Code snippets

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Code snippets and the translation is 12% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎日本語

Introduction

Denna sida innehåller exempel, delar, bitar av FreeCAD pythonkod som samlats ihop från användare och diskussioner på forumen. Läs och använd dem som en början för dina egna skript...

Snippets

En typisk InitGui.py fil

Varje modul måste innehålla, förutom din huvudmodul fil, en InitGui.py fil, som ansvarar för insättningen av modulen i huvudgränssnittet. Detta är ett exempel på en enkel sådan.

Every module must contain, besides your main module file, an InitGui.py file, responsible for inserting the module in the main Gui. This is an example of a simple one.

class ScriptWorkbench (Workbench): 
  MenuText = "Scripts"
  def Initialize(self):
    import Scripts # assuming Scripts.py is your module
    list = ["Script_Cmd"] # That list must contain command names, that can be defined in Scripts.py
    self.appendToolbar("My Scripts",list) 
    
Gui.addWorkbench(ScriptWorkbench())

Top

En typisk modulfil

Detta är ett exempel på en huvudmodulfil, som innehåller allt som din modul gör. Det är Scripts.py filen startad i föregående exempel. Du kan ha alla dina anpassade kommandon här.

This is an example of a main module file, containing everything your module does. It is the Scripts.py file invoked by the previous example. You can have all your custom commands here.

import FreeCAD, FreeCADGui 
 
class ScriptCmd: 
  def Activated(self): 
    # Here your write what your ScriptCmd does...
    FreeCAD.Console.PrintMessage('Hello, World!')
  def GetResources(self): 
    return {'Pixmap' : 'path_to_an_icon/myicon.png', 'MenuText': 'Short text', 'ToolTip': 'More detailed text'} 
    
FreeCADGui.addCommand('Script_Cmd', ScriptCmd())

Top

Importera en ny filtyp

Att skapa en importerare för en ny filtyp i FreeCAD är lätt. FreeCAD anser inte att du importerar data i ett öppnat dokument, utan snarare att du direkt kan öppna den nya filtypen. Så vad du behöver göra är att lägga till den nya filtypen till FreeCAD's lista på kända filtyper, och skriva koden som kommer att läsa filen och skapa de FreeCAD objekt som du vill:

Making an importer for a new filetype in FreeCAD is easy. FreeCAD doesn't consider that you import data in an opened document, but rather that you simply can directly open the new filetype. So what you need to do is to add the new file extension to FreeCAD's list of known extensions, and write the code that will read the file and create the FreeCAD objects you want:

Denna rad måste läggas till i InitGui.py filen för att lägga till den nya filtypen till listan:

# Assumes Import_Ext.py is the file that has the code for opening and reading .ext files
FreeCAD.addImportType("Your new File Type (*.ext)","Import_Ext")

Sedan i filen Import_Ext.py :

def open(filename): 
  doc=App.newDocument()
  # here you do all what is needed with filename, read, classify data, create corresponding FreeCAD objects
  doc.recompute()

För att exportera ditt dokument till någon ny filtyp fungerar på samma sätt, förutom att du använder:

FreeCAD.addExportType("Din nya FilTyp (*.ext)","Export_Ext")

Top

Lägga till en linje

En linje har 2 punkter.

A line simply has 2 points.

import Part,PartGui 
doc=App.activeDocument() 
# add a line element to the document and set its points 
l=Part.LineSegment()
l.StartPoint=(0.0,0.0,0.0)
l.EndPoint=(1.0,1.0,1.0)
doc.addObject("Part::Feature","Line").Shape=l.toShape() 
doc.recompute()

Top

Lägga till en polygon

En polygon ett set av ihopkopplade linjesegment (en polyline i AutoCAD). Den behöver inte vara stängd.

A polygon is simply a set of connected line segments (a polyline in AutoCAD). It doesn't need to be closed.

import Part, PartGui 
doc = App.activeDocument()
n = list() 

# create a 3D vector, set its coordinates and add it to the list 
v = App.Vector(0,0,0) 
n.append(v) 
v = App.Vector(10,0,0) 
n.append(v) 
#... repeat for all nodes 

# Create a polygon object and set its nodes 
p = doc.addObject("Part::Polygon","Polygon") 
p.Nodes = n 
doc.recompute()

Top

Lägga till och ta bort ett objekt till/från en grupp

doc=App.activeDocument() 
grp=doc.addObject("App::DocumentObjectGroup", "Group") 
lin=doc.addObject("Part::Feature", "Line")
grp.addObject(lin) # adds the lin object to the group grp
grp.removeObject(lin) # removes the lin object from the group grp

Notera: Du kan även lägga till andra grupper till en grupp...

Top

Lägga till ett nät

import Mesh
doc=App.activeDocument()
# create a new empty mesh
m = Mesh.Mesh()
# build up box out of 12 facets
m.addFacet(0.0,0.0,0.0, 0.0,0.0,1.0, 0.0,1.0,1.0)
m.addFacet(0.0,0.0,0.0, 0.0,1.0,1.0, 0.0,1.0,0.0)
m.addFacet(0.0,0.0,0.0, 1.0,0.0,0.0, 1.0,0.0,1.0)
m.addFacet(0.0,0.0,0.0, 1.0,0.0,1.0, 0.0,0.0,1.0)
m.addFacet(0.0,0.0,0.0, 0.0,1.0,0.0, 1.0,1.0,0.0)
m.addFacet(0.0,0.0,0.0, 1.0,1.0,0.0, 1.0,0.0,0.0)
m.addFacet(0.0,1.0,0.0, 0.0,1.0,1.0, 1.0,1.0,1.0)
m.addFacet(0.0,1.0,0.0, 1.0,1.0,1.0, 1.0,1.0,0.0)
m.addFacet(0.0,1.0,1.0, 0.0,0.0,1.0, 1.0,0.0,1.0)
m.addFacet(0.0,1.0,1.0, 1.0,0.0,1.0, 1.0,1.0,1.0)
m.addFacet(1.0,1.0,0.0, 1.0,1.0,1.0, 1.0,0.0,1.0)
m.addFacet(1.0,1.0,0.0, 1.0,0.0,1.0, 1.0,0.0,0.0)
# scale to a edge langth of 100
m.scale(100.0)
# add the mesh to the active document
me=doc.addObject("Mesh::Feature","Cube")
me.Mesh=m

Top

Lägga till en cirkelbåge eller en cirkel

import Part
doc = App.activeDocument()
c = Part.Circle() 
c.Radius=10.0 
f = doc.addObject("Part::Feature", "Circle") # create a document with a circle feature 
f.Shape = c.toShape() # Assign the circle shape to the shape property 
doc.recompute()

Top

Komma åt och ändra representationen av ett objekt

Varje objekt i ett FreeCAD dokument har ett associerat vy representationsobjekt som sparar alla parametrar som definierar hur objekten syns, som färg, linjebredd, etc...

