Widok połączony

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Combo view and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎русский

Wprowadzenie

Widok połączony jest jednym z głównych paneli w interfejsie FreeCAD . Domyślnie znajduje się on po lewej stronie ekranu. Składa się z dwóch części:

Uwaga: Edytor właściwości jest wyświetlany tylko wtedy, gdy aktywna jest zakładka Model, czyli gdy widoczny jest widok drzewa.

Uwaga: Pierwotnie górna część (widoku drzewa) była oddzielona od dolnej części (edytora właściwości), ale następnie zostały one połączone i w ten sposób powstał widok połączony.

Sekcja górna

Zakładka Model pokazuje widok drzewa, który jest reprezentacją zawartości dokumentu. W tym geometrii 2D i 3D z ich historią parametryczną, ale także obsługuje obiekty, które zawierają dane zapisane w dokumencie.

Zakładka Zadania zawiera panel zadań, który pokazuje różne działania w zależności od aktywnego stołu roboczego i aktywnego narzędzia.

FreeCAD Combo view Tree View properties.png FreeCAD Combo view Task panel.png

Widok połączony posiada dwie karty:
kartę Model, która steruje wyświetlaniem widoku drzewa i edytor właściwości,
oraz kartę Zadania, która kontroluje wyświetlanie panel zadań.

Sekcja dolna

W dolnej części widoku połączonego wyświetlane są edytor właściwości, zawierający dwie zakładki dla parametrów Widok i Dane. Edytor właściwości jest wyświetlany tylko wtedy, gdy zakładka Model jest aktywna, to znaczy, gdy jest aktywny widok drzewa.

  • Zakładka Widok pokazuje właściwości wyświetlania obiektów, które mają wpływ tylko na wygląd w oknie widoku 3D.
  • Zakładka Dane pokazuje właściwości parametryczne obiektów, które określają sposób rzeczywistego definiowania kształtów geometrycznych.

FreeCAD Combo view Tree View properties.png FreeCAD Combo view Tree Data properties.png

W dolnej części widoku połączonego znajduje się edytor właściwości, prezentujący właściwości widoku i danych.

Wyłączenie widoku połączonego

Aby móc samodzielnie korzystać z tych poglądów, należy użyć edytora parametrów. Jeśli nie istnieją stwórz następujące podgrupy:

  • BaseApp/Preferences/DockWindows/TreeView
  • BaseApp/Preferences/DockWindows/PropertyView

następnie dodaj parametr Enabled typu Boolean, i ustaw jego wartość na true.

Następnie należy aktywować widok za pomocą menu, Widok → Panele → Widok drzewa lub → Właściwości widoku.