Draft: cotare

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Dimension and the translation is 3% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: Draft Text.svg Text
Next: Label Draft Label.svg Arrow-right.svg

Description

Descriere

Unealta Dimensiune trasează o dimensiune de cotare în documentul curent prin desemnarea a două puncte care definesc distanţa de măsurat şi un alt treilea punct, care determină locul pe unde trece linia de cotare.

Linear dimensions based on edges and radial dimensions are parametric. This means that they will update if the measured edge is modified. Measured edges can belong to Draft objects but also to solid bodies. Angular dimensions are not parametric.

Draft Dimensions can be displayed on a TechDraw Workbench page using the TechDraw DraftView or TechDraw ArchView commands. Alternatively the TechDraw Workbench offer its own dimension commands. But these create dimensions that are only displayed on the drawing page and not in the 3D view.

Screenshot Draft Dimension.jpg

Screenshot Draft Dimension.jpg

Create

See also: Draft Tray, Draft Snap and Draft Constrain.

Usage linear dimension

Instrucţiuni de folosire

 1. Apăsaţi butonul Draft Dimension.png (Ciornă Dimensiune) ori tastele D, apoi I.
 2. Alegeţi cu un clic un punct din vederea 3D sau introduceţi manual coordonatele de la tastatură.
 3. Daţi un clic în spaţiul 3D ca să alegeţi al doilea punct ori introduceţi coordonatele manual.
 4. Alegeţi al treilea punct cu un clic ori introduceţi-i coordonatele.

Usage radial dimension

 1. Optionally select a circular edge in the 3D view.
 2. There are several ways to invoke the command:
  • Press the Draft Dimension.svg Draft Dimension button.
  • Select the Annotation → Draft Dimension.svg Dimension option from the menu.
  • Use the keyboard shortcut: D then I.
 3. The Dimension task panel opens. See Options for more information.
 4. If you have not yet selected an edge do one of the following:
  • Press E or the View-select.svg Select edge button and select a circular edge in the 3D view.
  • Hold down the Alt key, select a circular edge in the 3D view and release the Alt key.
 5. To position the dimension line do one of the following:
  • For a diameter dimension:
   • Pick a point in the 3D view, or type coordinates and press the Draft AddPoint.svg Enter point button.
  • For a radial dimension:
   • Hold down the Shift key and pick a point in the 3D view.

Usage angular dimension

 1. There are several ways to invoke the command:
  • Press the Draft Dimension.svg Draft Dimension button.
  • Select the Annotation → Draft Dimension.svg Dimension option from the menu.
  • Use the keyboard shortcut: D then I.
 2. The Dimension task panel opens. See Options for more information.
 3. Hold down the Alt key, select two straight edges in the 3D view and release the Alt key.
 4. To position the dimension arc pick a point in the 3D view.
 5. The displayed angle depends on the edges and the picked point.

Options

The single character keyboard shortcuts available in the task panel can be changed. See Draft Preferences. The shortcuts mentioned here are the default shortcuts.

Opţiuni

 • Apăsaţi tasta X, Y sau Z după alegerea unui punct ca să constrângeţi următorul punct pe axele de coordonate date.
 • Ca să introduceţi coordonatele manual, pur şi simplu tastaţi numerele, apoi apăsaţi tasta ENTER după fiecare desemnare a componentei X, Y şi Z.
 • Când desenaţi, apăsaţi tasta CTRL ca să forţaţi ancorarea punctului în cea mai apropiată locaţie de ancorare, independent de distanţă.
 • Apăsând SHIFT creaţi o constrângere a dimensiunii orizontale sau verticale sau, când operaţi cu linii curbe, puteţi să comutaţi între diametru şi rază.
 • Apăsaţi tasta R sau daţi un clic pe pătrăţel ca să bifaţi/anulaţi butonul Relativ. Dacă modul Relativ este pornit, coordonatele următorului punct se relaţionează faţă de cele ale ultimului punct. Dacă opţiunea nu este selectată, coordonatele sunt absolute şi se referă la punctul de origine (0,0,0).
 • Apăsaţi tasta T sau daţi un clic pe pătrăţel ca să bifaţi/anulaţi butonul Continuă. Dacă modul Continuă este pornit, veţi putea continua să desenaţi dimensiuni de cotare, una după alta, care împart aceeaşi linie de bază.
 • Apăsaţi tasta ESC ori butonul Cancel ca să abandonaţi utilizarea comenzii Linie.
 • Prin alegerea cu tasta ALT a unei margini existente, în locul introducerii valorilor punctelor de măsurare, dimensiunea devine parametrică şi îşi va aminti de care margine este legată. Dacă, ulterior, marginea se va schimba, dimensiunea o va urmări.
 • Dacă o margine este selectată înainte de demararea comenzii Dimensiune, cotarea creată va fi de asemenea parametrică.
 • Direcţia liniei de cotare poate fi schimbată ulterior, prin modificarea proprietăţilor din caseta "Direcţie".

