Kreslení kót

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Dimension and the translation is 3% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: Draft Text.svg Text
Next: Label Draft Label.svg Arrow-right.svg

Description

Popis

Nástroj Kóta kreslí kóty v aktuálním dokumentu podle dvou bodů definujících měřenou vzdálenost a třetího bodu, který určuje kudy bude kóta procházet.

Linear dimensions based on edges and radial dimensions are parametric. This means that they will update if the measured edge is modified. Measured edges can belong to Draft objects but also to solid bodies. Angular dimensions are not parametric.

Draft Dimensions can be displayed on a TechDraw Workbench page using the TechDraw DraftView or TechDraw ArchView commands. Alternatively the TechDraw Workbench offer its own dimension commands. But these create dimensions that are only displayed on the drawing page and not in the 3D view.

Screenshot Draft Dimension.jpg

Screenshot Draft Dimension.jpg

Create

See also: Draft Tray, Draft Snap and Draft Constrain.

Usage linear dimension

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Draft Dimension.png Kóta nebo klávesy D a pak I
 2. Klikněte na bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 3. Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 4. Klikněte na třetí bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice

Usage radial dimension

 1. Optionally select a circular edge in the 3D view.
 2. There are several ways to invoke the command:
  • Press the Draft Dimension.svg Draft Dimension button.
  • Select the Annotation → Draft Dimension.svg Dimension option from the menu.
  • Use the keyboard shortcut: D then I.
 3. The Dimension task panel opens. See Options for more information.
 4. If you have not yet selected an edge do one of the following:
  • Press E or the View-select.svg Select edge button and select a circular edge in the 3D view.
  • Hold down the Alt key, select a circular edge in the 3D view and release the Alt key.
 5. To position the dimension line do one of the following:
  • For a diameter dimension:
   • Pick a point in the 3D view, or type coordinates and press the Draft AddPoint.svg Enter point button.
  • For a radial dimension:
   • Hold down the Shift key and pick a point in the 3D view.

Usage angular dimension

 1. There are several ways to invoke the command:
  • Press the Draft Dimension.svg Draft Dimension button.
  • Select the Annotation → Draft Dimension.svg Dimension option from the menu.
  • Use the keyboard shortcut: D then I.
 2. The Dimension task panel opens. See Options for more information.
 3. Hold down the Alt key, select two straight edges in the 3D view and release the Alt key.
 4. To position the dimension arc pick a point in the 3D view.
 5. The displayed angle depends on the edges and the picked point.

Options

The single character keyboard shortcuts available in the task panel can be changed. See Draft Preferences. The shortcuts mentioned here are the default shortcuts.

Volby

 • Stiskněte klávesu X, Y nebo Z po zadání bodu pro určení osy, na které bude ležet další bod.
 • Pro ruční zadání souřadnic jednoduše vložte číslo a ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte při kreslení klávesu CTRL pro přichycení Vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu, nezávisle na vzdálenosti od něho.
 • Stiskněte při kreslení klávesu SHIFT pro nastavení vazby kóty vodorovně nebo svisle nebo pokud pracujete na zakřivené hraně, přepíná mezi módem průměru a poloměru.
 • Stiskněte klávesu R nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Relativní. Je-li nastaven relativní mód jsou souřadnice následujícího bodu relativní k předchozímu bodu. Je-li mód absolutní souřadnice jsou vztaženy k počátečnímu bodu (0,0,0).
 • Stiskněte klávesu T nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, můžete kreslit pokračovací kóty jednu za druhou při sdílení stejné základny.
 • Stiskněte klávesu ESC nebo tlačítko Cancel pro ukončení aktuálního příkazu.
 • Výběrem existující hrany se stisknutou klávesou ALT, místo vložení měřeného bodu se kóta stane parametrickou a bude si pamatovat ke které hraně patří. Jestli se později některý z koncových bodů hrany posune, bude jej kóta následovat.
 • Směr kóty může být změněn později úpravou vlastnosti "Směr".

Convert

Usage

 1. Select one or more Std MeasureDistance objects.
 2. There are several ways to invoke the command:
  • Press the Draft Dimension.svg Draft Dimension button.
  • Select the Annotation → Draft Dimension.svg Dimension option from the menu.
  • Use the keyboard shortcut: D then I.
 3. Each selected object is replaced by a non-parametric linear Draft Dimension.

Notes

 • Linear and radial Draft Dimensions can be edited with the Draft Edit command.

