Architektura: Zbrojenie stóp fundamentowych

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Arch Rebar Footing Reinforcement and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Arch Rebar Footing Reinforcement.svg Architektura: Zbrojenie stóp fundamentowych

Lokalizacja w menu
Architektura → Narzędzia zbrojenia → Zbrojenie stóp fundamentowych
Środowisko pracy
Architektura
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Zbrojenie, Pręt zbrojeniowy

Opis

Narzędzie Zbrojenie stóp fundamentowych pozwala użytkownikowi na tworzenie prętów zbrojeniowych wewnątrz obiektu konstrukcji Stopy.

To polecenie jest częścią zewnętrznego środowiska pracy Zbrojenie, które można zainstalować za pomocą Std AddonMgr.svg Menadżera dodatków poprzez menu Przybory → Menadżera dodatków → Reinforcement.

Isometric view of Columns footing.png

Przykład zbrojenia ławy fundamentowej w konstrukcji stopy

Front View of Column footing.png

Widok z przodu przykładu zbrojenia stopy

Użycie

1. Wybierz pionową ścianę uprzednio utworzonej Arch Structure.svg konstrukcji stopy obiektu jak pokazano na poniższym obrazku.

Footing Face selected.png

Wybrana ściana dla konstrukcji stopy

2. Następnie wybierz Zbrojenie stóp fundamentowych z narzędzi zbrojeniowych.

3. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Zbrojenie ławy fundamentowej, jak pokazano poniżej.

Footing Reinforcement GUI .png

Okno dialogowe dla zbrojenia ławy fundamentowej

4. Wybierz żądany typ prętów oraz inne dane wejściowe dla prętów w kierunku równoległym do wybranej ściany w siatce zbrojenia ławy fundamentowej, jak pokazano na poniższym rysunku.

Input Fields for Parallel rebars in footing GUI Dialog box.png

Okno dialogowe dla zbrojenia stóp fundamentowych zbrojenie w kierunku równoległym do wybranej ściany

5. Teraz kliknij na przycisk Dalej lub wybierz Poprzeczne pręty zbrojeniowe z listy i wypełnij żądane dane wejściowe dla prętów zbrojeniowych w kierunku poprzecznym wybranej ściany w siatce zbrojenia ławy fundamentowej, jak pokazano na poniższym rysunku.

GUICrossRebarInputsFooting.png

Okno dialogowe dla zbrojenia stóp fundamentowych zbrojenie w kierunku poprzecznym do wybranej ściany

6. Kliknij przycisk Dalej lub kliknij na Słupy w widoku listy i wpisz żądane dane dla słupów w zbrojeniu ławy fundamentowej. W tym miejscu można wybrać, czy w słupach mają być dodawane dodatkowe pręty zbrojeniowe, czy nie.

Columns input fields for column footing.png

Okno dialogowe dla pól wprowadzania danych w słupach zbrojenia ławy fundamentowej

7. Kliknij Dalej lub kliknij na Więzy w widoku listy i wpisz żądane dane dla Ściągów w słupach zbrojenia ławy fundamentowej.

Ties input fields for column footing.png

Okno dialogowe dla pól wprowadzania danych dla Ściągów w kolumnach Zbrojenie ławy fundamentowej

8. Kliknij Dalej lub kliknij na Pręty zbrojeniowe główne w widoku listy i wpisz żądane dane dla prętów zbrojeniowych głównych w słupach zbrojenia ławy fundamentowej.

Main Rebar input fields for column footing.png

Okno dialogowe dla pól wprowadzania danych dotyczących zbrojenia głównego w kolumnach zbrojenia ławy fundamentowej

Uwaga: kroki 9 i 10 są wymagane tylko wtedy, gdy w kroku 6 włączona jest kontrola pomocniczych prętów zbrojeniowych.

9. Kliknij Dalej lub kliknij na XDir Pręty zbrojeniowe pomocnicze w widoku listy i wpisz żądane dane dla prętów zbrojeniowych pomocniczych w kierunku X w kolumnie w zbrojeniu ławy fundamentowej.

