Architektura Výukový program

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Arch tutorial and the translation is 82% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎čeština • ‎русский • ‎українська

Arch tutorial 00.jpg

Úvod

Záměrem výukového program je představit základy práce v Pracovní ploše Architektura. Pokusím se podat to tak jednoduše aby i uživateli bez předchozích zkušeností s FreeCADem, ale s nějakými zkušenostmi s 3D nebo BIM aplikacemi byl tento výukový program užitečný. V každém případě počítejte s tím, že si budete muset vyhledat další informace o práci s FreeCADem na stránce FreeCAD documentace wiki. Jestliže nemáte žádné zkušenosti s FreeCADem, existuje stránka Začínáme, kterou byste si měli přečíst. Také si projděte naši stránku Výukové programy a na stránce youtube najdete také spoustu dalších výukových programů FreeCADu.

Cílem Pracovní plochy Architektura je nabídnout kompletní pracovní postup BIM uvnitř FreeCADu. Vzhledem k tomu, že je zatím ve vývoji, neočekávejte, že hned najdete stejné nástroje na stejné úrovni jako v obdobných komerčních alternativách jako je Revit nebo ArchiCAD, ale an druhou stranu je využíván v mnohem větším rozsahu než tyto aplikace. Pracovní plocha Architektura významně využívá výhod ostatních disciplín, které FreeCAD poskytuje a nabízí některé vlastnosti, které jsou zřídka viděny u tradičních BIM aplikací.

Zde je například několik zajímavých vlastností Pracovní plochy Architektura ve FreeCADu, které byste obtížně hledali v jiných BIM aplikacích:

  • Architektonické objekty jsou vždy tělesa. Ze silných mechanických základů FreeCADu známe důležitost toho aby strukturální objekty byly vždy tělesy. To zajišťuje mnohem bezchybnější práci a velmi spolehlivé logické operace. Protože možnost dělat kapsy ve 3D objektech pomocí 2D plochy je také logická operace, hned vidíte důležitost v takovém případě.
  • Stavební objekty mohou mít kdykoliv jakýkoliv tvar. Nejsou žádná omezení. Zdi nemusejí být svislé, desky nemusejí vypadat jako desky. Jakékoliv těleso se může kdykoliv stát stavebním objektem. Velmi složité věci, obyčejně těžce definovatelné v jiných BIM aplikacích, jako jsou podlahové desky zatáčející se nahoru a přecházející v zeď (ano Zaho Hadide, to je to o čem jsi mluvil), nepředstavují žádný mimořádný problém ve FreeCADu.
  • /cs|Pracovní plocha Architektura je velmi spřátelená s modulem síť. Snadno můžete vytvářet architektonické modely v aplikacích založených na sítích jako je Blender nebo SketchUp a importovat je do FreeCADu. Jestliže se staráte o kvalitu Vašeho modelu a jeho objekty jsou non-manifold (nejsou různorodá) tělesa, jejich převod do architektonických objektů vyžaduje pouze stisknutí tlačítka.

V době, kdy je psán tento text, Pracovní ploch Architektura, stejně jako zbytek FreeCADu trpí některými omezeními. Nicméně, na většině se pracuje a budou k dispozici později.

  • FreeCAD není 2D aplikace. Je dělán pro 3D. Je v něm dostatečné množství nástrojů pro kreslení a úpravy 2D objektů v Pracovní ploše Kreslení a Pracovní ploše Skicář, ate ty nejsou určeny pro práci s velkými a (někdy špatně nakreslenými) 2D CAD soubory. Běžně můžete uspěšně importovat 2D soubory, ale neočekávejte vysoký výkon, pokud na nich budte chtít pokračovat ve 2D. Byli jste varováni.
  • Žádná podpora materiálů. FreeCAD bude mít kompletní Materiálový systém, který bude schopen definovat velmi komplexní materiály, se všemi výhodmai, které můžete očekávat (uživatelské vlastnosti, materiálové skupiny, vykreslování a vizuální vlastnosti, atd.) a pracovní plocha Architektura jej bude využívat hned jak bude připraven.
  • Je nainstalována velmi předběžbé podpora IFC. Už teď můžete docela spolehlivě importovat IFC soubory, poskytované z IfcOpenShell, ale exportování ještě není oficiálně podporováno. Vývojáři pracují na FreeCADu i na IfcOpenShellu a v budoucnu můžeme očekávay plnou podporu IFC.
  • Mnogo nástrojů Architektury je stále ještě ve vývoji. Znamená to, že automatické "wizardy", které jsou schopny vytvářet automaticky komplexní konstrukce, jako jsou Střecha nebo Schody mohou zatím vytvářet jen určité typy těchto objektů a další nástroje, které mají předvolby jako jsou Struktura nebo Okno mají jen několik základních předvoleb. To se samozřejmě časem zlepší.
  • Vlastnost Jednotky jsou právě implementovány ve FreeCADu, což umožňuje práci s jakýmikoliv jednotkami (dokonce i imperiálními jednotkami, vy hoši z USA můžete být trvale vděční Jürgenovi, patronovi a hlavnímu šéfoviFreeCADu). Ale v tomto okamžiku není implementace kompletní a pracovní plocha Architektura zatím tyto jednotky nepodporuje. Zatím musíte počítat s tím, že je "bezjednotková".
FreeCAD verze 0.14 je požadována

Tento výukový program byl psán za použití FreeCAD verze 0.14. Pokud budete zkoušet podle tohoto programu, budete potřebovat minimálně tuto verzi. Dřívější verze nemusejí obsahovat všechny potřebné nástroje nebo volby používané zde.

Typický pracovní postup

Pracovní plocha Architektura je připravena hlavně pro dva druhy pracovních postupů:

  • Vytvoří se model v rychlejší, na sítích založené aplikaci jako je Blender nebo SketchUp a ten se importuje do FreeCADu za účelem extrakce plánů a řezů. FreeCAD je zařízen na přesné modelování na mnohem vyšší úrovni než je vyadováno v architektuře. Vytváření modelů přímo ve FreeCADu může být obtížné a pomalé. Z toho důvodu má tento pracovní postup velké výhody. Popsal jsem to v tomto článku na mém blogu. Jestli máte zájem modelovat správně a přesně (clean, solid, non-manifold meshes), dává Vám tento pracovní postup stejnou úroveň výkonu a přesnosti jako jiné.
  • Vytváření modelu přímo ve FreeCADu. To je to co Vám ukážu v tomto výukovém programu. Většinou budeme využívat tři pracovní plochy: Architektura, samozřejmě, ale také Kreslení, jehož všechny nástroje jsou včleněny do Architektury, takže není potřeba přepínat pracovní plochy a Skicář. S výhodou to můžete udělat jak to běžně dělám já, že si vytvořím uživatelský nástrojový pruh v pracovní ploše Architektura, pomocí Nástroje → Uživatelské, a přidám ze Skicáře nástroje, které budu často používat. Toto je moje "uživatelská" pracovní plocha Architektura:

Arch tutorial 01.jpg

V tomto výukovém programu budeme modelovat dům ve 3D, založený na 3D výkresu, který stáhneme z netu a extrahujeme z 2D dokumentu plány, výšky a řezy.

Příprava

Místo vytváření projektu od začátku, vezměme si pro modelování projekt z příkladu, ušetří nám to čas. Vybral jsem nádherný dům známého architekta Vilanova Artigas (podívejte se na sérii obrázků od Leonardo Finotti), protože je to blízko od mého bydliště, protože je to jednoduché a protože je to parádní příklad modernistické architektury v Sao Paulu a dwg výkresy jsou snadno dostupné.

