Kreslení oblouku

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Arc and the translation is 6% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎
Arrow-left.svg Previous: Draft Circle.svg Circle

Draft Arc.svg Kreslení oblouk

Umístění Menu
Kreslení → Oblouk
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
A R
Představen ve verzi
-
Viz také
Kreslení kružnice

Popis

Nástroj Oblouk vytváří oblouk v aktuální pracovní rovině zadáním čtyř bodů: střed, poloměr, počáteční a koncový bod nebo zadáním tečen nebo kombinací obou způsobů. Použije se tloušťka čáry a barva předem zadaná v záložce Nástrojů. Tento nástroj pracuje stejně jako nástroj Kružnice, ale přidává počáteční a koncový úhel.

The Arc tool creates a circular arc in the current work plane by entering four points, the center, a point that defines the radius, the first end point and the second end point, or by picking tangents, or any combination of those. It uses the Draft Linestyle set on the Draft Tray.

This tool works the same way as the Draft Circle tool, but adds start and end angles. To draw an elliptical arc use Draft Ellipse. You can also approximate a circular arc by using the Draft BSpline, Draft BezCurve, and Draft CubicBezCurve tools.

Draft Arc example.jpg

Arc defined by four points, center, radius, initial point of arc and final point of arc.

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Draft Arc.png Oblouk nebo stiskněte klávesy A a potom R
 2. Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 3. Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte poloměr
 4. Klikněte na třetí bod ve 3D pohledu nebo zadejte počáteční úhel
 5. Klikněte na čtvrtý bod ve 3D pohledu nebo zadejte koncový úhel

The arc can be edited by double clicking on the element in the tree view, or by pressing the Draft Edit.svg Draft Edit button. Then you can move the center point to a new position.

The arc can be turned into a circle after creation, by setting its first angle and last angle properties to the same value.

Volby

 • Základní použití nástroje Oblouk je zadání čtyř bodů: střed, bod na obvodu, který definuje poloměr, třetí bod definující začátek oblouku a čtvrtý bod definující jeho konec.
 • Stisknutím ALT můžete vybrat tečnu místo zadávání bodu čímž definujete základní kružnici oblouku. Tím můžete zkonstruovat několik typů kružnic výběrem jedné, dvou nebo tří tečen.
 • Směr oblouku závisí na pohybu myši. Jestli s ní po zadání třetího bodu začnete pohybovat ve směru hodinových ručiček, Váš oblouk bude vytvořen ve stejném směru. Chcete-li oblouk v opačném směru, jednoduše se myší vracejte přes třetí bod proti směru hodinových ručiček tak dlouho až se oblouk začne kreslit v opačném směru.
 • Chcete-li zadat souřadnice ručně jednoduše zadejte číslo a potom stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte klávesu T nebo klikněte na zaklikávací políčko pro zatrhnutí nebo odtrhnutí tlačítka Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, bude nástroj Oblouk hned po zadání čtvrtého bodu připraven ke kreslení dalšího oblouku bez nutnosti stisknout znovu tlačítko Oblouk..
 • Stisknutím klávesy CTRL během kreslení vynutíte přichycení vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu nezávisle na vzálenosti od něho.
 • Stisknutím klávesy SHIFT během kreslení nastavíte vazbu vašeho bodu svisle nebo vodorovně v relaci ke středu.
 • Stisknutím tlačítka ESC nebo Cancel zrušíte právě probíhající příkaz.
 • Oblouk může být po vytvoření změněn na kružnici nastavením stejné hodnoty pro počáteční i koncový úhel ve vlastnostech.

Vlastnosti

 • DataPoloměr: Poloměr oblouku
 • DataPočáteční úhel: Úhel počátečního bodu oblouku
 • DataKoncový úhel: Úhel koncového bodu oblouku

Data

 • DataFirst Angle: specifies the angle of the first point of the arc.
 • DataLast Angle: specifies the angle of the last point of the arc.
 • DataRadius: specifies the radius of the arc.
 • DataMake Face: specifies if the arc makes a face or not. This property only works if the shape is a full circle.
To make an arc a full circle set the DataFirst Angle and DataLast Angle to the same value. The values 0° and 360° aren't considered the same, so if these two values are used, the circle will not form a face.

View

 • ViewPattern: specifies a Draft Pattern with which to fill the face of the arc. This property only works if the arc is a full circle, and if DataMake Face is true, and if ViewDisplay Mode is "Flat Lines".
 • ViewPattern Size: specifies the size of the Draft Pattern.

Skriptování

Nástroj Kružnice může být použít i pro vytváření oblouků v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce, přidáním dodatečných argumentů:

The Arc tool can be used in macros and from the Python console by using the same function to create circles, with additional arguments. See the information in Draft Circle.

Example:

import Draft

Arc1 = Draft.makeCircle(200, startangle=0, endangle=90)
Arc2 = Draft.makeCircle(500, startangle=20, endangle=160)
Arc3 = Draft.makeCircle(750, startangle=-30, endangle=-150)
Arrow-left.svg Previous: Draft Circle.svg Circle