Draft: Bez Curve

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft BezCurve and the translation is 12% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: Draft Facebinder.svg Facebinder

Draft BezCurve.svg Draft BezCurve

poziția meniului
Draft → BezCurve
Workbenches
Draft, Arch
scurtătură
B Z
Prezentat în versiune
-
A se vedea, de asemenea,
nici unul


Descriere

Instrumentul BezCurve creează o Bezier Curve (sau o curbă Bezier în bucăți) din mai multe puncte din planul curent work plane. Este nevoie de linewidth and color setată anterior pe fila Activități.

The BezCurve tool curve uses control points to define the direction of the curve; on the other hand the Draft BSpline tool specifies the exact points through which the curve will go. To create exact circular or elliptical curves, use Draft Arc and Draft Ellipse.

Draft BezCurve Example.png

Bezier curve defined by multiple control points


Draft BezCurve Example.png

Cum se folosește

 1. Invoke the Draft BezCurve command several ways:
  • Press the Draft BezCurve.svg Draft BezCurve button in Draft toolbar
  • Press the B then Z keyboard keys
  • Use the Draft → Bezier tools → BezCurve entry in the Draft menu
 2. Click a first point on the 3D view, or type a coordinate and press the Draft AddPoint.svg add point button.
 3. Click additional points on the 3D view, or type a coordinate and press the Draft AddPoint.svg add point button.
 4. Press Esc or the Close button, or double-click the last point to complete the edition.

Obiectul este creat ca o singură curbă Bezier de grad (număr_de_ puncte - 1). Aceasta poate fi modificată la o curbă Bezier în parte, de un anumit grad după crearea folosind editor proprietăți. Bezier Curves poate fi editat folosind Draft Edit.png Editare proiect.

The curve can be edited by double clicking on the element in the tree view, or by pressing the Draft Edit.svg Draft Edit button. Then you can move the points to a new position, or click Draft AddPoint.svg add point or Draft DelPoint.svg remove point and then click on the curve to add or remove points. You can also change the constraint type of each point.

Noduri de Constrângere

Punctele finale ale segmentului într-o curbă Bezier în parte pot fi constrânse astfel încât punctele adiacente de control să fie tangente sau simetrice față de segmentele de la punctul final. Acest lucru se face după crearea obiectelorDraft Edit.png Draft Edit.

 • Draft BezSharpNode.svg Sharp - remove constraints
 • Draft BezTanNode.svg Tangent - force adjacent control points to be tangent
 • Draft BezSymNode.svg Symmetric - forțează punctele adiacente de control să fie tangente și echidistant

The segment endpoints can be constrained such that adjacent control points are tangent or symmetric to the segments at the endpoint. First, start editing the curve, then pick one of the tools and then pick a point. Click again on the tool to deactivate it, so you can move the point.

 • Draft BezSharpNode.svg sharp remove constraints on the points so the curve can have sharp corners.
 • Draft BezTanNode.svg tangent force adjacent control points to be tangent.
 • Draft BezSymNode.svg symmetric force adjacent control points to be tangent and equidistant.

Limitări

 • Acest instrument nu este disponibil înainte de versiunea FreeCAD 0.14
 • Proprietatea puncte nu apare încă în lista de proprietăți.
 • OpenCascade nu suportă Bezier Curve cu grad> 25. Aceasta nu ar trebui să fie o problemă în practică.

