Kreslení B-křivky

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft BSpline and the translation is 3% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: Draft Polygon.svg Polygon

Draft BSpline.svg Draft BSpline

Umístění Menu
Draft → BSpline
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
B S
Představen ve verzi
-
Viz také
Drát

Description

Popis

Nástroj B-křivka vytváří B-křivku z několika bodů v aktuální pracovní rovině. Přebírá tloušťku čáry a barvu předtím nastavenou v záložce nástrojů. Nástroj B-křivka se chová přesně stejně jako nástroj Drát.

The Draft BSpline command specifies the exact points through which the curve will pass. The Draft BezCurve and the Draft CubicBezCurve commands, on the other hand, use control points to define the position and curvature of the spline.

Draft bspline example.jpg

Draft bspline example.jpg

Usage

See also: Draft Tray, Draft Snap and Draft Constrain.

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Draft BSpline.png B-křivka nebo klávesy B potom S
 2. Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte jeho souřadnice
 3. Klikněte na další bod ve 3D pohledu nebo zadejte jeho souřadnice
 4. Stiskněte klávesu F nebo C nebo dvojklikněte na poslední bod pro ukončení nebo uzavření křivky. Je-li křivka uzavřena, bude zároveň i povrchem i když se jeví jako drátový model.

Options

The single character keyboard shortcuts available in the task panel can be changed. See Draft Preferences. The shortcuts mentioned here are the default shortcuts.

Volby

 • Stiskněte klávesu F nebo tlačítko Draft FinishLine.png Ukončení pro ukončení křivky bez jejího uzavření
 • Stiskněte klávesu C nebo tlačítko Draft CloseLine.png Uzavření nebo klikněte na počáteční bod. Tím ukončíte zadávání, ale zároveň se doplní poslední segment křivky, který poslední bod spojí s počátečním bodem.
 • Stisknutím klávesy X, Y nebo Z po zadání bodu zajistíte, že následující bod bude ležet na dané ose.
 • Pro ruční zadávání souřadnic jednoduše zadávejte čísla a mezi každou komponentou X, Y a Z stiskněte ENTER.
 • Stiskněte klávesu R nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Relativní. Je-li nastaven relativní mód jsou souřadnice následujícího bodu relativní k předchozímu bodu. Je-li mód absolutní souřadnice jsou vztaženy k počátečnímu bodu (0,0,0).
 • Stiskněte klávesu T nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, nástroj B-křivka bude po ukončení křivky restartován a připraven ke kreslení další křivky bez nutnosti znovu jej spouštět klikáním na tlačítko B-křivka.
 • Stiskněte při kreslení klávesu CTRL pro přichycení Vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu, nezávisle na vzdálenosti od něho.
 • Stiskněte při kreslení klávesu SHIFT pro nastavení vazby Vašeho dalšího bodu vodorovně nebo svisle v relaci k předchozímu bodu.
 • Stiskněte klávesu W nebo stiskněte tlačítko Draft Wipe.png Smaž pro odstranění existujících segmentů a začněte křivku z posledního bodu.
 • Stiskněte klávesy CTRL+Z nebo tlačítko Draft UndoLine.png Undo k návratu na poslední bod.
 • Stiskněte klávesu I nebo tlačítko Filled aby se křivka po jejím uzavření zobrazovala jako plocha. To jednoduše nastavuje Pohled->Vlastnost Drát na "Otevřené čáry" nebo "Drátový model", toto také může být snadno změněno později.
 • Stiskněte klávesu ESC nebo tlačítko Cancel pro ukončení aktuálního příkazu B-křivka.
 • B-křivky mohou v zobrazovacím módu "Jednoduché čáry" zobrazovat šrafovací vzory nastavením vlastnosti "Vzor" dole.

Notes

Preferences

See also: Preferences Editor and Draft Preferences.

 • To change the number of decimals used for the input of coordinates: Edit → Preferences... → General → Units → Units settings → Number of decimals.
 • To change the initial value of filled mode: Edit → Preferences... → Draft → General settings → Draft tools options → Fill objects with faces whenever possible. Changing the filled mode in a task panel will override this preference for the current FreeCAD session.

Vlastnosti

 • ÚdajeUzavřená: Specifikuje zda je křivka uzavřená nebo ne
 • PohledKoncová šipka: Ukazuje sumbol šipky na koncovém bodě křivky, takže ten může být použit jako linka pro vysvělivku
 • PohledVzor: Specifikuje šrafovací vzor pro vyplnění drátu
 • PohledRozměr vzoru: Specifikuje rozměr šrafovacího vzoru

See also: Property editor.

A Draft BSpline object is derived from a Part Part2DObject and inherits all its properties. It also has the following additional properties:

Data

Draft

 • ÚdajeArea (Area): (read-only) specifies the area of the face of the spline. The value will be 0.0 if ÚdajeMake Face if false or the face cannot be created.
 • ÚdajeClosed (Bool): specifies if the spline is closed or not. If the spline is initially open this value is false, setting it to true will draw a curve segment to close the spline. If the spline is initially closed this value is true, setting it to false will remove the last curve segment and make the spline open.
 • ÚdajeMake Face (Bool): specifies if the spline makes a face or not. If it is true a face is created, otherwise only the perimeter is considered part of the object. This property only works if ÚdajeClosed is true and if the spline does not self-intersect.
 • ÚdajeParameterization (Float): affects the shape of the spline.
 • ÚdajePoints (VectorList): specifies the points of the spline in its local coordinate system.

View

Draft

 • PohledArrow Size (Length): specifies the size of the symbol displayed at the end of the spline.
 • PohledArrow Type (Enumeration): specifies the type of symbol displayed at the end of the spline, which can be Dot, Circle, Arrow, Tick or Tick-2.
 • PohledEnd Arrow (Bool): specifies whether to show a symbol at the end of the spline, so it can be used as an annotation line.
 • PohledPattern (Enumeration): specifies the Draft Pattern with which to fill the face of the closed spline. This property only works if ÚdajeMake Face is true and if PohledDisplay Mode is Flat Lines.
 • PohledPattern Size (Float): specifies the size of the Draft Pattern.

Scripting

Skriptování

Nástroj B-křivka může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

To create a Draft BSpline use the make_bspline method (introduced in version 0.19) of the Draft module. This method replaces the deprecated makeBSpline method.

bspline = make_bspline(pointslist, closed=False, placement=None, face=None, support=None)
bspline = make_bspline(Part.Wire, closed=False, placement=None, face=None, support=None)
 • Vytváří objekt B-křivka podle daného seznamu vektorů (pointslist).
 • Je-li closed True nebo jsou-li první a poslední bod identické, drát je uzavřen.
 • Je-li face (plocha) True (a křivka je uzavřena), bude se křivka jevit jako vyplněná plocha.
 • Místo seznamu bodů můžete vložit Drát (Part Wire) (lomená čára).
 • Vrací nově vytvořený objekt.

Příklad:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

p1 = App.Vector(0, 0, 0)
p2 = App.Vector(1000, 1000, 0)
p3 = App.Vector(2000, 0, 0)

spline1 = Draft.make_bspline([p1, p2, p3], closed=False)
spline2 = Draft.make_bspline([p1, 2*p3, 1.3*p2], closed=False)
spline3 = Draft.make_bspline([1.3*p3, p1, -1.7*p2], closed=False)

doc.recompute()


Arrow-left.svg Previous: Draft Polygon.svg Polygon