Draft: cotare

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Dimension and the translation is 6% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: Draft Text.svg Text
Next: BSpline Draft BSpline.svg Arrow-right.svg

Draft Dimension.svg Cotare

poziția meniului
Draft → Dimension
Workbenches
Draft, Arch
scurtătură
D I
Prezentat în versiune
-
A se vedea, de asemenea,
FlipDimension

Description

Descriere

Unealta Dimensiune trasează o dimensiune de cotare în documentul curent prin desemnarea a două puncte care definesc distanţa de măsurat şi un alt treilea punct, care determină locul pe unde trece linia de cotare.

The tool can measure edges or lines directly attached to solid bodies; if the body changes, the dimension updates itself. The tool can also measure a diameter or radius of curvature such as those produced by a Draft Arc, or by the Part Fillet, Sketcher CreateFillet, and PartDesign Fillet operations.

The resulting dimension is placed in the 3D view, and is considered a Draft object. This object can be displayed on a TechDraw Workbench Page, using the TechDraw NewDraft or TechDraw NewArch tools. Alternatively, TechDraw has its own tools to display dimensions, such as TechDraw Dimension Length and TechDraw Dimension Radius; however, these tools are meant for preparing technical drawings, so they create the dimensions only in the drawing page, and not in the 3D view.

Screenshot Draft Dimension.jpg

Screenshot Draft Dimension.jpg

Usage

Instrucţiuni de folosire

 1. Apăsaţi butonul Draft Dimension.png (Ciornă Dimensiune) ori tastele D, apoi I.
 2. Alegeţi cu un clic un punct din vederea 3D sau introduceţi manual coordonatele de la tastatură.
 3. Daţi un clic în spaţiul 3D ca să alegeţi al doilea punct ori introduceţi coordonatele manual.
 4. Alegeţi al treilea punct cu un clic ori introduceţi-i coordonatele.

The dimension can be edited by double clicking on the element in the Tree view, or by pressing the Draft Edit.svg Draft Edit button. Then you can move the points to a new position.

The measuring points can be changed after creation by changing the start and end properties.

The position of the measurement line can also be changed after creation by changing its direction property.

Tipuri de cote care pot fi alese

 • Dimensiuni liniare: alegeţi oricare 2 puncte sau orice margine dreaptă în vreme ce apăsaţi tasta ALT.
 • Dimensiuni orizontale/verticale: prin apăsarea tastei SHIFT după selectarea primului punct.
 • Dimensiunea diametrului: prin alegerea unei margini curbe când se apasă tasta ALT.
 • Dimensiunea razei: prin alegerea unei margini curbe când se apasă tasta ALT, iar apoi se apasă tasta SHIFT.
 • Dimensiuni ale unghiurilor: prin alegerea a două margini drepte când se apasă tasta ALT.
 • Linear dimensions: hold the Alt key, or click on the View-select.svg select edge button, and pick a straight edge, then pick a second point to draw the dimension line parallel to that edge.
Note: you can also pre-select the edge before calling the tool.
 • Horizontal and vertical dimensions: pick one point, then pick a second point, then hold the Shift key and move the pointer horizontally or vertically, then pick a third point to draw the dimension line parallel to either the X axis or the Y axis.
Note 1: click and hold Shift and move the pointer in different directions many times until the dimension line aligns to the desired axis. Clicking Shift while the pointer is far from the first point will usually align the dimension to the X axis; if the pointer is close to the first point it will usually align the dimension to the Y axis.
Note 2: instead of picking two points, pick an edge while holding Alt.
 • Diameter dimensions: hold the Alt key and pick a curved edge, then pick a second point to draw the dimension line.
  • Radius dimensions: hold the Alt key and pick a curved edge, then hold the Shift key and pick a second point to draw the dimension line.
 • Angular dimensions: hold the Alt key and then pick two straight edges, then pick a point between the two edges to show the acute or obtuse angle, or elsewhere to show a supplementary or explementary angle.
Note: the displayed angle largely depends on the original position of the selected edges. If you would like to display a particular angle, you may have to add auxiliary Draft Lines that extend from the original edges, and measure these extensions.

Note: by pre-selecting an edge, or by picking it with Alt or View-select.svg select edge, the dimension will become parametric, that is, it will remember which edge it is bound to. If the endpoints of that edge move later on, the dimension will follow them, and adjust the displayed measurement.

