Wiązania

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Constraint and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎русский

Wprowadzenie

W FreeCAD słowo wiązanie jest zwykle używane w odniesieniu do "reguły" rysowania kształtów geometrycznych wewnątrz Workbench Sketcher.svg Szkicu (klasa Sketcher::SketchObject). Wiązanie ogranicza położenie pewnego elementu geometrycznego na różne sposoby, na przykład może określać, czy element jest poziomy, pionowy, styczny, równoległy, prostopadły, zbieżny z punktem, współśrodkowy do innego obiektu itp.

Istnieją dwa główne rodzaje wiązań:

 • Wiązania geometrii definiują właściwości kształtów bez określania dokładnych wymiarów, np. poziomu, pionu, równoległości, prostopadłości i zbieżności.
 • Wiązania odniesienia definiują charakterystykę kształtów poprzez określenie wymiarów, na przykład wymiar długości lub kąta.

Zobacz informacje w środowisku pracy Workbench Sketcher.svg Szkicownik aby zapoznać się z listą wszystkich więzów, które mogą być zastosowane. Niektóre z nich odnoszą się do linii, niektóre do krzywych, a niektóre do wierzchołków. Zobacz także Poradnik: Podstawy dla środowiska pracy Szkicownik.

Użycie

 1. Utwórz szkic albo używając środowiska pracy Workbench Sketcher.svg Szkicownik lub poprzez środowisko Workbench PartDesign.svg Projekt Części.
 2. Naciśnij przycisk:
 3. Kliknij dwukrotnie utworzony szkic, aby przejść do trybu edycji.
 4. Narysuj serię linii używając narzędzia Sketcher CreatePolyline.svg Utwórz linię łamaną.
 5. Wybierz jedną z linii i użyj funkcji Sketcher ConstrainVertical.svg Zwiąż w pionie.
 6. Wybierz jedną z linii i użyj funkcji Sketcher ConstrainHorizontal.svg Zwiąż w poziomie.
 7. Wybierz linię pionową i użyj funkcji Sketcher ConstrainDistanceY.svg Zwiąż odległość pionową, przypisz odległość.
 8. Wybierz linię poziomą i użyj funkcji Sketcher ConstrainDistanceX.svg Zwiąż odległość poziomą, przypisz odległość.

Uwagi

 • Wiązania są przydatne do tworzenia bardzo precyzyjnych profili, które można przekształcić w bryły wytłaczane za pomocą operacji PartDesign Pad.svg Wyciągnięcie środowiska Projekt Części lub Part Extrude.svg Wyciągnij środowiska Część.
 • Wiązania są używane tylko w Szkicach. Inne obiekty 2D, takie jak te utworzone za pomocą środowiska pracy Workbench Draft.svg Rysunek Roboczy nie rozumieją wiązań. Te ostatnie są po prostu umieszczane w przestrzeni 3D, a ich właściwości określają ich kształt i położenie.