Each object in a FreeCAD document has an associated view representation object that stores all the parameters that define how that object appears: i.e. color, linewidth, etc... See also List the components of an object snippet below

gad = Gui.activeDocument() # access the active document containing all 
              # view representations of the features in the
              # corresponding App document 

v = gad.getObject("Cube") # access the view representation to the Mesh feature 'Cube' 
v.ShapeColor        # prints the color to the console 
v.ShapeColor=(1.0,1.0,1.0) # sets the shape color to white

Top

Replace the form of mouse with one image

import PySide2
from PySide2 import QtCore, QtGui, QtWidgets
from PySide2.QtWidgets import QApplication
from PySide2.QtGui import QColor, QPixmap, QImage, QPainter, QCursor
from PySide2.QtCore import Qt

myImage = QtGui.QPixmap("Complete_Path_to_image.bmp")
cursor = QtGui.QCursor(myImage)
QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(cursor))

Top

Replace the form of mouse with one image (cross) include

The image is created by Gimp exported in a .XPM file. Copy and use the code between the bracket "{" code to copy "}"

import PySide2
from PySide2 import QtCore, QtGui, QtWidgets
from PySide2.QtWidgets import QApplication
from PySide2.QtGui import QColor, QPixmap, QImage, QPainter, QCursor
from PySide2.QtCore import Qt

cross32x32Icon = [
"32 32 2 1",
" 	c None",
".	c #FF0000",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"                ",
"............... . ..............",
"                ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        ",
"        .        "
]

myImage = QtGui.QPixmap(cross32x32Icon)
cursor = QtGui.QCursor(myImage)
QtWidgets.QApplication.setOverrideCursor(QtGui.QCursor(cursor))

Top

Observe camera change in the 3D viewer via Python

This can be done adding a Node sensor to the camera.

from pivy import coin
def callback(*args):
  cam, sensor = args
  print()
  print("Cam position : {}".format(cam.position.getValue().getValue()))
  print("Cam rotation : {}".format(cam.orientation.getValue().getValue()))

camera_node = Gui.ActiveDocument.ActiveView.getCameraNode()
node_sensor = coin.SoNodeSensor(callback, camera_node)
node_sensor.attach(camera_node)

Top

Observation av mushändelser i 3D visaren via Python

Inventor ramverket tillåter att du lägger till en eller flera återanropsnoder vill visarens scengraf. som standard i FreeCAD är en återanropsnod installerad per visare vilket tillåter att du kan lägga till globala eller statiska C++ funktioner. I en lämplig Python bindning så erbjuds några metoder för att använda denna teknik inuti Python kod.

The Inventor framework allows to add one or more callback nodes to the scenegraph of the viewer. By default in FreeCAD one callback node is installed per viewer which allows to add global or static C++ functions. In the appropriate Python binding some methods are provided to make use of this technique from within Python code.

App.newDocument()
v=Gui.activeDocument().activeView()
 
#This class logs any mouse button events. As the registered callback function fires twice for 'down' and
#'up' events we need a boolean flag to handle this.
class ViewObserver:
  def logPosition(self, info):
    down = (info["State"] == "DOWN")
    pos = info["Position"]
    if (down):
      FreeCAD.Console.PrintMessage("Clicked on position: ("+str(pos[0])+", "+str(pos[1])+")\n")
    
o = ViewObserver()
c = v.addEventCallback("SoMouseButtonEvent",o.logPosition)


Klicka nu någonstans i 3D visaren och observera meddelandena i utmatningsfönstret. För att avsluta observationen, anropa bara

v.removeEventCallback("SoMouseButtonEvent",c)

Följande händelsetyper stöds

 • SoEvent -- alla sorts händelser
 • SoButtonEvent -- alla musknapps och tangentbordshändelser
 • SoLocation2Event -- 2D rörelsehändelser (normalt musförflyttningar)
 • SoMotion3Event -- 3D rörelsehändelser (normalt spaceball)
 • SoKeyboardEvent -- tangentbordsknapp ned och upphändelser
 • SoMouseButtonEvent -- musknapp ned och upphändelser
 • SoSpaceballButtonEvent -- spaceballknapp ned och upphändelser

Python funktionen som kan registreras med addEventCallback() förväntar sig ett lexikon. Beroende på den övervakade händelsen så kan lexikonet innehålla olika nycklar.

För alla händelser så har den nycklarna:

 • Type -- händelsetypens namn d.v.s. SoMouseEvent, SoLocation2Event, ...
 • Time -- nuvarande tid som en sträng
 • Position -- en tupel med två heltal, musposition
 • ShiftDown -- en boolesk, sann om Skift var nedtryckt, annars falsk
 • CtrlDown -- en boolesk, sann om CTRL var nedtryckt, annars falsk
 • AltDown -- en boolesk, sann om Alt var nedtryckt, annars falsk


För alla knapphändelser, d.v.s. tangentbord, mus eller spaceball händelser

 • State -- En sträng 'UP' om knappen var uppe, 'DOWN' om den var nera eller 'UNKNOWN' för alla andra fall


För tangentbordshändelser:

 • Key -- tecknet för den nedtryckta tangenten


För musknappshändelser

 • Button -- den nedtryckta knappen, kan vara BUTTON1, ..., BUTTON5 eller ANY


För spaceballhändelser:

 • Button -- den nedtryckta knappen, kan vara BUTTON1, ..., BUTTON7 eller ANY


Och slutligen rörelsehändelser:

 • Förflyttning -- en tupel med tre flyttal
 • Rotation -- en kvaternion för rotationen, d.v.s. en tupel med fyra flyttal

Top

Display keys pressed and Events command

This macro displays in the report view the keys pressed and all events command

App.newDocument()
v=Gui.activeDocument().activeView()
class ViewObserver:
  def logPosition(self, info):
    try:
      down = (info["Key"])
      FreeCAD.Console.PrintMessage(str(down)+"\n") # here the character pressed
      FreeCAD.Console.PrintMessage(str(info)+"\n") # list all events command
      FreeCAD.Console.PrintMessage("_______________________________________"+"\n")
    except Exception:
      None
 
o = ViewObserver()
c = v.addEventCallback("SoEvent",o.logPosition)

#v.removeEventCallback("SoEvent",c) # remove ViewObserver

Top

Manipulera scengrafen i Python

Det är också möjligt att hämta och ändra scengrafen i Python, med 'pivy' modulen -- en Python bindning för Coin.

It is also possible to get and change the scenegraph in Python, with the 'pivy' module -- a Python binding for Coin.

from pivy.coin import *        # load the pivy module
view = Gui.ActiveDocument.ActiveView  # get the active viewer
root = view.getSceneGraph()      # the root is an SoSeparator node
root.addChild(SoCube())
view.fitAll()

Pivy's Python API skapas med hjälp av verktyget SWIG. Då vi i FreeCAD använder några självskrivna noder så kan du inte skapa dem direkt i Python. Emellertid så är det möjligt att skapa en nod med dess interna namn. En instans av typen 'SoFCSelection' kan skapas med

type = SoType.fromName("SoFCSelection")
node = type.createInstance()

Top

Lägga till och ta bort objekt till/från scengrafen

Addering av nya noder till scengrafen kan görass på detta sätt. Var noga med att alltid lägga till en SoSeparator för att innehålla geometrin, koordinaterna och materialinformationen på samma objekt. Följande exempel lägger till en röd linje från (0,0,0) till (10,0,0):

Adding new nodes to the scenegraph can be done this way. Take care of always adding a SoSeparator to contain the geometry, coordinates and material info of a same object. The following example adds a red line from (0,0,0) to (10,0,0):

from pivy import coin
sg = Gui.ActiveDocument.ActiveView.getSceneGraph()
co = coin.SoCoordinate3()
pts = [[0,0,0],[10,0,0]]
co.point.setValues(0,len(pts),pts)
ma = coin.SoBaseColor()
ma.rgb = (1,0,0)
li = coin.SoLineSet()
li.numVertices.setValue(2)
no = coin.SoSeparator()
no.addChild(co)
no.addChild(ma)
no.addChild(li)
sg.addChild(no)

För att ta bort den, skriv bara:

sg.removeChild(no)

Top

Save the sceneGraph in 3 series of 36 files

View the code snippet by expanding this section

import math
import time
from FreeCAD import Base
from pivy import coin

size=(1000,1000)
dirname = "C:/Temp/animation/"
steps=36
angle=2*math.pi/steps

matX=Base.Matrix()
matX.rotateX(angle)
stepsX=Base.Placement(matX).Rotation

matY=Base.Matrix()
matY.rotateY(angle)
stepsY=Base.Placement(matY).Rotation

matZ=Base.Matrix()
matZ.rotateZ(angle)
stepsZ=Base.Placement(matZ).Rotation

view=Gui.ActiveDocument.ActiveView
cam=view.getCameraNode()
rotCamera=Base.Rotation(*cam.orientation.getValue().getValue())