X Direction secondary rebar sinput fields for column footing Reinforcement.png

Okno dialogowe dla pól wprowadzania danych dotyczących prętów zbrojeniowych w kierunku X w słupach zbrojenia ławy fundamentowej

10. Kliknij przycisk Dalej lub kliknij na YDir Pręty zbrojeniowe pomocnicze w widoku listy i wpisz żądane dane dla prętów zbrojeniowych pomocniczych w kierunku Y w kolumnie w zbrojeniu ławy fundamentowej.

Y Direction secondary rebars input fields for Column footing reinforcement.png

Okno dialogowe dla pól wprowadzania danych dla prętów zbrojeniowych w kierunku Y w kolumnach zbrojenia ławy fundamentowej

11. Kliknij przycisk OK lub Zastosuj lub Zakończ, aby wygenerować zbrojenie ławy.
. 12. Kliknij przycisk Anuluj, aby opuścić okno dialogowe.

Właściwości

Właściwości prętów zbrojeniowych w kierunku równoległym do wybranej ściany w zbrojeniu stopy fundamentowej:

 • DANEWzdłużne pokrycie siatką: Reprezentuje wyrównanie siatki zbrojeniowej wzdłuż górnej i / lub dolnej powierzchni konstrukcji. Może mieć trzy wartości "Góra", "Dół" i "Obie".
 • DANETyp zbrojenia: Typ prętów zbrojeniowych dla równoległych prętów zbrojeniowych do zbrojenia stóp fundamentowych. Może mieć trzy wartości: "StraightRebar" (pręt zbrojeniowy prosty), "LShapeRebar" (pręt zbrojeniowy w kształcie litery L) i "UShapeRebar" (pręt zbrojeniowy w kształcie litery U).
 • DANEPokrycie od przodu: Odległość równoległego pręta zbrojeniowego od wybranej powierzchni.
 • DANEPokrycie z lewej: Odległość lewego końca równoległego pręta zbrojeniowego do lewego boku konstrukcji.
 • DANEPokrycie z prawej: Odległość prawego końca równoległego pręta zbrojeniowego do prawego boku konstrukcji.
 • DANEPokrycie od dołu: Odległość równoległych prętów zbrojeniowych od dolnej powierzchni konstrukcji.
 • DANEPokrycie od góry: Odległość równoległych prętów zbrojeniowych od górnej powierzchni konstrukcji.
 • DANEPokrycie od tyłu: Pokrycie zbrojeniem tyłu stopy fundamentowej z równolegle ułożonych prętów zbrojeniowych.
 • DANEZaokrąglanie: Wartość zaokrąglenia, którą należy zastosować do narożników prętów, wyrażona w krotności średnicy równoległych prętów zbrojeniowych.
 • DANEŚrednica: Średnica równoległych prętów zbrojeniowych.
 • DANEIlość: Zawiera liczbę równoległych prętów zbrojeniowych.
 • DANERozstawienie: Zawiera odstępy między równoległymi prętami zbrojeniowymi.

Właściwości prętów zbrojeniowych w kierunku poprzecznym do wybranej ściany w zbrojeniu stopy fundamentowej:

 • DANETyp zbrojenia: Typ prętów zbrojeniowych dla poprzecznych prętów zbrojeniowych do zbrojenia stóp fundamentowych. Może mieć trzy wartości: "StraightRebar" (pręt zbrojeniowy prosty), "LShapeRebar" (pręt zbrojeniowy w kształcie litery L) i "UShapeRebar" (pręt zbrojeniowy w kształcie litery U).
 • DANEPokrycie od przodu: Odległość poprzecznego pręta zbrojeniowego do powierzchni poprzecznej "cross_face" (powierzchnia prostopadła do wybranej powierzchni).
 • DANEPokrycie z lewej: Odległość lewego końca poprzecznego pręta zbrojeniowego do lewego boku konstrukcji.
 • DANEPokrycie z prawej: Odległość prawego końca poprzecznego pręta zbrojeniowego do prawego boku konstrukcji.
 • DANEPokrycie od dołu: Odległość poprzecznego prętów zbrojeniowych od dolnej powierzchni konstrukcji.
 • DANEPokrycie od góry: Odległość poprzecznego prętów zbrojeniowych od górnej powierzchni konstrukcji.
 • DANEPokrycie od tyłu: Pokrycie zbrojeniem tyłu stopy fundamentowej z poprzecznie ułożonych prętów zbrojeniowych.
 • DANEZaokrąglanie: Wartość zaokrąglenia, którą należy zastosować do narożników prętów, wyrażona w krotności średnicy równoległych prętów zbrojeniowych.
 • DANEŚrednica: Średnica równoległych prętów zbrojeniowych.
 • DANEIlość: Zawiera liczbę równoległych prętów zbrojeniowych.
 • DANERozstawienie: Zawiera odstępy między równoległymi prętami zbrojeniowymi.

