Draft Module

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Module and the translation is 5% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
Draft workbench icon

Introduction

Rit modulen är ett pågående arbete och är en ganska experimentell modul som har gjorts för att lägga till grundläggande 2d ritfunktionalitet till FreeCAD. Den är helt och hållet skriven i python, och är även tänkt att fungera som en presentation om hur mycket du kan utöka FreeCAD endast med hjälp av python, utan att ens röra källkoden.

The created 2D objects can be used for general drafting in a way similar as is done with Inkscape or Autocad. These 2D shapes can also be used as the base components of 3D objects created with other workbenches, for example, the Workbench Part.svg Part and Workbench Arch.svg Arch Workbenches. Conversion of Draft objects to Workbench Sketcher.svg Sketches is also possible, which means that the shapes can also be used with the Workbench PartDesign.svg PartDesign Workbench for the creation of solid bodies.

FreeCAD is primarily a 3D modelling application, and thus its 2D tools aren't as advanced as in other drawing programs. If your primary goal is the production of complex 2D drawings and DXF files, and you don't need 3D modelling, you may wish to consider a dedicated software program for technical drafting such as LibreCAD, QCad, or others.

Draft Workbench Example

Rita objekt

Detta är verktyg för att rita objekt.

 • Draft Line.png 2-punkt Linje: Ritar ett linjesegment mellan 2 punkter
 • Draft Wire.png Tråd (multi-punkts linje): Ritar en linje som består av flera linjesegment
 • Draft Circle.png Cirkel: Ritar en cirkel med hjälp av centrum och radie
 • Draft Arc.png Cirkelbåge: Ritar en cirkelbåge med hjälp av centrum, radie, startvinkel och slutvinkel
 • Draft Ellipse.png Ellipse: Draws an ellipse from two corner points
 • Draft Polygon.png Polygon: Ritar en regelbunden polygon med center och en radie
 • Draft Rectangle.png Rektangel: Ritar en rektangel från 2 motsatta punkter (hörnen)
 • Draft Text.png Text: Ritar en text annotering med flera rader
 • Draft Dimension.png Dimension: Ritar en måttsättning
 • Draft BSpline.png BSpline: Ritar en B-Spline från en serie med punkter
 • Draft Point.png Point: Inserts a point object
 • Draft ShapeString.png ShapeString: The ShapeString tool inserts a compound shape representing a text string at a given point in the current document
 • Draft Facebinder.png Facebinder: Creates a new object from selected faces on existing objects
 • Draft BezCurve.png Bezier Curve: Draws a Bezier curve from a series of points
 • Draft Label.png Label: Places a label with an arrow pointing to a selected element available in version 0.17

Annotation objects

Förändra objekt

Detta är verktyg för att förändra existerande objekt. De arbetar med valda objekt, men om inget objekt är valt, så ombes du att välja ett.

Many operation tools (move, rotate, array, etc.) also work on solid objects (Part, PartDesign, Arch, etc.).

 • Draft Shape2DView.svg Shape 2D View: creates a 2D object which is a flattened 2D view of a 3D object.

Obsolete

This command is considered obsolete because the Drawing Workbench is obsolete. However, the command itself is still available.

These commands have been removed from the interface.

Draft Tray toolbar

The Draft tray toolbar appears when the workbench is started, and allows selecting the working plane, together with some visual properties like the line color, shape color, text size, line width, and automatic group.

Draft Snap toolbar

The Draft Snap toolbar allows selecting the currently snapping mode. Its button keep depressed when a mode is active.