# this sets the lookat point to the center of circumsphere of the global bounding box
view.fitAll()

# the camera's position, i.e. the user's eye point
position=Base.Vector(*cam.position.getValue().getValue())
distance=cam.focalDistance.getValue()

# view direction
vec=rotCamera.multVec(Base.Vector(0,0,-1))

# this is the point on the screen the camera looks at
# when rotating the camera we should make this point fix
lookat=position+vec*distance

# around x axis
for i in range(steps):
  rotCamera=stepsX.multiply(rotCamera)
  cam.orientation.setValue(*rotCamera.Q)
  vec=rotCamera.multVec(Base.Vector(0,0,-1))
  pos=lookat-vec*distance
  cam.position.setValue(pos.x,pos.y,pos.z)
  Gui.updateGui()
  time.sleep(0.3)
  view.saveImage(dirname+"x-%d.png" % i,*size)

# around y axis
for i in range(steps):
  rotCamera=stepsY.multiply(rotCamera)
  cam.orientation.setValue(*rotCamera.Q)
  vec=rotCamera.multVec(Base.Vector(0,0,-1))
  pos=lookat-vec*distance
  cam.position.setValue(pos.x,pos.y,pos.z)
  Gui.updateGui()
  time.sleep(0.3)
  view.saveImage(dirname+"y-%d.png" % i,*size)

# around z axis
for i in range(steps):
  rotCamera=stepsZ.multiply(rotCamera)
  cam.orientation.setValue(*rotCamera.Q)
  vec=rotCamera.multVec(Base.Vector(0,0,-1))
  pos=lookat-vec*distance
  cam.position.setValue(pos.x,pos.y,pos.z)
  Gui.updateGui()
  time.sleep(0.3)
  view.saveImage(dirname+"z-%d.png" % i,*size)

Top

Lägga till anpassade widgetar till gränssnittet

Du kan skapa anpassade widgetar med Qt designer, omvandla dem till ett python skript, och sedan ladda dem till FreeCAD gränssnittet med PyQt4.

You can create custom widgets with Qt designer, transform them into a python script, and then load them into the FreeCAD interface with PySide.

Den pythonkod som producerats av Ui pythonkompilatorn (det verktyg som konverterar qt-designer .ui file till pythonkod) ser i allmänhet ut så här (det är enkelt, du kan även skriva det direkt i python):

class myWidget_Ui(object):
  def setupUi(self, myWidget):
    myWidget.setObjectName("my Nice New Widget")
    myWidget.resize(QtCore.QSize(QtCore.QRect(0,0,300,100).size()).expandedTo(myWidget.minimumSizeHint())) # sets size of the widget
 
    self.label = QtGui.QLabel(myWidget) # creates a label
    self.label.setGeometry(QtCore.QRect(50,50,200,24)) # sets its size
    self.label.setObjectName("label") # sets its name, so it can be found by name

  def retranslateUi(self, draftToolbar): # built-in QT function that manages translations of widgets
    myWidget.setWindowTitle(QtGui.QApplication.translate("myWidget", "My Widget", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
    self.label.setText(QtGui.QApplication.translate("myWidget", "Welcome to my new widget!", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))

Allt du sedan behöver göra är att skapa en referens till FreeCAD's Qt fönster, sätta in en anpassad widget i det, och "omvandla" denna widget till din med den Ui kod vi just gjorde:

app = QtGui.qApp
FCmw = app.activeWindow() # the active qt window, = the freecad window since we are inside it
# FCmw = FreeCADGui.getMainWindow() # use this line if the 'addDockWidget' error is declared
myNewFreeCADWidget = QtGui.QDockWidget() # create a new dckwidget
myNewFreeCADWidget.ui = myWidget_Ui() # load the Ui script
myNewFreeCADWidget.ui.setupUi(myNewFreeCADWidget) # setup the ui
FCmw.addDockWidget(QtCore.Qt.RightDockWidgetArea,myNewFreeCADWidget) # add the widget to the main window

Top

Add a Tab to the Combo View

The following code allows you to add a tab to the Combo view, separate from the preexisting "Model" and "Tasks" tabs. It also uses the uic module to load an UI file directly in that tab.

# create new Tab in ComboView
from PySide import QtGui,QtCore
#from PySide import uic

def getMainWindow():
  "returns the main window"
  # using QtGui.qApp.activeWindow() isn't very reliable because if another
  # widget than the mainwindow is active (e.g. a dialog) the wrong widget is
  # returned
  toplevel = QtGui.qApp.topLevelWidgets()
  for i in toplevel:
    if i.metaObject().className() == "Gui::MainWindow":
      return i
  raise Exception("No main window found")

def getComboView(mw):
  dw=mw.findChildren(QtGui.QDockWidget)
  for i in dw:
    if str(i.objectName()) == "Combo View":
      return i.findChild(QtGui.QTabWidget)
    elif str(i.objectName()) == "Python Console":
      return i.findChild(QtGui.QTabWidget)
  raise Exception ("No tab widget found")

mw = getMainWindow()
tab = getComboView(getMainWindow())
tab2=QtGui.QDialog()
tab.addTab(tab2,"A Special Tab")

#uic.loadUi("/myTaskPanelforTabs.ui",tab2)
tab2.show()
#tab.removeTab(2)

Top

Enable or disable a window

This script give the ability to manipulate the UI from the Python console to show/hide different components in the FreeCAD interface such as:

from PySide import QtGui
mw = FreeCADGui.getMainWindow()
dws = mw.findChildren(QtGui.QDockWidget)

# objectName may be :
# "Report view"
# "Tree view"
# "Property view"
# "Selection view"
# "Combo View"
# "Python console"
# "draftToolbar"

for i in dws:
 if i.objectName() == "Report view":
  dw = i
  break

va = dw.toggleViewAction()
va.setChecked(True)    # True or False
dw.setVisible(True)    # True or False

Top

Open a custom webpage

import WebGui
WebGui.openBrowser("http://www.example.com")

Top

Get the HTML contents of an opened webpage

from PySide import QtGui,QtWebKit
a = QtGui.qApp
mw = a.activeWindow()
v = mw.findChild(QtWebKit.QWebFrame)
html = unicode(v.toHtml())
print( html)

Top

Retrieve the coordinates of 3 selected points or objects

# -*- coding: utf-8 -*-
# the line above to put the accentuated in the remarks
# If this line is missing, an error will be returned
# extract and use the coordinates of 3 objects selected
import Part, FreeCAD, math, PartGui, FreeCADGui
from FreeCAD import Base, Console
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection() # " sel " contains the items selected
if len(sel)!=3 :
 # If there are no 3 objects selected, an error is displayed in the report view
 # The \r and \n at the end of line mean return and the newline CR + LF.
 Console.PrintError("Select 3 points exactly\r\n")
else :
 points=[]
 for obj in sel:
  points.append(obj.Shape.BoundBox.Center)

 for pt in points:
  # display of the coordinates in the report view
  Console.PrintMessage(str(pt.x)+"\r\n")
  Console.PrintMessage(str(pt.y)+"\r\n")
  Console.PrintMessage(str(pt.z)+"\r\n")

 Console.PrintMessage(str(pt[1]) + "\r\n")

