Środowisko pracy BIM

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page BIM Workbench and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎русский • ‎日本語

Ta dokumentacja nie jest ukończona. Prosimy o pomoc w tworzeniu dokumentacji.

Strona Model polecenia GUI wyjaśnia jak powinny być dokumentowane polecenia. Przejrzyj stronę Category:UnfinishedDocu, aby zobaczyć więcej niekompletnych stron, takich jak ta. Zobacz stronę Category:Command Reference aby poznać wszystkie komendy.

Zobacz stronę wytycznych Wikidla FreeCAD aby dowiedzieć się, jak edytować strony Wiki, i przejdź do strony Pomóż w rozwoju FreeCAD, aby dowiedzieć się o innych sposobach, w jakie możesz wnieść swój wkład.

Ikonka FreeCAD dla zewnętrznego Środowiska pracy BIM

Wprowadzenie

Środowisko pracy Workbench BIM.svg BIM jest zewnętrznym środowiskiem pracy mającym na celu implementację kompletnych informacji o modelowaniu budynku (BIM) narzędzi i przepływu pracy w programie FreeCAD. Można go zainstalować z poziomu Std AddonMgr.svg Menadżera dodatków.

Środowisko pracy BIM jest oparte na wbudowanym środowisku Workbench Arch.svg |Architektura, a oba będą prawdopodobnie połączone w przyszłości. Środowisko pracy BIM jest "meta środowiskiem", którego celem jest zebranie wielu przydatnych narzędzi z innych środowisk w jednym miejscu i stworzenie przepływu pracy, który jest bardziej wygodny i przyjazny zarówno dla doświadczonych użytkowników BIM jak i początkujących. BIM posiada również specyficzne narzędzia, głównie kreatory i narzędzia do zarządzania, znajdujące się w menu Zarządzanie.

Zobacz Przewodnik migracji FreeCAD BIM aby uzyskać szybki przegląd, jeśli jesteś już użytkownikiem innej aplikacji BIM.

Twórcy środowisk Rysunek Roboczy, Architektura i BIM współpracują również z większą społecznością OSArch, mając na uwadze ostateczny cel, jakim jest poprawa projektowania budynków przy użyciu całkowicie wolnego oprogramowania.

BIM workbench presentation.png

Instalacja

Środowisko pracy BIM nie jest dołączone do domyślnego pakietu FreeCAD, ale może być łatwo zainstalowane poprzez Std AddonMgr.svg Menadżer dodatków. Wywołaj go z menu Przybory → Menadżer dodatków. Kod środowiska pracy BIM jest hostowany i rozwijany na Github i może być również zainstalowany ręcznie poprzez skopiowanie go do katalogu MOD programu FreeCAD.

Uwaga

Środowisko pracy BIM jest w trakcie opracowywania i będzie się często zmieniać. Upewnij się, że aktualizujesz go regularnie! Jeśli masz zainstalowany moduł Python-Git, środowisko pracy BIM automatycznie wyszuka dostępne aktualizacje przy starcie i wyświetli ikonę na pasku stanu, jeśli aktualizacja jest dostępna.

Narzędzia wymienione poniżej mogą również nie być wszystkie obecne, jeśli Twoja wersja FreeCAD nie jest w pełni aktualna. Środowisko pracy BIM powinno jednak działać bezproblemowo na wszystkich wersjach FreeCAD, będzie tylko pomijać narzędzia, które nie są dostępne.

Rozpoczęcie pracy

BIM welcome screen.png

Przy pierwszym uruchomieniu środowiska pracy BIM wyświetlany jest dialog powitalny, który umożliwia szybki przegląd działania środowiska pracy i pozwala użytkownikowi na rozpoczęcie Poradnika: Obsługa BIM. Okno powitalne jest również dostępne z menu pomoc. Gdy ekran powitalny zostanie zamknięty przez kliknięcie OK, pojawi się okno dialogowe Konfiguracja środowiska BIM, które pozwala użytkownikowi na szybkie ustawienie niektórych z najczęściej używanych preferencji programu FreeCAD, związanych z BIM bez potrzeby przeglądania pełnych stron preferencji FreeCAD.

Narzędzie BIM: Projekt pozwala na szybką konfigurację projektu BIM poprzez wypełnienie kilku podstawowych informacji o projekcie. Następnie można, na przykład, użyć różnych narzędzi kreślarskich 2D do szkicowania wytycznych i linii bazowych, a następnie użyć różnych narzędzi do modelowania 3D, aby automatycznie zbudować z nich obiekty 3D BIM. Na przykład linia może stać się ścianą, wystarczy ją wybrać i nacisnąć przycisk Ściana.

Jeśli jesteś przyzwyczajony do innej aplikacji BIM, sprawdź naszą tabela zgodności zastosowań BIM, aby uzyskać swoje oceny podczas rozpoczynania pracy z FreeCAD.

BIM tutorial screenshot.png

Samouczek Obsługa BIM jest łatwym sposobem na szybkie rozpoczęcie pracy ze środowiskiem BIM.

Przybory

Środowisko pracy BIM gromadzi narzędzia z kilku innych środowisk programu FreeCAD, głównie Rysunek Roboczy, Architektura i Część, z grubsza zreorganizowane w logiczne kategorie: rysowanie 2D', modelowanie 3D, adnotacje i modyfikacje. Kategoria zarządzanie zawiera narzędzia, które są specyficzne dla środowiska BIM.

Dodatkowo, jeżeli są zainstalowane dodatki, narzędzia ze środowiska Zbrojenie (dodatkowe narzędzia do prętów zbrojeniowych), Elementy złączne (śruby i wkręty), Flamingo / Dodo (narzędzia do konstrukcji stalowych i rurociągów) oraz Biblioteka podzespołów są automatycznie dołączane do środowiska BIM.

Środowisko pracy BIM dodaje również serię pozycji w pasku statusu programu FreeCAD, oraz kilka pozycji menu kontekstowego, dostępnych po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w widoku 3D lub w widoku drzewa.

Rysunki 2D

Obiekty 2D są powszechnie używane jako pomoce kreślarskie, lub do rysowania linii bazowych i profili, na których można budować obiekty BIM. Mogą być również używane do kreślenia symboli i adnotacji w modelu. Oprócz szkiców, które używają swojego własnego układu współrzędnych, obiekty 2D będą rysowane na bieżącej płaszczyżnie roboczej.

 • Sketcher NewSketch.svg Utwórz nowy szkic: Tworzy nowy szkic i przechodzi do trybu rysowania. Szkice są zaawansowanymi obiektami 2D z obsługą wiązań.
 • Draft Line.svg Linia: Rysuje odcinek pomiędzy dwoma punktami.
 • Draft Wire.svg Linia łamana: Rysuje linię łamaną złożoną z wielu segmentów prostych (polilinia).
 • Draft Circle.svg Okrąg: Rysuje okrąg na podstawie środka i promienia.
 • Draft Arc.svg Łuk: Rysuje odcinek łuku na podstawie środka, promienia, kąta początkowego i końcowego.
 • Draft Arc 3Points.svg Łuk przez trzy punkty: rysuje odcinek łuku kołowego na podstawie trzech punktów, znajdujących się na obwodzie.
 • Draft Ellipse.svg Elipsa: Rysuje elipsę na podstawie dwóch punktów narożnych.
 • Draft Polygon.svg Wielokąt foremny: Rysuje wielokąt foremny na podstawie środka i promienia.
 • Draft Rectangle.svg Prostokąt: Rysuje prostokąt o podstawie dwóch przeciwległych punktów.
 • Draft BSpline.svg Krzywa złożona: Rysuje krzywą złożoną z serii punktów.
 • Draft CubicBezCurve.svg Sześcienna krzywa Beziera: rysuje krzywą Beziera trzeciego stopnia poprzez przeciągnięcie dwóch punktów.
 • Draft BezCurve.svg Krzywa Beziera: Rysuje krzywą Beziera z serii punktów.
 • Draft Point.svg Punkt: Wstawia obiekt punktu.

Adnotacje

Adnotacje są wizualnymi obiektami pomocniczymi, które mogą być umieszczone wewnątrz Twojego modelu. Mogą one być użyte do eksportu modelu bezpośrednio do formatu 2D jak DXF, lub ponownie użyte podczas tworzenia widoków 2D Twojego modelu za pomocą środowiska Rysunek Techniczny.