Použijeme 2D DWG výkresy získané z odkazu nahoře (musíte se registrovat ke stažení, ale je to zdarma) jako základ pro tvorbu našeho modelu. Takže první věc je stažení souboru, jeho rozzipování a otevření DWG souboru v nějaké dwg aplikaci jeko je třeba DraftSight. Alternativně můžete jej konvertovat do DXF pomocí bezplatné utility, třeba ODA File Converter. Máte-li konvertor ODA nainstalován (a cestu k němu nastavenou v předvolbách Architektury), pak je FreeCAD také schopen naimportovat DWG soubory přímo. Ale protože tyto soubory často mívají špatnou kvalitu a jsou velmi těžkopádné, je obyčejně lepší otevřít je ve 2D CAD aplikaci a pročistit je.

Zde jsem vyhodil všechny výkresy detailů, všechny rámečky s informacemi o výkrese, "vyčistil" jsem jej (v AutoCADu je to "purge") pro odstranění všech zbytečných entit, zreorganizoval jsem řezy do logického umístění v relaci s ohledem na plán a přesunul jsem všechno k počátku (0,0). Potom může být náš soubor otevřen ve FreeCADu efektivně. Zkontrolujte různé odlišné volby dostupné v menu Úpravy → Předvolby → Kreslení → Import/Export, které mohou ovlivnit jak (a jak rychle) jsou soubory DXF/DWG importovány.

Takto vypadá soubor po otevření ve FreeCADu. Změnil jsem taky tloušťku zdí (obsah skupiny "muros") a prohodil pár dveří, které byly importovány se špatným měřítkem v ose X, pomocí nástroje Kreslení Měřítko:

Arch tutorial 02.jpg

DXF importer (který se také umí postarat o DWG soubory, protože při importu DWG souborů jsou nejdříve jednoduše zkonvertovány do DXF) seskupuje importované objekty podle vrstev. Ve FreeCADu nejsou vrstvy, ale skupiny. Skupiny nabízejí jednoduchý způsob organizace objektů v souborech, ale nemají specifické vlastnosti jako vrstvy v AutoCADu, které se aplikují na jejich obsah. Ale mohou být umístěny uvnitř jiných skupin což je velmi šikovné. První věc, kterou zde budeme chtít udělat je vytvořit novou skupinu (v okně stromu), klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu dokumentu, přidejte skupinu, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a přejmenujte ji na "base 2D plans" a přetáhněte do ní všechny ostatní objekty .

Výstavba zdí

Jako většina Architektonických objektů, mohou být zdi stavěny na rozmanitých objektech: přímky, dráty (lomené čáry), náčrty, plochy nebo tělesa (nebo dokonce na ničem, když jsou definovány výškou, šířkou a délkou). Výsledná konstrukce zdi závisí na konstrukci základu a vlastnostech, které zadáte, jako jsou šířka a výška. Jak asi uhodnete, zeď založená na přímce ji využije jeko přímku, podle které se zeď zarovná, zatímco zeď založená na ploše využije plochu jako svůj základový obrys a zeď založená na tělese jednoduše převezme rozměry zadaného tělesa. To umožňuje jakémukoliv tvaru stát se zdí.

Ve FreeCADu existuje několik možných strategií jak stavět zdi. Jedna umožňuje vystvět kompletní "plán podlaží" pomocí skicáře a pak z ní vystvět jedne velký objekt zdi. Tato technika funguje, ale můžete zadat pouze jednu tloušťku pro všechny zdi v projektu. Nebo můžete vystvět každou zaď samostatně ze segmentů přímek. Nebo (a to bude využito zde) můžet využít mix z obou způsobů: uděláme pár drátů nad importovaným plánem, jeden pro každý typ zdi:

Arch tutorial 03.jpg

Jak vidíte nakreslil jsem červeně přímky, ze kterých budou betonové zdi (vyhledání obrázků domu Vám může usnadnit rozlišení různých typů zdí), zelené přímky jsou vnější cihlové zdi a modré přímky se stanou vnitřními zdmi. Přímky procházejí i dveřmi, protože dveře budou vloženy do zdí později a vytvoří si otvory automaticky samostatně. Zdi mohou být k jejich základové přímce zarovnány zleva, zprava nebo centrálně, takže nezáleží na tom, po které straně základovou přímku nakreslíte. Také jsem si dával pozor abych se co nejvíce vyhnul protínáni, protože tak se model stane co nejčistším. Ale o protínání se postaráme později.

Když je to hotovo, můžete všechny tyto přímky umístit do nové skupinu. Postupně vybírejte přímky a stiskem tlačítka Zeď z nich stavějte zdi. Můžete vybrat i několik přímek zároveň. Po dokončení a úpravě šířek (externí zdi jsou široké 25cm, vnitřní 15cm) a některých zarovnání. My už máme zdi připraveny:

Arch tutorial 04.jpg

Zeď můžeme budovat i z úplného začátku. Když stisknete tlačítko Zeď bez vybraného objektu, můžete kliknout na dva body na obrazovce a nakreslit zeď. Ale na pozadí nástroj Zeď ve skutečnosti nakreslí přímku a na ní postaví zeď. Ale v tomto případě považuji za mnohem poučnější ukázat jak to funguje.

Všimli jste si, že jsem si hodně dával pozor abych nekřížil zdi? Později nám to ušetří hodně bolení hlavy, například když naši práci exportujeme do jiných aplikací, které to nemají rády. Já zde mám pouze jedno křížení, když jsem byl líný nakreslit dva krátké přímkové segmenty a nakreslil jsem jednu velkou lomenou čáru, která překřížila jinou. To musí být opraveno. Naštěstí mají všechny objekty Architektury skvělou vlastnost: můžete přidat jednu na druhou. Když to uděláme, sjednotí se jejich konstrukce, ale stále potom zůstanou editovatelné a nezávislé. Přidání jedné z našich překřížených zdí na druhou uděláme tak, že jednu z nich vybereme, potom CTRL+výběr druhé a stiskneme nástroj Přidat:

Arch tutorial 05.jpg

Vlevo jsou dvě překřížené zdi, napravo výsledek po přidání jedné na druhou.

Důležitá poznámka k parametrickým objektům

Existuje něco důležitého s čím je již potřeba počítat. Jak víte, ve FreeCADu je všechno parametrické: Naše nová "sjednocená" zeď je vytvořena ze dvou zdí, z nichž každá je založena na základové přímce. Když je rozbalíte v okně stromu, uvidíte řetěz závislosí. Jak si můžete představit, taková hříčka se rychle může stát velmi složitou. Dále, když už víte jak se pracuje se skicářem, mohli bychom chtít nakreslit základové přímky s vazbenými náčrty. Celá ta složitost něco stojí: exponenciálně narůstá množství výpočtů, které msuí FreeCAD provádět aby udržel konstrukci modelu aktuální. Tak, když se nad tím zamyslíte, nezvyšujte zbytečně složitost, pokud to není potřeba. Udržujte správnou rovnováhu mezi jednoduchými a složitými objekty a ty si nechte pro případy, kdy budete složitost skutečně potřebovat.

Například, já jsem mohl nakreslit základové přímky bez ohledu na jejich křížení a upravit to později pomocí nástroje Přidat. Ale tím bych značně zvýšil složitost modelu bez jakéhokoliv přínosu. Lepší je to dělat správně od začátku a udržovat je jako velmi jednoduché části konstrukce.