Top

List all objects

# -*- coding: utf-8 -*-
import FreeCAD,Draft
# List all objects of the document
doc = FreeCAD.ActiveDocument
objs = FreeCAD.ActiveDocument.Objects
#App.Console.PrintMessage(str(objs) + "\n")
#App.Console.PrintMessage(str(len(FreeCAD.ActiveDocument.Objects)) + " Objects" + "\n")

for obj in objs:
  a = obj.Name                       # list the Name of the object (not modifiable)
  b = obj.Label                      # list the Label of the object (modifiable)
  try:
    c = obj.LabelText                  # list the LabeText of the text (modifiable)
    App.Console.PrintMessage(str(a) +" "+ str(b) +" "+ str(c) + "\n") # Displays the Name the Label and the text
  except:
    App.Console.PrintMessage(str(a) +" "+ str(b) + "\n") # Displays the Name and the Label of the object

#doc.removeObject("Box") # Clears the designated object

Top

List the dimensions of an object, given its name

for edge in FreeCAD.ActiveDocument.MyObjectName.Shape.Edges: # replace "MyObjectName" for list
  print( edge.Length)

Top

Function resident with the mouse click action

Here with SelObserver on a object select

# -*- coding: utf-8 -*-
# causes an action to the mouse click on an object
# This function remains resident (in memory) with the function "addObserver(s)"
# "removeObserver(s) # Uninstalls the resident function
class SelObserver:
  def setPreselection(self,doc,obj,sub):        # Preselection object
    App.Console.PrintMessage(str(sub)+ "\n")     # The part of the object name

  def addSelection(self,doc,obj,sub,pnt):        # Selection object
    App.Console.PrintMessage("addSelection"+ "\n")
    App.Console.PrintMessage(str(doc)+ "\n")     # Name of the document
    App.Console.PrintMessage(str(obj)+ "\n")     # Name of the object
    App.Console.PrintMessage(str(sub)+ "\n")     # The part of the object name
    App.Console.PrintMessage(str(pnt)+ "\n")     # Coordinates of the object
    App.Console.PrintMessage("______"+ "\n")

  def removeSelection(self,doc,obj,sub):        # Delete the selected object
    App.Console.PrintMessage("removeSelection"+ "\n")

  def setSelection(self,doc):              # Selection in ComboView
    App.Console.PrintMessage("setSelection"+ "\n")

  def clearSelection(self,doc):             # If click on the screen, clear the selection
    App.Console.PrintMessage("clearSelection"+ "\n") # If click on another object, clear the previous object
s =SelObserver()
FreeCADGui.Selection.addObserver(s)            # install the function mode resident
#FreeCADGui.Selection.removeObserver(s)          # Uninstall the resident function

Other example with ViewObserver on a object select or view

App.newDocument()
v=Gui.activeDocument().activeView()
 
#This class logs any mouse button events. As the registered callback function fires twice for 'down' and
#'up' events we need a boolean flag to handle this.
class ViewObserver:
  def __init__(self, view):
    self.view = view
  
  def logPosition(self, info):
    down = (info["State"] == "DOWN")
    pos = info["Position"]
    if (down):
      FreeCAD.Console.PrintMessage("Clicked on position: ("+str(pos[0])+", "+str(pos[1])+")\n")
      pnt = self.view.getPoint(pos)
      FreeCAD.Console.PrintMessage("World coordinates: " + str(pnt) + "\n")
      info = self.view.getObjectInfo(pos)
      FreeCAD.Console.PrintMessage("Object info: " + str(info) + "\n")

o = ViewObserver(v)
c = v.addEventCallback("SoMouseButtonEvent",o.logPosition)

Top

Find/select all elements below the cursor

from pivy import coin
import FreeCADGui

def mouse_over_cb( event_callback):
  event = event_callback.getEvent()
  pos = event.getPosition().getValue()
  listObjects = FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView.getObjectsInfo((int(pos[0]),int(pos[1])))
  obj = []
  if listObjects:
    FreeCAD.Console.PrintMessage("\n *** Objects under mouse pointer ***")
    for o in listObjects:
      label = str(o["Object"])
      if not label in obj:
        obj.append(label)
    FreeCAD.Console.PrintMessage("\n"+str(obj))


view = FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView

mouse_over = view.addEventCallbackPivy( coin.SoLocation2Event.getClassTypeId(), mouse_over_cb )

# to remove Callback :
#view.removeEventCallbackPivy( coin.SoLocation2Event.getClassTypeId(), mouse_over)

####
#The easy way is probably to use FreeCAD's selection.
#FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView.getObjectsInfo(mouse_coords)

####
#you get that kind of result :
#'Document': 'Unnamed', 'Object': 'Box', 'Component': 'Face2', 'y': 8.604081153869629, 'x': 21.0, 'z': 8.553047180175781

####
#You can use this data to add your element to FreeCAD's selection :
#FreeCADGui.Selection.addSelection(FreeCAD.ActiveDocument.Box,'Face2',21.0,8.604081153869629,8.553047180175781)

Top

List the components of an object

This function list the components of an object and extracts:

 • this object its XYZ coordinates,
 • its edges and their lengths center of mass and coordinates
 • its faces and their center of mass
 • its faces and their surfaces and coordinates
# -*- coding: utf-8 -*-
# This function list the components of an object
# and extract this object its XYZ coordinates,
# its edges and their lengths center of mass and coordinates
# its faces and their center of mass
# its faces and their surfaces and coordinates
# 8/05/2014

import Draft,Part
def detail():
  sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()  # Select an object
  if len(sel) != 0:              # If there is a selection then
    Vertx=[]
    Edges=[]
    Faces=[]
    compt_V=0
    compt_E=0
    compt_F=0
    pas  =0
    perimetre = 0.0  
    EdgesLong = []

    # Displays the "Name" and the "Label" of the selection
    App.Console.PrintMessage("Selection > " + str(sel[0].Name) + " " + str(sel[0].Label) +"\n"+"\n")

    for j in enumerate(sel[0].Shape.Edges):                   # Search the "Edges" and their lengths
      compt_E+=1
      Edges.append("Edge%d" % (j[0]+1))
      EdgesLong.append(str(sel[0].Shape.Edges[compt_E-1].Length))
      perimetre += (sel[0].Shape.Edges[compt_E-1].Length)           # calculates the perimeter

      # Displays the "Edge" and its length
      App.Console.PrintMessage("Edge"+str(compt_E)+" Length > "+str(sel[0].Shape.Edges[compt_E-1].Length)+"\n")

      # Displays the "Edge" and its center mass
      App.Console.PrintMessage("Edge"+str(compt_E)+" Center > "+str(sel[0].Shape.Edges[compt_E-1].CenterOfMass)+"\n")

      num = sel[0].Shape.Edges[compt_E-1].Vertexes[0]
      Vertx.append("X1: "+str(num.Point.x))
      Vertx.append("Y1: "+str(num.Point.y))
      Vertx.append("Z1: "+str(num.Point.z))
      # Displays the coordinates 1
      App.Console.PrintMessage("X1: "+str(num.Point[0])+" Y1: "+str(num.Point[1])+" Z1: "+str(num.Point[2])+"\n")

      try:
        num = sel[0].Shape.Edges[compt_E-1].Vertexes[1]
        Vertx.append("X2: "+str(num.Point.x))
        Vertx.append("Y2: "+str(num.Point.y))
        Vertx.append("Z2: "+str(num.Point.z))
      except:
        Vertx.append("-")
        Vertx.append("-")
        Vertx.append("-")
      # Displays the coordinates 2
      App.Console.PrintMessage("X2: "+str(num.Point[0])+" Y2: "+str(num.Point[1])+" Z2: "+str(num.Point[2])+"\n")

      App.Console.PrintMessage("\n")
    App.Console.PrintMessage("Perimeter of the form : "+str(perimetre)+"\n") 

    App.Console.PrintMessage("\n")
    FacesSurf = []
    for j in enumerate(sel[0].Shape.Faces):                   # Search the "Faces" and their surface
      compt_F+=1
      Faces.append("Face%d" % (j[0]+1))
      FacesSurf.append(str(sel[0].Shape.Faces[compt_F-1].Area))

