Kreslení Bezierových křivek

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft BezCurve and the translation is 10% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: Draft CubicBezCurve.svg CubicBezCurve
Next: Point Draft Point.svg Arrow-right.svg

Draft BezCurve.svg {{{Name/cs}}}

Umístění Menu
Draft -> BezCurve
Pracovní stoly
Draft, Arch
Výchozí zástupce
B Z
Představen ve verzi
-
Viz také
Nikdo

Popis

Nástroj Bezierova křivka vytváří Bezierovu křivku (nebo Bezierovu křivku po částech) z několika bodů v aktuální pracovní rovině. Přebírá tloušťku čáry a barvu předem nastavenou v záložce Nástroje.

The command creates a single Bézier curve with a DataDegree that is number_of_points - 1. It can be transformed into a piecewise Bézier curve by reducing this property.

The Draft BezCurve and the Draft CubicBezCurve commands use control points to define the position and curvature of the spline. The Draft BSpline command, on the other hand, specifies the exact points through which the curve will pass.

Draft BezCurve Example.png

Bézier curve defined by multiple points

Draft BezCurve Example.png

See also: Draft Tray, Draft Snap and Draft Constrain.

 1. There are several ways to invoke the command:
  • Press the Draft BezCurve.svg Draft BezCurve button.
  • Select the Drafting → Bézier tools → Draft BezCurve.svg Bézier curve option from the menu.
 2. The Bézier curve task panel opens. See Options for more information.
 3. Pick the first point in the 3D view, or type coordinates and press the Draft AddPoint.svg Enter point button.
 4. Pick additional points in the 3D view, or type coordinates and press the Draft AddPoint.svg Enter point button.
 5. Press Esc or the Close button to finish the command.

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Draft BezCurve.png Bezierova křivka nebo klávesy B potom Z
 2. Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte jeho souřadnice
 3. Klikněte na další bod ve 3D pohledu nebo zadejte jeho souřadnice
 4. Stiskněte klávesu F nebo C nebo dvojklikněte na poslední bod pro ukončení nebo na počáteční bod pro uzavření křivky.

Volby

The single character keyboard shortcuts available in the task panel can be changed. See Draft Preferences. The shortcuts mentioned here are the default shortcuts.

 • Stiskněte tlačítko F nebo Draft FinishLine.png Dokončit pro ukončení křivky bez uzavření
 • Stiskněte tlačítko C nebo Draft CloseLine.png Uzavřít nebo klikněte na první bod pro dokončení křivky s tím, že bude uzavřena a eventuálně bude přdán poslední segment do počátečního bodu.
 • Stiskněte tlačítko X, Y nebo Z po vybrání bodu a pak bude další výběr proveden v dané ose.
 • Pro ruční zadání souřadnic jednoduše vložte číslo a stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte tlačítko R nebo zaklikněte/odklikněte políčko Relativně. Je-li zapnut relativní mód souřadnice následujícího bodu bodou relativní k předchozímu bodu, jinak budou absolutní k počátku (0,0,0).
 • Stiskněte tlačítko T nebo zaklikněte/odklikněte políčko Pokračovat. Je-li zapnut pokračovací mód, bude nástroj Bezierova křivka po ukončení nebo uzavření křivky restartován a můžete hned kreslit další bez klikání na tlačítko pro Bezierovu křivku.
 • Stiskněte při kreslení tlačítko CTRL chcete-li přichytit Váš bod k nejbližšímu uchopovacímu místu, nezávisle na tom jak je daleko.
 • Stiskněte při kreslení tlačítko SHIFT pro nastavení vazby dalšího bodu svisle nebo vodorovně v relaci k poslednímu bodu.
 • Stiskněte klávesu W nebo tlačítko Draft Wipe.png Smazat pro smazání existujících segmentů a spuštění křivky od posledního bodu.
 • Stiskněte klávesy CTRL+Z nebo tlačítko Draft UndoLine.png Undo pro vrácení k předchozímu bodu.
 • Stiskněte klávesu ESC nebo tlačítko Zrušit k ukončení aktuálního příkazu pro Bezierovu křivku.

Notes

Omezení

 • Tento nástroj je dostupný až od verze FreeCADu 0.14
 • Vlastnost Body se zatím nezaobrazuje v seznamu vlastností.
 • OpenCascade nepodporuje Bezierovy křivky se stupněm < 25. V praxi by to neměl být problém.

Vlastnosti

See also: Property editor.

A Draft BezCurve object is derived from a Part Part2DObject and inherits all its properties. It also has the following additional properties:

Data

Draft

 • DataArea (Area): (read-only) specifies the area of the face of the curve. The value will be 0.0 if DataMake Face if false or the face cannot be created.
 • DataClosed (Bool): specifies if the curve is closed or not. If the curve is initially open this value is false, setting it to true will draw a segment to close the curve. If the curve is initially closed this value is true, setting it to false will remove the last segment and make the curve open.
 • DataContinuity (IntegerList): (read-only) specifies the continuity of the curve.
 • DataDegree (Integer): specifies the degree of the curve.
 • DataLength (Length): (read-only) specifies the total length of the curve.
 • DataMake Face (Bool): specifies if the curve makes a face or not. If it is true a face is created, otherwise only the perimeter is considered part of the object. This property only works if DataClosed is true and if the curve does not self-intersect.
 • DataPoints (VectorList): specifies the control points of the curve in its local coordinate system.

View

Draft

 • ViewArrow Size (Length): specifies the size of the symbol displayed at the end of the curve.
 • ViewArrow Type (Enumeration): specifies the type of symbol displayed at the end of the curve, which can be Dot, Circle, Arrow, Tick or Tick-2.
 • ViewEnd Arrow (Bool): specifies whether to show a symbol at the end of the curve, so it can be used as an annotation line.
 • ViewPattern (Enumeration): specifies the Draft Pattern with which to fill the face of the closed curve. This property only works if DataMake Face is true and if ViewDisplay Mode is Flat Lines.
 • ViewPattern Size (Float): specifies the size of the Draft Pattern.

Scripting

Skriptování

Nástroj Bezierova křivka může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

bezcurve = make_bezcurve(pointslist, closed=False, placement=None, face=None, support=None, degree=None)
bezcurve = make_bezcurve(Part.Wire, closed=False, placement=None, face=None, support=None, degree=None)
 • Vytvoří objekt Bezierovy křivky podle zadaného seznamu vektorů. Místo seznamu bodů můžete také vložit díl Drát.

Example:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

p1 = App.Vector(0, 0, 0)
p2 = App.Vector(1000, 1000, 0)
p3 = App.Vector(2000, 0, 0)
p4 = App.Vector(1500, -2000, 0)

bezcurve1 = Draft.make_bezcurve([p1, p2, p3, p4], closed=True)
bezcurve2 = Draft.make_bezcurve([p4, 1.3*p2, p1, 4.1*p3], closed=True)
bezcurve3 = Draft.make_bezcurve([1.7*p3, 1.5*p4, 2.1*p2, p1], closed=True)

doc.recompute()


Arrow-left.svg Previous: Draft CubicBezCurve.svg CubicBezCurve
Next: Point Draft Point.svg Arrow-right.svg