Teď už jsou naše zdi v pořádku a potřebujeme zdvihnout jejich výšku až se protne se střechou. Potom, protože zeď nemůže být automaticky useknuta střechou (nicméně jednoho dne k tomu dojde), vytvoříme "fiktivní" objekt, který kopíruje tvar střechy, pro odebrání z naší zdi.

Nejprve, když se podíváme na 2D výkresy, vidíme, že nejvyšší bod střechy nad 5.6m nad podlahou. Proto nastavme výšku naší zdi na 6m a tím si zajistíme, že bude odebrána naším fiktivním objemem zdi. Můžete se ptát proč 6m a ne 5.6m? Dobrá, jestliže už jste někdy pracovali s logickými operacemi (přidání, odebrání, průniky), musíte už vědět, že tyto operace nemají moc rády "face-on-face" (povrch na povrch) situace. Mají rády čisté, opravdu se protínající objekty, Takže, když to uděláme takto, máme to pojištěné.

Pro zdvihnutí výšky naších zdí, jednoduše všechny vyberte (nezapomeňte tu, kterou jsme přidali na další) v okně stromu a změňte hodnotu jejich vlastnosti "výška".

Před vytvořením střechy a snížením zdí udělejme i ostatní objekty, které budou potřebovat snížení: Zdi horního studia a sloupy. Zdi studia jsou udělány stejným způsobem, jaký už jsme použili, na plánech horního patra, ale budou zvýšeny na úroveň 2.6m. Proto jim dáme požadovanou výšku, vrchol je ve výšce 6m, takže výška bude 3.4m. Když je to hotovo, zdvihněme zdi na úroveň 2.6m: Obě vybereme, přejdeme do pohledu zepředu (Pohled → Standardní pohledy → Zepředu), stiskněte tlačítko Posun, vyberte první bod, potom zadejte 0, 2.6, 0 jako souřadnice a stiskněte ENTER. Objekty vyskočí do výšky 2.6m:

Arch tutorial 06.jpg

O souřadnicích

Objekty Kreslení a také většina objektů Architektury se řídí systémem Kreslení zvaným pracovní roviny. Tento systém definuje 2D rovinu, na které se budou odehrávat následující operace. Jestliže nedefinujete žádnou rovinu, pak se pracovní rovina přizpůsobí do aktuálního pohledu. To je důvod proč přepínáme do pohledu zepředu a vidíte, že posun v X je 0 a Y je 2.6. Také můžeme určit, že pracovní rovina bude v přízemí, použitím nástroje výběr roviny. Pak jsme zadali posun X rovno 0, Y rovno 0 a Z rovno 2.6.

Teď posuňme naše zdi vodorovně na jejich správnou pozici. Protože máme zachycovací body je to snadnější: Vybereme obě zdi, stiskneme nástroj Posun a posuneme je z jednoho bodu do druhého:

Arch tutorial 07.jpg

Nakonec jsem změnil barvu některých zdí na cihlovou (je to snadnější pro odlišení) a udělal malou korekci: Některé zdi nejdou až ke střeše, ale skončí na výšce 2.60m. Upravil jsem výšku těchto zdí.

Zvednutí struktury

Nyní, protože musíme snížit zdi odebráním objektu, mohli bychom se podívat jestli tam nejsou další objekty, které budou potřebovat tímto způsobem snížit. Jsou tam, některé ze sloupů. To je dobrá příležitost představit další z objektů architektury: Strukturu. Objekty struktury se víceméně chovají jako zdi, ale nejsou vytvořeny ze základové přímky. Spíše preferují práci z profilu, který se vysune (podél přímky profilu nebo ne) Jakýkoliv plochý objekt může sloužit jako profil pro strukturu, s jediným požadavkem: musí tvořit uzavřený tvar.

Pro naše sloupy použijeme jinou strategii než jsme použili pro zdi. Místo "kreslení" na 2D plánech, použijeme přímo objekty z nich: kružnice, které reprezentují sloupy v pohledu plánu. Teoreticky bychom mohli vybrat jeden z nich a stisknout tlačítko Struktura. Nicméně, pokud bychom to udělali takto, vytvoříme "prázdný" strukturální objekt. Je to kvůli tomu, že si nikdy nemůžete být jisti jak dobře byly objekty nakresleny v DWG souboru a tyto objekty často nejsou uzavřeny. Takže před jejich zformováním ve sloupy je změníme na plochy dvojnásobným použitím nástroje Vylepšit. Při prvním je zkonvertujeme do uzavřených drátů (lomených čár), při druhém zkonvertujeme dráty do ploch. Druhý krok není povinný, ale když máte plochy, můžete si být na 100% jisti, že jsou uzavřené (jinak nemůže být plocha vytvořena).

Když jsme zkonvertovali všechny sloupy do ploch, můžeme na ně použít nástroj Struktura a nastavit výšku (některé mají 6m, další pouze 2.25m):

Arch tutorial 08.jpg

Na obrázku nahoře vidíte dva sloupy, které jsou tak jak byly v DWG souboru, dva byly vylepšeny na plochy a dva byly zformovány do strukturálních objektů a jejich výška nastavena na 6m a 2.25m.

Připomínám, že tyto různé architektonické objekty (zdi, struktury a další, které ještě objevíme) všechny sdílejí spoustu věci mezi sebou (například všechny mohou být přidány jedna na druhou, jako jsme to již udělali se zdmi, a kterákoliv z nich může být zkonverována do jiné). Je to více otázka vkusu, sloupy můžeme také udělat pomocí nástroje pro zeď a podle potřeby zkonvertovat. Ve skutečnosti některé z našich zdí jsou betonové zdi, později je můžeme zkonvertovat do struktur.

Odebrání

Nyní je čas vytvořit náš odečítací objem. Nejjednodušším způsobem je nakreslit jeho profil nad řezem. Potom jej otočíme a umístíme jej do správné pozice. Podívejte se proč jsem umístil řez a sklon před začátkem? Bude to velmi šikovné pro nakreslení toho objemu zde, potom jeho posunutí do správné pozice na modelu.

Nakresleme tedy ten objem, větší než střecha, který bude odečten ze zdí. Udělám to tak, že nakreslím dvě přímky nad základnou střechy, potom jej trochu prodloužím pomocí nástroje Oříznout. Potom nakreslím drát, zachycením k uvedeným přímkám a přechodem nahoru na našich 6 metrů. Také jsem nakreslil modrou přímku na úrovni přízemí (0.00), která bude naší osou rotace.

Arch tutorial 09.jpg

A teď ta finta: Použijeme nástroj Otočení pro pootočení našeho profilu o 90 stupňů nahoru, do správné pozice kde bude vysunut. Uděláme to tak, že nejdříve musíme změnit pracovní rovinu na rovinu YZ. Když je to provedeno, bude otočení provedeno v této rovině. Kdybychom chtěli a udělali to trochu dříve a nastavili boční pohled, bylo by obtížné vidět a vybrat náš profil a zjistit kde je základní bod kolem kterého to musí rotovat, jasné? Potom musíme nastavit pracovní rovinu ručně: Stiskneme tlačítko Vybrat rovinu (je to v záložce "úkoly" v okně stromu) a nastavíme ji na YZ (což je "boční" rovina). Když nastavíte pracovní rovinu ručně, jako zde, nezmění to závislost na Vašem pohledu. Nyní můžete otočit pohled tak, abyste měli dobrý výhled na všechny věci, které musíte vybrat. Pro pozdější přepnutí pracovní roviny zpět "automatického" módu, stiskněte opět tlačítko Vybrat rovinu a nastavte ji na "Žádná".