      # Displays 'Face' and its surface
      App.Console.PrintMessage("Face"+str(compt_F)+" > Surface "+str(sel[0].Shape.Faces[compt_F-1].Area)+"\n")

      # Displays 'Face' and its CenterOfMass
      App.Console.PrintMessage("Face"+str(compt_F)+" > Center "+str(sel[0].Shape.Faces[compt_F-1].CenterOfMass)+"\n")

      # Displays 'Face' and its Coordinates
      FacesCoor = []
      fco = 0
      for f0 in sel[0].Shape.Faces[compt_F-1].Vertexes:            # Search the Vertexes of the face
        fco += 1
        FacesCoor.append("X"+str(fco)+": "+str(f0.Point.x))
        FacesCoor.append("Y"+str(fco)+": "+str(f0.Point.y))
        FacesCoor.append("Z"+str(fco)+": "+str(f0.Point.z))

      # Displays 'Face' and its Coordinates
      App.Console.PrintMessage("Face"+str(compt_F)+" > Coordinate"+str(FacesCoor)+"\n")

      # Displays 'Face' and its Volume
      App.Console.PrintMessage("Face"+str(compt_F)+" > Volume "+str(sel[0].Shape.Faces[compt_F-1].Volume)+"\n")
      App.Console.PrintMessage("\n")

    # Displays the total surface of the form
    App.Console.PrintMessage("Surface of the form  : "+str(sel[0].Shape.Area)+"\n")

    # Displays the total Volume of the form
    App.Console.PrintMessage("Volume of the form  : "+str(sel[0].Shape.Volume)+"\n")

detail()

Top

List the PropertiesList

import FreeCADGui
from FreeCAD import Console
o = App.ActiveDocument.ActiveObject
op = o.PropertiesList
for p in op:
  Console.PrintMessage("Property: "+ str(p)+ " Value: " + str(o.getPropertyByName(p))+"\r\n")

Top

Add a single Property Comment

import Draft
obj = FreeCADGui.Selection.getSelection()[0]
obj.addProperty("App::PropertyString","GComment","Draft","Font name").GComment = "Comment here"
App.activeDocument().recompute()

Top

Search and data extraction

Examples of research and decoding information on an object.

Each section is independently and is separated by "############" can be copied directly into the Python console, or in a macro or use this macro. The description of the macro in the commentary.

Displaying it in the "Report View" window (View > Views > Report view)

# -*- coding: utf-8 -*-
from __future__ import unicode_literals
 
# Exemples de recherche et de decodage d'informations sur un objet
# Chaque section peut etre copiee directement dans la console Python ou dans une macro ou utilisez la macro tel quel
# Certaines commandes se repetent seul l'approche est differente
# L'affichage se fait dans la Vue rapport : Menu Affichage > Vues > Vue rapport
#
# Examples of research and decoding information on an object
# Each section can be copied directly into the Python console, or in a macro or uses this macro
# Certain commands as repeat alone approach is different
# Displayed in Report view: View > Views > report view
#
# rev:30/08/2014:29/09/2014:17/09/2015 22/11/2019
 
from FreeCAD import Base
import DraftVecUtils, Draft, Part

# search the name of the active document 
mydoc = FreeCAD.activeDocument().Name                   # Name of active Document
App.Console.PrintMessage("Active docu  : "+(mydoc)+"\n")
##################################################################################

# search the label of the object selected
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
object_Label = sel[0].Label                        # Label of the object (modifiable)
App.Console.PrintMessage("object_Label  : "+(object_Label)+"\n")
##################################################################################

#TypeID object FreeCAD selected
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
App.Console.PrintMessage("sel      : "+str(sel[0])+"\n\n")     # sel[0] first object selected
##################################################################################

# search the Name of the object selected
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
object_Name = sel[0].Name                        # Name of the object (not modifiable)
App.Console.PrintMessage("object_Name  : "+str(object_Name)+"\n\n")
##################################################################################

# search the Sub Element Name of the sub object selected
try:
  SubElement = FreeCADGui.Selection.getSelectionEx()          # sub element name with getSelectionEx()
  element_ = SubElement[0].SubElementNames[0]              # name of 1 element selected
  App.Console.PrintMessage("elementSelec  : "+str(element_)+"\n\n")      
except:
  App.Console.PrintMessage("Oups"+"\n\n")      
##################################################################################

# give the length of the subObject selected
SubElementLength = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].Length # sub element or element name with getSelectionEx()
App.Console.PrintMessage("SubElement length: "+str(SubElementLength)+"\n")# length
##################################################################################

# list the edges and the coordinates of the object[0] selected
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
i = 0
for j in enumerate(sel[0].Shape.Edges):                  # list all Edges
  i += 1
  App.Console.PrintMessage("Edges n : "+str(i)+"\n")
  a = sel[0].Shape.Edges[j[0]].Vertexes[0]
  App.Console.PrintMessage("X1       : "+str(a.Point.x)+"\n")   # coordinate XYZ first point
  App.Console.PrintMessage("Y1       : "+str(a.Point.y)+"\n")   #
  App.Console.PrintMessage("Z1       : "+str(a.Point.z)+"\n")   #
  try:
    a = sel[0].Shape.Edges[j[0]].Vertexes[1]
    App.Console.PrintMessage("X2       : "+str(a.Point.x)+"\n") # coordinate XYZ second point
    App.Console.PrintMessage("Y2       : "+str(a.Point.y)+"\n") #
    App.Console.PrintMessage("Z2       : "+str(a.Point.z)+"\n") #
  except:
    App.Console.PrintMessage("Oups"+"\n")  
App.Console.PrintMessage("\n")  
##################################################################################

# give the sub element name, length, coordinates, BoundBox, BoundBox.Center, Area of the SubObjects selected
try:
  SubElement = FreeCADGui.Selection.getSelectionEx()                    # sub element name with getSelectionEx()
  subElementName = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubElementNames[0]           # sub element name with getSelectionEx()
  App.Console.PrintMessage("subElementName : "+str(subElementName)+"\n")
  
  subObjectLength = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].Length         # sub element Length
  App.Console.PrintMessage("subObjectLength: "+str(subObjectLength)+"\n\n")
  
  subObjectX1 = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].Vertexes[0].Point.x     # sub element coordinate X1
  App.Console.PrintMessage("subObject_X1  : "+str(subObjectX1)+"\n")
  subObjectY1 = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].Vertexes[0].Point.y     # sub element coordinate Y1
  App.Console.PrintMessage("subObject_Y1  : "+str(subObjectY1)+"\n")
  subObjectZ1 = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].Vertexes[0].Point.z     # sub element coordinate Z1
  App.Console.PrintMessage("subObject_Z1  : "+str(subObjectZ1)+"\n\n")

  try:
    subObjectX2 = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].Vertexes[1].Point.x   # sub element coordinate X2
    App.Console.PrintMessage("subObject_X2  : "+str(subObjectX2)+"\n")
    subObjectY2 = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].Vertexes[1].Point.y   # sub element coordinate Y2
    App.Console.PrintMessage("subObject_Y2  : "+str(subObjectY2)+"\n")
    subObjectZ2 = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].Vertexes[1].Point.z   # sub element coordinate Z2
    App.Console.PrintMessage("subObject_Z2  : "+str(subObjectZ2)+"\n\n")
  except:
    App.Console.PrintMessage("Oups"+"\n\n")      

  subObjectBoundBox = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].BoundBox       # sub element BoundBox coordinates
  App.Console.PrintMessage("subObjectBBox : "+str(subObjectBoundBox)+"\n")
  
  subObjectBoundBoxCenter = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].BoundBox.Center # sub element BoundBoxCenter
  App.Console.PrintMessage("subObjectBBoxCe: "+str(subObjectBoundBoxCenter)+"\n")
  
  surfaceFace = Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].Area            # Area of the face selected
  App.Console.PrintMessage("surfaceFace  : "+str(surfaceFace)+"\n\n")
except:
  App.Console.PrintMessage("Oups"+"\n\n")      
##################################################################################