Właściwości zbrojenia słupów w stopie fundamentowej:

 • DANEPokrycie od przodu: Odległość między wybraną ścianą a słupem.
 • DANEPokrycie z lewej: Odległość między lewą ścianą a słupem.
 • DANEPokrycie od prawej: Odległość między prawą stroną a słupem.
 • DANEPokrycie od tyłu: Odległość między tylną ścianą a słupem.
 • DANESzerokość słupa: Szerokość dla słupa.
 • DANEDługość słupa: Długość słupa.
 • DANEIlość słupów w kierunku X: Zawiera liczbę słupów w kierunku X. Jeśli opcja Ilość w kierunku X jest włączona.
 • DANEOdstępy między słupami w kierunku X: Zawiera odstępy między słupami w kierunku X. Jeśli opcja ta jest włączona.
 • DANEIlość kolumn w kierunku Y: Zawiera ilość słupów w kierunku Y. Jeśli opcja Ilość w kierunku Y jest włączona.
 • DANEOdstępy między słupami w kierunku Y: Zawiera odstępy między słupami w kierunku Y. Jeśli opcja ta jest włączona.
 • DANEDodaj pomocnicze pręty zbrojeniowe: Jeżeli opcja jest zaznaczona, dodaje pomocnicze pręty zbrojeniowe w słupach w kierunku X i Y.

Właściwości zbrojenia prętami cienkimi słupów w stopach fundamentowych:

 • DANEPokrycie od góry: Wierzchnie pokrycie prętami cienkimi na zewnątrz ławy fundamentowej od strony głównych prętów zbrojeniowych.
 • DANEPokrycie od dołu: Dolne pokrycie prętami cienkimi, od spodu głównych prętów zbrojeniowych w ławie fundamentowej w pobliżu siatki.
 • DANEŚrednica: Średnica prętów.
 • DANEKąt gięcia: Kąt wygięcia dla prętów.
 • DANEWspółczynnik wydłużenia: Współczynnik wydłużenia dla przedłużonej krawędzi pręta.
 • DANELiczba prętów: Zawiera liczbę prętów zbrojeniowych lub odstępy między prętami, jeśli opcja Ilość jest włączona.
 • DANERozstaw prętów: Zawiera odstępy między prętami, jeśli opcja Odstępy jest włączona.

Właściwości zbrojenia prętami głównymi słupów w stopach fundamentowych:

 • DANETyp zbrojenia: Typ prętów zbrojeniowych dla głównych prętów zbrojeniowych słupa. Pobiera on dwa typy danych wejściowych: "StraightRebar" (pręt zbrojeniowy prosty), "LShapeRebar" (pręt zbrojeniowy w kształcie litery L).
 • DANEOrientacja haka: Orientacja haka głównych prętów zbrojeniowych w kolumnach, jeśli typem głównego pręta jest LShapeRebar. Przyjmuje osiem różnych określeń dla haków w kształcie litery L, tj. "Góra Wewnątrz", "Góra Na zewnątrz", "Dół Wewnątrz", "Dół Na zewnątrz", "Góra Lewo", "Góra Prawo", "Dól Lewo", "Dół Prawo".
 • DANEPrzedłużenie haka wzdłuż: Kierunek głównego haka pręta zbrojeniowego (LShapeRebar). posiada dwie opcje "x-axis" i "y-axis".
 • DANEPrzedłużenie haka: Określa długość haka głównego pręta zbrojeniowego (LShapeRebar).
 • DANEZaokrąglanie prętów zbrojeniowych: Wartość zaokrąglenia, która ma być zastosowana do narożników prętów, wyrażona w krotności średnicy głównego pręta zbrojeniowego.
 • DANEPrzesunięcie w górę: Górne odsunięcie głównych prętów zbrojeniowych w słupie poza górną powierzchnią stopy.
 • DANEŚrednica: Średnica głównych prętów zbrojeniowych w słupach.

Właściwości zbrojenia o kierunku X w słupach stóp fundamentowych:

Pręty zbrojeniowe wzdłuż kierunku osi X z wyjątkiem głównych prętów zbrojeniowych

 • DANETyp zbrojenia: Typ prętów zbrojeniowych w kierunku X. Ma dwie wartości: "StraightRebar" (pręt zbrojeniowy prosty), "LShapeRebar" (pręt zbrojeniowy w kształcie litery L).
 • DANEOrientacja haka: Orientacja haka głównych prętów zbrojeniowych w kolumnach, jeśli typem głównego pręta jest LShapeRebar. Przyjmuje osiem różnych określeń dla haków w kształcie litery L, tj. "Góra Wewnątrz", "Góra Na zewnątrz", "Dół Wewnątrz", "Dół Na zewnątrz", "Góra Lewo", "Góra Prawo", "Dól Lewo", "Dół Prawo".
 • DANEPrzedłużenie haka: Określa długość haka głównego pręta zbrojeniowego (LShapeRebar).
 • DANEZaokrąglanie: Wartość zaokrąglenia, która ma być zastosowana do narożników prętów, wyrażona w krotności średnicy głównego pręta zbrojeniowego.
 • DANEPrzesunięcie w górę: Odległość pomiędzy prętami zbrojeniowymi od górnej powierzchni konstrukcji.
 • DANEIlość#Średnica: Liczba#Średnica zestawu prętów zbrojeniowych w kierunku X.

Właściwości zbrojenia o kierunku Y w słupach stóp fundamentowych:

Pręty zbrojeniowe wzdłuż kierunku osi Y z wyjątkiem głównych prętów zbrojeniowych

 • DANETyp zbrojenia: Typ prętów zbrojeniowych w kierunku Y. Ma dwie wartości: "StraightRebar" (pręt zbrojeniowy prosty), "LShapeRebar" (pręt zbrojeniowy w kształcie litery L).
 • DANEOrientacja haka: Orientacja haka głównych prętów zbrojeniowych w kolumnach, jeśli typem głównego pręta jest LShapeRebar. Przyjmuje osiem różnych określeń dla haków w kształcie litery L, tj. "Góra Wewnątrz", "Góra Na zewnątrz", "Dół Wewnątrz", "Dół Na zewnątrz", "Góra Lewo", "Góra Prawo", "Dól Lewo", "Dół Prawo".
 • DANEPrzedłużenie haka: Określa długość haka głównego pręta zbrojeniowego (LShapeRebar).
 • DANEZaokrąglanie: Wartość zaokrąglenia, która ma być zastosowana do narożników prętów, wyrażona w krotności średnicy głównego pręta zbrojeniowego.
 • DANEPrzesunięcie w górę: Odległość pomiędzy prętami zbrojeniowymi od górnej powierzchni konstrukcji.
 • DANEIlość#Średnica: Liczba#Średnica zestawu prętów zbrojeniowych w kierunku Y.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: Skrypty Architektury, Skrypty Zbrojenia oraz Podstawy tworzenia skryptów FreeCAD.

