Kreslení kót

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Dimension and the translation is 6% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: Draft Text.svg Text
Next: BSpline Draft BSpline.svg Arrow-right.svg

Draft Dimension.svg Draft Dimension

Umístění Menu
Draft → Dimension
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
D I
Představen ve verzi
-
Viz také
FlipDimension

Description

Popis

Nástroj Kóta kreslí kóty v aktuálním dokumentu podle dvou bodů definujících měřenou vzdálenost a třetího bodu, který určuje kudy bude kóta procházet.

The tool can measure edges or lines directly attached to solid bodies; if the body changes, the dimension updates itself. The tool can also measure a diameter or radius of curvature such as those produced by a Draft Arc, or by the Part Fillet, Sketcher CreateFillet, and PartDesign Fillet operations.

The resulting dimension is placed in the 3D view, and is considered a Draft object. This object can be displayed on a TechDraw Workbench Page, using the TechDraw NewDraft or TechDraw NewArch tools. Alternatively, TechDraw has its own tools to display dimensions, such as TechDraw Dimension Length and TechDraw Dimension Radius; however, these tools are meant for preparing technical drawings, so they create the dimensions only in the drawing page, and not in the 3D view.

Screenshot Draft Dimension.jpg

Screenshot Draft Dimension.jpg

Usage

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Draft Dimension.png Kóta nebo klávesy D a pak I
 2. Klikněte na bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 3. Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 4. Klikněte na třetí bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice

The dimension can be edited by double clicking on the element in the Tree view, or by pressing the Draft Edit.svg Draft Edit button. Then you can move the points to a new position.

The measuring points can be changed after creation by changing the start and end properties.

The position of the measurement line can also be changed after creation by changing its direction property.

Dostupné typy kót

 • Lineární kóty: výběrem libovolných dvou bodů nebo nějaké rovné hrany při stisknuté klávese ALT.
 • Vodorovné/svislé kóty: stisknutím klávesy SHIFT po výběru prvního bodu.
 • Kóty průměru: výběrem zakřivené hrany při stisknuté klávese ALT.
 • Kóty poloměru: výběrem zakřivené hrany při stisknuté klávese ALT a potom stiskem klávesy SHIFT.
 • Kóty úhlů: vyběrem 2 přímých hran při stisknuté klávese ALT.
 • Linear dimensions: hold the Alt key, or click on the View-select.svg select edge button, and pick a straight edge, then pick a second point to draw the dimension line parallel to that edge.
Note: you can also pre-select the edge before calling the tool.
 • Horizontal and vertical dimensions: pick one point, then pick a second point, then hold the Shift key and move the pointer horizontally or vertically, then pick a third point to draw the dimension line parallel to either the X axis or the Y axis.
Note 1: click and hold Shift and move the pointer in different directions many times until the dimension line aligns to the desired axis. Clicking Shift while the pointer is far from the first point will usually align the dimension to the X axis; if the pointer is close to the first point it will usually align the dimension to the Y axis.
Note 2: instead of picking two points, pick an edge while holding Alt.
 • Diameter dimensions: hold the Alt key and pick a curved edge, then pick a second point to draw the dimension line.
  • Radius dimensions: hold the Alt key and pick a curved edge, then hold the Shift key and pick a second point to draw the dimension line.
 • Angular dimensions: hold the Alt key and then pick two straight edges, then pick a point between the two edges to show the acute or obtuse angle, or elsewhere to show a supplementary or explementary angle.
Note: the displayed angle largely depends on the original position of the selected edges. If you would like to display a particular angle, you may have to add auxiliary Draft Lines that extend from the original edges, and measure these extensions.

Note: by pre-selecting an edge, or by picking it with Alt or View-select.svg select edge, the dimension will become parametric, that is, it will remember which edge it is bound to. If the endpoints of that edge move later on, the dimension will follow them, and adjust the displayed measurement.