Options

Opţiuni

 • Apăsaţi tasta X, Y sau Z după alegerea unui punct ca să constrângeţi următorul punct pe axele de coordonate date.
 • Ca să introduceţi coordonatele manual, pur şi simplu tastaţi numerele, apoi apăsaţi tasta ENTER după fiecare desemnare a componentei X, Y şi Z.
 • Când desenaţi, apăsaţi tasta CTRL ca să forţaţi ancorarea punctului în cea mai apropiată locaţie de ancorare, independent de distanţă.
 • Apăsând SHIFT creaţi o constrângere a dimensiunii orizontale sau verticale sau, când operaţi cu linii curbe, puteţi să comutaţi între diametru şi rază.
 • Apăsaţi tasta R sau daţi un clic pe pătrăţel ca să bifaţi/anulaţi butonul Relativ. Dacă modul Relativ este pornit, coordonatele următorului punct se relaţionează faţă de cele ale ultimului punct. Dacă opţiunea nu este selectată, coordonatele sunt absolute şi se referă la punctul de origine (0,0,0).
 • Apăsaţi tasta T sau daţi un clic pe pătrăţel ca să bifaţi/anulaţi butonul Continuă. Dacă modul Continuă este pornit, veţi putea continua să desenaţi dimensiuni de cotare, una după alta, care împart aceeaşi linie de bază.
 • Apăsaţi tasta ESC ori butonul Cancel ca să abandonaţi utilizarea comenzii Linie.
 • Prin alegerea cu tasta ALT a unei margini existente, în locul introducerii valorilor punctelor de măsurare, dimensiunea devine parametrică şi îşi va aminti de care margine este legată. Dacă, ulterior, marginea se va schimba, dimensiunea o va urmări.
 • Dacă o margine este selectată înainte de demararea comenzii Dimensiune, cotarea creată va fi de asemenea parametrică.
 • Direcţia liniei de cotare poate fi schimbată ulterior, prin modificarea proprietăţilor din caseta "Direcţie".

Proprietăţi

 • DATEÎnceput: Punctul de unde porneşte măsurarea distanţei
 • DATESfârşit: Punctul de capăt al distanţei de măsurat
 • DATEMijloc: Un punct prin care trebuie să treacă linia de cotare a dimensiunii
 • VEDEREModul de afişare: Specifică dacă textul se aliniază la dimensiunea liniilor şi dacă stă întotdeauna întors către camera
 • VEDEREDimensiune font: Mărimea literelor
 • VEDEREDimensiune liniuţe: Mărimea liniuţelor de încadrare (cuprind punctele de măsurare şi linia ce dă dimensiunea)
 • VEDEREPoziţia textului: Poate fi folosită la afişarea forţată, într-o anumită poziţie, a textului
 • VEDERESpaţierea textului: Specifică spaţiul dintre text şi linia ce dă dimensiunea
 • VEDERESuprascriere: Specifică textul de afişat în cuprinsul măsurătorii. Dacă treceţi "$dim" în loc de text, se va afişa valoarea măsurătorii
 • VEDERENumele fontului: Tipul de literă folosit la trasarea textului. Poate fi un nume de font, precum "Arial", un stil predefinit, ca: "sans", "serif" sau "mono", o familie precum "Arial,Helvetica,sans" sau un nume urmat de un stil, ca: "Arial:Bold". Dacă sistemul nu găseşte fontul indicat, va fi folosit unul generic ca înlocuitor.
 • VEDERETipul săgeţii: Forma capătului de segment, folosită ca săgeată.
 • VEDEREDimensiunea săgeţii: Mărimea săgeţilor
 • VEDERENumărul zecimalelor: Numărul de zecimale afişate pe dimensiune
 • VEDEREInversează: Întoarce săgeţile în partea opusă
 • VEDEREÎnlocuire măsuri: Exprimă distanţa în unităţi impuse (lăsaţi necompletat dacă folosiţi valorile sistemului) introduced in version 0.17/ro

Data

 • DataStart: specifies the start point of the distance to measure.
 • DataEnd: specified the end point of the distance to measure.
 • DataDimline: specifies a point through which the dimension line must pass.
 • DataDistance: (read-only) indicates the measured length.
 • DataDiameter: if it is true it displays a diameter dimension; otherwise it displays a radius dimension; this property only works if the dimension is attached to a circular arc.