Vlastnosti

 • ÚdajeZačátek: Počáteční bod měření
 • ÚdajeKonec: Konečný bod měření
 • ÚdajePřímkaKóty: Bod, kterým musí procházet kótovací čára
 • PohledMód zobrazení: Určuje zda je text zarovnán podle kótovací čáry nebo stále natočen ke kameře
 • PohledVelikost fontu: Velikost fontu textu
 • PohledVynášecí čáry: rozměr vynášecích čar (mezi měřenými body a kótovací čárou)
 • PohledPozice textu: Může být využita pro určení pozice, kde má být text zobrazen
 • PohledOdsazení textu: Specifikuje mezeru mezi textem a kótovací čárou
 • PohledOverride: Specifikuje text, který se má zobrazit místo míry. Chcete-li aby se v textu objevil i údaj o míře, použijte v požadovaném místě textu slovo "$dim"
 • PohledNázev fontu: Font použitý při vykreslení textu. Může to být název fontu jako je "Arial", defaultní styl jako je "sans", "serif" nebo "mono" nebo family jako je "Arial,Helvetica,sans" nebo jméno se stylem jako třeba "Arial:Bold". Není-li zadaný font nalezen v systému, je místo něj použit obecný font.
 • PohledTyp šipky: Použitý typ šipky
 • PohledVelikost šipky: Rozměr šipky
 • PohledDesetiná místa: Zobrazovaný počet desetinných míst
 • PohledObrátit šipky: Obrátí orientaci šipek

See also: Property editor.

A Draft Dimension object is derived from an App FeaturePython object and inherits all its properties. The following properties are additional unless otherwise stated:

Data linear and radial dimension

Dimension

 • ÚdajeDimline (VectorDistance): specifies the point through which the dimension line passes.
 • ÚdajeLinked Geometry (LinkSubList): specifies the object and its subelement(s) the dimension is linked to.
 • ÚdajeNormal (Vector): specifies the normal of the plane of the text.
 • Údaje (hidden)Support (Link): specifies the measured object.

Linear/radial dimension

 • ÚdajeDirection (Vector): specifies the direction of the measurement.
 • ÚdajeDistance (Length): (read-only) specifies the value of the measurement.
 • ÚdajeEnd (VectorDistance): specifies the end point of the measurement.
 • ÚdajeStart (VectorDistance): specifies the start point of the measurement.

Radial dimension

 • ÚdajeDiameter (Bool): specifies if a radial dimension is displayed as a diameter dimension. If it changed the symbol used in PohledOverride must be updated manually (from Ø to R or vice versa). Not used for linear dimensions.

Data angular dimension

Angular dimension

 • ÚdajeAngle (Angle): (read-only) specifies the value of the measurement.
 • ÚdajeCenter (VectorDistance): specifies the center of the measurement.
 • ÚdajeFirst Angle (Angle): specifies the start angle of the measurement.
 • ÚdajeLast Angle (Angle): specifies the end angle of the measurement.

Dimension

 • ÚdajeDimline (VectorDistance): specifies the point through which the dimension arc passes.
 • Údaje (hidden)Linked Geometry (LinkSubList): not used.
 • Údaje (hidden)Normal (Vector): specifies the normal of the plane of the dimension.
 • Údaje (hidden)Support (Link): not used.

View

Annotation

 • PohledAnnotation Style (Enumeration): specifies the annotation style applied to the dimension. See Draft AnnotationStyleEditor.
 • PohledScale Multiplier (Float): specifies the general scaling factor applied to the dimension.

Display Options

 • PohledDisplay Mode (Enumeration): specifies how the text is displayed. If it is 2D the text will be displayed in a plane defined by the ÚdajeNormal of the measurement. If it is 3D the text will always face the camera. Note that these values are switched compared to Draft Texts. This is an inherited property.

Graphics

 • PohledArrow Size (Length): specifies the size of the symbols displayed at the ends of the dimension line or arc.
 • PohledArrow Type (Enumeration): specifies the type of symbol displayed at the ends of the dimension line or arc, which can be Dot, Circle, Arrow, Tick or Tick-2.
 • PohledDim Overshoot (Distance): specifies the additional length added to the dimension line. Not used for angular dimensions.
 • PohledExt Lines (Distance): specifies the length of the extension lines that go from the dimension line to the measured points. Use 0 for full extension lines. A negative value defines the gap between the ends of the extension lines and the measured points. A positive value defines the maximum length of the extension lines. Only used for linear dimensions.
 • PohledExt Overshoot (Distance): specifies the additional length of the extension lines beyond the dimension line. Not used for angular dimensions.
 • PohledFlip Arrows (Bool): specifies whether to flip the orientation of the symbols at the ends of the dimension line or arc. Only works if the symbols are arrows.
 • PohledLine Color (Color): specifies the color of the dimension including the text.
 • PohledLine Width (Float): specifies the width of the lines or arc belonging to the dimension.
 • PohledShow Line (Bool): specifies whether to display the dimension line. Does not affect the display of extension lines and overshoots. Not used for angular dimensions.