 • Draft Snap Lock.svg Toggle snap: toggles object snapping globally on or off.
 • Draft Snap Endpoint.svg Endpoint: snaps to the endpoints of line, arc and spline segments.
 • Draft Snap Midpoint.svg Midpoint: snaps to the middle point of line and arc segments.
 • Draft Snap Center.svg Center: snaps to the center point of circles, arcs and faces.
 • Draft Snap Angle.svg Angle: snaps to the special cardinal points of circles and arcs, at 45° and 90°.
 • Draft Snap Intersection.svg Intersection: snaps to the intersection of two line or arc segments. Hover the mouse over the two desired objects to activate their intersection snaps.
 • Draft Snap Perpendicular.svg Perpendicular: on line and arc segments, snaps perpendicularly to the latest point.
 • Draft Snap Extension.svg Extension: snaps on an imaginary line that extends beyond the endpoints of line segments. Hover the mouse over the desired object to activate its extension snap.
 • Draft Snap Parallel.svg Parallel: snaps on an imaginary line parallel to a line segment. Hover the mouse over the desired object to activate its parallel snap.
 • Draft Snap Special.svg Special: snaps on special points defined by the object. introduced in version 0.17
 • Draft Snap Near.svg Near: snaps to the closest point or edge on the nearest object.
 • Draft Snap Ortho.svg Ortho: snaps on imaginary lines that cross the last point, and extend at 0°, 45° and 90°.
 • Draft Snap Grid.svg Grid: snaps to the intersections of the grid lines, if the grid is visible.
 • Draft Snap WorkingPlane.svg Working plane: always places the snapped point on the current working plane, even if you snap to a point outside that working plane.
 • Draft Snap Dimensions.svg Dimensions: shows temporary X and Y dimensions while snapping.
 • Draft ToggleGrid.svg Toggle grid: toggles the visibility of the grid on or off.

Utility tools

Utility menu

Additional tools available from the menu Draft → Utilities, or via the right-click context menu, depending on the selected object.

Obsolete

These tools were removed from the interface in v0.19 because they no longer had any purpose.

Preferences

 • Preferences-draft.svg Preferences: general preferences for the working plane and the drawing tools.
 • Preferences-import-export.svg Import Export Preferences: preferences available for importing from and exporting to different file formats.

Import & export

Detta är funktioner för att öppna, importera eller exportera andra filformat. Öppna kommet att öppna ett nytt dokument med filens innehåll, medan importera kommer att lägga till filinnehållet till det nuvarande dokumentet. Exportera kommer att spara de valda objekten till en fil. Om inget är valt, så kommer alla objekt att exporteras. Var uppmärksam på att eftersom tanken med Ritmodulen är att arbeta med 2d objekt, så fokuserar dessa importerare endast på 2d objekt, och, fastän DXF och OCA formaten stödjer objektdefinitioner i 3D rymden (objekt är inte nödvändigtvis platta), så kommer de inte att importera volymetriska objekt som nät, 3D ytor, etc, utan snarare linjer, cirklar, text eller flata former. För närvarande så stöds följande filformat:

 • Autodesk .DXF: Importerar och exporterar DXF filer som har skapats med andra CAD applikationer
 • SVG (som geometri): Importerar och exporterar SVG filer som har skapats med vektorbaserade ritapplikationer

Install importers

Gemensamt beteende

 • Snäpp: tillåter dig att placera nya punkter på speciella platser på existerande objekt
 • Begränsning: Tillåter att nya punkter placeras horisontellt eller vertikalt i relation till tidigare punkter
 • Kopiering: Alla ändringsverktyg kan antingen ändra de valda objekten eller skapa en förändrad kopiaav dem. Genom att trycka på ALT tangenten medan verktyget används kommer att skapa en kopia
 • Konstruktionsläge: Tillåter dig att skilja viss geometri åt från resten, för att lätt kunna stänga på/av
 • Arbetsplan: Alla skisskommandon kan användas på valfritt plani i 3D rymden. Det gällande arbetsplanet kan konfigureras på ett lätt sätt

Unit tests

See also: Test Workbench.

To run the unit tests of the workbench execute the following from the operating system terminal.

freecad -t TestDraft

API

Se Skiss API sidan för en komplett beskrivning av Skissfunktionerna som du kan använda i skript och makron

The workbench includes a module to create samples of all objects in a new document. introduced in version 0.19

Use this to test that all objects are produced correctly.

import drafttests.draft_test_objects as dto
doc = dto.create_test_file()

Inspecting the code of this module is useful to understand how to use the programming interface.

$INSTALLDIR/Mod/Draft/drafttests/draft_test_objects.py

Where $INSTALLDIR is the toplevel directory where the software was installed; for example, in Linux it may be /usr/share/freecad.

Draft test objects.png

Test objects for the Draft Workbench.