Nyní bude snadné provést otočení: Vyberte profil, stiskněte tlačítko Otočení, klikněte na bod v modré přímce, zadejte 0 jako počáteční úhel a 90 jako rotace:

Arch tutorial 10.jpg

A vše co musíme udělat teď je posunout profil trochu blíže k modelu (pokud je to potřeba, nastavte pracovní rovinu na XY) a vysunout jej. Můžete to udělat buď pomocí nástroje Díl Vysunout nebo pomocí nástroje Kreslení Oříznout, který má také speciální skrytou schopnost vysunovat plochy. Vždy se ujistěte, že vysunutí je delší než všechny zdi, které z něj budou odečteny abyste se vyhnuli problematické face-on-face situaci při odečítání:

Arch tutorial 11.jpg

A nyní příchází na řadu akce opačná k nástroji Přidat a to Odebrat. Jak asi uhodnete, také to vytváří objekt jako dítě jiného, ale jeho tvar je odečten z hostitelského objektu místo jejich sjednocení. Takže je to jednoduché: Vyberte objem k odečtení (pojmenoval jsem jej jako "Roof volume to subtract" (Objem střechy k odebrání) v okně stromu, takže ho snadno najdete), CTRL + výběr zdi, a stisknout tlačítko Odebrat. Tohle uvidíte po odebrání, objem pro odebrání zmizel ze 3D pohledu i z okna stromu. Je to proto, že byl označen jako dítě zdi a "spolknut" zdí. Vyberte zeď, rozbalte ji v okně stromu a máte tady Váš objem.

Nyní vyberte ten objem v okně stromu, CTRL + výběr další zdi a stiskněte Odebrat. Opakujte pro všechny zdi až budou všechny příslušně zkráceny:

Arch tutorial 12.jpg

Pamatujte si, že pro oba nástroje Přidat i Odebrat, je důležité pořadí ve kterém se objekty vybírají. Hostující objekt je vždy jako poslední, jako "Odebrat X z Y" nebo "Přidat X k Y"

Poznámka k přidávání a odebírání

Architektonické objekty které podporují takovéto přidávání a odebírání (všechny kromě pomocných "visual" objektů jako jsou osy) sledují takové objekty pomocí dvou vlastností , resp. "Přídavky" a "Odběry", které obsahují seznam odkazů na jiné objekty, které jsou odebrány nebo přidány.Nějaký objekt může být na seznamech některých jiných objektů, stejně jako náš odebíraný objem zde. Každý z "otců" jej bude chtít hodit do sebe v okně stromu, nicméně obyčejně zůstane v posledním objektu. Ale vždy můžete tento seznam pro každý objekt upravit, dvojklikem v okně stromu, což ve FreeCADu znamená, že se přechází do editačního módu. Editační mód ukončíte stisknutím klávesy ESC.


Vytvoření střech

Nyní co nám zbývá k dokompletování struktur je vytvoření střech a menších vnitřních desek. Opět nejjednodušší cestou je nakreslit jejich profil nad řezem pomocí nástroje Drát. Tady jsem nakreslil 3 profily jeden nad druhým (odsunul jsem je od sebe, v pohledu dole to můžeme vidět lépe). Zelený bude použit pro pozdější ohraničení desky střechy, potom modrý pro boční části a červený pro střední část, které je nad blokem koupelny:

Arch tutorial 13.jpg

Pak musíme opakovat operaci otočení jako nahoře, otočit objekty ve svislé pozici, potom jejich posunutí na jejich správné umístění a zkopírování některých z nich, které budou vysunuty dvakrát pomocí nástroje Posun, a to stisknutím klávesy ALT, což vytvoří kopie místo pouhého přesunutí aktuálního objektu. Také jsem přidal další dva profily pro boční zdi otvorů koupelny.

Arch tutorial 14.jpg

Když je všechno na místě, je to už jen věcí použití nástroje Oříznutí na vysunutí a potom je zkonvertovat od objektů Architektura Struktura.

Arch tutorial 15.jpg

Pak vidíme, že vyvstaly další problémy: dva ze sloupů vpravo jsou příliš krátké (měly dosahovat až ke střeše) a taky je mezera mezi deskou a zdí studia vpravo vzadu (symbol úrovně 2.6 na řezu byl zřejmě špatně). Díky parametrickým objektům není problém to vyřešit: Pro sloupy jenom změníme jejich výšku 6m, vyberte objekt odebrání střech z okna stromu a odeberte jej ze sloupů. Pro zdi je to ještě jednodušší: posuňte je trochu dolu. Protože odebírací objem zůstává stále na svém místě, konstrukce zdi se přizpůsobí automaticky.

A ještě musí být opravena jedna věc, v koupelně je malá betonová deska, která protíná některé zdi. Opravme to vytvořením nového odebíracího objemu a odeberme jej z těchto zdí. Další vlastností nástroje Oříznutí, který používáme k vysunutí hmoty, je to, že také může vysunout jednu plochu existujícího objektu. To vytvoří nový samostatný objekt, takže neriskujete "poškození" jiného objektu. Takže můžeme vybrat základovou plochu z malé betonové desky (podívejte se na ní zespodu modelu), potom stiskněte tlačítko Oříznutí a vysuňte ji až ke střeše. Pak ji odeberte z obou vnitřních zdí koupelny pomocí nástroje Odebrat:

Arch tutorial 16.jpg

Podlahy, schodiště a komín

Teď je naše struktura kompletní a zbývá už jen dodělat pár měnších objektů.

Komín

Pusťme se do komína. Nyní už víte jak to funguje? Nakreslete pár uzavřených drátů, posuňte je nahoru do jejich správné výšky nástrojem Posun, vysuňte je nástrojem Oříznout, změňte ten větší na strukturu, a odečtěte ten menší. Všimněte si, že komínový průduch nebyl na plánu zakreslen, ale našel jsem jeho pozici přetažením modrých čar z pohledu řezu.

Arch tutorial 17.jpg

Podlahy

Podlahy nejsou v základním výkresu příliš dobře zobrazeny. Při pohledu na řezy nepoznáte kde a jak tlusté jsou podlahové desky. Tak budeme předpokládat, že zdi stojí na základech na úrovni 0.00 a že stejné je to s podlahami tlustými 15 cm, které leží přímo na základové desce. Takže podlahová deska nezasahuje pod zdi, ale je kolem nich. Můžeme je vytvořit z jedné velké obdélníkové desky a pak z ní odečíst zdi, ale víme, že odečítací operace je dost náročná na prostředky. Lepší je udělat podlahy z menších kusů, bude to "levnější" na výpočetní požadavky a uděláme to tedy rozumně pokoj po pokoji, bude se to později hodit při výpočtech podlahových ploch:

Arch tutorial 18.jpg

Když jsou nakresleny dráty, jen je převedeme do struktur, a dáme jim výšku 0.15:

Arch tutorial 19.jpg

Schodiště

A teď schodiště. Seznamte se s dalším nástrojem Architektury schodištěm. Tento nástroj je zatím ve velmi ranné fázi vývoje, takže od něho moc neočekávejte. Ale je už docela šikovný pro vytvoření jednoduchého, přímého schodiště. Je důležité znát jejich koncept, nástroj pro schodiště je zamýšlen pro vybudování schodiště z rovné podlahy na vršek zdi. Jinými slovy, při pohledu shora objekt schodiště zabírá přesně stejnou plochu jakou zabírá na půdorysu, takže poslední stupeň není zakreslen (ale samozřejmě je započten při výpočtu výšky).