Convert

Usage

 1. Select one or more Std MeasureDistance objects.
 2. There are several ways to invoke the command:
  • Press the Draft Dimension.svg Draft Dimension button.
  • Select the Annotation → Draft Dimension.svg Dimension option from the menu.
  • Use the keyboard shortcut: D then I.
 3. Each selected object is replaced by a non-parametric linear Draft Dimension.

Notes

 • Linear and radial Draft Dimensions can be edited with the Draft Edit command.

Proprietăţi

 • DATEÎnceput: Punctul de unde porneşte măsurarea distanţei
 • DATESfârşit: Punctul de capăt al distanţei de măsurat
 • DATEMijloc: Un punct prin care trebuie să treacă linia de cotare a dimensiunii
 • VEDEREModul de afişare: Specifică dacă textul se aliniază la dimensiunea liniilor şi dacă stă întotdeauna întors către camera
 • VEDEREDimensiune font: Mărimea literelor
 • VEDEREDimensiune liniuţe: Mărimea liniuţelor de încadrare (cuprind punctele de măsurare şi linia ce dă dimensiunea)
 • VEDEREPoziţia textului: Poate fi folosită la afişarea forţată, într-o anumită poziţie, a textului
 • VEDERESpaţierea textului: Specifică spaţiul dintre text şi linia ce dă dimensiunea
 • VEDERESuprascriere: Specifică textul de afişat în cuprinsul măsurătorii. Dacă treceţi "$dim" în loc de text, se va afişa valoarea măsurătorii
 • VEDERENumele fontului: Tipul de literă folosit la trasarea textului. Poate fi un nume de font, precum "Arial", un stil predefinit, ca: "sans", "serif" sau "mono", o familie precum "Arial,Helvetica,sans" sau un nume urmat de un stil, ca: "Arial:Bold". Dacă sistemul nu găseşte fontul indicat, va fi folosit unul generic ca înlocuitor.
 • VEDERETipul săgeţii: Forma capătului de segment, folosită ca săgeată.
 • VEDEREDimensiunea săgeţii: Mărimea săgeţilor
 • VEDERENumărul zecimalelor: Numărul de zecimale afişate pe dimensiune
 • VEDEREInversează: Întoarce săgeţile în partea opusă
 • VEDEREÎnlocuire măsuri: Exprimă distanţa în unităţi impuse (lăsaţi necompletat dacă folosiţi valorile sistemului) introduced in version 0.17/ro

See also: Property editor.

A Draft Dimension object is derived from an App FeaturePython object and inherits all its properties. The following properties are additional unless otherwise stated:

Data linear and radial dimension

Dimension

 • DateDimline (VectorDistance): specifies the point through which the dimension line passes.
 • DateLinked Geometry (LinkSubList): specifies the object and its subelement(s) the dimension is linked to.
 • DateNormal (Vector): specifies the normal of the plane of the text.
 • Date (hidden)Support (Link): specifies the measured object.

Linear/radial dimension

 • DateDirection (Vector): specifies the direction of the measurement.
 • DateDistance (Length): (read-only) specifies the value of the measurement.
 • DateEnd (VectorDistance): specifies the end point of the measurement.
 • DateStart (VectorDistance): specifies the start point of the measurement.

Radial dimension

 • DateDiameter (Bool): specifies if a radial dimension is displayed as a diameter dimension. If it changed the symbol used in VizualizareOverride must be updated manually (from Ø to R or vice versa). Not used for linear dimensions.

Data angular dimension

Angular dimension

 • DateAngle (Angle): (read-only) specifies the value of the measurement.
 • DateCenter (VectorDistance): specifies the center of the measurement.
 • DateFirst Angle (Angle): specifies the start angle of the measurement.
 • DateLast Angle (Angle): specifies the end angle of the measurement.

Dimension

 • DateDimline (VectorDistance): specifies the point through which the dimension arc passes.
 • Date (hidden)Linked Geometry (LinkSubList): not used.
 • Date (hidden)Normal (Vector): specifies the normal of the plane of the dimension.
 • Date (hidden)Support (Link): not used.

View

Annotation

 • VizualizareAnnotation Style (Enumeration): specifies the annotation style applied to the dimension. See Draft AnnotationStyleEditor.
 • VizualizareScale Multiplier (Float): specifies the general scaling factor applied to the dimension.

Display Options

 • VizualizareDisplay Mode (Enumeration): specifies how the text is displayed. If it is 2D the text will be displayed in a plane defined by the DateNormal of the measurement. If it is 3D the text will always face the camera. Note that these values are switched compared to Draft Texts. This is an inherited property.