Cum se foloseşte

 1. Apăsați butonul Draft BezCurve.png Draft BezCurve , sau apăsați W apoi tastele I
 2. Faceți clic pe un prim punct din vizualizarea 3D sau tastați un coordinate
 3. Faceți clic pe un punct suplimentar în vizualizarea 3D sau tastați un coordinate
 4. Apăsați F sau C sau faceți dublu clic pe ultimul punct sau faceți clic pe primul punct pentru a termina sau a închide filamentul/polilinia. Dacă filamentul este închis, acesta va fi, de asemenea, o fațetă, chiar dacă acesta apare ca o rețea wireframe.
 • Apăsați tasta F sau butonul Draft FinishLine.png Finish pentru a finaliza funcția B spline, lăsând-o deschisă
 • Press C or the Draft CloseLine.png Close button or click on the first point to finish the spline, but making it closed by adding a last segment between the last point and the first one.
 • Press X, Y or Z after a point to constrain the next point on the given axis.
 • To enter coordinates manually, simply enter the numbers, then press ENTER between each X, Y and Z component.
 • Press R or click the checkbox to check/uncheck the Relative button. If relative mode is on, the coordinates of the next point are relative to the last one. If not, they are absolute, taken from the (0,0,0) origin point.
 • Press T or click the checkbox to check/uncheck the Continue button. If continue mode is on, the BezCurve tool will restart after you finish or close it, allowing you to draw another one without pressing the BezCurve button again.
 • Press CTRL while drawing to force snapping your point to the nearest snap location, independently of the distance.
 • Press SHIFT while drawing to constrain your next point horizontally or vertically in relation to the last one.
 • Press W or press the Draft Wipe.png Wipe button to remove the existing segments and start the spline from the last point.
 • Press CTRL+Z or press the Draft UndoLine.png Undo button to undo the last point.
 • Apăsați tasta ESC sau butonul Cancel penru a abandona comanda BezCurve .

Proprietăți

Data

 • DataDegree: specifies the degree of the Bezier curve or the individual segments.
 • DataClosed: specifies if the curve is closed or not. If the curve is initially open, this value is false; setting it to true will draw a segment to close the curve. If the curve is initially closed, this value is true; setting it to false will remove the last segment, and make the curve open.
 • DataMake Face: specifies if the curve makes a face or not. If it is true a face is created, otherwise only the perimeter is considered part of the object. This property only works if DataClosed is true.
Note: do not set DataMake Face to true if the curve intersects itself, as it won't create a proper face.
 • DataContinuity: (read-only) when the curve is closed, indicates the continuity of the curve [0], or [0,0]. Otherwise it's [].

View

 • ViewArrow Size: specifies the size of the symbol displayed at the end of the curve.
 • ViewArrow Type: specifies the type of symbol displayed at the end of the curve, which can be dot, circle, arrow, and tick.
 • ViewEnd Arrow: specifies whether to show a symbol at the last point of the curve, so it can be used as an annotation line.
 • ViewPattern: specifies a Draft Pattern with which to fill the face of the closed curve. This property only works if DataMake Face is true, and if ViewDisplay Mode is "Flat Lines".
 • ViewPattern Size: specifies the size of the Draft Pattern.

Scrip-Programare

Instrumentul BezCurve poate fi folosit în macros și din consola Python utilizând următoarea funcție:

BezCurve = makeBezCurve(pointslist, closed=False, placement=None, face=None, support=None, degree=None)
BezCurve = makeBezCurve(Part.Wire, closed=False, placement=None, face=None, support=None, degree=None)
 • Creați un obiect tip curbă Bezier din lista dată a vectorilor. În loc de o listă de puncte, puteți trece și o secțiune parțială.

Example:

import FreeCAD, Draft

p1 = FreeCAD.Vector(0, 0, 0)
p2 = FreeCAD.Vector(1000, 1000, 0)
p3 = FreeCAD.Vector(2000, 0, 0)
p4 = FreeCAD.Vector(1500, -2000, 0)

BezCurve1 = Draft.makeBezCurve([p1, p2, p3, p4], closed=True)
BezCurve2 = Draft.makeBezCurve([p4, 1.3*p2, p1, 4.1*p3], closed=True)
BezCurve3 = Draft.makeBezCurve([1.7*p3, 1.5*p4, 2.1*p2, p1], closed=True)
Arrow-left.svg Previous: Draft Facebinder.svg Facebinder