# give the area of the object
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
surface = sel[0].Shape.Area                        # Area object complete
App.Console.PrintMessage("surfaceObjet  : "+str(surface)+"\n\n")
##################################################################################

# give the Center Of Mass and coordinates of the object
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
CenterOfMass = sel[0].Shape.CenterOfMass                 # Center of Mass of the object
App.Console.PrintMessage("CenterOfMass  : "+str(CenterOfMass)+"\n")
App.Console.PrintMessage("CenterOfMassX : "+str(CenterOfMass[0])+"\n")  # coordinates [0]=X [1]=Y [2]=Z
App.Console.PrintMessage("CenterOfMassY : "+str(CenterOfMass[1])+"\n")  # or CenterOfMass.x, CenterOfMass.y, CenterOfMass.z
App.Console.PrintMessage("CenterOfMassZ : "+str(CenterOfMass[2])+"\n\n")
##################################################################################

# list the all faces of the object selected
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
for j in enumerate(sel[0].Shape.Faces):                  # List alles faces of the object
  App.Console.PrintMessage("Face      : "+str("Face%d" % (j[0]+1))+"\n")
App.Console.PrintMessage("\n\n")
##################################################################################

# give the volume of the object selected
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
volume_ = sel[0].Shape.Volume                       # Volume of the object
App.Console.PrintMessage("volume_    : "+str(volume_)+"\n\n")
##################################################################################
 
# give the BoundBox of the oject selected all type
objs = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
if len(objs) >= 1:                             # serch the object type
  if hasattr(objs[0], "Shape"):
    s = objs[0].Shape
  elif hasattr(objs[0], "Mesh"):   # upgrade with wmayer thanks #http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=22331
    s = objs[0].Mesh
  elif hasattr(objs[0], "Points"):
    s = objs[0].Points

boundBox_= s.BoundBox                           # BoundBox of the object
App.Console.PrintMessage("boundBox_   : "+str(boundBox_)+"\n")     # 
 
boundBoxLX  = boundBox_.XLength                     # Length x boundBox rectangle
boundBoxLY  = boundBox_.YLength                     # Length y boundBox rectangle
boundBoxLZ  = boundBox_.ZLength                     # Length z boundBox rectangle

boundBoxXMin = boundBox_.XMin                       # coordonate XMin
boundBoxYMin = boundBox_.YMin                       # coordonate YMin
boundBoxZMin = boundBox_.ZMin                       # coordonate ZMin
boundBoxXMax = boundBox_.XMax                       # coordonate XMax
boundBoxYMax = boundBox_.YMax                       # coordonate YMax
boundBoxZMax = boundBox_.ZMax                       # coordonate ZMax

boundBoxDiag= boundBox_.DiagonalLength                  # Diagonal Length boundBox rectangle
boundBoxCenter = boundBox_.Center                     # BoundBox Center

App.Console.PrintMessage("boundBoxLX   : "+str(boundBoxLX)+"\n")
App.Console.PrintMessage("boundBoxLY   : "+str(boundBoxLY)+"\n")
App.Console.PrintMessage("boundBoxLZ   : "+str(boundBoxLZ)+"\n\n")

App.Console.PrintMessage("boundBoxXMin  : "+str(boundBoxXMin)+"\n")
App.Console.PrintMessage("boundBoxYMin  : "+str(boundBoxYMin)+"\n")
App.Console.PrintMessage("boundBoxZMin  : "+str(boundBoxZMin)+"\n")
App.Console.PrintMessage("boundBoxXMax  : "+str(boundBoxXMax)+"\n")
App.Console.PrintMessage("boundBoxYMax  : "+str(boundBoxYMax)+"\n")
App.Console.PrintMessage("boundBoxZMax  : "+str(boundBoxZMax)+"\n\n")

App.Console.PrintMessage("boundBoxDiag  : "+str(boundBoxDiag)+"\n")
App.Console.PrintMessage("boundBoxCenter : "+str(boundBoxCenter)+"\n\n")

##################################################################################

# give the complete placement of the object selected
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
pl = sel[0].Shape.Placement                        # Placement Vector XYZ and Yaw-Pitch-Roll
App.Console.PrintMessage("Placement   : "+str(pl)+"\n")
##################################################################################

# give the placement Base (xyz) of the object selected
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
pl = sel[0].Shape.Placement.Base                     # Placement Vector XYZ
App.Console.PrintMessage("PlacementBase : "+str(pl)+"\n\n")
##################################################################################
 
# give the placement Base (xyz) of the object selected
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
oripl_X = sel[0].Placement.Base[0]                    # decode Placement X
oripl_Y = sel[0].Placement.Base[1]                    # decode Placement Y
oripl_Z = sel[0].Placement.Base[2]                    # decode Placement Z

# same 
#oripl_X = sel[0].Placement.Base.x                    # decode Placement X
#oripl_Y = sel[0].Placement.Base.y                    # decode Placement Y
#oripl_Z = sel[0].Placement.Base.z                    # decode Placement Z
 
App.Console.PrintMessage("oripl_X    : "+str(oripl_X)+"\n")
App.Console.PrintMessage("oripl_Y    : "+str(oripl_Y)+"\n")
App.Console.PrintMessage("oripl_Z    : "+str(oripl_Z)+"\n\n")
##################################################################################

# give the placement rotation of the object selected (x, y, z, angle rotation)
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
rotation = sel[0].Placement.Rotation                   # decode Placement Rotation
App.Console.PrintMessage("rotation       : "+str(rotation)+"\n\n")
##################################################################################

# give the placement rotation of the object selected (x, y, z, angle rotation)
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
pl = sel[0].Shape.Placement.Rotation                   # decode Placement Rotation other method
App.Console.PrintMessage("Placement Rot     : "+str(pl)+"\n\n")
##################################################################################

# give the rotation of the object selected (angle rotation)
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
pl = sel[0].Shape.Placement.Rotation.Angle                # decode Placement Rotation Angle
App.Console.PrintMessage("Placement Rot Angle  : "+str(pl)+"\n\n")
##################################################################################

# give the rotation.Q of the object selected (angle rotation in Radian) for convert: math.degrees(angleInRadian)
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()                 # select object with getSelection()
Rot  = sel[0].Placement.Rotation.Q                    # Placement Rotation Q
App.Console.PrintMessage("Rot      : "+str(Rot)+ "\n")
 
Rot_0 = sel[0].Placement.Rotation.Q[0]                  # decode Placement Rotation Q
App.Console.PrintMessage("Rot_0     : "+str(Rot_0)+ " rad , "+str(180 * Rot_0 / 3.1416)+" deg "+"\n") # or math.degrees(angle)
 
Rot_1 = sel[0].Placement.Rotation.Q[1]                  # decode Placement Rotation 1
App.Console.PrintMessage("Rot_1     : "+str(Rot_1)+ " rad , "+str(180 * Rot_1 / 3.1416)+" deg "+"\n") # or math.degrees(angle)
 
Rot_2 = sel[0].Placement.Rotation.Q[2]                  # decode Placement Rotation 2
App.Console.PrintMessage("Rot_2     : "+str(Rot_2)+ " rad , "+str(180 * Rot_2 / 3.1416)+" deg "+"\n") # or math.degrees(angle)

Rot_3 = sel[0].Placement.Rotation.Q[3]                  # decode Placement Rotation 3
App.Console.PrintMessage("Rot_3     : "+str(Rot_3)+"\n\n")