Options

Volby

 • Stiskněte klávesu X, Y nebo Z po zadání bodu pro určení osy, na které bude ležet další bod.
 • Pro ruční zadání souřadnic jednoduše vložte číslo a ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte při kreslení klávesu CTRL pro přichycení Vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu, nezávisle na vzdálenosti od něho.
 • Stiskněte při kreslení klávesu SHIFT pro nastavení vazby kóty vodorovně nebo svisle nebo pokud pracujete na zakřivené hraně, přepíná mezi módem průměru a poloměru.
 • Stiskněte klávesu R nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Relativní. Je-li nastaven relativní mód jsou souřadnice následujícího bodu relativní k předchozímu bodu. Je-li mód absolutní souřadnice jsou vztaženy k počátečnímu bodu (0,0,0).
 • Stiskněte klávesu T nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, můžete kreslit pokračovací kóty jednu za druhou při sdílení stejné základny.
 • Stiskněte klávesu ESC nebo tlačítko Cancel pro ukončení aktuálního příkazu.
 • Výběrem existující hrany se stisknutou klávesou ALT, místo vložení měřeného bodu se kóta stane parametrickou a bude si pamatovat ke které hraně patří. Jestli se později některý z koncových bodů hrany posune, bude jej kóta následovat.
 • Směr kóty může být změněn později úpravou vlastnosti "Směr".

Vlastnosti

 • DataZačátek: Počáteční bod měření
 • DataKonec: Konečný bod měření
 • DataPřímkaKóty: Bod, kterým musí procházet kótovací čára
 • ViewMód zobrazení: Určuje zda je text zarovnán podle kótovací čáry nebo stále natočen ke kameře
 • ViewVelikost fontu: Velikost fontu textu
 • ViewVynášecí čáry: rozměr vynášecích čar (mezi měřenými body a kótovací čárou)
 • ViewPozice textu: Může být využita pro určení pozice, kde má být text zobrazen
 • ViewOdsazení textu: Specifikuje mezeru mezi textem a kótovací čárou
 • ViewOverride: Specifikuje text, který se má zobrazit místo míry. Chcete-li aby se v textu objevil i údaj o míře, použijte v požadovaném místě textu slovo "$dim"
 • ViewNázev fontu: Font použitý při vykreslení textu. Může to být název fontu jako je "Arial", defaultní styl jako je "sans", "serif" nebo "mono" nebo family jako je "Arial,Helvetica,sans" nebo jméno se stylem jako třeba "Arial:Bold". Není-li zadaný font nalezen v systému, je místo něj použit obecný font.
 • ViewTyp šipky: Použitý typ šipky
 • ViewVelikost šipky: Rozměr šipky
 • ViewDesetiná místa: Zobrazovaný počet desetinných míst
 • ViewObrátit šipky: Obrátí orientaci šipek

Data

 • DataStart: specifies the start point of the distance to measure.
 • DataEnd: specified the end point of the distance to measure.
 • DataDimline: specifies a point through which the dimension line must pass.
 • DataDistance: (read-only) indicates the measured length.
 • DataDiameter: if it is true it displays a diameter dimension; otherwise it displays a radius dimension; this property only works if the dimension is attached to a circular arc.

