Okno widoku 3D

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page 3D view and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎한국어

Wprowadzenie

Widok 3D programu FreeCAD jest przykładem scenografii Coin3D, tworzy również najważniejsze okno w interfejsie użytkownika. Coin3D jest biblioteką, która implementuje standard opisu sceny OpenInventor 2.1.

Niektóre właściwości widoku, takie jak kolor tła, styl nawigacja myszki oraz kroki przybliżania, można skonfigurować w etytorze preferencji.

FreeCAD 3D view.png

Widok 3Djest komponentem interfejsu programu FreeCAD . Domyślnie pokazuje mały widżet z osiami współrzędnych, oraz kostkę nawigacyjną również z osiami współrzędnych. Siatka może być wyświetlana i konfigurowana przez załadowanie środowiska pracy Rysunek roboczy.

Działania

Note: działania związane z linkami zostały dodane w wersji introduced in version 0.19.

Ponieważ widok drzewa wyszczególnia większość obiektów widocznych w oknie widoku 3D, wiele akcji pokrywa się z tymi, które mogą być wykonane z widoku drzewa.

Gdy domyślne środowisko pracy Start jest aktywne, kliknięcie prawym przyciskiem myszki w oknie widoku 3D pokazuje tylko jedno polecenie:

  • Style nawigacji: różne sposoby użycia przycisków za pomocą 3-przyciskowej myszy lub touchpada komputera przenośnego.

Jednak po załadowaniu dowolnego Środowiska pracy, istnieją dodatkowe polecenia:

Dodatkowo, w zależności od aktywnego stanowiska pracy i aktywnego obiektu, mogą być dostępne inne polecenia kontekstowe.

Na przykład, w odniesieniu do Part i wybranego pojedynczego obiektu.

  • Wygląd: uruchamia okno dialogowe w celu zmiany koloru i rozmiaru linii i wierzchołków oraz koloru ścian.
  • Pokaż / ukryj: sprawia, że obiekt jest widoczny lub niewidoczny w oknie widoku 3D.
  • Przełącznik wyboru: sprawia, że obiekt nie może być dłużej zaznaczony w widoku 3D; użyj ponownie tego polecenia, aby anulować jego efekt. Pozwala przełączyć obiekt Selectable w przełaczając atrybuty na wartość true lub false. Zmień właściwość przez przełączanie WIDOKkoloru kształtu w edytorze właściwości.
  • Przełącz aktywną zawartość: rozwiń widok drzewa aby wyświetlić wybrany obiekt w hierarchii.
  • Kolor losowy: przypisuje obiektowi losowy kolor. Ustawia barwę obiektu. Kolor kształtu jest atrybutem złożonym (r,g,b) z drzewem o losowo wybranych wartościach pomiędzy 0 i 1. Zmień właściwość modyfikując WIDOKkolor kształtu w edytorze właściwości.
  • Usuń: usuwa obiekt z dokumentu, a także z widoku 3D, wywołując funkcję removeObject().

Kolejny przykład, ze Środowiskiem pracy Draft i jednym wybranym obiektem. Zawiera te same polecenia co menu Środowiska pracy Part, oraz:

  • Draft: polecenia tworzenia i modyfikacji obiektów ze Środowiska pracy Draft.
  • Narzędzia: dodatkowe polecenia kontekstowe dostarczane przez Środowisko pracy Draft.

Szczególy

FreeCAD korzysta z biblioteki Quarter do używania Coin3D w środowisku Qt.

Możliwa jest bezpośrednia interakcja z widokiem 3D z Konsoli Pythona za pomocą biblioteki Pythona Pivy.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dla Power użytkowników: