Vstupní zařízení 3Dconnexion

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page 3Dconnexion input devices and the translation is 19% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎čeština • ‎русский
3Dconnexion SpaceNavigator

Instalace driveru

Linux

FreeCAD podporuje drivery z projektu Spacenav. Tento projekt je zaměřen na vytvoření Open-source driveru který bude kompatibilní s patentovanými drivery z 3Dconnexion.

Linux

FreeCAD supports drivers from project Spacenav. This is a project aiming to create an open-sourced driver which is compatible with the proprietary drivers from 3Dconnexion.

Instalace z repozitáře

Ubuntu
Ubuntu
sudo apt-get install spacenavd

Note, however, that version 0.6 available on Ubuntu 20.04 (and probably older ones) does not seem to work. You then have to compile spacenavd from source as explained below.

Fedora
sudo yum install spacenavd
Debian
apt-get install spacenavd libspnav-dev
spacenav needs these permissions:
cp ~/.Xauthority /root/
Restart spnavd and FreeCAD
/usr/bin/spnavd_ctl x11 stop
/usr/bin/spnavd_ctl x11 start
openSUSE
sudo zypper install spacenavd

Kompilace Spacenav ze zdrojových kódů

Tento způsob je doporučován pokud je ve Vaší distribuci starší verze tohoto software. Například repozitář Ubuntu poskytuje verzi 0.3.0 z 10.4.2011.

<syntaxhighlight>

This is recommended if your distribution might provide an outdated version.

 • Download the following files:
 • Unpack the archives into a folder in your home directory.
 • Enter the spacenavd-x.x directory and run the following commands:
./configure
make
 • Pokud vše proběhlo úspěšně, spusťte následující příkazy jako root (nebo s prefixem sudo.)
make install
./setup_init
/etc/init.d/spacenavd start
 • Tím nainstalujete spacenav démona, nakonfigurujete jej na automatické natažení při spuštění systému a spustíte jej bez nutnosti rebootu systému.
 • Nyní je čas na kontrolu jestli je Vaše zařízení správně detekováno. Bez připojení zařízení zadejte následující příkaz a potom zařízení připojte.
tail -n100 -f /var/log/spnavd.log
 • Jestliže výstup vypadá nějak takto, můžete pokračovat.
Device detection, parsing /proc/bus/input/devices
trying alternative detection, querying /dev/input/eventX device names...
 trying "/dev/input/event1" ... Power Button
 trying "/dev/input/event2" ... 3Dconnexion SpaceNavigator
using device: /dev/input/event2
device name: 3Dconnexion SpaceNavigator
 • Teď přejděte do adresáře nazvaného libspnav-0.2.2 a spusťte následující příkaz:
./configure
make
 • Jestliže make zhavaruje s následující chybou: ...
fatal error: gtk/gtk.h: No such file or directory
 • ... pak potřebujete nainstalovat libgtkmm-2.4-dev. Pod Ubuntu se to udělá takto:
sudo apt-get install libgtkmm-2.4-dev
 • Pokud make proběhne úspěšně, spusťte následující příkaz jako root (nebo s prefixem sudo.)
make install
 • Podívejte se do adresáře libspnav-0.2.2/examples/. Chcete-li otestovat Vaše zažízení zkompilujte a spusťte jeden ze dvou příkladů.
 • Podle stejného vzoru zkompilujte a nainstalujte spnavcfg jako root jinak nebudou uložena žádná nastavení!

Starting spacenavd as a systemd service at boot

If you want to start spacenavd at boot using systemd, do the following:

 • Go to the directory where you clone the spacenavd repository (to the root of the repository)
 • "sudo cp contrib/systemd/spacenavd.service /usr/lib/systemd/system/spacenavd-local.service".
 • "sudo systemctl enable spacenavd-local.service".
 • "sudo systemctl start spacenavd-local.service", if you want to start it right away.

This is only necessary for the installation from source.

Restart

Pokud občas navigátor přestane pracovat, je vhodné restartovat driver. Uděláte to tak, že přejdete na Terminal a zadáte:

If sometimes navigator stops working, it is good to restart driver. To restart it, go to Terminal and execute:

sudo xhost +
sudo /etc/init.d/spacenavd restart

Po tom restartujte FreeCAD. V některých distribucích je to nutné po každém bootu.