Narzędzie zbrojenie stóp fundamentowych może być używane z konsoli środowiska Python za pomocą następującej funkcji:

Wykonanie zbrojenia stopy

from FootingReinforcement.FootingReinforcement import makeFootingReinforcement

footingReinforcementGroup = makeFootingReinforcement(
  parallel_rebar_type,
  parallel_front_cover,
  parallel_rear_cover,
  parallel_left_cover,
  parallel_right_cover,
  parallel_top_cover,
  parallel_bottom_cover,
  parallel_diameter,
  parallel_amount_spacing_check,
  parallel_amount_spacing_value,
  cross_rebar_type,
  cross_front_cover,
  cross_rear_cover,
  cross_left_cover,
  cross_right_cover,
  cross_top_cover,
  cross_bottom_cover,
  cross_diameter,
  cross_amount_spacing_check,
  column_front_cover,
  column_left_cover,
  column_right_cover,
  column_rear_cover,
  tie_top_cover,
  tie_bottom_cover,
  tie_bent_angle,
  tie_extension_factor,
  tie_diameter,
  tie_number_spacing_check,
  tie_number_spacing_value,
  column_main_rebar_diameter,
  column_main_rebars_t_offset,
  cross_amount_spacing_value,
  column_width,
  column_length,
  xdir_column_amount_spacing_check = True,
  xdir_column_amount_spacing_value = 1,
  ydir_column_amount_spacing_check = True,
  ydir_column_amount_spacing_value = 1,
  parallel_rounding = 2,
  parallel_l_shape_hook_orintation = "Alternate",
  cross_rounding = 2,
  cross_l_shape_hook_orintation = "Alternate",
  column_main_rebars_type = "StraightRebar",
  column_main_hook_orientation = "Bottom Outside",
  column_main_hook_extend_along = "x-axis",
  column_l_main_rebar_rounding = 2,
  column_main_hook_extension = 40,
  column_sec_rebar_check = False,
  column_sec_rebars_t_offset = (400, 400),
  column_sec_rebars_number_diameter = (
    "1#8mm+1#8mm+1#8mm",
    "1#8mm+1#8mm+1#8mm",
  ),
  column_sec_rebars_type = (
    "StraightRebar",
    "StraightRebar",
  ),
  column_sec_hook_orientation = (
    "Top Inside",
    "Top Inside",
  ),
  column_l_sec_rebar_rounding = (2, 2),
  column_sec_hook_extension = (40, 40),
  mesh_cover_along = "Bottom",
  structure = None,
  facename = None,
)
 • Tworzy obiekt footingReinforcementGroup z podanej struktury, która jest stopą konstrukcyjną architektury i nazwy ściany, która jest ścianą tej konstrukcji.
  • Jeśli nie podano ani jako parametr struktury ani nazwy ściany, program przyjmie jako dane wejściowe ścianę wybraną przez użytkownika.

Właściwości prętów zbrojeniowych w kierunku równoległym do wybranej ściany:.

 • parallel_rebar_type: Typ prętów zbrojeniowych dla równoległych prętów zbrojeniowych do zbrojenia stóp fundamentowych. Może mieć trzy wartości: "StraightRebar" (pręt zbrojeniowy prosty), "LShapeRebar" (pręt zbrojeniowy w kształcie litery L) i "UShapeRebar" (pręt zbrojeniowy w kształcie litery U).
 • parallel_front_cover: Odległość równoległego pręta zbrojeniowego od wybranej powierzchni.
 • parallel_rear_cover: Pokrycie zbrojeniem tyłu stopy fundamentowej z równolegle ułożonych prętów zbrojeniowych.
 • parallel_left_cover: Odległość lewego końca równoległego pręta zbrojeniowego do lewego boku konstrukcji.
 • parallel_right_cover: Odległość prawego końca równoległego pręta zbrojeniowego do prawego boku konstrukcji.
 • parallel_top_cover: Odległość równoległych prętów zbrojeniowych od górnej powierzchni konstrukcji.
 • parallel_bottom_cover: Odległość równoległych prętów zbrojeniowych od dolnej powierzchni konstrukcji.
 • parallel_diameter: Średnica równoległych prętów zbrojeniowych.
 • parallel_amount_spacing_check: Jeśli wartość jest ustawiona na Prawda, to parametr parallel_amount_spacing_value jest używany jako liczba prętów zbrojeniowych, w przeciwnym razie wartość parallel_amount_spacing_value jest używana jako odstęp między prętami równoległymi.
 • parallel_amount_spacing_value: Zawiera liczbę prętów zbrojeniowych lub odstępy między równoległymi prętami zbrojeniowymi w oparciu o parametr amount_spacing_check.
 • parallel_rounding: Wartość zaokrąglenia, którą należy zastosować do narożników prętów, wyrażona w krotności średnicy równoległych prętów zbrojeniowych.
 • parallel_l_shape_hook_orintation: Przedstawia orientację haka równoległego pręta zbrojeniowego typu L-Shape, jeżeli parametr parallel_rebar_type to LShapeRebar. Może mieć trzy wartości "Lewy", "Prawy", "Alternatywny".