Text

 • PohledFlip Text (Bool): specifies whether to flip the orientation of the text.
 • PohledFont Name (Font): specifies the font used to draw the text. It can be a font name, such as Arial, a default style such as sans, serif or mono, a family such as Arial,Helvetica,sans, or a name with a style such as Arial:Bold. If the given font is not found on the system, a default font is used instead.
 • PohledFont Size (Length): specifies the size of the letters. The text can be invisible in the 3D view if this value is very small.
 • PohledOverride (String): specifies a custom text to display instead of the actual measurement. Use the string $dim inside the text to include the measurement.
 • PohledText Position (VectorDistance): specifies the position of the text in absolute coordinates. [0, 0, 0] will display the text in its default position near the dimension line or arc.
 • PohledText Spacing (Length): specifies the space between the text and the dimension line or arc.

Units

 • PohledDecimals (Integer): specifies the number of decimal places to display for the measurement.
 • PohledShow Unit (Bool): specifies whether to display the unit next to the numerical value of the measurement. Not used for angular dimensions.
 • PohledUnit Override (String): specifies the unit in which to express the measurement, for example, km, m, cm, mm, mi, ft, in or arch for arch units. Leave this blank to use the default unit. Not used for angular dimensions.

Scripting

Skriptování

Nástroj Kóta může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

To create a Draft Dimension use the make_dimension method (introduced in version 0.19) of the Draft module. This method replaces the deprecated makeDimension method.

dimension = make_dimension(p1, p2, p3=None, p4=None)

There are various ways to invoke this method, depending on the arguments passed to it:

dimension = make_dimension(p1, p2, p3=None)
dimension = make_dimension(object, i1, i2, p4=None)
dimension = make_dimension(object, i1, mode, p4=None)
 • Vytvoří objekt kóty s kótovací čárou procházející přes p3.
 • Objekt kóty přebíráe tloušťku čáry a barvu nastavenou v příkazovém pruhu.
 • Je několik způsobů vytvoření kóty v závislosti na předaných argumentech:
 1. (p1,p2,p3): vytvoří standardní kótu z p1 do p2.
 2. (object,i1,i2,p3): vytvoří spojenou kótu na daný objekt, která měří vzdálenost mezi vrcholy indexovanými i1 a i2.
 3. (object,i1,mode,p3): vytvoří spojenou kótu na daný objekt, i1 je index (zakřivené) měřené hrany a mód je buď "poloměr" nebo "průměr". Vrací nově vytvořený objekt.

To create an angular dimension use the following method:

dimension = make_angular_dimension(center, angles, p3, normal=None)
dimension = make_angular_dimension(center, [angle1, angle2], p3, normal=None)
 • vytvoří úhlovou kótu z daného středu se zadaným seznamem úhlů procházející bodem p3.
 • Vrací nově vytvořený objekt.

The view properties of dimension can be changed by overwriting its attributes; for example, overwrite ViewObject.FontSize with the new size in millimeters.

Příklad:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

p1 = App.Vector(0, 0, 0)
p2 = App.Vector(1000, 1000, 0)
p3 = App.Vector(-2500, 0, 0)
dimension1 = Draft.make_dimension(p1, p2, p3)
dimension1.ViewObject.FontSize = 200

polygon = Draft.make_polygon(3, radius=1000)
doc.recompute()

p4 = App.Vector(-2000, 1500, 0)
dimension2 = Draft.make_dimension(polygon, 1, 2, p4)
dimension2.ViewObject.FontSize = 200

center = App.Vector(2000, 0, 0)
p5 = App.Vector(3000, 1000, 0)
angle1 = 45
angle2 = 10
dimension3 = Draft.make_angular_dimension(center, [angle1, angle2], p5)
dimension3.ViewObject.FontSize = 200

dimension4 = Draft.make_angular_dimension(center, [angle2, angle1], p5*1.2)
dimension4.ViewObject.FontSize = 200

doc.recompute()


Arrow-left.svg Previous: Draft Text.svg Text
Next: Label Draft Label.svg Arrow-right.svg