Known Issues

A user reported on the forum they saw the following:

 Spacenav daemon 0.6
 failed to open config file /etc/spnavrc: No such file or directory. using defaults.
 adding device.
 device name: 3Dconnexion SpacePilot
 using device: /dev/input/event5
 No protocol specified
 failed to open X11 display ":0.0" 

The workaround that worked for them:

sudo cp ~/.Xauthority /root/
sudo spnavd_ctl x11 start
sudo systemctl restart spacenavd

OSX

Jeden uživatel dokázal získat space navigator pracující pod OSX. Nicméně ještě to není dokonalé. Více informací na zde

3Dconnexion input devices are supported on OS X, provided that FreeCAD is built and used on a system with the 3Dconnexion drivers installed.

Windows

Od verze 0.13, je pod Windows podporována 3D myš. Musíte mít nainstalovány odpovídající drivery, ale protože podpora byla vyvíjena na nížší úrovni, přepíše to nastavení, která jste udělali v řídícím panelu 3D Connexion. Nicméně většina z těchto nastavení může být zadána v Tools>>Customize dialogovém okně, pod záložkou Spaceball.

As of version 0.13, 3D mouse is supported under Windows. You need to have 3Dconnexion drivers installed.

Known Issue

There is an issue where 3Dconnexion sends duplicate scroll events to FreeCAD, which causes the view to jump. To fix it:

 1. Open 3Dconnexion Properties. You can double-click its icon in the Taskbar, next to the Windows clock.
 2. Click on the Advanced Settings button.
 3. Open FreeCAD or switch to an already-open FreeCAD window.
 4. Switch back to 3Dconnexion Advanced Settings. Confirm that it says "FreeCAD" in the heading.
 5. Uncheck all boxes on the page.

ref: https://freecadweb.org/tracker/view.php?id=1893

Nastavení FreeCADu

Podpora 3D myši byla vytvořena v projektu spnav na Linuxu a na velmi nízké úrovni ve Windowsech. To znamená, že zde není žádná kvalitní podpora pro zařízení, protože na Linuxu ta podpora není moc dobrá a na Windows je přepsána. To je důvod proč byly do dialogového okna "Customize" přidány další dvě stránky.

3D mouse support was made with spnav project on Linux, and on a very low level on Windows. This means there was no support for any settings for a device, since on Linux there is no good support for this, and on Windows it is overridden. This is why two additional pages were added to "Customize" dialog.

Spaceball Motion.png Spaceball Buttons.png

Spaceball Motion (Pohyb)

To je záložka kde máte možnost zadat některé ze základních nastavní prostorové myši. Ty zahrnují:

 • Global Sensitivity - posuvník s možností nastavení globální citlivosti
 • Dominant - povolíte-li dominant mód, bude brán ohled pouze na osy s "highest move"
 • Flip YZ - tento výběr Vám umožní prohodit osy Y a Z na 3D myši
 • Enable Translations - snadný způsob jak povolit/zakázat "translations"
 • Enable Rotations - snadný způsob jak povolit/zakázat otáčení
 • Calibrate - umožňuje kalibrovat space navigator. Stiskne se když se space navigator nepohybuje.
 • Set To Default - vymaže všechny změny a nastaví defaultní hodnoty.

In this tab you have ability to set up some of general space mouse settings. They include:

 • Global Sensitivity - Slider with ability to set global sensitivity
 • Dominant - if you enable dominant mode, only axes with highest move will be considered
 • Flip YZ - This option enables you to flip Y and Z axes on 3D mouse
 • Enable Translations - easy way to enable/disable translations
 • Enable Rotations - easy way to enable/disable rotations
 • Calibrate - enables you to calibrate space navigator. It is pressed while space navigator is not moved.
 • Set To Default - removes all settings and sets them to default.

Mimo to, pro každou osu můžete nastavit:

 • Enabled - povolení/zakázání os
 • Reverse - otočení směru pobybu po osách
 • Sensitivity - posuvník s možností nastavení citlivosti

Spaceball Buttons (Tlačítka)

Když otevřete tuto záložku poprvé, bude prázdná a nepřístupná. Abyste ji aktivovali, musíte stisknout některé z tlačítek na prostorové myši. Až to uděláte, na levé straně se zobrazí seznam tlačítek a na pravé straně bude dostupný seznam příkazů.

When you open this tab for the first time, it will be empty and unavailable. To activate it, you must press one of your space mouse buttons. After you do, list of buttons will appear on the left side, and list of commands will be available on the right side.

Abyste přiřadili určitý příkaz k tlačítku, stiskněte tlačítko na levé straně a příslušný příkaz na pravé straně. Příkaz z tlačítka odstraníte stisknutím "Clear".

Related