Kopírování objektů

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Copying Objects and the translation is 18% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎română • ‎čeština

Přehled

Prostředky k duplikování objektů (odstavců, buněk tabulkových kalkulátorů, obrázků, atd.) jsou k dispozici u mnoha aplikací. FreeCAD není výjimkou. Objekty Dokumentu mohou být libovolně kopírovány uvnitř dokumentu nebo mezi dokumenty použitím Kopírovat, Vložit a příkazem Duplikovat výběr.

Kopírování propojených objektů

Objekty Dokumentu mohou být propojeny na jiné objekty (např. deska může být propojena se svým náčrtem a Fusion feature je propojena s svými komponentními objekty). To znamená, že stejně musí být postaráno i o kopírované objekty.

Copy past duplicate.png

Please consider that the copy-pasted objects are not dependent on the original. If You want dependant clones please use Draft Clone.svg Draft Workbench's Clone or PartDesign Clone.svg Part Design Workbench's Clone. If you need a dependant clone nor a parametric replica, you may also use Part SimpleCopy.svg Part Workbench's Simple Copy. For patterned clones, please look into the Other Methods section of this page.

Copying Linked Objects

Document objects may be linked to other objects (for example, a Pad feature is linked to its Sketch, and a Fusion feature is linked to its component objects). This means that some care must be exercised in selecting objects to copy.

Je-li nějaký objekt vybrán bez svých dětí (následovníků), tyto děti nejsou automaticky duplikovány použitím Kopírovat/Vložit nebo Duplikováním výběru. V takovém případě může kopírovaný objekt vykazovat nečekané chování, protože nejsou k dispozici očekávaná propojení.

In general, recommended practice is to select all dependent objects when copying a parent object.

Obecně doporučovaná praxe je při kopírování rodičovského objektu vybrat všechny závislé objekty.

Hledání a pozicování vkládaných objektů

Po operaci Kopírovat/Vložit nemusí být zřejmé kde jsou zkopírované objekty v okně dokumentu umístěny. Je to proto, že nový objekt má stejnou vlastnost Umístění jako měl originál. Přepnutím vlastnosti Viditelnost (mezerníkem) skryjete originál. Potom použijete dialog Umístění abyste přesunuli nový objekt na jeho správnou pozici.

Další metody

Jako mnoho věcí ve FreeCADu, je mnoho způsobů jak vytvořit kopii. Pro další inspiraci se podívejte na:

Poznámky

  • Ve verzi v0.14+, jestliže nějaký kopírovaný objekt je propojen s objektem, který není kopírován, FreeCAD se zeptá jestli by nevybraný objekt neměl být také zahrnut do kopírování.

Notes

  • If an object to be copied has links to object(s) not in the selection, FreeCAD will ask if the unselected objects should be included in the copy operation. introduced in version 0.14

Další