V tomto příkladu jsem dal přednost vytvoření schodiště v řezu, protože budme potřebovat mnoho rozměrů, které se snadněji získají z tohoto pohledu. Nakreslil jsem pár červených vodicích přímek, potom dvě modré přímky, které budou základem dvou částí schodiště a dva zelené uzavřené dráty, které vytvoří chybějící části. Nyní vybereme první modrou přímku, stiskneme nástroj Schodiště, zadáme počet stupňů na 5, výšku na 0.875,šířku na 1.30, typ struktury na "massive" a tloušťku struktury na 0.12. Opakujte pro další část.

Pak vysuňte oba zelené dráty o 1.30 a otočte je a posuňte do správné pozice:

Arch tutorial 20.jpg

Na bočním pohledu nakreslete (potom otočte) okraj:

Arch tutorial 21.jpg

Potom všechno posuňte na místo:

Arch tutorial 22.jpg

Také nezapomeňte snížit sloup, který protíná schodiště, protože v BIM je vždy špatné, když se objekty protínají. Pamatujte, že stavíme stejně jako v reálném světě, kde se taky pevné objekty nemohou protínat. Tady jsem nechtěl odečíst sloup přímo od schodiště (protože jinak by objekt sloupu byl pohlcen objektem schodiště a to se mi nelíbí), proto jsem vzal plochu, na které byl sloup postaven a znovu jsem ji vysunul. Toto nové vysunutí pak bylo odečteno ze schodiště.

Výborně! Všechna těžká práce je nyní udělána a nyní se dejme do mnohem těžší práce!

Dveře a okna

Nástroj Architektura Okno je pěkně složitá záležitost. Používá se pro vytvoření všech druhů "vložených" objektů jako jsou okna nebo dveře. Ano, ve FreeCADu jsou dveře speciálním druhem okna. Ve skutečném životě taky, nemyslíte? Nástroj Architektura Okno může být stále ještě poněkud obtížnější na používání , ale to je za to, že byl sestaven pro maximální výkon. Může s ním být vytvořen téměř jakýkoliv druh okna podle vašich představ. Ale až tento nástroj bude mít v budoucnosti víc předvoleb, situace bude lepší.

Objekt Architektura Okno funguje následovně: Je založen na 2D plánu (jakýkoliv 2D objekt, ale přednost má náčrt, který obsahuje uzavřené dráty (lomené čáry)). Tyto dráty definují různé části okna: vnější rámečky, vnitřní rámečky, okenní panely, pevné panely, atd. Objekt okno má vlastnosti, které obsahují co dělat se kterým drátem: vysunout je, umístit je s určitým odsunutím, atd. Nakonec může být okno vloženo do hostitelského objektu jako je zeď nebo struktura, do které automaticky vytvoří otvor. Otvor bude vypočten podle největšího drátu nalezeného ve 2D plánu.

Ve FreeCADu jsou dva způsoby jak vytvořit takové objekty: Použitím předvoleb nebo nakreslením plánu okna od začátku. Zde se podíváme na oba způsoby. Ale pamatujte, že metoda s předvolbami nedělá nic jiného, než že vytvoří objekt plánu a definuje potřebná vysunutí.

Použití předvoleb

Při stisknutí nástroje Architektura Okno bez vybrání objektu, jste požádáni o zadání 2D plánu nebo zadání předvoleb. Použijme předvolbu "Jednoduché dveře" pro umístění hlavních vchodových dveří našeho modelu. Zadáme šířku 1m, výšku 2.45m a rozměr W1 0.15m, ostatní parametry ponechte na 0.05m. Když pak kliknete na levý spodní roh zdi, vytvoří se nové dveře:

Arch tutorial 23.jpg

Všimnete si, že ty Vaše nové dveře se nezobrazí v okně stromu. Je to kvůli tomu, že zachycením zdi jsme označili zeď jako hostitelský objekt. Následně byl "pohlcen" zdí. Ale kliknutím pravou myší na zeď → Jdi na výběr najdete dveře ve stromě.

V tomto případě, protože naše okno není vloženo do žádné zdi (otvor už tam byl), můžeme oddělit okno od hostující zdi. Udělá se to dvojklikem na hostující zeď v pohledu stromu pro přechod do editačního módu. Tam uvidíte okno v jeho "Odečítací" skupině. Jednoduše tam vyberte okno, stiskněte tlačítko "odstranit prvek" a potom OK. Naše okno bylo odstraněno z hostující zdi a leží na konci pohledu stromu.

Máme druhé dveře, přesně stejné jako ty první, trochu vlevo. Místo vytváření nových dveří od začátku, máme dva způsoby jak vytvořit kopii těch prvních: Použitím nástroje Kreslení Posun se současně stisknutou klávesou ALT, která jak jistě víte, objekt kopíruje místo přesunutí. Nebo, ještě lépe, můžeme použít nástroj Kreslení Klon. Nástroj Klon vytváří "klon" vybraného objektu, se kterým můžete pohybovat, ale drží si tvar původního objektu. Když se změní původní objekt, změní se zároveň i klon.

Takže všechno co musíme udělat je vybrat dveře, stisknout nástroj Kreslení Klon a potom přesunot klon na jeho správnou pozici pomocí nástroje Kreslení Posun.

Organizace modelu

Arch tutorial 24.jpg

Nyní je vhodný čas udělat malou očistu domu. Protože už máme dvě okna, je vhodný čas pro pročištění okna stromu: Vytvořte novou skupinu, přejmenujte ji na "Windows" a přesuňte do ní obě okna. Doporučuji Vám také další prvky oddělit tímto způsobem, jako jsou zdi a struktury. Protože můžete vytvořit i skupiny uvnitř skupin, můžete organizovat dále, například umístění všech prvků, které vytvářejí střechu do samostatné skupiny, takže bude snadné ji zapnout nebo vypnout (přepínání viditelnosti skupin platí i pro všechny objekty uvnitř nich).

Pracovní plocha Architektura má několik přidaných nástrojů pro organizaci modelu: Staveniště, Budova a Podlaží. Tyto 3 objekty jsou založeny na standardních skupinách FreeCADu, takže se chovají přesně stejně jako skupiny, ale mají několik vlastností navíc. Například, podlaží má schopnost nastavit a řídit výšku obsažených zdí a struktur, a když jsou přesunuty, celý jejich obsah je přesunut také.

Ale zde, protože máme pouze jednu budovu s pouze jedním (a půl) podlažím, není ve skutečnosti potřeba používat takové objekty, takže vystačíme jen s jednoduchými skupinami.

Vraťme se zpět k práci. Vypněte skupinu střechy, tak budme lépe vidět dovnitř a přepněte Zobrazovací mód objektů podlaží na Drátový model (nebo použijte nástroj Kreslení Přepnout zobrazovací mód) takže je můžeme zachycovat, ale můžeme vidět půdorys i zespodu. Ale můžeme také vypnout podlahy kompletně, potom umístit dveře na úroveň 0, potom je zvednout o 15cm pomocí nástroje Kreslení Posun.

Teď umístíme vnitřní dveře. Opět použijte předvolbu "Jednoduché dveře" a vytvořte dveře široké 1.00m a 0.70m a vysoké 2.1 s rozměrem W1 0.1m. Ujistěte se, že zachytíte správnou zeď až je budete umisťovat a ony vytvoří automaticky otvor v té zdi. Jestliže je obtížné umístit je správně, můžete je umístit na snadnější místo (například na roh zdi) a potom je posunout. Otvor se posune s nimi.

Pokud omylem vložíte okno do špatné zdi, je snadné to napravit: Odstraňte okno se skupiny "Substraction (Odebrané)" u hostující zdi v editačním módu, jak jsme viděli výše a potom je vložte do skupiny "Substraction (Odebrané)" u správné zdi stejnym způsobem nebo jednoduše použitím nástroje Architektura Odebrat.

O trochu práce později, všechny dveře jsou na místě:

Arch tutorial 25.jpg

Při bližším pohledu na bokorys, najdeme další chybu: Vrchol cihlové zdi není na 2.60m, ale o 17.5cm níže, tj. 2.425cm. Naštěstí okna založená na předvolbách mají výhodu: Můžete změnit jejich hlavní rozměry (šířku a výšku) v jejich vlastnostech. Takže změňme jejich výšku na 2.425-0.15, tj. na 2.275. Druhé okno, protože je to klon prvního okna, je převezme také. To je to zásadní v čem se projeví kouzlo parametrického návrhu.

A teď je podívejme na opravdu zajímavou věc: Jak navrhnout naše vlastní uživatelské okno.

Vytváření uživatelských oken

Jak jsem vysvětlil výše, objekty Architektura Okno se vytvářejí z 2D plánů, sestavených z uzavřených prvků (dráty (lomené čáry), kružnice, obdélníky, cokoliv). Objekty Kreslení nemohou držet více než jeden z těchto prvků, doporučovaný nástroj pro kreslení plánů oken je Skicář. Bohužel, u skicáře není možné zachytit vnější objekt jako u pracovní plochy Kreslení, což by zde bylo užitečné, protože naše nárysy už jsou nakresleny. Naštěstí existuje nástroj pro konverzi objektů Kreslení do náčrtů: Nástroj Kreslení do Náčrtu.

Začněme tedy s kreslením našeho prvního plánu okna. nakreslil jsem jej v nárysu, použitím několika obdélníků: Jeden z nich pro vnější linky, a 4 pro vnitřní linky. Zastavil jsem se přede dveřmi, protože, připomínám, naše dveře už rám mají:

Arch tutorial 26.jpg

Potom vyberte všechny obdélníky a stiskněte tlačítko Kreslení do Náčrtu (a smažte obdélníky, protože tento nástroj nemaže původní objekty, pro případ, že něco nedopadlo dobře). Potom s vybranými novými náčrty, stiskněte nástroj Architektura Okno.

Arch tutorial 27.jpg

Nástroj detekuje, že plán má jeden vnější drát a několik vnitřních drátů a automaticky navrhne deafultní konfiguraci: Jeden rám vytvořený odečtením vnitřních rámů od vnějšího, vysunutý o 1m. Změňme to přechodem do editačního módu okna dvojklikem na ně v okně stromu:

Uvidíte "Defaultní" komponentu, která byla vytvořena automaticky nástrojem Okno, které používá 5 drátů (vždy odečítá ostatní z největšího) a je vysunuto o 1. Zmněňme hodnotu vysunutí na 0.1 , aby odpovídalo tomu, jaké jsme použili u dveří.

Potom přidáme 4 nové skleněné panely, každý z nich využije jeden drát a dáme jim vysunutí 0.01 a odsun 0.05, takže jsou umístěny ve středu rámu. Takto bude Vaše okno vypadat, když dokončíte úpravy:

Arch tutorial 28.jpg

Předpokládám, že nyní už byste měli rozumět síle tohoto systému: Je možná jakákoliv kombinace rámů a panelů. Jestli je umíte kreslit ve 2D, pak mohou existovat jako zcela platné 3D objekty.

A teď nakresleme ostatní části, potom je přesuneme na jejich místo současně. Ale nejdříve musíme udělat nějaké úpravy v základním 2D výkresu, protože některé linky zřejmě úplně chybí - tam kde se okna dotýkají se chodištěm. Opravit to můžeme odsunutím přímky schodiště o 2.5cm pomocí nástroje Kreslení Odsunout (samozřejmě se stisknutou klávesou ALT pro kopírování místo přesunutí). Nyní můžeme nakreslit náš plán pomocí drátů, potom je konvertovat do náčrtu a potom z nich vytvořit okno.

Až to několikrát zopakujeme (já jsem udělal 4 samostatné kousky, ale záleží na Vás jak se rozhodnete), máme fasádu kompletní:

Arch tutorial 29.jpg

Nyní, stejně jako předtím, je to už jen věcí otočení částí a jejich posunutím na správnou pozici:

Arch tutorial 30.jpg

Poslední chybějící část je segment zdi, který není vidět na půdorysu a který musíme přidat. Máme několik možností, jak to udělat, já jsem si vybral nakreslit přímku na plánu základů, potom ji přesunout na správnou výšku a pak z ní vytvořit zeď. Potom také musíme vytáhnout objem pro odečítání střechy (musí zůstat v posledním sloupci) a potom jej odečíst. Nyní je hotova tato strana budovy:

Arch tutorial 31.jpg

Hotovo? Zatím ne. Podívejte se na obrázek nahoře, naše dveře jsme udělali s 5cm rámečkem, vzpomínáte (to bylo defaultní v předvolbě). Ale ostatní okna mají rámečky 2.5cm. To také musí být opraveno.

Úpravy oken

Už jsme si ukázali jak vytvářet a upravovat komponenty oken, pomocí editačního módu oken, ale můžeme i editovat podkladový náčrt. Předvolby oken se neliší od uživatelských oken, nástroj Okno pouze vytváří podkladový náčrt. Vyberte náš objekt dveří (původní, ne kopii, pamatujte, že je to klon) a rozbalte jej v okně stromu. Tam je náš náčrt. Dvojklikněte na něj a přejdete do editačního módu.

Pracovní plocha Skicář je extrémě výkonný nástroj. Nemá některé z výhod pracovní plochy Kreslení, jako jsou třeba zachycování a pracovní roviny, ale má zase mnoho jiných výhod. Ve FreeCADu budete často používat jednu nebo druhou podle potřeby. Nejdůležitější vlastností skicáře jsou vazby. Vazby umožňují automaticky vzájemně fixovat pozice některých elementů. Například můžete nastavit, že segment bude vždy svislý nebo bude vždy v dané vzdálenosti od jiného.

Když upravujeme náčrt našich dveří, vidíme, že je proveden na plně vazbeném náčrtu:

Arch tutorial 32.jpg

Všechno co teď musíme udělat je upravit vzdálenost 5cm mezi vnější a vnitřní linkou dvojklikem na ně a změnou jejich hodnoty na 2.5cm (Pamatujte, že jednotky stále ještě nejsou plně funkční v době, kdy to píšu). Po kliknutí na tlačítko "OK", jsou dveře (a jejich klon) aktualizovány.

Práce bez 2D podpory

Naše práce byla až doteď relativně snadná, protože jsme měli podkladový 2D výkres jako základ, nad kterým jsme pracovali. Ale teď musíme udělat protější průčelí a skleněné atrium a věci se začínají komplikovat: Výkres protějšího průčelí má spoustu chyb, nepředstavuje atrium celé a jednoduše také nemáme výkres vnitřníh zdí atria. Proto si musíme pár věcí vymyslet sami. Určitě se podívejte na odkazované obrázky pro představu jak je to uděláno. A nebo si to udělejte podle sebe!

Je jedna věc, kterou už můžeme udělat: zduplikovat komplikované okno na schodech nástrojem Posun, protože to je stejné na obou stranách:

Arch tutorial 33.jpg

Tady připomínám, že já dávám přednost duplikování pomocí nástroje Posunpřed použitím klonování, protože klon zatím nepodporuje různé barvy uvnitř objektu. Rozdíl je v tom, že klon je kopie konečného tvaru původního objektu, zatímco když objekt zkopírujete, vytvoříte nový objekt, který má stejné vlastnosti jako původní objekt (proto i základní náčrt a jeho definiční komponenty okna, které jsou uloženy jako vlastnosti).

A teď musíme zaútočit na části, které nejsou nakreslené nikde. Začněme se skleněnou zdí mezi obývacím pokojem a atriem. Snadnější bude kreslení z bočního pohledu, protože ten mám dá správnou výšku střechy. Když jste v půdorysu, můžete pohledem otáčet z menu Pohled -> Standardní pohled -> Otočit doleva nebo doprava až dostanete komfortní pohled na práci, jako třeba:

Arch tutorial 34.jpg

Všimněte jak jsem na obrázku nahoře udělal přímku z modelu k levému řezu, abych získal přesnou šířku okna. Potom jsem tuto šířku zkopíroval do bokorysu a rozdělil jsem ji na 4 části. Pak jsem vytvořil jednu hlavní část okna, plus 4 další okna pro posuvné dveře. Skicář má občas potíže s překrývajícími se dráty, proto jsem dal přednost držet je odděleně, jak je zde:

Arch tutorial 35.jpg

Po nutném otočení všechno perfektně zapadne na místo:

Arch tutorial 36.jpg

Ještě tady potřebujeme nějakou rohovou část. Malý užitečný trik s nástrojem Vybrat rovinu, když máte vybranou plochu a stisknete toto tlačítko, pracovní rovina se ztotožní s vybranou plochou (přinejmenším s její pozicí a pokud je plocha obdélníková, pokusí se ztotožnit i její osy). Je to užitečné při kreslení 2D objektů přímo na modelu, jako zde, můžeme nakreslit obdélník, který bude vysunut přímo do jeho správné pozice:

Arch tutorial 37.jpg

A teď se pusťme do dvou zbývajících částí. Jedna je snadná, je to kopie toho co je na druhé straně, takže snadno můžeme použít 2D výkres:

Arch tutorial 38.jpg

Druhá část je trochu složitější. Při pohledu na obrázky vidíme, že má mnoho svislých sekcí, jako jsou okna na schodištích. Náhodou (nebo velice dobrým designem z Vilanova Artigas) šířka našich oken (4.50m) je přesně stejná jako šířka schodišťových oken, takže můžeme použít stejné sekce: 15 částí po 30cm. Zde jsem využil nástroj Kreslení Pole pro kopírování přes 2 přímky 15-krát a nad nimi jsem nakreslil obdélníky:

Arch tutorial 39.jpg

Když je to uděláno, můžeme vytvořit okno stejnou metodou, kterou už známe. Další malá užitečná finta, pokud už jste si jí nevšimli dříve: Při úpravě okna, když změníte jméno komponenty, vytvoří se ve skutečnosti ji zduplikujete. Takže 15 vnitřních skleněných panelů vytvoříte místo 15 kliknutí na tlačítko "add" a 15-krát vyplnění jejich dat, pouze tak, že upravíte jeden a změníte jeho jméno a drát, což pokaždé vytvoří novou kopii.

Po tom co okno otočíme a posuneme na místo, je atrium kompletní:

Arch tutorial 40.jpg

Úpravy a opravy

Když se nyní podíváme na zadní průčelí a porovnáme je s plánem , vidíme, že jsou tam nějaké rozdíly, které musejí být opraveny. A to, že ložnicová okna jsou menší než jsem si prvně myslel a budeme muset přidat nějaké další zdi. Aby to bylo uděláno správně, některá podlaží musejí být snížena:

Arch tutorial 41.jpg

Samozřejmě to můžemeudělat několika způsoby. Snadný způsob by byl odečtení objemu, ale to by zase přineslo zbytečné zesložitění modelu. Lepší je úprava základového drátu každého podlaží. A teď přichází na řadu mód Kreslení Úpravy. Rozbalením těchto podlaží v okně stromu a potom zviditelněním základového drátu můžeme dvojklikem na něj přejít do editačního módu. Můžeme posunovat jeho body nebo přidávat nebo odebírat body. Tak se snadno upraví podlahové desky.

Arch tutorial 42.jpg

Po nějaké další lopotě (osoba, která dělala ty výkresy, zřejmě pěkně zlenivěla, když dělala poslední bokorysy, mnoho jich je nakresleno špatně) máme nakonec dům kompletní:

Arch tutorial 43.jpg

Všimněte si, že komínové trubice, která je vytvořena z kružnice, kterou jsem použil k vytvoření díry v komínovém bloku, který jsem vysunul a potom zkonvertoval do trubice pomocí nástroje Díl odsunutí.

Problémy v objektech

Někdy může mít Váš vytvořený objekt problémy. Například objekt, který byl vytvořen na základě, který byl smazán a objekt tak nemůže přepočítávat svůj tvar. Takové jsou obyčejně zobrazovány s malou červenou značkou na jejich ikoně a/nebo s varováním ve výstupním okně. Neexistuje obecný návod jak takové problémy opravit, protože mohou mít mnoho důvodů. Ale nejsnadnější způsob řešení je často jejich smazání a pokud jste nesmazali jejich základový objekt, znovu je vytvořit.


Výstup

A teď, když jsme prošli tou těžkou prací při budování našeho modelu, přichází odměna: Co s tím můžeme dělat? V základě je to velká výhoda, pracovat s BIM, všechny naše tradiční architektonické požadavky, jako jsou 2D výkrasy (plány, řezy, atd.) vykreslování ve 3D a výpočty (výkaz výměr - seznam množství) mohou být získány z tohoto modelu. A ještě lépe, zregenerují se vždy, když je model upraven. Zde Vám ukážu jak získat tyto různé dokumenty.

Příprava

Před začátkem exportu je zajímavé udělat zajímavou úvahu: Jak jste viděli, náš model se stává čím dál tím víc složitý, se spoustou vztahů mezi objekty. To vyžaduje následné výpočtové operace, které jsou náročné, jako je prořezání skrz model. Jeden způsob jak kouzelně "zjednodušit" drasticky Váš model je vyjmutí celé této složitosti tak, že model exportujete do formátu STEP. Tento formát zachová celou Vaši konstrukci, ale vypustí všechny vztahy a parametrické konstrukce a podrží pouze konečný tvar. Když tento STEP soubor potom znovu naimportujete do FreeCADu, získáte model, který nemá žádné vztahy a má mnohem menší velikost souboru. Představte si ho jako "výstupní" soubor, který můžete kdykoliv regenerovat z "hlavního" souboru:

Arch tutorial 44.jpg

Exportování do IFC a dalších aplikací

Arch tutorial 45.jpg

Jedna ze základních věcí, které potřebujete při práci s BIM je schopnost importu a exportu souborů IFC. To je zatím věc, na které se ve FreeCADu pracuje. Formát IFC už je podporován a import IFC souborů do FreeCADu je už docela spolehlivý. Export je nicméně zatím ve stavu experimentování a aktuálně má mnoho omezení. Přesto, stav se zlepšuje a odpovídající exportní možnosti IFC bychom měli mít velmi brzy.

IFC export požaduje jenom malé nastavení, když už jsou nainstalovány potřebné softwarové knihovny. Potřebujete pouze znovuvytvořit stavební struktury, které jsou potřebné ve všech IFC souborech, přidáním Budovy do souboru, potom Podlaží a potom do něj přesunout všechny skupiny objektu, ze kterých se model skládá. Ujistěte se, že vypustíte konstrukční geometrii (všechny 2D věci, které jsme nakreslili), abychom se vyhnuli vytvoření zbytečně náročného IFC souboru.