View

 • ViewExt Lines: specifies the maximum length of the extension lines that go from the measurement points to the dimension line.
 • ViewExt Overshoot: specifies the additional length of the extension lines beyond the dimension line.
 • ViewDim Overshoot: specifies the additional length added to the dimension line.
 • ViewArrow Size: specifies the size of the symbol displayed at the ends of the dimension line.
 • ViewArrow Type: specifies the type of symbol displayed at the ends of the dimension line, which can be "Dot", "Circle", "Arrow", or "Tick".
 • ViewFlip Arrows: specifies whether to flip the orientation of the symbols at the ends of the dimension line; it only works if these symbols are arrows.
 • ViewFont Name: specifies the font to use to draw the text. It can be a font name, such as "Arial", a default style such as "sans", "serif" or "mono", a family such as "Arial,Helvetica,sans" or a name with a style such as "Arial:Bold". If the given font is not found on the system, a generic one is used instead.
 • ViewFont Size: specifies the size of the letters. If the dimension object is created in the tree view but no text is visible, increase the size of the text until it is visible.
 • ViewFlip Text: specifies whether to flip the orientation of the text indicating the measurement.
 • ViewText Position: specifies the position of the text in absolute coordinates, referred to the origin (0,0,0); leave this property at its default value (0,0,0) to display the text next to the dimension line.
 • ViewText Spacing: specifies the space between the text and the dimension line.
 • ViewOverride: specifies a custom text to display instead of the actual measurement. Use the string $dim inside the text to display the measurement value.
 • ViewDecimals: specifies the number of decimal places to display on the measurement.
 • ViewShow Unit: if it is true the unit is displayed next to numerical value of the measurement.
 • ViewUnit Override: specifies a unit in which to express the measurement, for example, "km", "m", "cm", "mm", "mi", "ft", "in"; leave this property blank to use the default units. introduced in version 0.17

Skriptování

Nástroj Kóta může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

The Dimension tool can be used in macros and from the Python console by using the following function:

Dimension = makeDimension(p1, p2, p3=None, p4=None)

There are various ways to invoke this function, depending on the arguments passed to it:

Dimension = makeDimension(p1, p2, p3=None)
Dimension = makeDimension(object, i1, i2, p4=None)
Dimension = makeDimension(object, i1, mode, p4=None)
 • Vytvoří objekt kóty s kótovací čárou procházející přes p3.
 • Objekt kóty přebíráe tloušťku čáry a barvu nastavenou v příkazovém pruhu.
 • Je několik způsobů vytvoření kóty v závislosti na předaných argumentech:
 1. (p1,p2,p3): vytvoří standardní kótu z p1 do p2.
 2. (object,i1,i2,p3): vytvoří spojenou kótu na daný objekt, která měří vzdálenost mezi vrcholy indexovanými i1 a i2.
 3. (object,i1,mode,p3): vytvoří spojenou kótu na daný objekt, i1 je index (zakřivené) měřené hrany a mód je buď "poloměr" nebo "průměr". Vrací nově vytvořený objekt.

To create an angular dimension use the following function:

Dimension = makeAngularDimension(center, angles, p3, normal=None)
Dimension = makeAngularDimension(center, [angle1, angle2], p3, normal=None)
 • vytvoří úhlovou kótu z daného středu se zadaným seznamem úhlů procházející bodem p3.
 • Vrací nově vytvořený objekt.

The view properties of Dimension can be changed by overwriting its attributes; for example, overwrite ViewObject.FontSize with the new size in millimeters.

Příklad:

import math, FreeCAD, Draft

p1 = FreeCAD.Vector(0, 0, 0)
p2 = FreeCAD.Vector(1000, 1000, 0)
p3 = FreeCAD.Vector(-2500, 0, 0)
Dimension1 = Draft.makeDimension(p1, p2, p3)
Dimension1.ViewObject.FontSize = 200

Polygon = Draft.makePolygon(3, radius=1000)
p4 = FreeCAD.Vector(-2000, 1500, 0)
Dimension2 = Draft.makeDimension(Polygon, 1, 2, p4)
Dimension2.ViewObject.FontSize = 200

center = FreeCAD.Vector(2000, 0, 0)
p5 = FreeCAD.Vector(3000, 1000, 0)
angle1 = math.radians(45)
angle2 = math.radians(10)
Dimension3 = Draft.makeAngularDimension(center, [angle1, angle2], p5)
Dimension3.ViewObject.FontSize = 200

Dimension4 = Draft.makeAngularDimension(center, [angle2, angle1], p5*1.2)
Dimension4.ViewObject.FontSize = 200

Odkazy

Arrow-left.svg Previous: Draft Text.svg Text
Next: BSpline Draft BSpline.svg Arrow-right.svg