Właściwości prętów zbrojeniowych w kierunku poprzecznym do wybranej ściany:

 • parallel_rebar_type: Typ prętów zbrojeniowych dla poprzecznych prętów zbrojeniowych do zbrojenia stóp fundamentowych. Może mieć trzy wartości: "StraightRebar" (pręt zbrojeniowy prosty), "LShapeRebar" (pręt zbrojeniowy w kształcie litery L) i "UShapeRebar" (pręt zbrojeniowy w kształcie litery U).
 • parallel_front_cover: Odległość pomiędzy poprzecznym prętem zbrojeniowym a cross_face (ściana prostopadła do wybranej powierzchni).
 • parallel_rear_cover: Pokrycie zbrojeniem tyłu stopy fundamentowej z prostopadle ułożonych prętów zbrojeniowych.
 • parallel_left_cover: Odległość między lewym końcem poprzecznego pręta zbrojeniowego a lewą powierzchnią konstrukcji.
 • parallel_right_cover: Odległość prawego końca pręta zbrojeniowego od prawego lica konstrukcji odniesiona do powierzchni cross_face.
 • parallel_top_cover: Odległość poprzecznych prętów zbrojeniowych od górnej powierzchni konstrukcji.
 • parallel_bottom_cover: Odległość poprzecznych prętów zbrojeniowych od dolnej powierzchni konstrukcji.
 • parallel_diameter: Średnica oprzecznych prętów zbrojeniowych.
 • parallel_amount_spacing_check: Jeśli wartość jest ustawiona na Prawda, to parametr parallel_amount_spacing_value jest używany jako liczba prętów zbrojeniowych, w przeciwnym razie wartość parallel_amount_spacing_value jest używana jako odstęp między prętami równoległymi.
 • parallel_amount_spacing_value: Zawiera liczbę prętów zbrojeniowych lub odstępy między równoległymi prętami zbrojeniowymi w oparciu o parametr amount_spacing_check.
 • parallel_rounding: Wartość zaokrąglenia, którą należy zastosować do narożników prętów, wyrażona w krotności średnicy poprzecznych prętów zbrojeniowych.
 • parallel_l_shape_hook_orintation: Przedstawia orientację haka poprzecznego pręta zbrojeniowego typu L-Shape, jeżeli parametr cross_rebar_type to LShapeRebar. Może mieć trzy wartości "Lewy", "Prawy", "Alternatywny".

Właściwości zbrojenia słupów w stopie fundamentowej:

 • column_front_cover: Odległość między wybraną ścianą a słupem.
 • column_left_cover: Odległość między wybraną ścianą a słupem.
 • column_right_cover: Odległość między prawą ścianą przednią a słupem
 • column_rear_cover: Odległość między tylną ścianą a tylnymi kolumnami.
 • column_width: Szerokość dla słupa.
 • column_length: Długość słupa.
 • xdir_column_amount_spacing_check: Jeśli wartość jest ustawiona na Prawda, to parametr xdir_column_amount_spacing_value jest używany jako liczba kolumn, w przeciwnym razie wartość xdir_column_amount_spacing_value jest używana jako odstęp między kolumnami w kierunku X.
 • xdir_column_amount_spacing_value: Zawiera liczbę kolumn lub rozstaw kolumn w kierunku X na podstawie wartości xdir_column_amount_spacing_check.
 • ydir_column_amount_spacing_check: Jeśli wartość jest ustawiona na Prawda, to parametr ydir_column_amount_spacing_value jest używany jako liczba kolumn, w przeciwnym razie wartość ydir_column_amount_spacing_valuejest używana jako odstęp między kolumnami w kierunku Y.
 • ydir_column_amount_spacing_value: Zawiera liczbę kolumn lub rozstaw kolumn w kierunku Y na podstawie wartości ydir_column_amount_spacing_check.
 • column_sec_rebar_check: Jeśli wartość tego parametru to Prawda, dodaj dodatkowe pręty zbrojeniowe w kierunku X i Y w słupach.