Rot_Axis = sel[0].Placement.Rotation.Axis                 # Placement Rotation .Axis
App.Console.PrintMessage("Rot_Axis   : "+str(Rot_Axis)+ "\n")
 
Rot_Angle = sel[0].Placement.Rotation.Angle                # Placement Rotation .Angle
App.Console.PrintMessage("Rot_Angle   : "+str(Rot_Angle)+ "\n\n")
##################################################################################

# give the rotation of the object selected toEuler (angle rotation in degrees)
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()               # select object with getSelection()
angle  = sel[0].Shape.Placement.Rotation.toEuler()          # angle Euler
App.Console.PrintMessage("Angle     : "+str(angle)+"\n")
Yaw  = sel[0].Shape.Placement.Rotation.toEuler()[0]         # decode angle Euler Yaw (Z) lacet (alpha)
App.Console.PrintMessage("Yaw      : "+str(Yaw)+"\n")
Pitch = sel[0].Shape.Placement.Rotation.toEuler()[1]         # decode angle Euler Pitch (Y) tangage (beta)
App.Console.PrintMessage("Pitch     : "+str(Pitch)+"\n")
Roll = sel[0].Shape.Placement.Rotation.toEuler()[2]         # decode angle Euler Roll (X) roulis (gamma)
App.Console.PrintMessage("Roll      : "+str(Roll)+"\n\n")
##################################################################################

# find Midpoint of the selected line
import Draft, DraftGeomUtils
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()
vecteur = DraftGeomUtils.findMidpoint(sel[0].Shape.Edges[0])       # find Midpoint
App.Console.PrintMessage(vecteur)
Draft.makePoint(vecteur)
##################################################################################

Top

Manual search of an element with label

# Extract the coordinate X,Y,Z and Angle giving the label (here "Cylindre")
App.Console.PrintMessage("Base.x    : "+str(FreeCAD.ActiveDocument.getObjectsByLabel("Cylindre")[0].Placement.Base.x)+"\n")
App.Console.PrintMessage("Base.y    : "+str(FreeCAD.ActiveDocument.getObjectsByLabel("Cylindre")[0].Placement.Base.y)+"\n")
App.Console.PrintMessage("Base.z    : "+str(FreeCAD.ActiveDocument.getObjectsByLabel("Cylindre")[0].Placement.Base.z)+"\n")
App.Console.PrintMessage("Base.Angle  : "+str(FreeCAD.ActiveDocument.getObjectsByLabel("Cylindre")[0].Placement.Rotation.Angle)+"\n\n")
##################################################################################

Note: Usually the angles are given in Radian. To convert them:

 1. angle in Degrees to Radians :
  • Angle in radian = pi * (angle in degree) / 180
  • Angle in radian = math.radians(angle in degree)
 2. angle in Radians to Degrees :
  • Angle in degree = 180 * (angle in radian) / pi
  • Angle in degree = math.degrees(angle in radian)

Top

Cartesian coordinates

This code displays the Cartesian coordinates of the selected item.

Change the value of "numberOfPoints" if you want a different number of points (precision)

numberOfPoints = 100                             # Decomposition number (or precision you can change)
selectedEdge = FreeCADGui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].copy() # select one element
points = selectedEdge.discretize(numberOfPoints)              # discretize the element
i=0
for p in points:                               # list and display the coordinates
  i+=1
  print( i, " X", p.x, " Y", p.y, " Z", p.z)

Other method display on "Int" and "Float"

import Part
from FreeCAD import Base

c=Part.makeCylinder(2,10)    # create the circle
Part.show(c)           # display the shape

# slice accepts two arguments:
#+ the normal of the cross section plane
#+ the distance from the origin to the cross section plane. Here you have to find a value so that the plane intersects your object
s=c.slice(Base.Vector(0,1,0),0) # 

# here the result is a single wire
# depending on the source object this can be several wires
s=s[0]

# if you only need the vertexes of the shape you can use
v=[]
for i in s.Vertexes:
  v.append(i.Point)

# but you can also sub-sample the section to have a certain number of points (int) ...
p1=s.discretize(20)
ii=0
for i in p1:
  ii+=1
  print( i )                       # Vector()
  print( ii, ": X:", i.x, " Y:", i.y, " Z:", i.z )    # Vector decode
Draft.makeWire(p1,closed=False,face=False,support=None)  # to see the difference accuracy (20)

## uncomment to use
#import Draft
#Draft.downgrade(App.ActiveDocument.ActiveObject,delete=True) # first transform the DWire in Wire     "downgrade"
#Draft.downgrade(App.ActiveDocument.ActiveObject,delete=True) # second split the Wire in single objects  "downgrade"
#
##Draft.upgrade(FreeCADGui.Selection.getSelection(),delete=True) # to attach lines contiguous SELECTED use "upgrade"


# ... or define a sampling distance (float)
p2=s.discretize(0.5)
ii=0
for i in p2:
  ii+=1
  print( i )                       # Vector()
  print( ii, ": X:", i.x, " Y:", i.y, " Z:", i.z )    # Vector decode 
Draft.makeWire(p2,closed=False,face=False,support=None) # to see the difference accuracy (0.5)

## uncomment to use
#import Draft
#Draft.downgrade(App.ActiveDocument.ActiveObject,delete=True) # first transform the DWire in Wire     "downgrade"
#Draft.downgrade(App.ActiveDocument.ActiveObject,delete=True) # second split the Wire in single objects  "downgrade"
#
##Draft.upgrade(FreeCADGui.Selection.getSelection(),delete=True) # to attach lines contiguous SELECTED use "upgrade"

Top

Select all objects in the document

import FreeCAD
for obj in FreeCAD.ActiveDocument.Objects:
  print( obj.Name )                # display the object Name
  objName = obj.Name
  obj = App.ActiveDocument.getObject(objName)
  Gui.Selection.addSelection(obj)         # select the object

Top

Select a face of an object by Name object and Face number

# select one face of the object
import FreeCAD, Draft
App=FreeCAD
nameObject = "Box"               # objet
faceSelect = "Face3"              # face to selection
loch=App.ActiveDocument.getObject(nameObject) # objet
Gui.Selection.clearSelection()         # clear all selection
Gui.Selection.addSelection(loch,faceSelect)  # select the face specified
s = Gui.Selection.getSelectionEx()
#Draft.makeFacebinder(s)            #

Top

Get the normal vector of a face of an object by Name object and number Face (r.Q)

## normal of a face by giving the number of the face and the name of the object (rotation Q with yL, uV) = (App.Vector (x, y, z), angle))
## normal d'une face en donnant le numero de la face et le nom de l'objet (rotation Q avec yL, uV) = (App.Vector(x, y, z),angle))
from FreeCAD import Vector

numero_Face = 2   # number of the face searched (begin 0, 1, 2, 3 .....)
nomObjet  = "Box" # object name
yL = Gui.ActiveDocument.getObject(nomObjet).Object.Shape.Faces[numero_Face].CenterOfMass
uv = Gui.ActiveDocument.getObject(nomObjet).Object.Shape.Faces[numero_Face].Surface.parameter(yL)

nv = Gui.ActiveDocument.getObject(nomObjet).Object.Shape.Faces[numero_Face].normalAt(uv[0], uv[1])
direction = yL.sub(nv + yL)
print("Direction : ",direction)

r = App.Rotation(App.Vector(0,0,1),direction)
print("Rotation  : ", r)
print("Rotation Q : ", r.Q)

Top

Get the normal vector of a face of an object by Name object and number of Face

numero_Face = 2    # number of the face searched (begin 0, 1, 2, 3 .....)
nomObjet  = "Box"  # object name
normal   = Gui.ActiveDocument.getObject(nomObjet).Object.Shape.Faces[numero_Face].normalAt(0,0)
print("Face"+str(numero_Face), " : ", normal)

