Draft: funcții BSpline

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft BSpline and the translation is 3% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: Draft Polygon.svg Polygon

Draft BSpline.svg Funcții BSpline

poziția meniului
Draft → BSpline
Ateliere
Draft, Arch
scurtătură
B S
Prezentat în versiune
-
A se vedea, de asemenea,
Draft Wire

Description

Descriere

Instrumentul BSpline creează o curbă B-Spline din mai multe puncte din actualul work plane. Este nevoie de linewidth and color setată anterior pe fila Activități. Instrumentul BSpline se comportă exact ca instrumentul Draft Wire.

The Draft BSpline command specifies the exact points through which the curve will pass. The Draft BezCurve and the Draft CubicBezCurve commands, on the other hand, use control points to define the position and curvature of the spline.

Draft bspline example.jpg

Draft bspline example.jpg

Usage

See also: Draft Tray, Draft Snap and Draft Constrain.

Cum se folosește

 1. Apăsați butonul Draft BSpline.png Draft BSpline, sau apăsați tastele B apoi S
 2. Click pe primul punct în vizualizarea 3D, sau tastați coordinate
 3. Click ăe punctele adiționale în vizualizarea 3D, sau tastați coordinate
 4. Apăsați tastele F sau C sau faceți dublu clic pe ultimul punct sau faceți clic pe primul punct pentru a termina sau închide curba spline. Dacă curba B spline este închisă, ea va fi de asemenea o fațetă, chiar dacă ea apare ca un cadru de tip wireframe.

Options

The single character keyboard shortcuts available in the task panel can be changed. See Draft Preferences. The shortcuts mentioned here are the default shortcuts.

Opțiuni

 • Apăsați F or the Draft FinishLine.png Finish button to finish the spline, leaving it open
 • Apăsați butonul C or the Draft CloseLine.png Close sau click pe primul punct pentru a finaliza curba Spline, dar care o închid prin adăugarea unui ultim segment între ultimul punct și primul punct.
 • Apăsați tasta X, Y sau Z după un punct pentru a constrânge următorul punct de pe axa dată.
 • Pentru a introduce manual coordonatele, pur și simplu introduceți numerele, apoi apăsați ENTER între fiecare componentă X, Y și Z.
 • Apăsați tasta R sau click pe checkbox pentru a bifa/debifa butonul Relative.Dacă modul relativ este activ, coordonatele punctului următor sunt relativ la ultima. Dacă nu, ele sunt absolute, luate din punctul de origine (0,0,0).
 • Apăsați tasta T sau click pe checkbox pentru a bifa/debifa butonul Continue. Dacă modul continuare este activat, instrumentul BSpline se va reporni după finalizarea sau închiderea acestuia, permițându-vă să desenați altul fără să apăsați din nou butonul BSpline.
 • Apăsați tasta CTRL în timp ce desenați pentru a forța punctul snapping punctul dvs. către cea mai apropiată locație, independent de distanța.
 • Apăsați tasta SHIFT în timp ce desenați constrain punct dvs următor orizontal sau vertical în relație cu ultimul .
 • Apăsați tasta W sau apăsați butonul Draft Wipe.png Wipe pentru a șterge segmentele existente și să demarați funcția Spline de la ultimul punct.
 • Apăsați combinația de taste CTRL+Z sau apăsțai butonul Draft UndoLine.png Undo de undo a ultimului punct.
 • Apăsați tasta I sau apăsați butonul Filled pentru a avea funcția spline umplută cu o fațetă după ce a fost închisă.
 • Apăsați tasta ESC sau tasta Cancel pentru a întrerupe comanda curentă BSpline.
 • Planele BS, atunci când sunt în modul de afișare "Flat Lines", pot afișa un model de hașurare, prin setarea proprietății "Pattern" de mai jos.

Notes

Preferences

See also: Preferences Editor and Draft Preferences.

 • To change the number of decimals used for the input of coordinates: Edit → Preferences... → General → Units → Units settings → Number of decimals.
 • To change the initial value of filled mode: Edit → Preferences... → Draft → General settings → Draft tools options → Fill objects with faces whenever possible. Changing the filled mode in a task panel will override this preference for the current FreeCAD session.

Proprietăți

 • DATEClosed: Specifică dacă curba spline este închisă sau nu
 • DATEMake Face: Umple curba spline cu o fațetă
 • VEDEREEnd Arrow: Afișează un simbol tp săgeată la ultimul punct al curbei spline, astfel încât este folosit ca linie lider de adnotare
 • VEDEREPattern: Specificați modelul hașurii cu care se va umple filamentul
 • VEDEREPattern Size: Specificați mărimea modelului de hașurare

See also: Property editor.

A Draft BSpline object is derived from a Part Part2DObject and inherits all its properties. It also has the following additional properties:

Data

Draft

 • DateArea (Area): (read-only) specifies the area of the face of the spline. The value will be 0.0 if DateMake Face if false or the face cannot be created.
 • DateClosed (Bool): specifies if the spline is closed or not. If the spline is initially open this value is false, setting it to true will draw a curve segment to close the spline. If the spline is initially closed this value is true, setting it to false will remove the last curve segment and make the spline open.
 • DateMake Face (Bool): specifies if the spline makes a face or not. If it is true a face is created, otherwise only the perimeter is considered part of the object. This property only works if DateClosed is true and if the spline does not self-intersect.
 • DateParameterization (Float): affects the shape of the spline.
 • DatePoints (VectorList): specifies the points of the spline in its local coordinate system.

View

Draft

 • VizualizareArrow Size (Length): specifies the size of the symbol displayed at the end of the spline.
 • VizualizareArrow Type (Enumeration): specifies the type of symbol displayed at the end of the spline, which can be Dot, Circle, Arrow, Tick or Tick-2.
 • VizualizareEnd Arrow (Bool): specifies whether to show a symbol at the end of the spline, so it can be used as an annotation line.
 • VizualizarePattern (Enumeration): specifies the Draft Pattern with which to fill the face of the closed spline. This property only works if DateMake Face is true and if VizualizareDisplay Mode is Flat Lines.
 • VizualizarePattern Size (Float): specifies the size of the Draft Pattern.

Scripting

Script-Programre

Unealta BSpline poate fi folosită în macro-uri şi de la consola Python cu ajutorul funcţiei următoare:

To create a Draft BSpline use the make_bspline method (introduced in version 0.19) of the Draft module. This method replaces the deprecated makeBSpline method.

bspline = make_bspline(pointslist, closed=False, placement=None, face=None, support=None)
bspline = make_bspline(Part.Wire, closed=False, placement=None, face=None, support=None)
 • Creează un obiect B-Spline din lista de vectori dați.
 • Dacă închis este True sau primul și ultimul pucnt sunt identice, filamentul este îchis.
 • Dacă face este True (și curba BSpline este închisă), Curba B spline va apărea ca fiind umplută.
 • În loc de o listă de puncte, puteți să mergeți și la conturul din Part Wire.
 • Returnează obiectul noi creat.

Exempluː

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

p1 = App.Vector(0, 0, 0)
p2 = App.Vector(1000, 1000, 0)
p3 = App.Vector(2000, 0, 0)

spline1 = Draft.make_bspline([p1, p2, p3], closed=False)
spline2 = Draft.make_bspline([p1, 2*p3, 1.3*p2], closed=False)
spline3 = Draft.make_bspline([1.3*p3, p1, -1.7*p2], closed=False)

doc.recompute()


Arrow-left.svg Previous: Draft Polygon.svg Polygon