 • Draft Text.svg Tekst: Rysuje wielowierszową adnotację tekstową.
 • Draft ShapeString.svg Kształt z tekstu: Rysuje linię tekstu jako geometrię.
 • Draft Dimension.svg Wymiarowanie: Rysuje wymiar liniowy, kątowy, promieniowy lub średnicy.
 • Draft Label.svg Etykieta: Umieszcza etykietę ze strzałką wskazującą na wybrany element.
 • Arch Axis.svg Osie: Tworzy pojedynczą oś lub jednokierunkowy szereg osi dla dokumentu.
 • Arch AxisSystem.svg Układ osi: Tworzy układ osi składający się z maksymalnie trzech serii osi.
 • Arch Grid.svg Siatka: Tworzy obiekt typu siatka w dokumencie.
 • Arch SectionPlane.svg Płaszczyzna przekroju: Dodaje obiekt płaszczyzny przekroju w dokumencie. Płaszczyzny przekroju definiują widoki 2D, takie jak plany, przekroje i elewacje.
 • TechDraw PageDefault.svg Strona: Tworzy nową stronę Rysunku Technicznego z szablonu SVG.
 • TechDraw ArchView.svg Widok: Wstawia widok płaszczyzny przekroju na stronie.

Modelowanie 3D / BIM

Obiekty 3D i BIM są elementami świata rzeczywistego, które składają się na Twój projekt BIM.


Konstrukcja budowli: Te narzędzia pomogą Ci zorganizować Twój model

 • Arch Project.svg Projekt: Tworzy projekt zawierający wybrane obiekty.
 • Arch Site.svg Teren: Tworzy teren z wybranymi obiektami.
 • Arch Building.svg Budowla: Tworzy budynek wraz z wybranymi obiektami.
 • Arch BuildingPart.png Piętro (Część budowli): Tworzy część budynku zawierającą wybrane obiekty. Części budynku są często używane do reprezentowania pięter.
 • Arch Space.svg Kubatura: Tworzy obiekt przestrzeni w dokumencie.
 • Arch Reference.svg Odnośnik: Łączy obiekty z innego pliku projektu FreeCAD do tego dokumentu.


Narzędzia BIM: Narzędzia te budują komponenty BIM.

 • Arch Wall.svg Ściana: Tworzy ścianę od podstaw lub używając wybranego obiektu jako podstawy.
 • Arch CurtainWall.svg Ściana osłonowa: tworzy ścianę osłonową od podstaw lub wykorzystując wybrany obiekt jako podstawę.
 • BIM Column.svg Kolumna: Tworzy pionowy element konstrukcji w podanym punkcie, opcjonalnie używając wybranego obiektu jako profilu.
 • BIM Beam.svg Belka: Tworzy poziomy element konstrukcji w podanym punkcie, opcjonalnie używając wybranego obiektu jako profilu.
 • BIM Slab.svg Płyta: Tworzy płaski element konstrukcji poprzez wyciąganie wybranego płaskiego obiektu.
 • Arch Rebar Straight.png Arch Rebar UShape.png Arch Rebar LShape.png Arch Rebar BentShape.png Arch Rebar Stirrup.png Arch Rebar ColumnReinforcement.svg Arch Rebar BeamReinforcement.svg Arch Rebar Helical.png Arch Rebar.svg Pręt zbrojeniowy: Tworzy pręt zbrojeniowy w wybranym elemencie konstrukcyjnym za pomocą szkicu. Wymaga dodatku Zbrojenie.
 • Arch Window.svg Okno: Tworzy okno używając wybranego obiektu jako podstawy.
 • BIM Door.svg Drzwi: Tworzy obiekt okna z wykorzystaniem ustawień wstępnych drzwi.
 • Arch Pipe.svg Arch PipeConnector.svg Rury: Tworzy rury i połączenia narożne lub trójniki pomiędzy dwoma lub trzema wybranymi rurami.
 • Arch Stairs.svg Schody: Tworzy obiekt schodów w dokumencie.
 • Arch Roof.svg Dach: Tworzy spadzisty dach z wybranej powierzchni.
 • Arch Panel.svg Arch Panel Cut.svg Arch Panel Sheet.svg Panel: Tworzy obiekty paneli oraz wycięcia 2D z tych paneli.
 • Arch Frame.svg Rama: Tworzy obiekt szkieletowy z wybranego układu.
 • Arch Fence.svg Ogrodzenie: Tworzy obiekt ogrodzenia z wybranego obiektu słupka i trasy.
 • Arch Truss.svg Kratownica: Tworzy kratownicę z wybranej linii od podstaw.
 • BIM Library.png Biblioteka BIM: Wstawia obiekt wyposażenia lub mebli. Wymaga dodatku biblioteka podzespołów.
 • Arch Component.png Komponent BIM: Przekształca dowolny wybrany obiekt w obiekt BIM, z pełną obsługą IFC.