Właściwości zbrojenia prętami cienkimi słupów w stopach fundamentowych:

 • tie_top_cover: Wierzchnie pokrycie prętami cienkimi na zewnątrz ławy fundamentowej od strony głównych prętów zbrojeniowych.
 • tie_bottom_cover: Dolne pokrycie prętami cienkimi od spodu prętów zbrojeniowych w ławie fundamentowej w pobliżu siatki.
 • tie_bent_angle: Kąt wygięcia dla prętów.
 • tie_extension_factor: Współczynnik wydłużenia dla przedłużonej krawędzi pręta.
 • tie_diameter: Średnica prętów.
 • tie_number_spacing_check: Jeśli wartość ta jest ustawiona na Prawda, to parametr tie_number_spacing_value jest używany jako liczba cienkich prętów, w przeciwnym razie wartość tie_number_spacing_value jest używana jako odstęp pomiędzy prętami.
 • tie_number_spacing_value:Zawiera liczbę cienkich prętów lub odstępów między nimi na podstawie wartości tie_number_spacing_check.

Właściwości zbrojenia prętami głównymi słupów w stopach fundamentowych:

 • column_main_rebar_diameter: Średnica głównych prętów zbrojeniowych w słupach.
 • column_main_rebars_t_offset: Górne odsunięcie głównych prętów zbrojeniowych w słupie poza górną powierzchnią stopy.
 • column_main_hook_extend_along: Kierunek głównego haka pręta zbrojeniowego (LShapeRebar). posiada dwie opcje "x-axis" i "y-axis".
 • column_l_main_rebar_rounding: Wartość zaokrąglenia, która ma być zastosowana dla naroży prętów, wyrażona jako krotność średnicy column_main_rebar_diameter.
 • column_main_hook_extension: Określa długość haka głównego pręta zbrojeniowego (LShapeRebar).
 • column_main_rebars_type: Typ prętów zbrojeniowych dla głównych prętów zbrojeniowych słupa. Pobiera on dwa typy danych wejściowych: "StraightRebar" (pręt zbrojeniowy prosty), "LShapeRebar" (pręt zbrojeniowy w kształcie litery L). Wartość domyślna to StraightRebar.
 • column_main_hook_orientation: Orientacja haka głównych prętów zbrojeniowych w kolumnach, jeśli typem głównego pręta jest LShapeRebar. Przyjmuje osiem różnych określeń dla haków w kształcie litery L, tj. "Góra Wewnątrz", "Góra Na zewnątrz", "Dół Wewnątrz", "Dół Na zewnątrz", "Góra Lewo", "Góra Prawo", "Dól Lewo", "Dół Prawo".

Właściwości dla drugiego kierunku X i Y prętów zbrojeniowych słupów w stopie fundamentowej:

 • column_sec_rebars_t_offset oraz sec_rebars_b_offset to tuple (xdir_rebars_t_offset, ydir_rebars_t_offset) które określają odległości przesunięcia (lub wysokość) dla pomocniczych prętów zbrojeniowych w kierunku x i y odpowiednio w stosunku do górnych powierzchni konstrukcji.
 • column_sec_rebars_number_diameter to tuple (xdir_rebars_number_diameter, ydir_rebars_number_diameter) określające odpowiednio zestaw ilości#średnic pomocniczych prętów zbrojeniowych w kierunku X i w kierunku Y.
 • column_sec_rebars_type to tuple (xdir_rebars_type, ydir_rebars_type) określające typ pomocniczych prętów zbrojeniowych, odpowiednio w kierunku X i Y. Typem pręta zbrojeniowego może być "StraightRebar" lub "LShapeRebar".
 • column_sec_hook_orientation to tuple (xdir_hook_orientation, ydir_hook_orientation) określające orientację pomocniczego haka pręta typu LShaped w kierunku x i y. Może mieć wartość "Góra Wewnątrz", "Góra Zewnątrz", "Dół Wewnątrz", "Dół Zewnątrz", "Góra Prawy", "Góra Lewy", "Dół Prawy" lub "Dół Lewy" jako hook_orientation.
 • column_l_sec_rebar_rounding to tuple (l_xdir_rebar_rounding, l_ydir_rebar_rounding) określające promień gięcia pomocniczych prętów zbrojeniowych typu LShaped w kierunku X i w kierunku Y, wyrażony jako krotność średnicy odpowiednio prętów zbrojeniowych typu LShaped w kierunku X i w kierunku Y.
 • column_sec_hook_extension to tuple (xdir_hook_extension, ydir_hook_extension) określające długość haka pomocniczych prętów zbrojeniowych typu LShaped w kierunku X i Y.

