Poradnik: Zaawansowane umocowanie OYX

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Advanced Attachment OYX and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎français • ‎polski
Freecad.svg Ćwiczenie
Temat
Umocowanie
Poziom trudności
Średniozaawansowany / zaawansowany
Czas wykonania
1 godzina
Autorzy
drmacro
Wersja FreeCAD
0.19 lub nowszy
Pliki z przykładami
do ustalenia

AttOYX Setup.png

Obiekt w pozycji początkowej

Wprowadzenie

Ta demonstracja dotyczy użycia trybu umocowania OYX w celu dostosowania pozycji odniesienia położenia szkicu, jak opisano na stronie Część: Edycja mocowania, nie jest ona wyczerpująca, ale może pomóc użytkownikom w eksperymentowaniu.

Na powyższym rysunku zaprezentowano geometrię użytą w tej demonstracji.

Prawy dolny rysunek przedstawia widok sceny z góry. Zwróć uwagę, że scena przedstawia szkic zawierający kwadrat oraz tekst wskazujący osie pionowe (Y) i poziome (X) szkicu. Lewy dolny róg kwadratu znajduje się w punkcie 0,0,0 szkicu (punkt położenia odniesienia).

Odniesienie położenia szkicu i odniesienie położenia globalne (oznaczone przez czerwony, zielony i niebieski krzyż osi) to ten sam punkt. Na pozostałych obrazkach widać, że kwadrat znajduje się w punkcie Z=0, a więc szkic znajduje się w płaszczyźnie XY.

Kolejne dwa szkice zawierają geometrię, która zostanie użyta do zmiany położenia szkicu zawierającego kwadrat. Jeden szkic zawiera pomarańczową linię, która jest zorientowana wzdłuż globalnej osi Z w płaszczyźnie XZ. Drugi szkic zawiera żółtą linię na płaszczyźnie XY.

Dyskusja

Sposób umocowania Wyrównaj O-Y-X jest zdefiniowany w następujący sposób w Część: Edycja mocowania: Dopasowuje punkt odniesienia położenia obiektu do pierwszego wierzchołka odniesienia i wyrównuje jego osie płaszczyzny pionowej i poziomej do wierzchołka / wzdłuż linii. Wskazuje również, że istnieje kilka kombinacji odniesienia.

Kombinacje odniesienia
wierzchołek, wierzchołek, wierzchołek
wierzchołek, wierzchołek, krawędź
wierzchołek, krawędź, wierzchołek
wierzchołek, krawędź, krawędź
wierzchołek, wierzchołek
wierzchołek, krawędź

Zacznijmy od kombinacji "wierzchołek, wierzchołek, wierzchołek".

Jeśli dopasujemy definicję do odniesienia:

Pierwszy wybrany wierzchołek spowoduje ustawienie punktu odniesienia położenia szkicu na wybranym wierzchołku.

Drugi wybrany wierzchołek dopasuje oś pionową szkicu (w konfiguracji demonstracyjnej oś ta jest oznaczona jako Y).

Jeśli więc wybierzemy lewy/górny wierzchołek żółtej krawędzi (widoczny na większym rysunku po prawej stronie) oraz dolny / prawy wierzchołek żółtej krawędzi, szkic zostanie umieszczony w taki sposób:

AttOYX vv.png

Uwagi
Opcja Umocowania O-Y-X jest wybierana w oknie dialogowym Dołączanie.
Punkt odniesienia położenia szkicu znajduje się teraz w lewym / górnym wierzchołku żółtej linii.
Oś Y szkicu jest teraz wyrównana z żółtą linią.
Oś Z szkicu jest prostopadła do żółtej linii.

Jeśli teraz dodamy trzecie odniesienie, wybierając górny wierzchołek pomarańczowej krawędzi, otrzymamy nowy wygląd sceny:

AttOYX vvv.png

Uwagi
Teraz oś X szkicu jest wyrównana w kierunku wybranego wierzchołka pomarańczowej krawędzi.