Graphics

 • VizualizareArrow Size (Length): specifies the size of the symbols displayed at the ends of the dimension line or arc.
 • VizualizareArrow Type (Enumeration): specifies the type of symbol displayed at the ends of the dimension line or arc, which can be Dot, Circle, Arrow, Tick or Tick-2.
 • VizualizareDim Overshoot (Distance): specifies the additional length added to the dimension line. Not used for angular dimensions.
 • VizualizareExt Lines (Distance): specifies the length of the extension lines that go from the dimension line to the measured points. Use 0 for full extension lines. A negative value defines the gap between the ends of the extension lines and the measured points. A positive value defines the maximum length of the extension lines. Only used for linear dimensions.
 • VizualizareExt Overshoot (Distance): specifies the additional length of the extension lines beyond the dimension line. Not used for angular dimensions.
 • VizualizareFlip Arrows (Bool): specifies whether to flip the orientation of the symbols at the ends of the dimension line or arc. Only works if the symbols are arrows.
 • VizualizareLine Color (Color): specifies the color of the dimension including the text.
 • VizualizareLine Width (Float): specifies the width of the lines or arc belonging to the dimension.
 • VizualizareShow Line (Bool): specifies whether to display the dimension line. Does not affect the display of extension lines and overshoots. Not used for angular dimensions.

Text

 • VizualizareFlip Text (Bool): specifies whether to flip the orientation of the text.
 • VizualizareFont Name (Font): specifies the font used to draw the text. It can be a font name, such as Arial, a default style such as sans, serif or mono, a family such as Arial,Helvetica,sans, or a name with a style such as Arial:Bold. If the given font is not found on the system, a default font is used instead.
 • VizualizareFont Size (Length): specifies the size of the letters. The text can be invisible in the 3D view if this value is very small.
 • VizualizareOverride (String): specifies a custom text to display instead of the actual measurement. Use the string $dim inside the text to include the measurement.
 • VizualizareText Position (VectorDistance): specifies the position of the text in absolute coordinates. [0, 0, 0] will display the text in its default position near the dimension line or arc.
 • VizualizareText Spacing (Length): specifies the space between the text and the dimension line or arc.

Units

 • VizualizareDecimals (Integer): specifies the number of decimal places to display for the measurement.
 • VizualizareShow Unit (Bool): specifies whether to display the unit next to the numerical value of the measurement. Not used for angular dimensions.
 • VizualizareUnit Override (String): specifies the unit in which to express the measurement, for example, km, m, cm, mm, mi, ft, in or arch for arch units. Leave this blank to use the default unit. Not used for angular dimensions.

Scripting

Scripturi

Unealta Dimensiune poate fi folosită în macro-uri şi de la consola python cu ajutorul funcţiei următoare:

To create a Draft Dimension use the make_dimension method (introduced in version 0.19) of the Draft module. This method replaces the deprecated makeDimension method.

dimension = make_dimension(p1, p2, p3=None, p4=None)

There are various ways to invoke this method, depending on the arguments passed to it:

dimension = make_dimension(p1, p2, p3=None)
dimension = make_dimension(object, i1, i2, p4=None)
dimension = make_dimension(object, i1, mode, p4=None)
 • Creează un obiect Dimensiune a cărui linie de dimensiune trece prin punctul p3.
 • Obiectul Dimensiune preia lăţimea şi culoarea de trasare setate în bara de comandă.
 • Există mai multe căi de a crea o dimensiune, în funcţie de necesităţile dorite de utilizator:
 1. (p1,p2,p3): creează o dimensiune standard de la p1 la p2.
 2. (object,i1,i2,p3): creează o dimensiune legată de un obiect dat, măsurând distanța dintre vârfurile indexate i1 și i2.
 3. (object,i1,mod,p3): creează o dimensiune legată de un obiect dat, i1 reprezintă indicele marginii (curbei) de dimensionat, iar modul este fie "rază", fie "diametru". Redă obiectul nou creat.

To create an angular dimension use the following method:

dimension = make_angular_dimension(center, angles, p3, normal=None)
dimension = make_angular_dimension(center, [angle1, angle2], p3, normal=None)
 • din centrul dat, creează o dimensiune unghiulară, bazată pe o listă de unghiuri prestabilite, care trece prin p3.
 • redă obiectul nou creat.

The view properties of dimension can be changed by overwriting its attributes; for example, overwrite ViewObject.FontSize with the new size in millimeters.

Exempluː

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

p1 = App.Vector(0, 0, 0)
p2 = App.Vector(1000, 1000, 0)
p3 = App.Vector(-2500, 0, 0)
dimension1 = Draft.make_dimension(p1, p2, p3)
dimension1.ViewObject.FontSize = 200

polygon = Draft.make_polygon(3, radius=1000)
doc.recompute()

p4 = App.Vector(-2000, 1500, 0)
dimension2 = Draft.make_dimension(polygon, 1, 2, p4)
dimension2.ViewObject.FontSize = 200

center = App.Vector(2000, 0, 0)
p5 = App.Vector(3000, 1000, 0)
angle1 = 45
angle2 = 10
dimension3 = Draft.make_angular_dimension(center, [angle1, angle2], p5)
dimension3.ViewObject.FontSize = 200

dimension4 = Draft.make_angular_dimension(center, [angle2, angle1], p5*1.2)
dimension4.ViewObject.FontSize = 200

doc.recompute()


Arrow-left.svg Previous: Draft Text.svg Text
Next: Label Draft Label.svg Arrow-right.svg