IFC nemá žádný "obecný" strukturální prvek jako FreeCAD, musíme jim přiřadit role (sloup, nosník, atd.) aby exportér věděl jaký prvek vytvořit v IFC souboru.

V takovém případě potřebujeme celý nášarchitektonický systém, proto IFC exporter ví, jestli objekt musí být exportován jako zeď nebo jako sloup, takže používáme náš hlavní model a ne výstupní model.

Když je to uděláno, jednoduše vybereme stavební objekt a zvolíme formát "Industry Foundation Classes". Exportování do ne-BIM aplikace, jako je třeba Sketchup je také velmi jednoduché, máte k dispozici několik exportních formátů, jako jsou Collada, STEP, IGES nebo OBJ.

Rendering

Ve FreeCADu je také renderovací modul Pracovní plocha Raytracing. Tato pracovní plocha aktuálně podporuje dva renderovací enginy PovRay a LuxRender. Protože FreeCAD není určen pro renderování obrázků, je nabídka pracovní plochy Raytracing poněkud omezená. Pokud chcete odpovídající rendering je nejlepší postup exportovat model do formátu založeném na síti jako jsou OBJ nebo STL a otevřít jej v aplikaci vhodnější pro rendering, jako je Blender. Obrázek dole je renderován pomocí cyklovacího enginu Blenderu:

Arch tutorial 47.jpg

Ale pro rychlé renderování Vám pracovní plocha Raytracing poskytne už docela dobrý výsledek, s výhodou velmi snadného nastavení, díky jeho systému šablon. Toto je Váš model plně renderovaný ve FreeCADu pomocí enginu Luxrender při použití šablony "indoor".

Arch tutorial 48.jpg

Pracovní plocha Raytracing zatím nabízí velmi omezenou správu materiálů, ale osvětlení a prostředí jsou definovány v šablonách a proto mohou být plně uživatelsky upravovány.

2D výkresy

Nejdůležitějším použití BIM je určitě automatická výroba 2D výkresů. Ve FreeCADu se to dělá nástrojem Architektura Rovina řezu. Tento nástroj umožňuje umístit objekt roviny řezu ve 3D pohledu, kterým můžete orientovat výrobu plánů, řezů a nárysů. Roviny řezů musí znát objekty, které musí obsahovat, proto jakmile nějaký vytvoříte, musíte jej přidat nástrojem Přidat. Můžete přidat jednotlivé objekty nebo ještě výhodněji skupinu, podlaží nebo celou budovu. To Vám umožní snadno později změnit rozsah určité roviny řezu přidáním nebo odebráním objektů z nebo do takové skupiny. Jakákoliv změna těchto objektů se odrazí v pohledech vytvořených rovinou řezu.

Rovina řezu automaticky vytváří průřezy objektů. Jinými slovy vytváří pohledy místo řezů, Vy pouze musíte umístit rovinu řezu mimo Váš objekt.

Arch tutorial 49.jpg

Roviny řezů mohou vytvářet dva různé výstupy: objekty tvar, které jsou ve stejném dokumentu jako Váš 3D model nebo výkresy pohledů, které jsou vytvořeny k použití na výkresech vytvářených pomocí Pracovní plochy Kreslení. Každý z nich se chová odlišně a má svoje výhody.

Pohledy tvarů

Tento výstup vzniká použitím nástroje Kreslení Tvar2DPohled na vybrané rovině řezu. Vytvoříte 2D pohled modelu přímo ve 3D prostoru, jako je na obrázku nahoře. Zde je hlavní výhodou to, že na něm můžete pracovat s použitím nástrojů Kreslení (nebo jakýmkoliv standardním nástrojem FreeCADu), takže můžete přidat texty, kóty, symboly atd.:

Arch tutorial 50.jpg

Na obrázku nahoře byly vytvořeny dva 2DTvar pohledy pro každý řez, jeden, který zobrazuje všechno, druhý, který zobrazuje pouze řezné čáry. To nám umožňuje dát odlišné tloušťky čar a zapnout šrafování. Potom byly přidány kóty, texty a symboly a bylo importováno několik DXF bloků představujících nábytek. Tyto pohledy jsou pak snadno exportovatelné do DXF nebo DWG a lze je otevřít ve Vaší oblíbené 2D CAD aplikaci, jako je LibreCAD nebo DraftSight, kde na nich můžete dál pracovat:

Arch tutorial 51.jpg

Připomínám, že některé vlastnosti zatím stále ještě nejsou podporovány DXF/DWG exporterem, proto výsledek ve vaší 2D aplikaci se může trochu lišit. například u obrázku nahoře jsem musel vrátit šrafování a opravit pozice některých textů u kót. Jestliže umístíte objekty v různých skupinách ve FreeCADu, stanou se tyto skupiny vrstvami ve 2D CAD aplikaci.

Výkresové pohledy

Další druh výstupu, který může být vytvořen pomocí rovin řezů jepohled Výkresu. Ty se vytvářejí nástrojem Kreslení Výkres na vybrané rovině řezu. Tato metoda má proti předešlé jedno velké omezení: máte omezené možnosti upravovat výsledky a v této době není nativně podporováno kótování ani šrafování.

Na druhou stranu může být finálný výstup snadněji manipulovatelný a grafické možnosti formátu SVG jsou obrovské. V budoucnosti bude toto nepochybně preferovaná metoda. Ale v současnosti dostanete lepší výsledky při použití první metody.

Arch tutorial 52.jpg

Na obrázku nahoře, konstrukce je přímý výstup z roviny řazu, ale byly přidány další objekty Kreslení jako jsou kóty a šrafované víceúhelníky. Další objekt pohledu se stejným měřítkem a hodnotami odsunutí byl vytvořen nástrojem Výkres. V budoucnosti bude taková operace dělána přímo na výkresové stránce, ponechávajíc model zcela čistý.

Zjišťování množství

To je také další velmi důležitá uloha prováděná modly BIM. Ve FreeCADu vypadají věci dobře už od začátku, protože OpenCasCade jádro FreeCADu už se stará o výpočty délek, ploch a objemů všech tvarů, které jsou vytvářeny. Protože všechny objekty Modulu Architektura jsou tělesa, máte vždy jistotu, že budete schopni zjistit jejich objem.

Použití tabulkových kalkulátorů

To populate a spreadsheet with values extracted from the model the Arch_Schedule tool can be used.

Arch schedule example03.jpg

Přehledový mód

Dalším způsobem jak prozkoumat model a vytáhnout z něj hodnoty, je použití módu Architektura Přehled. V tomto módu můžete kliknout na bod, hranu, plochu nebo dvojkliknout pro výběr celého objektu a získat hodnoty výšky, délky, plochy nebo objemu, zobrazené na modelu, vytištěné ve výstupním okně FreeCADu a zkopírované do schránky, takže hodnoty můžete vzít a vložit do jiné otevřené aplikace.

Arch tutorial 54.jpg

Závěr

Doufám, že tento výukový program Vám dal dobrý přehled dostupných nástrojů. Určitě se pro další informace podívejte na dokumentaci Pracovní plocha Architektura a Pracovní plocha Kreslení (je tam mnoho dalších nástrojů, které jsem zde nezmínil) a ještě obecněji na zbývající documentaci FreeCADu. Navštivte také fórum, mnoho problémů zde může být obyčejně vyřešeno během chvíle a také se podívejte na můj blog, kde jsou novinky o vývoji pracovní plochy Architektura.

Soubor vytvořený tímto výukovým programem najdete zde.