Kreslení B-křivky

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft BSpline and the translation is 5% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: Draft Dimension.svg Dimension
Next: Point Draft Point.svg Arrow-right.svg

Draft BSpline.svg Draft BSpline

Umístění Menu
Draft → BSpline
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
B S
Představen ve verzi
-
Viz také
Drát

Description

Popis

Nástroj B-křivka vytváří B-křivku z několika bodů v aktuální pracovní rovině. Přebírá tloušťku čáry a barvu předtím nastavenou v záložce nástrojů. Nástroj B-křivka se chová přesně stejně jako nástroj Drát.

The BSpline tool behaves like the Draft Wire.svg Wire tool, except that each of its segments is curved instead of being a straight line. Use Draft WireToBSpline.svg Wire to B-spline to convert one to the other.

The BSpline tool specifies the exact points through which the curve will go; on the other hand the Draft BezCurve.svg Bezier curve tool uses control points to define the direction of the curve. To create exact circular or elliptical curves, use Draft Arc.svg Arc and Draft Ellipse.svg Ellipse.

Draft bspline example.jpg

Draft bspline example.jpg

Usage

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Draft BSpline.png B-křivka nebo klávesy B potom S
 2. Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte jeho souřadnice
 3. Klikněte na další bod ve 3D pohledu nebo zadejte jeho souřadnice
 4. Stiskněte klávesu F nebo C nebo dvojklikněte na poslední bod pro ukončení nebo uzavření křivky. Je-li křivka uzavřena, bude zároveň i povrchem i když se jeví jako drátový model.

The spline can be edited by double clicking on the element in the tree view, or by pressing the Draft Edit.svg Draft Edit button. Then you can move the points to a new position, or click Draft AddPoint.svg add point or Draft DelPoint.svg remove point and then click on the wire to add or remove points.

Volby

 • Stiskněte klávesu F nebo tlačítko Draft FinishLine.png Ukončení pro ukončení křivky bez jejího uzavření
 • Stiskněte klávesu C nebo tlačítko Draft CloseLine.png Uzavření nebo klikněte na počáteční bod. Tím ukončíte zadávání, ale zároveň se doplní poslední segment křivky, který poslední bod spojí s počátečním bodem.
 • Stisknutím klávesy X, Y nebo Z po zadání bodu zajistíte, že následující bod bude ležet na dané ose.
 • Pro ruční zadávání souřadnic jednoduše zadávejte čísla a mezi každou komponentou X, Y a Z stiskněte ENTER.
 • Stiskněte klávesu R nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Relativní. Je-li nastaven relativní mód jsou souřadnice následujícího bodu relativní k předchozímu bodu. Je-li mód absolutní souřadnice jsou vztaženy k počátečnímu bodu (0,0,0).
 • Stiskněte klávesu T nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, nástroj B-křivka bude po ukončení křivky restartován a připraven ke kreslení další křivky bez nutnosti znovu jej spouštět klikáním na tlačítko B-křivka.
 • Stiskněte při kreslení klávesu CTRL pro přichycení Vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu, nezávisle na vzdálenosti od něho.
 • Stiskněte při kreslení klávesu SHIFT pro nastavení vazby Vašeho dalšího bodu vodorovně nebo svisle v relaci k předchozímu bodu.
 • Stiskněte klávesu W nebo stiskněte tlačítko Draft Wipe.png Smaž pro odstranění existujících segmentů a začněte křivku z posledního bodu.
 • Stiskněte klávesy CTRL+Z nebo tlačítko Draft UndoLine.png Undo k návratu na poslední bod.
 • Stiskněte klávesu I nebo tlačítko Filled aby se křivka po jejím uzavření zobrazovala jako plocha. To jednoduše nastavuje Pohled->Vlastnost Drát na "Otevřené čáry" nebo "Drátový model", toto také může být snadno změněno později.
 • Stiskněte klávesu ESC nebo tlačítko Cancel pro ukončení aktuálního příkazu B-křivka.
 • B-křivky mohou v zobrazovacím módu "Jednoduché čáry" zobrazovat šrafovací vzory nastavením vlastnosti "Vzor" dole.

Vlastnosti

 • DataUzavřená: Specifikuje zda je křivka uzavřená nebo ne
 • ViewKoncová šipka: Ukazuje sumbol šipky na koncovém bodě křivky, takže ten může být použit jako linka pro vysvělivku
 • ViewVzor: Specifikuje šrafovací vzor pro vyplnění drátu
 • ViewRozměr vzoru: Specifikuje rozměr šrafovacího vzoru

A BSpline object shares most properties from a Draft Wire, however, most properties only make sense for a Wire.

Data

 • DataClosed: specifies if the spline is closed or not. If the spline is initially open, this value is false; setting it to true will draw a curve segment to close the spline. If the spline is initially closed, this value is true; setting it to false will remove the last curve segment, and make the spline open.
 • DataMake Face: specifies if the spline makes a face or not. If it is true a face is created, otherwise only the perimeter is considered part of the object. This property only works if DataClosed is true.
Note: do not set DataMake Face to true if the spline intersects itself, as it won't create a proper face.
 • DataParameterization: affects the shape of the BSpline.

View

 • ViewArrow Size: specifies the size of the symbol displayed at the end of the spline.
 • ViewArrow Type: specifies the type of symbol displayed at the end of the spline, which can be "Dot", "Circle", "Arrow", or "Tick".
 • ViewEnd Arrow: specifies whether to show a symbol at the last point of the spline, so it can be used as an annotation line.
 • ViewPattern: specifies a Draft Pattern with which to fill the face of a closed spline. This property only works if DataMake Face is true, and if ViewDisplay Mode is "Flat Lines".
 • ViewPattern Size: specifies the size of the Draft Pattern.

Skriptování

Nástroj B-křivka může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

The BSpline tool can be used in macros and from the Python console by using the following function:

BSpline = make_bspline(pointslist, closed=False, placement=None, face=None, support=None)
BSpline = make_bspline(Part.Wire, closed=False, placement=None, face=None, support=None)
 • Vytváří objekt B-křivka podle daného seznamu vektorů (pointslist).
 • Je-li closed True nebo jsou-li první a poslední bod identické, drát je uzavřen.
 • Je-li face (plocha) True (a křivka je uzavřena), bude se křivka jevit jako vyplněná plocha.
 • Místo seznamu bodů můžete vložit Drát (Part Wire) (lomená čára).
 • Vrací nově vytvořený objekt.


Příklad:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

p1 = App.Vector(0, 0, 0)
p2 = App.Vector(1000, 1000, 0)
p3 = App.Vector(2000, 0, 0)

spline1 = Draft.make_bspline([p1, p2, p3], closed=False)
spline2 = Draft.make_bspline([p1, 2*p3, 1.3*p2], closed=False)
spline3 = Draft.make_bspline([1.3*p3, p1, -1.7*p2], closed=False)
doc.recompute()

Note:
The command Draft.make_bspline has been created for the newer version 0.19, and is not backward compatible.
The command Draft.makeBSpline works on both version 0.18 and 0.19.

Arrow-left.svg Previous: Draft Dimension.svg Dimension
Next: Point Draft Point.svg Arrow-right.svg