Rysunek - Rozbicie obiektu na elementy.

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Downgrade and the translation is 65% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Draft Upgrade.svg Upgrade poprzedni:
następny: Scale Draft Scale.svg Arrow-right.svg

Draft Downgrade.svg Draft Downgrade

Menu location
Draft → Downgrade
Workbenches
Draft, Arch
Default shortcut
D N
Introduced in version
-
See also
Draft Upgrade, Part Cut

Opis

Narzędzie Draft Downgrade.svg Downgrade obniża stopień szczegółowości wybranych obiektów na różne sposoby. Inaczej mówiąc rozbija obiekty do elementów podstawowych, np bryły do wielokątów, kształty do linii.

Narzędzie Downgrade wykonuje takie czynności jak rozbijanie powierzchni i dekonstrukcja połączeń linii na poszczególnych krawędziach. Może wyciąć dowolny kształt przy użyciu innego kształtu w podobny sposób jak Part Cut.svg Part: Cut.

Działanie odwrotne do tej operacji wykonuje narzędzie Draft Upgrade.svg Draft Upgrade.

Draft Downgrade example.jpg

Powierzchnia zostaje przycięta przez inną powierzchnie; następnie powierzchnia poddana zostaje procesowi przekształcenia do zamkniętej linii; kolejnie kształt rozbity jest na poszczególne linie.

Jak używać

 1. wybierz jeden lub więcej obiektów, które chcesz uprościć,
 2. Uruchomić narzędzie Draft Downgrade, masz do dyspozycji kilka sposobów:
 3. Naciśnij przycisk Draft Downgrade.svg Draft Downgrade w pasku narzędzi Draft,
 4. Naciśnij klawisz D, a następnie N,
 5. Użyj narzędzia z menu Draft → Rozbicie obiektu na elementy
Uwaga: Jeśli żaden obiekt nie został wcześniej wybrany, zostaniesz poproszony o jego wskazanie.

Wybrane obiekty są modyfikowane lub rozbijane, zgodnie z poniższymi warunkami, w kolejności:

 1. jeśli wybrany jest tylko jeden obiekt i zawiera on więcej niż jedną ścianę, każda ściana staje się osobnym obiektem,
 2. jeśli w zaznaczeniu znajduje się więcej niż jedna ściana, kolejne obiekty są odejmowane od pierwszego,
 3. jeśli w zaznaczeniu znajduje się tylko jedna ściana, zostaje ona zamieniona na kontur,
 4. w przeciwnym razie wszystkie linie konturu znalezione w zaznaczeniu są rozbijane na pojedyncze krawędzie.

Opcje

Nie ma dostępnych opcji dla tego narzędzia. Może działać z wybranymi obiektami lub nie wykona żadnych transformacji.

Przykład

Pisanie skryptów

Zobacz również: Draft API oraz Podstawy pisania skryptów FreeCAD.

Narzędzie Downgrade może być używane w opcji makrodefinicji i z konsoli Python w następujący sposób:

downgrade_list = downgrade(objects, delete=False, force=None)
addList, deleteList = downgrade(objects, delete=False, force=None)
 • przekształca podany objects, który może być pojedynczym obiektem lub listą obiektów,
 • jeśli delete jest True, stare obiekty są usuwane,
 • jeśli jako parametr podano force, zostanie uruchomiona funkcja wewnętrzna wywołująca wymuszanie określonego sposobu zmiany stopnia rozbicia. Dostępne są parametry: "explode", "shapify", "subtr", "splitFaces", "cut2", "getWire", oraz "splitWires".
 • upgrade_list zwraca, wykaz zawierający dwie listy: listę nowych obiektów (addList) oraz listę obiektów do usunięcia (deleteList).

Przykład:

import FreeCAD, Draft

# Create an union
Circle = Draft.makeCircle(1000)
Rectangle = Draft.makeRectangle(2000, 800)

addList1, deleteList1 = Draft.upgrade([Circle, Rectangle], delete=True)
union = addList1[0]

# Downgrade the union twice
addList2, deleteList2 = Draft.downgrade(union, delete=False)
wire = addList2[0]

list_edges, deleteList3 = Draft.downgrade(wire, delete=False)

# Insert a solid box
Box = FreeCAD.ActiveDocument.addObject("Part::Box", "Box")
Box.Length = 2300
Box.Width = 800
Box.Height = 1000

list_faces, deleteList4 = Draft.downgrade(Box, delete=True)
Arrow-left.svg Draft Upgrade.svg Upgrade poprzedni:
następny: Scale Draft Scale.svg Arrow-right.svg