Architektura: IFC

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Arch IFC and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg poprzedni: Preferencje
następny: DAE Arrow-right.svg

Opis

W stanowiskach pracy Workbench Arch.svg Arch oraz Workbench BIM.svg Build Information Modeling (BIM) znajduje się Industry Foundation Classes (IFC) importer i eksporter. Format IFC jest stale rosnącym, powszechnym formatem wymiany danych pomiędzy aplikacjami BIM, stosowanymi w architekturze i inżynierii.

Zarówno importer, jak i eksporter zależą od zewnętrznego oprogramowania open-source o nazwie IfcOpenShell, które może, ale nie musi być dołączone do Twojej wersji FreeCAD. Łatwym sposobem sprawdzenia, czy IfcOpenShell jest dostępny jest wprowadzenie następującej informacji w konsoli Python:

import ifcopenshell

Jeśli nie pojawi się żaden komunikat o błędzie, wszystko jest w porządku, IfcOpenShell jest zainstalowany i możesz przystąpić do importowania plików IFC. W przeciwnym razie, będziesz musiał sam zainstalować IfcOpenShell. Przeczytaj stronę IfcOpenShell, aby dowiedzieć się więcej o tym procesie.

Uwaga: Narzędzie BIM Setup.svg BIM Setup również będzie poszukiwać IfcOpenShell i wyświetli powiadomienie, jeśli nie jest on zainstalowany.

Uwaga2: W przeszłości (2013) w Środowisku pracy Arch znajdował się prostszy importer IFC, który nie był zależny od IfcOpenShell. Ten starszy moduł jest nadal zawarty w kodzie źródłowym, ale od v0.19 nie jest w ogóle zalecany. Będzie mógł importować tylko bardzo mały podzbiór obiektów IFC i powinien być uznany za całkowicie przestarzały.

Importowanie

Wszystkie elementy IfcProduct z plików IFC2x3 lub IFC4 będą importowane do dokumentu FreeCAD. Ustawienia preferencji IFC pozwalają na określenie sposobu importowania obiektów IFC:

  • pełne parametryczne obiekty Arch, (geometria będzie, w miarę możliwości, edytowalna w FreeCAD),
  • nieparametryczne obiekty Arch, (obiekty będą posiadać informacje IFC i właściwości, ale nie będą edytowalne),
  • 'nieparametryczne kształty części,' (geometria będzie wiernie oddana, ale informacje IFC zostaną odrzucone),
  • jeden kształt części na piętro, (jeden obiekt typu „wszystko w jednym”, tylko w celach informacyjnych).

Każdy z tych typów traci pewne informacje w stosunku do poprzedniego, ale jest lżejszy od zasobów, co pozwala na otwieranie większych plików. Ostatni typ pozwala na całkowite odrzucenie importu obiektów Arch, co jest przydatne w modelach analityki strukturalnej.

Zazwyczaj, jeśli próbujesz otworzyć duży plik, a import do FreeCAD trwa zbyt długo, spróbuj użyć niższego trybu importu.

IfcOpenShell obsługuje wszystkie encje IFC2x3 i IFC4 (IFC4-add1 i IFC4-add2 są implementowane w v0.6 i mogą być dostępne do czasu, kiedy to przeczytasz), ale nie wszystkie z nich mogą być przekonwertowane na obiekty Architektura, te, które nie mogą, zostaną importowane jako proste kształty Część. Importer IFC rozpoczyna od importowania wszystkich elementów IFC pochodzących z IfcProduct, czyli w zasadzie wszystkich obiektów, które składają się na budynek, takich jak ściany, okna lub rury. Wszystkie inne elementy wymagane przez jeden z tych obiektów, takie jak profile wyciągnięcia lub komponenty operacji logicznych, zostaną zaimportowane zgodnie z wymaganiami.