Wspólne właściwości zbrojenia stóp fundamentowych:

 • mesh_cover_along: Może mieć trzy wartości " Góra", "Dół" i "Oba". Reprezentuje wyrównanie siatki zbrojeniowej wzdłuż górnej i/lub dolnej powierzchni konstrukcji.
 • structure: Obiekt konstrukcji Architektury. Domyślnie przyjmuje wartość Brak.
 • facename: wybrana ściana konstrukcji. Domyślnie przyjmuje wartość Brak.

Edycja zbrojenia stopy

Właściwości zbrojenia stóp fundamentowych można zmienić za pomocą następującej funkcji

from FootingReinforcement.FootingReinforcement import editFootingReinforcement

footingReinforcementGroup = editFootingReinforcement(
  footingReinforcementGroup,
  parallel_rebar_type,
  parallel_front_cover,
  parallel_rear_cover,
  parallel_left_cover,
  parallel_right_cover,
  parallel_top_cover,
  parallel_bottom_cover,
  parallel_diameter,
  parallel_amount_spacing_check,
  parallel_amount_spacing_value,
  cross_rebar_type,
  cross_front_cover,
  cross_rear_cover,
  cross_left_cover,
  cross_right_cover,
  cross_top_cover,
  cross_bottom_cover,
  cross_diameter,
  cross_amount_spacing_check,
  column_front_cover,
  column_left_cover,
  column_right_cover,
  column_rear_cover,
  tie_top_cover,
  tie_bottom_cover,
  tie_bent_angle,
  tie_extension_factor,
  tie_diameter,
  tie_number_spacing_check,
  tie_number_spacing_value,
  column_main_rebar_diameter,
  column_main_rebars_t_offset,
  cross_amount_spacing_value,
  column_width,
  column_length,
  xdir_column_amount_spacing_check = True,
  xdir_column_amount_spacing_value = 1,
  ydir_column_amount_spacing_check = True,
  ydir_column_amount_spacing_value = 1,
  parallel_rounding = 2,
  parallel_l_shape_hook_orintation = "Alternate",
  cross_rounding = 2,
  cross_l_shape_hook_orintation = "Alternate",
  column_main_rebars_type = "StraightRebar",
  column_main_hook_orientation = "Bottom Outside",
  column_main_hook_extend_along = "x-axis",
  column_l_main_rebar_rounding = 2,
  column_main_hook_extension = 40,
  column_sec_rebar_check = False,
  column_sec_rebars_t_offset = (400, 400),
  column_sec_rebars_number_diameter = (
    "1#8mm+1#8mm+1#8mm",
    "1#8mm+1#8mm+1#8mm",
  ),
  column_sec_rebars_type = (
    "StraightRebar",
    "StraightRebar",
  ),
  column_sec_hook_orientation = (
    "Top Inside",
    "Top Inside",
  ),
  column_l_sec_rebar_rounding = (2, 2),
  column_sec_hook_extension = (40, 40),
  mesh_cover_along = "Bottom",
  structure = None,
  facename = None,
)
 • footingReinforcementGroup to wcześniej utworzony obiekt grupy Footing Reinforcement.
 • Pozostałe parametry są takie same, jak wymagane przez funkcję makeFootingReinforcement().