Kreslení Přímka

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Line and the translation is 10% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎
FreeCAD.png
Next: Wire Draft Wire.svg Arrow-right.svg

Draft Line.svg Kreslení Přímka

Umístění Menu
Kreslení → Přímka
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
L I
Představen ve verzi
-
Viz také
Kreslení drát


Description

Popis

Nástroj Přímka vytváří rovnou dvoubodovou přímku v aktuální pracovní rovině. Použije se tloušťka čáry a barva předem zadaná v záložce Nástrojů. Nástroj Přímka se chová přesně stejně jako nástroj Drát (lomená čára) kromě toho že končí po zadání dvou bodů.

Draft Line example.jpg

Draft Line example.jpg

Usage

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Draft Line.png Přímka nebo klávesy L pak I
 2. Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 3. Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice.

The line can be edited by double clicking on the element in the tree view, or by pressing the Draft Edit.svg Draft Edit button. Then you can move the points to a new position.

Fusing single lines

If several connected Draft Lines are selected they can be fused into a wire by pressing the Draft Upgrade.svg Draft Upgrade tool; however, this wire will not be editable. To create an editable wire, use Draft Upgrade.svg Draft Upgrade three more times on the new shapes (wire, closed wire, face). You can also fuse the original lines with the Draft Wire.svg Draft Wire tool.

Note: A wire can also be created from a single line by adding another point anywhere along its length. To do this, press the Draft AddPoint.svg add point button, and click anywhere on the line.

Volby

 • Po zadání prvního bodu stiskněte X, Y nebo Z pro určení osy druhého bodu.
 • Pro zadání souřadnic ručně, jednoduše zadejte číslo a stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte klávesu R nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Relativní. Je-li nastaven relativní mód jsou souřadnice následujícího bodu relativní k předchozímu bodu. Je-li mód absolutní souřadnice jsou vztaženy k počátečnímu bodu (0,0,0).
 • Stiskněte klávesu T nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, nástroj Přímka bude po ukončení křivky restartován a připraven ke kreslení další přímky bez nutnosti znovu jej spouštět klikáním na tlačítko Přímka.
 • Stiskněte při kreslení klávesu CTRL pro přichycení Vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu, nezávisle na vzdálenosti od něho.
 • Stiskněte při kreslení klávesu SHIFT pro nastavení vazby Vašeho dalšího bodu vodorovně nebo svisle v relaci k předchozímu bodu.
 • Stiskněte klávesy CTRL+Z nebo tlačítko Draft UndoLine.png Undo ke zrušení posledního bodu.
 • Stiskněte klávesu ESC nebo tlačítko Cancel pro ukončení aktuálního příkazu Přímka.

Vlastnosti

 • DATAPočátek: Počáteční bod
 • DATAKonec: Koncový bod
 • DATASubdivisions: Divides the line with the given number of subdivisions introduced in version 0.16

Data

 • DataStart: specifies the start point.
 • DataEnd: specifies the end point.
 • DataSubdivisions: specifies the number of interior nodes in the line. introduced in version 0.16
 • DataLength: (read-only) specifies the length of the segment.

View

 • ViewEnd Arrow: if it is true it will display a symbol at the last point of the line, so it can be used as an annotation line.
 • ViewArrow Size: specifies the size of the symbol displayed at the end of the line.
 • ViewArrow Type: specifies the type of symbol displayed at the end of the line, which can be "Dot", "Circle", "Arrow", or "Tick".

Skriptování

Nástroj Přímka může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

The Line tool can be used in macros and from the Python console by using the following function:

Line = makeLine(p1, p2)
Line = makeLine(LineSegment)
Line = makeLine(Shape)
 • Vytvoří přímku mezi dvěma zadanými vektory. Pro kreslení je použita aktuálně nastavená šířka a barva čáry.
 • Vrací nově vytvořený objekt.

Příklad:

import FreeCAD as App
import Draft

_doc = App.newDocument()

p1 = App.Vector(0, 0, 0)
p2 = App.Vector(1000, 500, 0)
p3 = App.Vector(-250, -500, 0)
p4 = App.Vector(500, 1000, 0)

Line1 = Draft.makeLine(p1, p2)
Line2 = Draft.makeLine(p3, p4)
_doc.recompute()
FreeCAD.png
Next: Wire Draft Wire.svg Arrow-right.svg