W przypadku zastosowania trybu importu wykorzystującego obiekty Arch, parametrycznego lub nie, wszystkie obiekty będą posiadały pełny zestaw IfcProperties dołączony do każdego obiektu, pogrupowany według zestawu właściwości.

Konstrukcje budowlane takie jak witryny, budynki i kondygnacje są również wiernie importowane, a ich struktura jest prawidłowo odtworzona w programie FreeCAD. Konstrukcje grupowe (przy użyciu IfcGroups) są również importowane i renderowane w FreeCAD i mogą być łączone z konstrukcjami budowlanymi, np. posiadającymi grupy wewnątrz pięter lub kondygnacji wewnątrz grup.

Importowane są również obiekty IfcAnnotation, jak również obiekty liniowe i oparte na krzywych elementy IfcStructuralItem.

Ilości określone w pliku IFC są importowane w formacie NOT. Ponieważ jednak geometria jest w pełni odtworzona w FreeCAD, większość wielkości takich jak długość, powierzchnia itp. jest łatwo dostępna dla każdego z obiektów.

Włączenie w ustawieniach preferencji IFC opcji pokaż komunikaty o błędach spowoduje wyświetlenie raportu informującego, czy jakiś obiekt z pliku IFC nie został zaimportowany.

Uwaga: Środowisko pracy BIM posiada narzędzie IFC explorer, które pozwala na szybkie otwieranie pliku IFC w trybie tekstowym i importowanie tylko wybranych części.

Eksportowanie

Eksport do plików IFC wykona wyeksportowanie wszystkich wybranych obiektów i ich potomków. Obsługiwane są wszystkie obiekty Arch/BIM, jak również inne obiekty utworzone w innych Środowiskach pracy. Jedynymi nie w pełni obsługiwanymi obiektami są obecnie elementy PartDesign Body.svg PartDesign Bodies, Std Part.svg Std Parts, oraz nowe struktury, takie jak Link.svg App: Links i LinkGroup.svg LinkGroups, więc trzeba będzie trochę przetestować ich użycie. Arch: References będzie obecnie eksportowane jako IfcBuildingElementProxies.

Aby wyeksportować cały obiekt lub budynek albo całe piętro lub grupę zawierającą inne obiekty, wystarczy wybrać tylko ten budynek lub piętro lub grupę. Obiekty Arch będą eksportowane z ustawionym typem we właściwości Typ IFC. Eksportowane są również ich IfcProperties, a jeżeli obiekty te mają IFC UID z poprzedniego importu, to ten sam UID zostanie zachowany przy eksporcie. Obiekty, które nie są obiektami typu Arch, są eksportowane jako IfcBuildingElementProxy.

Pliki IFC są eksportowane jako IFC2x3 lub IFC4 w zależności od wersji programu IfcOpenShell, który może być skompilowany z dowolnym schematem IFC. Jeśli używasz IfcOpenShell v0.6 lub wyższej, zostanie użyta wersja IFC określona w preferencjach Arch.

Jeśli kształt eksportowanych obiektów opiera się na wyciskaniu lub operacji logicznej, operacja i komponenty zostaną poprawnie wyeksportowane do IFC. Jeśli nie, kształt obiektu jest eksportowany jako IfcFacetedBrep. Jeśli kształt zawiera krzywe, to będą one triangulowane. W przypadku IfcOpenShell v0.5 lub nowszych jest jednak dostępny serializer, który musi być włączony w preferencjach Import/Export → IFC. Jeśli opcja ta jest włączona, serializer może eksportować bardzo złożone obiekty krzywe, takie jak te oparte na NURBS, a tym samym unikać powierzchni triangulowanych. Jednak w momencie pisania tego tekstu niewiele innych aplikacji BIM obsługuje obiekty IFC NURBS, dlatego zaleca się trochę testów.

Informacje dodatkowe

  • IfcOpenShell, więcej informacji na temat instalacji tej biblioteki.


Arrow-left.svg poprzedni: Preferencje
następny: DAE Arrow-right.svg