View

 • ViewExt Lines: specifies the maximum length of the extension lines that go from the measurement points to the dimension line.
 • ViewExt Overshoot: specifies the additional length of the extension lines beyond the dimension line.
 • ViewDim Overshoot: specifies the additional length added to the dimension line.
 • ViewArrow Size: specifies the size of the symbol displayed at the ends of the dimension line.
 • ViewArrow Type: specifies the type of symbol displayed at the ends of the dimension line, which can be "Dot", "Circle", "Arrow", or "Tick".
 • ViewFlip Arrows: specifies whether to flip the orientation of the symbols at the ends of the dimension line; it only works if these symbols are arrows.
 • ViewFont Name: specifies the font to use to draw the text. It can be a font name, such as "Arial", a default style such as "sans", "serif" or "mono", a family such as "Arial,Helvetica,sans" or a name with a style such as "Arial:Bold". If the given font is not found on the system, a generic one is used instead.
 • ViewFont Size: specifies the size of the letters. If the dimension object is created in the tree view but no text is visible, increase the size of the text until it is visible.
 • ViewFlip Text: specifies whether to flip the orientation of the text indicating the measurement.
 • ViewText Position: specifies the position of the text in absolute coordinates, referred to the origin (0,0,0); leave this property at its default value (0,0,0) to display the text next to the dimension line.
 • ViewText Spacing: specifies the space between the text and the dimension line.
 • ViewOverride: specifies a custom text to display instead of the actual measurement. Use the string $dim inside the text to display the measurement value.
 • ViewDecimals: specifies the number of decimal places to display on the measurement.
 • ViewShow Unit: if it is true the unit is displayed next to numerical value of the measurement.
 • ViewUnit Override: specifies a unit in which to express the measurement, for example, "km", "m", "cm", "mm", "mi", "ft", "in"; leave this property blank to use the default units. introduced in version 0.17

Scripturi

Unealta Dimensiune poate fi folosită în macro-uri şi de la consola python cu ajutorul funcţiei următoare:

The Dimension tool can be used in macros and from the Python console by using the following function:

Dimension = makeDimension(p1, p2, p3=None, p4=None)

There are various ways to invoke this function, depending on the arguments passed to it:

Dimension = makeDimension(p1, p2, p3=None)
Dimension = makeDimension(object, i1, i2, p4=None)
Dimension = makeDimension(object, i1, mode, p4=None)
 • Creează un obiect Dimensiune a cărui linie de dimensiune trece prin punctul p3.
 • Obiectul Dimensiune preia lăţimea şi culoarea de trasare setate în bara de comandă.
 • Există mai multe căi de a crea o dimensiune, în funcţie de necesităţile dorite de utilizator:
 1. (p1,p2,p3): creează o dimensiune standard de la p1 la p2.
 2. (object,i1,i2,p3): creează o dimensiune legată de un obiect dat, măsurând distanța dintre vârfurile indexate i1 și i2.
 3. (object,i1,mod,p3): creează o dimensiune legată de un obiect dat, i1 reprezintă indicele marginii (curbei) de dimensionat, iar modul este fie "rază", fie "diametru". Redă obiectul nou creat.

To create an angular dimension use the following function:

Dimension = makeAngularDimension(center, angles, p3, normal=None)
Dimension = makeAngularDimension(center, [angle1, angle2], p3, normal=None)
 • din centrul dat, creează o dimensiune unghiulară, bazată pe o listă de unghiuri prestabilite, care trece prin p3.
 • redă obiectul nou creat.

The view properties of Dimension can be changed by overwriting its attributes; for example, overwrite ViewObject.FontSize with the new size in millimeters.

Exempluː

import math, FreeCAD, Draft

p1 = FreeCAD.Vector(0, 0, 0)
p2 = FreeCAD.Vector(1000, 1000, 0)
p3 = FreeCAD.Vector(-2500, 0, 0)
Dimension1 = Draft.makeDimension(p1, p2, p3)
Dimension1.ViewObject.FontSize = 200

Polygon = Draft.makePolygon(3, radius=1000)
p4 = FreeCAD.Vector(-2000, 1500, 0)
Dimension2 = Draft.makeDimension(Polygon, 1, 2, p4)
Dimension2.ViewObject.FontSize = 200

center = FreeCAD.Vector(2000, 0, 0)
p5 = FreeCAD.Vector(3000, 1000, 0)
angle1 = math.radians(45)
angle2 = math.radians(10)
Dimension3 = Draft.makeAngularDimension(center, [angle1, angle2], p5)
Dimension3.ViewObject.FontSize = 200

Dimension4 = Draft.makeAngularDimension(center, [angle2, angle1], p5*1.2)
Dimension4.ViewObject.FontSize = 200
Arrow-left.svg Previous: Draft Text.svg Text
Next: BSpline Draft BSpline.svg Arrow-right.svg