Ogólne narzędzia 3D: Narzędzia te budują uniwersalne obiekty 3D, które mogą być przekształcone lub wykorzystane w komponentach BIM.

 • Arch Profile.svg Profil: Tworzy parametryczny profil 2D do wykorzystania np. w procesie wyciągania.
 • BIM Box.png Prostopadłościan: Rysuje sześcian poprzez graficzne określenie jego wymiarów
 • Part Builder.svg Konstruktor kształtu: Narzędzie do tworzenia bardziej złożonych kształtów z różnych parametrycznych brył pierwotnych.
 • Draft Facebinder.svg Łącznik ścian: Tworzy nowy obiekt z wybranych ścian na istniejących obiektach.

Narzędzia do modyfikacji

 • Draft Move.svg Przesuń: Przenosi obiekty z jednej lokalizacji do drugiej.
 • BIM Copy.png Kopiuj: Kopiuje obiekty z jednej lokalizacji do drugiej.
 • Draft Rotate.svg Obróć: Obraca obiekty pod kątem od wartości początkowej do wartości końcowej.
 • Draft Clone.svg Klonuj: Klonuje wybrane obiekty.
 • Draft Offset.svg Odsunięcie: Przesuwa segmenty obiektu o określoną odległość
 • Part Offset2D.svg Odsunięcie 2D: Konstruuje równoległą linię w pewnej odległości od oryginału lub powiększa/zmniejsza płaską ścianę (wersja parametryczna).
 • Draft Trimex.svg Przytnij / wydłuż: Przycina lub wydłuża obiekt.
 • Draft Scale.svg Skaluj: Skaluje wybrane obiekty na podstawie punktu bazowego.
 • Draft Stretch.svg Rozciągnij: Rozciąga wybrane obiekty.
 • Draft Array.svg Szyk: Tworzy szyk biegunowy lub prostokątny z wybranych obiektów.
 • Draft PathArray.svg Szyk po ścieżce: Tworzy szyk obiektów poprzez umieszczenie ich kopii wzdłuż ścieżki.
 • Draft Mirror.svg Odbicie lustrzane: Tworzy odbicie lustrzane wybranych obiektów.
 • Part Extrude.svg Wyciągnij: Wytłacza płaskie powierzchnie obiektu.
 • Part Cut.svg Wytnij: Wycina (odejmuje) jeden obiekt od drugiego
 • Part Fuse.svg Scalenie: Łączy (scala) dwa obiekty.
 • Part Common.svg Część wspólna: Wyodrębnia część wspólną (przecięcie) dwóch obiektów.
 • Part Compound.svg Utwórz złożenie: Tworzy złożenie z wybranych obiektów.
 • Part SimpleCopy.svg Szybka kopia: Creates a non-parametric copy of a selected object
 • Draft Upgrade.svg Ulepsz kształt: Łączy obiekty w obiekt wyższego poziomu.
 • Draft Downgrade.svg Rozbij obiekt na elementy: Rozbija obiekty na obiekty niższego poziomu.
 • Draft Shape2DView.svg Widok 2D kształtu: Tworzy obiekt 2D, który jest rzutem widoku 2D obiektu przestrzennego.
 • Draft Draft2Sketch.svg Rysunek roboczy do szkicu: Konwertuje obiekt Rysunku Roboczego na Szkic i odwrotnie.
 • Arch CutPlane.svg Płaszczyzna cięcia: Przytnij przedmiot zgodnie z płaszczyzną.
 • Arch Add.svg Dodaj komponentt: Dodaje obiekty do komponentu.
 • Arch Remove.svg Usuń komponent: Odejmuje lub usuwa obiekty z komponentu.

Narzędzia do zarządzania

Poradniki i nauka

Zewnętrzne Środowiska pracy

Środowiska pracy FreeCAD są łatwe do zaprogramowania w środowisku Python. Dlatego też, wiele osób opracowuje dodatkowe "przestrzenie robocze" wykraczające poza główny obszar rozwoju programu FreeCAD.

Strona Zewnętrzne środowiska pracy zawiera informacje i poradniki na temat niektórych z nich, a projekt Dodatki FreeCAD ma na celu zebranie ich i uczynienie łatwymi do zainstalowania z poziomu programu FreeCAD.

Nowe środowiska pracy są w czasie tworzenia, bądź cierpliwy!