Top

Get the normal vector of an object selected and number of Face

## normal of a face by giving the number of the face of the selected object
selectionObjects = FreeCADGui.Selection.getSelection()   
numero_Face = 3  # numero de la face recherchee
normal = selectionObjects[0].Shape.Faces[numero_Face].normalAt(0,0)
print(normal)
# selectionne la face numerotee
Gui.Selection.clearSelection()
Gui.Selection.addSelection(selectionObjects[0],"Face"+str(numero_Face))

Top

Get the normal vector on the surface

This example show how to find normal vector on the surface by find the u,v parameters of one point on the surface and use u,v parameters to find normal vector

def normal(self):
  ss=FreeCADGui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0].copy()#SubObjects[0] is the edge list
  points = ss.discretize(3.0)#points on the surface edge, 
       #this example just use points on the edge for example. 
       #However point is not necessary on the edge, it can be anywhere on the surface. 
  face=FreeCADGui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[1]
  for pp in points:
   pt=FreeCAD.Base.Vector(pp.x,pp.y,pp.z)#a point on the surface edge
   uv=face.Surface.parameter(pt)# find the surface u,v parameter of a point on the surface edge
   u=uv[0]
   v=uv[1]
   normal=face.normalAt(u,v)#use u,v to find normal vector
   print( normal)
   line=Part.makeLine((pp.x,pp.y,pp.z), (normal.x,normal.y,normal.z))
   Part.show(line)

Top

Get the normal vector of a surface from a STL file

def getNormal(cb):
  if cb.getEvent().getState() == coin.SoButtonEvent.UP:
    pp = cb.getPickedPoint()
    if pp:
      vec = pp.getNormal().getValue()
      index = coin.cast(pp.getDetail(), "SoFaceDetail").getFaceIndex()
      print("Normal: {}, Face index: {}".format(str(vec), index))

from pivy import coin
meth=Gui.ActiveDocument.ActiveView.addEventCallbackPivy(coin.SoMouseButtonEvent.getClassTypeId(), getNormal)

you are done then run for quit:

Gui.ActiveDocument.ActiveView.removeEventCallbackPivy(coin.SoMouseButtonEvent.getClassTypeId(), meth)

Top

Create one object to the position of the Camera

# create one object of the position to camera with "getCameraOrientation()"
# the object is still facing the screen
import Draft

plan = FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView.getCameraOrientation()
plan = str(plan)
###### extract data
a  = ""
for i in plan:
  if i in ("0123456789e.- "):
    a+=i
a = a.strip(" ")
a = a.split(" ")
####### extract data

#print( a)
#print( a[0])
#print( a[1])
#print( a[2])
#print( a[3])

xP = float(a[0])
yP = float(a[1])
zP = float(a[2])
qP = float(a[3])

pl = FreeCAD.Placement()
pl.Rotation.Q = (xP,yP,zP,qP)     # rotation of object
pl.Base = FreeCAD.Vector(0.0,0.0,0.0) # here coordinates XYZ of Object
rec = Draft.makeRectangle(length=10.0,height=10.0,placement=pl,face=False,support=None) # create rectangle
#rec = Draft.makeCircle(radius=5,placement=pl,face=False,support=None)          # create circle
print( rec.Name)

here same code simplified

import Draft
pl = FreeCAD.Placement()
pl.Rotation = FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView.getCameraOrientation()
pl.Base = FreeCAD.Vector(0.0,0.0,0.0)
rec = Draft.makeRectangle(length=10.0,height=10.0,placement=pl,face=False,support=None)

Top

Read And write one Expression

import Draft
doc = FreeCAD.ActiveDocument

pl=FreeCAD.Placement()
pl.Rotation.Q=(0.0,-0.0,-0.0,1.0)
pl.Base=FreeCAD.Vector(0.0,0.0,0.0)
obj = Draft.makeCircle(radius=1.0,placement=pl,face=False,support=None)  # create circle

print( obj.PropertiesList )                         # properties disponible in the obj

doc.getObject(obj.Name).setExpression('Radius', u'2mm')          # modify the radius
doc.getObject(obj.Name).setExpression('Placement.Base.x', u'10mm')     # modify the placement 
doc.getObject(obj.Name).setExpression('FirstAngle', u'90')         # modify the first angle
doc.recompute()

expressions = obj.ExpressionEngine                     # read the expression list
print( expressions)

for i in expressions:                           # list and separate the data expression
  print( i[0]," = ",i[1])

Top

Create a Sketch on a Surface in PartDesign

This snippet can be useful, if you want to create a sketch on a surface in PartDesign from inside a macro. Note, that body might be None, if no active body is selected and that the Selection might be empty.

body = Gui.ActiveDocument.ActiveView.getActiveObject('pdbody')
first_selection = Gui.Selection.getSelectionEx()[0]

feature = first_selection.Object
face_name = first_selection.SubElementNames[0]

sketch = App.ActiveDocument.addObject('Sketcher::SketchObject','MySketch')
body.addObject(sketch)
sketch.MapMode = 'FlatFace'
sketch.Support = (feature, face_name)

App.ActiveDocument.recompute()

Top

How to Simulate a Mouse Click at a given Coordinate

The position is relative to the GL widget. See forum thread.

from PySide2 import QtCore
from PySide2 import QtGui
from PySide2 import QtWidgets

mw = Gui.getMainWindow()
gl = mw.findChild(QtWidgets.QOpenGLWidget)
me = QtGui.QMouseEvent(QtCore.QEvent.MouseButtonRelease, QtCore.QPoint(800,300), QtCore.Qt.LeftButton, QtCore.Qt.LeftButton, QtCore.Qt.NoModifier)

app = QtWidgets.QApplication.instance()
app.sendEvent(gl, me)

If you have a 3d point and want to get the 2d point on the opengl widget then use this:

from PySide2 import QtCore
from PySide2 import QtGui
from PySide2 import QtWidgets
from FreeCAD import Base

x, y, z, = 10,10,10
v = Gui.ActiveDocument.ActiveView
point3d = Base.Vector(x, y, z)
point2d = v.getPointOnScreen(point3d)
size = v.getSize()
coordX = point2d[0]
coordY = size[1] - point2d[1]

me = QtGui.QMouseEvent(QtCore.QEvent.MouseButtonRelease, QtCore.QPoint(coordX,coordY), QtCore.Qt.LeftButton, QtCore.Qt.LeftButton, QtCore.Qt.NoModifier)

Top

How to create a face with holes using Python API

This snippet demonstrates how to create a face with internal holes through the Python API. See forum thread.

import FreeCAD, Part

# Create poles that will define the Face
pts = [(-2, 2, 0),
    (0, 2, 1),
    (2, 2, 0),
    (2, -2, 0),
    (0, -2, 1),
    (-2, -2, 0)]

bs = Part.BSplineCurve()
bs.buildFromPoles(pts, True) # True makes this periodic/closed

# Make the Face from the curve
myFace = Part.makeFilledFace([bs.toShape()])

# Create geometry for holes that will be cut in the surface
hole0 = Part.Geom2d.Circle2d(FreeCAD.Base.Vector2d(0,0), 1.0)
hole1 = Part.Geom2d.Circle2d(FreeCAD.Base.Vector2d(0,1.5), 0.1)

edge0 = hole0.toShape(myFace)
edge1 = hole1.toShape(myFace)
wireb = Part.Wire(bs.toShape())
wire0 = Part.Wire(edge0)
wire1 = Part.Wire(edge1)

# Cut holes in the face
myFace.cutHoles([wire0])
myFace.validate() # This is required
myFace.cutHoles([wire1])
myFace.validate()

Part.show(myFace)

Top

Coin3D

See Coin3d snippets

Related

Top