, Y nebo Z po prvním bodu pokud chcete uplatnit vazbu dalšího bodu v příslušné ose.
 • Chcete-li zadat souřadnice ručně jednoduše zadejte číslo a potom stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte klávesu R nebo zaklikněte/odklikněte políčko Relativně. Je-li zapnut relativní mód, budou souřadnice dalšího bodu relativní k předchozímu bodu. Pokud ne, bodou souřadnice absolutní, tj. k počátečnímu bodu (0,0,0).
 • Stiskněte klávesu T nebo zaklikněte/odklikněte políčko Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, bude nástroj Posun hned po ukončení připraven k posunutí nebo kopírování bez nutnosti stisknout znovu tlačítko Posun.
 • Stisknutí klávesy ALT nebo C nebo kliknutí na tlačítko Kopie vytvoří kopii objektu místo jeho posunutí. Podržíte-li stisknutou klávesu ALT po kliknutí na druhý bod, budete moci umístit několik kopií, až dokud neuvolníte klávesu ALT.
 • Stisknutím klávesy CTRL během kreslení vynutíte přichycení vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu nezávisle na vzálenosti od něho.
 • Stisknutím klávesy SHIFT během kreslení nastavíte vazbu vašeho bodu svisle nebo vodorovně v relaci předchozímu bodu.
 • Stisknutím tlačítka ESC nebo Zrušit zrušíte právě probíhající příkaz.

Notes

 • An Object that is attached cannot be moved with the Draft Move command. To move it either its ÚdajeSupport object has to be moved, or its ÚdajeAttachment Offset has to be changed.

Preferences

See also: Preferences Editor and Draft Preferences.

 • To change the number of decimals used for the input of coordinates, lengths and angles: Edit → Preferences... → General → Units → Units settings → Number of decimals.
 • To change the initial focus of the task panel to the Length input box: Edit → Preferences... → Draft → General settings → Draft tools options → Set focus on Length instead of X coordinate. Note that you must move the pointer in the 3D view for the change to take effect.
 • To store and reuse the same copy mode setting across commands: Edit → Preferences... → Draft → General settings → Draft tools options → Global copy mode.
 • To reselect the base objects after copying objects: Edit → Preferences... → Draft → General settings → Draft tools options → Select base objects after copying.

Scripting

Skriptování

Nástroj Posun může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

moved_list = move(objectslist, vector, copy=False)
 • Posune objekt nebo objekty obsažené v zadaném seznamu (list) ve směru a do vzdálenosti dané parametrem Vector.
 • Je-li copymode True, nebudou vybrané objety posunuty, ale zkopírovány. Vrací objekt(y) (nebo jejich kopie, je-li copymode True).
 • Je vrácen seznam posunutých objektů (resp. zkopírovaných).

Příklad:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

polygon1 = Draft.make_polygon(5, radius=1000)
polygon2 = Draft.make_polygon(3, radius=500)
polygon3 = Draft.make_polygon(6, radius=220)

Draft.move(polygon1, App.Vector(500, 500, 0))
Draft.move(polygon1, App.Vector(500, 500, 0))
Draft.move(polygon2, App.Vector(1000, -1000, 0))
Draft.move(polygon3, App.Vector(-500, -500, 0))

list1 = [polygon1, polygon2, polygon3]

vector = App.Vector(-2000, -2000, 0)
list2 = Draft.move(list1, vector, copy=True)
list3 = Draft.move(list1, -2*vector, copy=True)

doc.recompute()